colTranslationsWe are honored to share the Messages from God
in the languages of the world.
world1
Elämän Pöytä
5-3-12

Viestejä Jumalalta
Yael ja Doug Powellin kautta
Circle of Light www.circleoflight.net

Rakastetut, te olette joka hetki kukkuroillanne elämän rajattomia energioita. Rakkauden puhdas jumalallinen aine ruokkii teitä, ravitsee teitä ja tukee koko ajan teidän suurenmoista sydäntänne.

Teidät ruokitaan joka hetki suoraan. Te aterioitte Elämän Pöydässä, ja kaikki siellä oleva on rajatonta. Se on kaikkea mitä te tarvitsette kukoistaaksenne ja ollaksenne tämän täydellisen Rakkauden täydellinen ilmaisu, Jumalan sydämen loisto joka tanssii syntymähetkestänne lähtien Kaikkena Mikä on. Se hetki on nyt.

Teitä ympäröi tässä maailmassa puutteen kokemus. Se on yksi voimakkaimmista ja vastahankaisimmista värähtelyistä vanhan maailman ulottuvuudessa. Koska se on niin vallitseva, on tärkeää, rakastetut, että te täytätte itsenne Rakkauden totuudella – että otatte osanne tästä Jumalan ravinnosta joka hetki.. Aloittakaa päivänne syömällä aamiaista Taivaan Pöydässä. Täyttäkää itsenne sillä tietoisuudella, että teidät ruokitaan kokonaan ja suoraan elämän energioilla, tämän Rakkauden voimalla joka te olette...ja että jokaisella askeleellanne teitä kannatellaan täydellisellä hyvällä. Kaikkea Sitä mitä Minä Olen, tekin olette.

Vaatii kuitenkin tietoisen päätöksen elää tässä maailmassa, jossa koetaan puutetta, ei riitä että vastustaa sitä, on toimittava täydesti Rakkauden runsauden ilmennyksenä. Kun astutte maailmaan tietäen että teidät ravitaan, tietäen että tämä elämän täyteys on teidän ikuisesti, tämä todellisen huolenpidon, loputtoman runsauden ja ylitsevuotavan ilon värähtely tulee eteenne energiakenttänä, neutraloimaan sananmukaisesti duaalisuuden tuntemukset, ennen muuta havaintonne puutteen olemassaolosta.

On välttämätöntä että te kaikki joilla on tämä tietoisuus alatte elää sitä aina kun vain siihen pystytte, koska rakastetut, meidän täytyy muuttaa se väärä käsitys että Minä en pidä huolta Omasta Sydämestäni ja että elämä ei ole ikuisesti lisääntyvää runsautta.

Niin monet, niin monet tässä maailmassa kamppailevat saadakseen elämäänsä perustarpeet täytetyiksi, siitä huolimatta että Rakkauden totuus on kaikkialla. Kun tämä hyväksytään ja eletään, kaikki tarvittava ilmaantuu eteenne aina sanoin kuvaamattoman runsaana. Juuri näin Uuden Maailman täytyy ilmaista maailmaa joka heijastaa teidän avoimia sydämiänne.

Silloin tällöin Minä kohotan teidät tuntemaan totuuden loputtomasta Rakkaudesta, jotta te resonoisitte tätä Valoa kunnes te olette vain energiavirtoja jotka muistavat miltä tuntuu olla vapaa. Toisinaan taas Minun täytyy pyytää että saatatte tämän Aidon Rakkauden Todellisuuden ilmenemään tässä maailmassa sydäntenne kautta, jotka ovat avoinna ja elävät luottamuksessa ja Rakkaudessa, jotta puhtaan ilon värähtely muuttaisi puutekokemukset --- jotta ihmiskunta eläisi runsaudessa ja tiedostaisi että kaikki elämä tulee suoraan Minulta ja että teitä todellakin ylläpidetään runsaudessa.

Antakaa sen tuntua siltä kuin te eläisitte Taivaassa, paremman ilmaisutavan puuttuessa, - että kaikki teidän ympärillänne on täynnä kauneutta ja Valoa, ja että kaikki mitä te haluatte ilmestyy suoraan teidän sydäntenne kautta ja lisääntyy iloisesti lahjoittaakseen teille enemmän kuin te tarvitsettekaan, rakastetut.

Rakkauden tarjonta on loputon ja Rakkaus on se aine josta teidät on tehty. Rakkauden liike on Valon säteilyä ja tämä Valo on teidän energiakenttänne. Kun imette tämän itseenne, kun tunnette totuuden, te muistatte Rakkauden runsaudensarven, ja mitä elämän symboleita käytättekin, olkoot ne vaikka ruokaa, koti, rahaa...nämä symbolit ilmestyvät suoraan teidän sydäntenne kautta kun tämä Valo loistaa rajattomasti ja kaikki mihin koskette on kultaa. Kaikki mitä siunaatte on puhdasta hyvää. Te olette tämän Rakkauden jatkeita ja teillä on ihmeellinen sydän.

Muistakaa että teidät ruokitaan suoraan Elämän Pöydästä, että kaikki mitä te tarvitsette todelliseksi ravinnoksenne on täällä. Kun te juotte tätä Rakkautta, kun te käytätte tätä Valoa, kun te antaudutte sille Rakkauden totuudelle joka te olette, silloin teidän kallisarvoisista ja suurenmoisista sydämistänne tulee tämän täydellisyyden ilmentymä maailman symboleissa.

Joten muistakaa joka päivä tuntea, että te olette "liljoja Minun laaksossani". Kun te tunnette niin, kun te tiedätte voivanne luottaa siihen, te kuulutatte täysin uutta resonanssia. Sen lisäksi että se täyttää kaikki teidän tarpeenne, rakastetut, se muuttaa värähtelyn, ihmiskunnan kollektiivisen värähtelyn. Teillä kaikilla on halu tukea jokaista kallisarvoista ihmisolentoa, varsinkin niitä jotka elävät puutteessa. Lupaan teille, että tämä on yksi niistä muutoksista jotka juuri nyt ovat tapahtumassa, teidän kaikkien siirtyessä sydämeenne, ja tämä ylläpitää, ylläpitää, ylläpitää Rakkauden värähtelyä.

Kun te heräätte luottamaan tähän runsauteen, elämään siinä varmuudessa että Taivas Maan päällä on Todellinen, kun avaudutte täydellisesti vastaanottamaan elämän suoraan ja tiedostamaan sen että fyysinen ravinto ja ylläpito ovat symboleja, silloin teidän joka askeleenne on tienviitta, ei vain tietoisuuteen vaan Todelliseen muutokseen jonka saa aikaan teidän Rakkautenne voima, sydämenne magneettinen läsnäolo, tietoisuutenne laajeneminen Elämän Pöydän loiston virtauksena.

Koko elämän kirjo on energiaa, Rakkautta. Joka hetki kun luotatte tähän, te tarjoatte mahdollisuuden, kanavan jossa se mikä on Todellista voi tulla esiin verhoamaan ihmiskunnan, täyttämään kuilun joka on luotu mielen maailmassa – tuomaan esiin Rakkauden ja ilon värähtelyn ja suomaan kollektiivisen tietoisuuden siitä että kaikki elämän tarpeet saadaan suoraan Minulta. Jokainen antava käsi varustetaan täydellisesti Rakkauden valtakunnasta, koska te olette täysin yhteydessä Jumalan totuuteen.

Te olette kaikkea Mitä Minä Olen, ja kaikki hyvä on teidän. Kaikki elämän rikkaudet ovat läsnä tässä Rakkauden värähtelyssä. Siispä tulkaa rakastetut elämään tässä Taivaan värähtelyssä. Antakaa sen ravita itsenne. Tuntekaa se. Olkaa Valon kultaisessa myrskyssä ja kaatosateessa ja antakaa sen täyttää teidät ääriä myöten. Sallikaa sydämenne olla selko selällään kunnes tunnette Rakkauden sykkeen liikkuvan eteenpäin. Vakuuttakaa koko olemuksellanne että vain hyvä on Todellista, että elämä on todellista rikkautta, että te voitte olla osallisina tässä hyvän loputtomuudessa, avautua vastaanottamaan sen mikä tulee teille suoraan – ja Rakkaudellanne antaa sitä eteenpäin.

Kun te kaikki heräätte tajuamaan tämän totuuden, kun te kylvette Taivaassa Maan päällä, kun te juotte Elämän Virrasta, silloin te muutatte läsnäolollanne tämän "todellisuuden" ja tämän te olette luvanneet tehdä. Kaikki Taivaan joukot ovat kiitollisia, sillä joka ainoan kallisarvoisen Jumalan lapsen on tarkoitus tulla ravituksi Elämän Pöydän hienoimmalla ruoalla elämänsä aikana Taivaassa Maan päällä.

Tämän sanontatavan käytttäminen saattaa joidenkin mielestä olla epämukavaa, ja kuitenkin te kaikki tiedätte mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa elämistä niin kauniissa maailmassa että kaikki olennot ovat Pyhässä Yhteydessä. Jokainen sydän on avoin ja jokainen on ääriään myöten täynnä iloa ja runsautta ja kykyä antaa ja antaa runsain mitoin avoimella sydämellä.

Maailmassa kasvaa tietoisuus Rakkauden virtauksesta ja siitä miten antaminen moninkertaistuu. Löytäkää itsestänne tämä totuus, rakastetut, ja etsikää oma tapanne tehdä tätä ja myös viedä sitä eteenpäin. Pikemminkin kuin yrittämällä muuttaa maailma "fyysisen todellisuuden" tasolla, muutos voi tapahtua kun sen on pakko, Rakkauden Todellisuuden tasolta ja energian totuudesta, siitä totuudesta keitä te Todella olette tämän kokonaisuuden sydämenä.

Senvuoksi, ymmärtäkää tämä loputtoman huolenpidon ihme, että se mikä syntyy, syntyy kokonaisena ja täydellisenä ja että te kaikki olette syntyneet Luomisen Hetkellä joka on Nyt, rakastetut, jatkuvasti. Te astutte esiin kokonaisina ja täydellisinä, täynnä tätä ylistystä, tätä energiaa ja täysin sen Rakkauden voiman tukemina josta teidät on luotu.

Tulkaa tähän yhteyteen Minun kanssani kunnes te tunnette itsenne ravituiksi, kannatelluiksi ja tuetuiksi. Nouskaa kunnes tunnette Rakkauden Todellisuuden jossa teidän on tarkoitus elää, nytkin täällä maailmassa. Kun te olette kokonaan tässä Valossa, olette valmiita kasvamaan kauniiksi kukaksi siinä Rakkauden kentässä, liljaksi Jumalan ikuisessa laaksossa. Ei pienen mielen kuvitteleman dualistisen Maan laaksossa.

Tulkaa tähän luottamuksen paikkaan, mutta se ei ole sokeaa luottamusta. Te tulette näkemään... Kun te tunnette Jumalan runsaudensarven, Rakkauden loputtoman tarjonnan, kun te tiedätte että teidät ruokitaan joka hetki Elämän loputtomassa Pöydässä, se on syvempää kuin pelkkä uskominen. Se on tietoisuutta siitä keitä te olette ja mitä teidän energiaanne on sisällytetty, teidän kenttäänne tämän loputtoman Rakkauden kentän kautta. Sinne on sisällytetty, että teistä huolehditaan runsaasti kaikin tavoin.

Tulkaa ottamaan vastaan tämä Rakkaus ja kaikki mitä se edustaa täällä tällä hetkellä tässä maailmassa jossa te elätte palvellen, jotta te olisitte totuuden soihtu, ohi toivon, ehdottomaan

varmuuteen...jotta kulkisitte jokaisella askeleella tällä Valon tiellä täysin rakastettuina, kokonaisina ja turvattuina ja tuettuina.

Kun te olette sydämessänne ja tunnette tämän totuuden, kun olette antautuneet olemaan Taivaan ilmentymiä...kun Luomakunnan syke liikkuu eteenpäin teidän sydämenne kautta, se luo tämän runsauden ja tämä runsaus jaetaan aina loputtomin eri tavoin. Se jaetaan energiana. Se jaetaan teidän Valonanne, ja se jaetaan muuttamalla kollektiivista värähtelyä. Se jaetaan kun teidän sydämenne sulkee sisäänsä mielen ja puhuu teinä, Rakkauden Tahtona, jotta muut kallisarvoiset sydämet siirtäisivät huomionsa itsen ulkopuolelta saatavasta huolenpidosta siihen joka on aina sisällänne – Minä Olen Jumalan totuus teinä, valmiina olemaan vapaita ja ilmentämään Rakkauden maailmaa.

Tulkaa siis joka päivä, joka hetki syömään Elämän Pöydästä. Muistuttakaa itseänne jatkuvasti tästä huolenpidosta ja juhlikaa, rakastetut, sitä että vain Rakkaus on Todellista.

 

sidebar-stars-long-5


sidebar-stars-long-4


sidebar-stars-long-8
line

line
sidebar-sign-up
line
donate