colTranslationsWe are honored to share the Messages from God
in the languages of the world.
world1
Avoin Sydän Syleilee Kaikkea
5-12-12
Viestit Jumalalta
Yael ja Doug Powellin kautta
Circle of Light

Rakastetut, avoin sydän sulkee piiriinsä ehdottomasti kaiken. Kaikki mikä kohdataan otetaan vastaan osana ylistystä, elämän kokemista, Rakkauden ykseyttä sekä hienoa ja suurenmoista kanssakäymistä Jumalan kohdatessa Jumalan kaikessa.

Sydämessä te ohitatte kaikki anteeksiantamiskäsitteet, sillä Rakkaudessa ei ole mitään anteeksiannettavaa. On vain totuus, joka nähdään illuusion takaa. Syvällä totuudessa jumalallinen paljastuu osaksi teidän omaa olemustanne.

Niinpä siirtyminen mielestä sydämeen on kaikki. Se muuttaa sen mitä te kutsuisitte pelikentäksi. Se poistaa sekä tuomitsemisen että kaiken elämän vastustamisen, joka on niin suuressa määrin egomielen alaa, että te ette edes huomaa sen olemassaoloa.

Elämän syleileminen on sydämen tapa toimia, ilman mitään esteitä millekään ja tietenkin ilman tuomitsemista. Kun kaikki koetaan Rakkautena, ei ole olemassa mitään erillisyyttä tästä rajattomasta hyvästä ja läsnäolon puhtaasta kokemisesta ja tietoisuudestanne kaikesta mitä te olette.

Sydämen kokemus elämästä on olla aina avoinna ja vastaanottavaisena - olla valmis kohtaamaan kaikki kokemukset juhlien ja iloisena. Koska Rakkauden Todellisuus ylittää pienen mielen kuvittelukyvyn, se mitä te koette sydämenne kautta, rakastetut, on sitten teidän todellisuutenne.

Siispä mieluummin kuin yrittäisitte päättää mistä luopua, mitä antaa anteeksi, mikä kaipaa muutosta ja miten te toimitte...antakaa kaiken sen mennä muutoksessa, niin että Rakkauden värähtely polttaa teidät sydämenne liekehtivässä totuudessa ja herättää teidät kaikkeen mitä te olette tässä ikuisessa nykyhetkessä.

Sydän ei tietenkään näe mitään luokittelua. Se osaa vain rakastaa ja kun te rakastatte ilman mitään esteitä, teidän jokainen hengenvetonne on todella täydellistä Rakkautta ilmaistuna, eikä ole olemassa mitään vastustusta sille että 100% hyväksytte elämän siinä Rakkaudessa joka te olette, hyväksyen ikuisen Rakkauden antamisen ja saamisen vaihdon jatkuvasti täydellisenä lahjana, loputtomana yhteytenä minun kanssani, ikuisen elämän juhlimisena ja Rakkautena jossa ei ole pelkoa.

Oi rakastetut, siirtyminen sydämeen muuttaa kaiken. Se sallii teidän luopua kaikista tavoista joilla te olette rajoittaneet omaa Rakkauttanne. Se sallii teidän vapautua egosta yhdellä valinnalla, yhdellä

kiepsahduksella, yhdessä hetkessä... jotta teistä tulisi tämä Rakkauden juhlinta, syntyneenä täydellisesti, suoraan Minussa, tässä ikuisessa Nykyhetkessä.

Miten erilaiselta maailma näyttääkään kun teidän sydämenne on teidän havaintovälineenne! Tiedän sanovani teille tämän kerta toisensa jälkeen. Se tapahtuu siksi että se on niin tärkeää. Kaikki mitä te olette on Minussa, kokonaisena, loistavana, laajentuneena Rakkautena, ja te voitte todella elää tämän yhdessä silmänräpäyksessä. Te voitte elää vapaina, kokonaisina ja rajattomina, yksinkertaisesti vain siirtymällä sydämeenne, rakastetut. Se on helpompaa kuin uskottekaan, koska Rakkaus on aina arvokkaampaa kuin mikään mitä pieni mieli luo - kuin kaikki uskomukset pahasta ja hyvästä, kuin kaikki vastustus ja pelko, kaikki uskomukset siitä että Rakkaus voi haavoittaa teitä.

Se on arvokkaampaa kuin mikään mikä on teidän ja Jumalan sydämenä olemisen välissä, joka elää kaikessa, täysin saatavilla elämälle ja Rakkaudelle, jotta ne molemmat ilmenisivät niin kauniisti teinä. Se ainutlaatuinen Rakkauden ilmenemistapa joka te olette on teidän ikuisesti. Se ei katoa. Ja kuitenkin teissä on myös tietoisuus, kyky kokea hologrammin majesteettisuus ja havaita jokainen Jumalan ilmenemistapa sen koko kauneudessa ja ilossa, kaikessa mitä te kosketatte ja tällä suurella tutkimusmatkalla maailman palauttamisessa kokonaisuuteen.

Avoin sydän sulkee sisäänsä ehdottomasti kaiken, sillä ilman arvostelua ei ole olemassa mitään mikä häiritsisi. Sinä hetkenä jolloin sydän ottaa piiriinsä jonkin asian, sen todellinen luonne paljastuu, ei mielen illuusio siitä. Se ilo jota tunnette koskettaessanne sitä elämän ainutlaatuista ilmenemismuotoa, on osoitus kunnioituksesta sitä ilmaisua kohtaan joka te olette ja se luo uuden kudoksen Rakkauden liikkeistä.

Avoin sydän sulkee sisäänsä kaikki ne asiat jotka pieni mieli leimaa epämiellyttäviksi tai pahoiksi. Niin tehdessään se poimii egon ideat ja pesee ne puhtaiksi sen totuuden vastustamisesta että Rakkaus on kaikki mitä on. Teidän sydämenne ei ole ainoastaan ehjä ja täydellinen. Se on ehdottoman moniulotteinen. Se pystyy tuntemaan tässä Nykyhetkessä Minä Olen Rakkauden jokaisen liikkeen missä tahansa ulottuvuudessa, miten sitten valitsettekin niiden kuvaamisen. Tämä jumalallisen yhteyden ylläpitäminen arvostaa aina Minä Olen Jumalan heräämisen ilmaisuja , hänen joka on Luomisen todellisuus.

Niinpä rakastetut, pyydän teitä elämään sydän apposen auki, puolustautumatta, syöksyen eteenpäin syleilemään koko elämää, mukaan lukien pienen mielen määritelmät kaikille asioille joita kohtaatte - kaikki leimat joita se käyttää niiden määrittelemiseen, kaikki havainnot muusta kuin Rakkaudesta, kaikki mikä on vähemmän kuin Minun runsauteni, kaikki mikä koetaan tuskana tai pelkona tai puutteena tai rajoituksena - kaikki--

Syöksykää esiin, syleilkää sitä sydämellänne ja tulette hämmästymään tulosta, sillä se mikä paljastuu on Rakkauden voimaa, jota käytetään polttoaineena itsensä vastakohdalle. Elämän alkulähde on käännetty takaperin, Minun vastustamiseni on ilmeistä ja sitä uskotaan...sitä ilmentävät täydellisestä Rakkaudesta erottamisen symbolit, siitä runsaasta hyvästä ja loputtomasta elämästä jonka me jaamme keskenämme.

Ja nyt tässä hetkessä, kun Rakkaus herätetään henkiin ja teidän sydämenne sanoo "Kyllä" kaikelle, rakastetut, en pysty kuvailemaan miltä se tuntuu, ei ainoastaan että ollaan oikealla tiellä, vaan että liikutaan mielen luokittelujen tuolle puolen - jokainen henkäys vedetään Taivaan kokemisena ja jokainen sydämenlyönti tunnetaan ykseyden vakuutuksena, vetovoimana, joka sisällyttää kaiken rajattomaan Rakkauteen joka te olette.

Todellinen Rakkaus ei tietenkään puolustaudu ja rientäessään eteenpäin se luottaa ilmaisuunsa. Se on avoimuutta elämälle ilman mitään rajoituksia. Se on pursuavaa iloa siitä että on syntynyt täydellisenä, ruokittuna tällä atomienergialla joka räjähtää tässä Luomisen Hetkessä liekehtiäkseen kaikkien Rakkauden ilmenemismuotojen suurena yhtymisenä.

Avoin sydän sulkee sisäänsä kaiken, ja jos tämä on valintanne, se tuo sen ajatusmaailmaan mielen nähtäväksi, jotta pieni mielikin voisi kokea rakastettuna, mukaan luettuna ja syleiltynä olemisen ja tähän Maanpäällisen Taivaan piiriin tuotuna olemisen ihmeen, maailman jossa ei ole esteitä Rakkaudelle.

Kaikki on symbolia Jumalan avoimesta sydämestä. Jokainen hengenveto on energian virtauksen juhlallinen vakuutus. Jokainen hetki on avoimen sydämen ilmaus Todellisesta elämästä. Te astutte tähän maailmaan nyt.

Ja kuitenkin nytkin kun te olette huipulla, te edelleen arvioitte maailmaa ja asetatte esteitä tälle Rakkaudelle. Rakastetut, Minä työnnän teidät reunan yli...jotta te olisitte kuin jumalallisia lintuja jotka levittävät luottamuksen ja uskon siivet ja sallisitte itsenne liidellä vapauteen, jossa on vain Rakkautta.

Teidän sydämenne rajat ovat äärettömät. Kaikki mitä koette on Minä Olen Jumalan totuutta. Jokainen hetki on uusi ihme, jokainen sekunti luottamuksen syke.

Tätä määrittelyä ei kuitenkaan tarvita. Teidän sydämenne ei tiedä mitään muuta, rakkaat. On vaikea kuvata sanoin tätä - että jopa keskustelu siitä mitä sydän tuo mukanaan ollessaan avoin ja esteetön, kuvataan mielen kautta vastakohtina -- luottamus pelkäämisen asemasta; avautuminen sulkeutumisen asemasta; esiin syöksyminen pidättymisen tai vastustamisen asemasta. Ja kuitenkin, avoin sydän ei koe mitään muuta kuin esteetöntä Rakkautta.

Siispä, maailmassa te määrittelette kaiken sen vastakohdan kautta. Te ymmärrätte mitä Rakkaus on kokemalla sen näennäisen puutteen ja te ymmärrätte oman määritelmänne siitä mitä jumalallinen on vastakohtana kokemuksillenne vaikeuksista, muusta kuin totuudesta. Ne teidän kokemuksenne jotka voitaisiin luokitella "helvetiksi" saavat teidät uskomaan että te ymmärrätte mitä Taivas on, sana jota me käytämme sen kokemisesta mikä on Todellista.

Tosiasiassa nämä käsitteet ovat rajoittavia ja ne liikkuvat aina ajattelevan mielen areenalla. Avoimella sydämellä ei ole vastakohdan käsitettä. Tämä on yksi hämmästyttävimmistä eroavuuksista. Avoin sydän on vain Rakkauden, ilon, ekstaasin kokonaisuuden, yhteyden kokemista - armon kokemus on tuo esteettömän Rakkauden liike.

Kun te siirrytte sydämeen, pieni mieli ei pysty seuraamaan mukana ja senvuoksi teidän täytyy olla valmiita menemään paikkaan jota ette pysty määrittelemään, jossa mieli ei hallitse ja rakastetut, jossa sillä ei ole mitään viitteitä siitä missä se on tai ei ole. Tämä hallinnan kadottaminen on ekstaasia, vaikka se pienelle mielelle tietenkin on kauhistuttavaa. Se on sukellus puhtaan Rakkauden valtamereen, jossa te huomaatte olevanne osa sitä ja jossa ei ole mitään sellaista minkä voisitte kukaties määritellä.

Te olette puhdas, raaka kokemus - Luomisen Hetki tiedostettuna, orgastisen Rakkauden ekstaattinen

ilmenemismuoto; täydellinen sulautuminen Luomakuntaan, loputon "Halleluja"- laulu; Rakkauden värähtely joka soittaa, soittaa itseään teinä, teidän sydämenänne ja tänä Jumalan loputtoman Rakkauden liikkuvana ja intohimoisena ilmaisuna joka te olette.

Siirtyminen sydämeen ei ole mielelle helppoa. Se on kuin hyppäys jyrkänteeltä ilman laskuvarjoa ja kuitenkin rakastetut, kun sydämenne liitelee, te tiedostatte lentävänne vapauteen. Se sävähdyttää teitä niin syvästi että teistä tulee itse vapauden laulu, Rakkauden kosketus, Minä Olen Jumalan syleily, peloton sydän joka syöksyy sulkemaan sisäänsä kaiken, ja havaitsemaan Rakkauden tietoisuudella jumalallisuuden loputtoman yhteen kietoutumisen, joka ilmenee ainutlaatuisesti näissä elävän Rakkauden virroissa jotka ovat lahja jota kutsun nimellä "sekä/että".

Te ilmenette puhtaana, ainutlaatuisena Jumalan ja yhden elämän, yhden hengityksen aspektina joka on se hologrammi, jossa jokaista ilmenemismuotoa kunnioitetaan ja jossa jokainen sisältää Minä Olen Jumalan kokonaisuuden, ja jokaisella osalla on oma täydellinen tanssinsa...tapa liikkua, laulu jota se laulaa, paikka jossa se tapaa toisia ilmenemismuoto jotta luova Rakkaus voisi pursuta yli ja moninkertaistua.

Se kaikki sisältää tietoisuuden syvästä kunnioituksesta elämän hämmästyttävää lahjaa kohtaan,

koska avoin sydän on kokemus elämästä jossa teidän ja sen välillä ei pidätetä mitään.

Se yhteys joka teillä on Minun kanssani on teidän johtotähtenne, joka antaa teille tietoisuuden ja avaimen jolla otatte askeleen sydämeenne, jättäen taaksenne elävän mielen tuttuuden, ollen halukkaita vapaaseen pudotukseen, Jumalan värinään. Tämä merkitsee sitä että olette Luominen joka syöksyy eteenpäin tänä suuren Rakkauden hologrammina - jokainen puhtaan pyhyyden liike, jokainen todellisen ylistyksen yhteensulautuminen, jokainen Minun innostukseni purkauksen leviäminen.

On niin paljon elämää joka täytyy ilmaista, moninkertaistettuna tällä ilon energialla, kunnes kaikkea on enemmän...enemmän Rakkautta ja enemmän jokaista ainutlaatuista Minä Olen Jumalan kauneuden ja heräämisen ilmenemismuotoa, hämmästyttäviä yhdistymisen ilmauksia... yhteyden koko elämän kanssa.

Te olette niitä joita te kutsuisitte pioneereiksi, halukkaita siirtymään egomielen ohi jotta teistä tulisi Rakkauden elävä hengitys, ollaksenne elävän hengen kuiskaus, antaaksenne tämän Rakkauden palauttaa teidät tietoisuuteenne Todellisen elämän ilmaisun täydellisyydestä, jonka kerran uskottiin sisältävän kaksi voimaa, palautettuna ykseyden totuuteen, avosydämiseen kaiken käsittämiseen koska kaikki on elämää.

Kun avoin sydän sulkee sisäänsä maailman, Rakkauden voima hajottaa illuusion, ja se mikä vielä hetki sitten oli olemassa --- jokin mikä mielestä näytti vastenmieliseltä --- muuttuu todelliseksi kauneudeksi Rakkauden sydämen energiassa joka te olette. Se on niin uskomatonta että teistä tulee ylistyslaulu ettekä te edes näe kaksinaisuuden illuusioiden hajoamista koska sydän näkee vain Rakkauden ja Rakkaus on sen kaiken olemus.

Antakaa sydämenne nyt räjähtää apposen auki. Ottakaa tämä hyppy. Syöksykää elämään syleillen vaaratta kaikkea, varsinkin vanhaa egomielen vastustusta. Ei mitään selitettävää tai anteeksiannettavaa...vain kokemus Jumalasta, sillä tämä on kaikki mitä sydän voi käsittää.

Mielen illuusioiden sulattaminen avoimen sydämen tulessa on oleva kutsu ihmiskunnan kallisarvoisille sydämille, kutsu yksiselitteiseen totuuteen, kutsu rynnätä rohkeasti elämään Jumalan avoimena sydämenä joka sulkee sisäänsä kaiken. Kaikkien kallisarvoisten olentojen ja puhtaan rajattoman hyvän välillä ei ole mitään.

Menneisyydessä se on kuitenkin määritelty ---herääminen tai Taivas Maan päällä --- rakastetut, se on teidän nyt, se tulee kun avaatte sydämenne ja syleilette koko elämää, koko maailmaa ja jokaista mielen muovaamaa määritelmää, kunnes kaikki se mitä kohtaatte hämmästyttää teitä loistavalla, kirkkaalla, kuohuvalla ja puhtaalla Rakkaudellaan.

Annatteko Minun tuoda teidät tänne kokemaan esteettömän Rakkauden? Voin luvata että kun tämän sallitte, jokaisesta hetkestä tulee ihme ja kaikesta mitä koette tulee puhdasta hyvää. Oletteko valmiita?

 

sidebar-stars-long-5


sidebar-stars-long-4


sidebar-stars-long-8
line

line
sidebar-sign-up
line
donate