colTranslationsWe are honored to share the Messages from God
in the languages of the world.
world1
Sydänmerkit
5-7-12

Viestejä Jumalalta
Yael ja Doug Powellin kautta
Circle of Light
www.circleoflight.net

Rakastetut, tarvitaan vain yksi siirtyminen sydämeen, hetken kestävä tietoisuus Rakkauden Todellisuudesta, valinta sen havaintovälineen muuttamisesta, jonka kautta te koette elämänne...ja seuraavassa hetkessä te liitelette Rakkauden energiassa. Te olette vapaita. Te olette avoinna. Te olette käytettävissä elämän laajentamisessa.

Yksi hetki, yksi siirtyminen ja te täytytte tietoisuudella Rakkauden liikkeestä ja ilon läsnäolosta joka avautuu alati yhä täydellisempään ilmaukseen Minä Olen Jumalan kokonaisuudesta tänä maailmana ja ihmiskuntana.

Tästä paikasta te voitte saada aikaan muutoksen joka pienen mielen näkökulmasta katsottuna on mahdoton, koska se on Rakkauden värähtely, totuus elämän energiasta, ja se liittää helposti kaiken itseensä.

Vain yksi siirtyminen sydämeen, ja teidän kokemuksenne elämästä on aivan erilainen. Teidän näkemyksenne maailmasta muuttuu päivänselväksi, paljastaen kuvitelmien takaa kaikki Rakkauden yhteydet jotka näyttävät Luomakunnan kauneuden ja syventävät tätä heräävää tietoisuutta joka on Minä Olen Rakkaus.

Mutta useimmilla teistä on sellaisia kohtia mielessänne, jotka ovat loppuun kulutettuja uria, jotka anastavat teidän huomionne ja kiinnittävät teidät elämään kaksinaisuudessa ja ajassa. Ne estävät teitä muistamasta että olette Rakkauden jatke, pitävät teidät uskomassa että te ette ole vapaita – että te näette kahden silmän kautta rajallisena persoonallisuutena. Ja kaiken aikaa teidän sydämenne on ekstaasissa ja kutsuu teitä tähän loistavaan yhteyteen minun ja kaiken elämän kanssa.

Siispä, luokaamme sydämelle merkki siltä varalta että te huomaatte että teidät on houkuteltu noihin hyvin kuluneisiin ajatusuriin. Siis noihin asioihin jotka pitävät teidät kohdistuneena maailmaan, mistä sitten lieneekin kysymys...teidän mielellänne on omat suosikkinsa jotka voivat aina houkutella puoleensa teidän huomionne ja pitää teidät kokemassa itsenne rajalliseksi.

Viekäämme nyt nämä asiat teidän sydämeenne ja luokaamme niihin Rakkauteen heräämisen paikka. Niinkuin perhosella kuoriutuminen kotelosta, tämä merkki on teillä oviaukko Rakkauteen, ja se muistuttaa teitä joka kerta kun te putoatte tähän uraan – joka kerta kun teidän mielenne vie voiton – että on olemassa paikka jossa te voitte antautua Rakkaudelle. Teidän sydämenne on siellä käytettävissä ja avoinna, ja te voitte pujahtaa tästä vapauden ikkunasta nyt näkemään selvästi ja elämään Jumalana iloiten rajattomista ihmeistä.

Viipykää hetki luomassa Minun kanssani tätä merkkiä. Antakaa itsenne muistaa mihin teillä on taipumus suunnata huomionne kun pieni mieli pitää teitä kulkemassa kehää, pitää teidän näkökulmanne rajallisena. Poimikaa suosikkinne ja tulkaa Minun luokseni nyt, tuoden sen oman sydämenne loistoon, tähän Valon räjähdyksen paikkaan, Luomisen Hetkeen jossa kaikki syntyy.

Sijoittakaa tämä Rakkauden merkki suoraan noiden kuluneiden ajatusurien keskelle, niin että seuraavan kerran kun teidän mielenne tuo teidät tänne, te laskeudutte helposti tästä oviaukosta

Rakkauden valtakuntaan.

Rakastetut, nyt on teidän vapautenne aika. On aika tuoda ilmi kaikki rajoitukset. On aika poistaa kaksinaisuuden illuusiot jotta voisitte elää Rakkautena ja iloita rajattomana vapautena, jotta voisitte olla Jumalan runsaus joka täällä lahjoitetaan ihmiskunnan rakastamiseksi ehdottomalla ja rajattomalla Rakkaudella, joka näkee totuuden, näkee sydämen läpi, näkee jokaisen ja kaiken osana tätä ihmeellistä kokonaisuutta.

Yksi siirtyminen sydämeen ja kaikki on Valoa, mielenylennys, ekstaasi, vapaus. Tämä värähtely on tarkoitettu teille, värähtelyllinen Rakkauden totuuden Todellisuus. Kun te elätte tässä Rakkauden tietoisuuden paikassa, jota teidän sydämenne levittää ja ilmaisee täydellisesti, kaiken teidän ympärillänne täytyy siirtyä samaan värähtelyyn.

Niinpä siirtyminen sydämeen ei ole ainoastaan kaunista, ei ainoastaan muistikuva teidän vapaudestanne, siitä mikä te olette. Se on hyvin todellinen Resonanssin Lain työkalu jolla muutetaan hetki hetkeltä teidän kokemuksenne siitä kuka te olette ja teidän elämästänne.

Rakastetut, tulkaa sydämeenne, tähän loputtomaan ja pyhään yhteyteen Minun kanssani, joka antaa teidän maistaa miltä tuntuu eläminen tässä loputtomassa Rakkaudessa joka sulkee sisäänsä jokaisen elämän alueen – helposti, kevyesti, heti, ja jolla on kyky olla Jumalan sydämen täydellinen ilmaus. Teidän sydämenne on Rakkauden kokonaisuuden sydän. Teidän keskuksenne on universumin keskus.

Te olette liittyneet jokaiseen aspektiin, jokaiseen tämän Rakkauden ilmaukseen ja sydämessänne teillä on pääsy siihen kaikkeen. Teillä on pääsy ratkaisuihin joita ette koskaan voisi löytää pienellä mielellänne. Teillä on pääsy tähän suurempaan näkökulmaan. Te olette hereillä, tulossa eläväksi, upouutena Luomisen Hetkenä ja te olette vaivattomasti Rakkauden liike joka tietää täydellisesti minne sen pitää mennä, miten elää iloisesti luottaen ja hyväksyen, miten antautua kokonaisuudelle.

Sydän näkee totuuden kaikessa ja elää loputtomasti ylistäen. Se maailma jonka näette sydämellänne on Todellinen maailma, Rakkauden kasvun maailma, Rakkauden ilmaisemisen maailma ja Minun heräämiseni hetki Kaikkeen Mitä Minä Olen ja siihen puhtaan Rakkauden aspektiin Minussa joka te olette.

Tulkaa tähän hetkeen ja tuntekaa tämä Rakkauden merkki joka lempeästi tunkeutuu egon maailmaan ollakseen teille vapautuminen egon kotelosta. Tämä antaa teille kyvyn säästyä noilta hyvin kuluneilta ego-ymmärryksen ajatuksilta ja egomielen luomalta maailmalta - jotta voisitte elää täydellisesti Rakkauden maailmassa joka on jo täysin läsnä ja teidän löydettävissänne. Te tarvitsette vain erilaisen näkemistavan, näkemisen sydämen kautta.

Jokainen hengenvetonne on muistutus teidän yhteydestänne hengittävään kokonaisuuteen, siihen yhteen elämään joka Minä Olen...kokonainen ja täydellinen. Teidän sydämenne ei ainoastaan ole sopusoinnussa sen kanssa, vaan saa sen ilmenemään tämän maailman symboleissa siten että Rakkaus ilmaistaan niin täysin ja täydellisesti että egon havainnot eivät voi enää olla sitä huomaamatta.

Niin suuri osa egon maailmaa on tapaa, rakastetut. Se on noita sangen kuluneita vanhoja ajatusuria. Sillä tavoin pieni mieli on luonut havaintonsa ja pitää niistä kiinni, usein lujasti. Mutta rakastetut, ei ole syytä tehdä mitään muuta kuin rakastaa mieltä ja luoda nämä sydämen merkit jotta, kun huomaatte taas matkaavanne siinä kuluneessa urassa, vedettynä takaisin vanhoihin tapoihin nähdä elämänne, yhtäkkiä huomaattekin laskeutuvanne sydämeenne, palaavanne vapauden ja ilon ja kohotuksen tunteisiin, avautuvanne ajan ja duaalisuuden kokemusten toiselle puolen, näkevänne sen sijaan näiden Rakkauden aaltojen ilmentyvän Maan elämän liikkeessä, luoden mitä hienointa taidetta minun heräämisestäni teinä, tässä ja nyt, kaikenkäsittävän Rakkauden ja ilon liikkeenä, muistaen itsenne.

Tässä Nykyhetkessä kaikki on kokonaista. Sydän liitelee loputtoman kiitollisuuden laulussaan ja kylvettää jokaisen osan päivittäisestä kokemuksestanne aivan uudessa värähtelyssä ja uudessa yhteyden kokemuksessa, kauneudessa ja ihmeessä. Kun sydän on kulkuneuvona, jonka avulla te elätte, teistä tulee tämä kiitollisuuden todellinen laulu, ja ne asiat jotka hämmensivät pientä mieltä...sydän pystyy näyttämään teille totuuden ja nostamaan vaivattomasti magneettisella läsnäolollaan teidän kokemuksenne kokonaisuuden kokemukseksi, jossa te ylläpidätte Rakkauden värähtelyä. Tämä muuttaa helposti maailman jossa te elätte.

Ainoa keino jolla pieni mieli voi käsittää näitä asioita on nähdä ne niinkuin täällä olisi olemassa kaksi maailmaa – vanha maailma joka perustuu uskoon erillisyydestä, ja Uusi Maailma joka on tämän täydellisen Rakkauden ilmaisu. Mutta todellisuudessa on vain yksi ja sama energia, vain erilainen värähtely tai resonanssi.

Tästä syystä tarvitaan vain siirtyminen sydämeen jotta voisi kokea sen ja elää siinä, tässä yhteyden maailmassa ja ykseydessä ja niihin kudotuissa kiitollisuuden sielunliikkeissä, jotka tuovat jatkuvasti uusia ilmaisuja tästä Rakkaudesta joka Minä Olen ja antavat sen loistaa kaikista kasvoista, jokaisesta sydämestä, jokaisesta iloisesta uudesta heräämisestä tähän Rakkauteen joka on totuus, totuus siitä kuka te olette ja jonka teidän sydämenne näkee ja tuntee, totuus jonka jokainen elää kaikessa.

Joka ainoa teistä on puhdas ja ainutlaatuinen ilmaus Minun heräämisestäni Itseeni. Niin te tuotte mukananne mitä suloisimman lahjan Rakkauden tietoisuuden syvenemisestä ja uusien yhteyksien luomisesta onnen meressä joka on Rakkauden kokonaisuus.

On aika siirtyä pois egomielestä ja sen tavoista pitää teidät unelmoimassa rajoituksista. On aika katkaista nuo hyvin kuluneet ajatusurat jotka ovat egon tavanomaisia kaavoja. On aika, rakastetut, siirtyä sydämeen jotta heräisitte kaksinaisuuden kotelosta, levittää Jumalan heränneen sydämen siivet, siivet, ja lentää vapaana, iloiten siitä hetkestä että jokainen hengenvetonne on osa tätä elävää laulua – että te olette ainutlaatuisia, ja kuitenkin aina yhtä sen Rakkauden kanssa joka Minä Olen.

Te pystytte tuntemaan Minut ja kaikki ne tavat joilla me yhdistymme, olemme kokonaisia ja kaikki ne tavat joilla me voimme rakastaa toisiamme. On miljoonia hetkiä joina me elämme tämän Luomakunnan mystistä lahjaa, kaiken aikaa ollen tämä Rakkaus yhdessä. Antakaa sydämenne olla tämä kosminen perhonen. Tuntekaa sen siipien aukeavan ikuisuuden halki. Tuntekaa loputtoman ilon liikkeen virrat. Olkaa tämä Rakkauden heräämisen tietoisuus ja antakaa sen taian tuoda teille naurua ja ihmetystä ja syvää sitoutumista sijoittaa nämä sydämen merkit jokaiseen vanhaan tämän dualistisen ajattelun kaavaan, jotta voisitte laskeutua oviaukosta jonka me luomme sydämen tietoisuuteen tämän Rakkauden voimasta ja kauneudesta ja sen liikkeestä sellaisena kuin te olette kiitollisuuden elävänä lauluna.

Jos te olette hiljaa ja avoinna, te voitte tuntea sen – miten te laulatte Minun kiitollisuuttani jokaisessa hetkessä, miten te olette täynnä loputonta kiitollisuuden rukousta ja elämän hyvyyden hyväksymistä – sen tiedostamista että on olemassa jotain muuta, vain hyvää, vain Rakkautta ja vain te, Minun sydämeni heijastus.

Maailma jonka sydän näkee on kokonaisuuden maailma. Sydän paljastaa totuuden kaikista elämän virroista. Se tuo teille lahjan jokaisesta Minä Olen Jumalan osasta sinä henkilönä tai sinä elämänä, ja sallii teidän olla peili jossa kaikki elämä näkee itsensä puhtaana, ihanana ja täydellisenä Rakkautena ja kokonaisuutena.

Ainoa asia jonka te tarvitsette on teidän sydämenne. Te ette tarvitse mitään muuta – ei guruja, ei opettajia, vain tämä hetki ja tämän hetken valinta, vain tämä loistava yhteys jossa teidän täydellistä kääntymistänne sovelletaan, täydellistä siirtymistä sydämen tietoisuuteen, täydellistä elämän laulua jota lauletaan teinä, kun te antaudutte olemaan tämän täydellisyyden ilmaisu.

Kun te harjoitatte tätä siirtymistä joka päivä, se korvaa egomielen kuluneet urat ja sen näkökulman kunnes huomaatte olevanne joka hetki tietoisia, täysin läsnä Rakkauden tietoisuutena, niin että Nykyhetken kokemuksessa kaikkien esteiden täytyy kaatua eikä enää ole olemassa siirtymistä edestakaisin pienestä mielestä/egosta sydämeen, koska sydämestä tulee elämänne ohje, se keitä te olette ja teidän ilmaisunne Rakkauden jatkeena ja antajana.

Kun teistä tulee tämä Rakkaus, lastaatte egon junaan ja tuotte sen takaisin omaan muistamiseensa, sekin on elämän näkökulman juhlintaa – yksi osa sydämen kokemusta, valmiina nyt palaamaan kokonaisuuteen sen muistamiseksi että vain Rakkaus on Todellista.

 

sidebar-stars-long-5


sidebar-stars-long-4


sidebar-stars-long-8
line

line
sidebar-sign-up
line
donate