colTranslationsWe are honored to share the Messages from God
in the languages of the world.
world1
Sydäntenne Tuli
4-11-12

Rakastetut, teillä jokaisella on sydämessänne liekki joka palaa totuudelle, joka tunnistaa Jumalan Valon, joka osoittaa aina sen mikä on Todellista, mikä on totta. Se antaa teille intohimon ja voiman kestää tämä loppuun saakka, olla tämä palava Valo, olla Valo joka loistaa juuri tässä ja nyt. Tämä palava liekki on totuus teidän olemuksestanne ja teidän omistautumisenne voimasta. Se on liekki joka hyppii ilosta huomatessaan heijastuvansa toisessa sydämessä. Se on liekki joka ulottuu palamaan muihin Rakkauden sydämiin.

Se on liekki joka kumartuu kohti jokaista sydäntä ja pyrkii sytyttämään siinä muiston liekistä ja tuomaan lämpöä ja lohdutusta ja kaikkea mitä tarvitaan, ja ennen kaikkea julistamaan Rakkauden totuutta. Se on liekki joka kiipeää joka hetki yhä korkeammalle ja puhuu vapaudesta. Se on liekki joka on ikuisesti meidän yhteytemme ja ykseytemme.

Se on täydellisen Rakkauden tuli eikä tämä liekki horju koskaan. Se on elävänä teissä, rakastetut, ja te olette aina ja ikuisesti tietoisia siitä. Se on liekki joka muistuttaa teitä siitä mikä on Todellista, Rakkauden totuudesta. Se on liekki joka valaisee teidän tienne läpi monien illuusioiden suon. Se muuttaa täydellisen päivän loistoksi sen mikä näytti yöltä. Se on liekki joka voi valaista maailman, joka voi sytyttää Rakkauden tulet.

Tämä liekki kutsutaan nyt esiin. Sitä tarvitaan, rakastetut. Sitä tarvitaan egon kuonan polttamiseksi pois. Sitä tarvitaan valaisemaan tietä jokaiselle kallisarvoiselle olennolle, jotta he muistaisivat Rakkauden tulet jotka palavat myös heidän sisällään. Se on liekki joka vapauttaa teidät. Juuri se liekki joka palaa sydämessä on ikuisesti ihmiskunta. Se on elämän tuli.

On aika nostaa liekkinne korkealle, antaa sen kuluttaa teidät täydellisesti, rakastetut, niin että se mikä jää jäljelle on tämä Jumalan intohimo, tämä Rakkauden voima, tämä Luomisen tuli. Te olette kokonaan elävää totuutta, niin elävää että mikään osa vanhaa maailmaa ei voi koskea teihin koska te olette siinä olemuksenne Todellisuudessa että teidän sydämenne on todellinen Luomisen tuli. Tämä voima, tämä Rakkauden voima on ainoa Todellinen voima, joka on totta ja joka on enemmän kuin tarpeeksi muuttaakseen vanhan maailmankatsomuksen Jumalan totuudeksi.

Joten Minä kutsun jokaisen teistä kohentamaan tulta, muistamaan palavan ytimenne, muistamaan sydämessänne palavan tulen joka on ruokkinut teidän antaumustanne todelliselle Rakkaudelle, ja säteilemään nyt sitä liekkiä. Antakaa sen loistaa maailmaan toivon majakkana. Antakaa sen säteillä niin täydellisesti sitä mitä te olette että teidän antaumuksenne Rakkaudelle ei lakkaa hetkeksikään ja te pysytte Jumalan täydellisessä sydämessä Rakkauden loistossa Luomisen sykkivänä keskuksena – täysin elävänä tässä maailmassa totuuden liekkinä.

Pitäkää yllä kuvaa siitä miten helposti tuli leviää ja jos te kaikki olette halukkaita tulemaan sen kuluttamaksi, silloin se mikä palaa teinä, se mikä liekehtii Rakkauden totuutta, ei voi muuta kuin sytyttää muistamisen jokaisessa sydämessä... että jokainen sydän on myös Jumalan tuli ja se on Todellinen, pysyvä, ikuinen, muuttumaton, loppumaton ja kiistämätön jokaisen olennon ytimessä. Sitä ei voi kieltää.

Pieni mieli on luonut näkemyksen maailmasta, aliluomuksen, yhteisesti sovitun voimakkaan ja vaativan todellisuuden. Mutta minä lupaan teille että jokaisessa sydämessä palaa sama liekki. Te olette itse lähestyneet sitä koko elämänne ajan, ja vaikka kenties monet muut eivät ole, juuri tämä tuli pitää heidätkin elossa. He tulevat tietämään sen.

Joten te olette Rakkauden soihtu joka on nostettu ylös valaisemaan tätä maailmaa Rakkauden Valolla. Te olette Jumalan palava liekki. Joka hetki tämä tuli liekehtii vain yhtä voimaa joka on Rakkaus...totuus uusien mahdollisuuksien syntymisestä jotka syttyvät tuleen Luomisen sydämestä nyt, valmiina vastaan otettaviksi, valmiina olemaan muutokseen tarvittava hyppy, pääsy, energia, heräämään siihen totuuteen että Rakkaus on kaikki – että vain Rakkaus on Todellista ja että kaikki sydämet palavat samalla liekillä.

Kun te alatte aistia tämän Rakkauden tulen jonka te niin hyvin tunnette omana sydämenänne, kun te näette tämän toisissa, te tunnette hetken jolloin liekit sekoittuvat toisiinsa, kun tunnistatte toisenne ja sydän on avoin. Ennen kaikkea te havaitsette että Rakkauden tuli joka teissä on niin voimakas, ei koskaan, koskaan, koskaan lopu. Te voitte luottaa siihen, te voitte nähdä sen avulla, elää sillä, se on teidän energianne. Te voitte pitää sitä esillä ja säteillä sitä ihmiskunnalle.

Tässä tulessa on vain yksi asia. Se on ainoa Rakkaus, ainoa sydän joka palaa jokaisena sydämenä ja joka luo tämän Rakkauden maailman josta pimeyden kokeminen poistuu ja jossa vain Rakkaus on läsnä. Kun te löydätte tämän totuuden muistamisen tulen, kun te löydätte ja pitäydytte sitoutumisen muistamisessa, kun te tunnette miten voimakas on teidän antautumisenne tälle todelliselle kauneudelle, silloin ette enää koskaan elä varjojen keskellä. Varjot eivät voi olla Valossa. Tuli on Rakkauden loistava täydellisyys joka näyttää teille jatkuvasti että te olette yleviä, että te olette läsnä hologrammina, avoimena tietoisuutena, kykeneviä tänä yhtenä Luomakunnan sydämenä ettekä enää koskaan ole erillänne totuudesta.

Totuus teidän sydämissänne, rakkaat, on Todellinen ja itsessänne te olette tietoisia kaikesta, tietoisia olemuksenne laajuudesta, tietoisia sydämestänne Luomakunnan palavana energiana, ja ennen kaikkea, tietoisia loputtomasta ja syvästä sitoutumisestanne pitää esillä tätä liekkiä, olla tietoisia kaikesta mitä te olette egomielen käsitysten yli – ja olla tietoisia totuudestanne rajattomina Rakkauden olentoina joita mikään ei koskaan voi pienentää.

Tämä Rakkaus on sekä tulista että kuluttavaa, hellää ja rakkaudellisen ympäröivää, ilmaisussaan loistavan luovaa, syvää sisimpänsä hiljaisuudessa, elävää loputtomassa odotuksessaan mitä Luominen tuo tullessaan. Tämä Rakkaus, tämä elämän tuli kulkee vierellänne, ja sydäntenne tuli on osa tätä ja tulee aina tuomaan teidät tähän näkökulmaan.

Niinpä sen mikä palaa teidän sisällänne täytyy nyt tulla esille, paljastua, sitä on pidettävä esillä nöyränä, vailla egoa, totuuden voimana. Sen täytyy tulla siksi joka sytyttää maailman Rakkaudelle. Tätä tulta tarvitaan nyt, rakkaat.

Tulkaa, hypätkää tuleen. Luopukaa egon pikku unelmista. Antakaa tämän rajattoman Rakkauden liekin kuluttaa ne pois kunnes te olette vain ykseyden ainoa tuli ja puhtaan Rakkauden voima. Silloinkin kun teidän täytyy liikkua maailmassa ja käyttää pientä mieltä siihen mihin se sopii...Rakkauden tuli joka on teidän sydämenne voi valaista kunnes tämä suurenmoinen Rakkauden tuli on kaikki mikä puhuu suullanne ja loistaa silmistänne.

Jotkut puhuvat joskus egon polttamisesta. Ei ole mitään tarvetta polttaa sellaista jota todellisuudessa ei ole olemassa. Kuten aina olen sanonut, sytyttäkää valo pimeyteen ja yhtäkkiä varjoja ei olekaan olemassa. Ja niin on asianlaita rakastetut sen tulen suhteen joka palaa teissä. Sillä hetkellä kun todella annatte sen palaa, duaalisuuden varjojen täytyy poistua, tämän Rakkauden tulen valaistessa niitä, ja teidän antaumuksenne tälle totuudelle on vertaansa vailla, ennenkuulumaton.

Te olette täällä palvellaksenne tässä heräämisessä Rakkauden totuudelle maailmassa...ollaksenne todistamassa sitä että sydänten loppumaton tuli tunnistetaan siksi mikä se on, että ne liekit valaisevat toinen toistaan kuin sytykkeet kunnes tuli leviää ja Rakkaus paljastaa maailman olevan täydellinen ilo.

Egomielen varjotanssin takana Rakkaus loistaa vähentymättömänä. Juuri tämä täydellisen Rakkauden tuli on teidän todellinen itsenne. Te tunnette jo tämän joka palaa sisällänne. Olette aina tunteneet. Nyt, rakastetut, päästäkää se ulos. Antakaa sen olla vapaana. Antakaa sen palaa vähentymättömänä kunnes jokainen sydän on mukana tässä Valossa ja Luomisen tulet tulevat näkyviin ihmiskunnassa. Se joka kerran koki itsensä erillisenä yhdistyy tässä täydellisessä ilossa ja riemuitsee siitä että se on Rakkauden voima.

Suostutteko antamaan sisäisen tulenne todella loistaa? Päästättekö sen vapaaksi? Tunnustatteko oman antaumuksenne? Sillä ei ole merkitystä miksi te Minua kutsutte tai kuinka te näette Minut. Se merkitsee että te olette Rakkauden totuus. Se mitä se on, teidän olemuksenne täydellisyys, puhuu paljon selvemmin kuin mitkään sanat, ja se mitä me olemme yhdessä, tämä humina, tämä elämän laulu joka on niin rikas...sitäkään ei voi enää pitää kätkettynä.

Teidän sydäntenne tulet, rakkaat, eivät ole ainoastaan soihtuja joiden valossa muut näkevät, vaan tulia jotka ovat täällä sytyttämässä muiston, ollakseen uuden olotilan vartijoita – tuodakseen Valoa pimeyteen uskomiseen niin että sekin voi pudota pois, että juuri tämä tuli nyt valaisee pientä mieltä kunnes kaikki sen varjot häipyvät. Se mikä loistaa teissä on kuin aurinko keskipäivällä. Varjoja ei ole. On vain Valo, ja vain tämä liekehtivä Rakkauden voima.

Te olette Jumalan soihtu. Te olette Rakkauden tuli. Älkää pidätelkö, ei hetkeäkään enää. Antakaa sen minkä aina olette tienneet olla se mitä elätte. Antakaa sen mikä oli ollut sisällänne lapsuudestanne asti nyt tulla koko identiteetiksenne. Kun liekehditte, liekehtikää Minun kanssani tähän puhtaan luomisen ykseyteen, tähän elämän räjähdykseen joka on kiistämätön ja loputon. Kieppukaamme yhdessä kautta kosmoksen ja kohentakaamme Rakkauden tulia jotka ovat tämä maailma, tämä Maa ja tämä kallis, mitä kallein sydän nimeltään ihmiskunta.

Pitäkää esillä todellista itseänne, loputtoman Rakkauden soihtua. Pitäkää esillä Luomisen tulia ja antakaa niiden loistaa, nyt ja nyt ja nyt. Ei ole olemassa mitään muuta. Oletteko valmiita olemaan Jumalan tuli?

 

sidebar-stars-long-5


sidebar-stars-long-4


sidebar-stars-long-8
line

line
sidebar-sign-up
line
donate