colTranslationsWe are honored to share the Messages from God
in the languages of the world.
world1
Antakaa Rakkauden Luoda Teidät

4-7-12

Viestejä Jumalalta
Yael ja Doug Powellin kautta
Circle of Light www.circleoflight.net

Rakastetut, te voitte luoda Taivaan Maan päälle vasta sitten kun annatte Rakkauden luoda teidät ja teidän maailmanne. On tietysti järkevää valita ajatuksenne, todeta että teidän huomionne on ukkosenjohdatin tälle Rakkauden Joelle – ja avata ovi sille mitä Rakkaudella on annettavana. Sitten voi vapautua pienen mielen hallinnasta, astua syrjään ja antaa Rakkauden luoda teidät.

Vain Rakkaus on Todellista. Tämän te tiedätte. Mutta rakastetut, tietäminen ei riitä. Se mitä mielessä ylläpidetään, on samaa mitä ylläpidetään siinä maailmassa joka on poistumassa. Sitä yllä- pidetään kaksinaisuudessa, sillä se on ajattelun luonne. Joten miten innokkaasti yritättekin vahvistaa valintojanne, luoda todellisuuttanne, pysyä totuudessa, te ette siinä onnistu ennenkuin annatte Rakkauden luoda teidät tässä hetkessä.

Rakkaus on kaukana ajattelun ulottumattomissa ja se luo täysin rajoituksetta. Se ei ainoastaan venytä teidän rajojanne. Se korvaa teidän rajallisen kykynne nähdä maailma sydämenne moniulotteisella todellisuudella. Elämästä tulee luovan Rakkauden sinfonia joka ulottuu sananmukaisesti läpi koko kosmoksen – joka lahjoittaa teille sekä laajuutta että syvyyttä enemmän kuin nyt voitte edes kuvitella.

Rakkaus suo teidän olla Rakkauden voiman pyörremyrskyn keskus, joka ei ainoastaan sitten vaikuta teidän maailmaanne, vaan pyyhkäisee yhteisesti sovitun unen itseensä ja korvaa egon luoman väärän voiman todellisella Luomakunnan sydämen kyvyllä, joka todella on se mikä te olette.

Niinpä rakastetut, nyt on aika saattaa maailma vapaaksi, astua askel taaksepäin ja antaa sydämen ottaa johto käsiinsä, antaa itsenne hämmästyä niitä avoimia ovia jotka sydän luo ja joita mieli ei ikinä pystyisi edes kuvittelemaan. Astukaa tähän maailmaan jonka Rakkaus luo Minä Olen Jumalan liekehtivänä ja rajattomana sydämenä, valmiina elämään sitä loistoa joka Rakkaus todellakin on; valmiina ottamaan vastaan siunausten jatkuvan virran joka luo sen minkä te koette todellisuutena.

Te teette työtä antaumuksella tämän maailman muuttamiseksi, nostaaksenne ihmiselämät samalle tasolle jonka te olette kokeneet Minun kanssani. Te ylläpidätte näkemystä rauhan maailmasta. Mutta nytkin se mikä syntyy Rakkaudesta syntyy niin täydellisenä, että se sisältää koko Luomakunnan voiman. Astukaa tähän maailman kokemiseen ja sallikaa itsenne olla tässä autuudessa, tässä voimassa.

Tiedostakaa että yhdellä valinnalla tehdään rajallisen elämän jokainen havainto ja korvataan se Rakkauden runsaudella ja maailmalla, joka ylittää kaikki teidän Taivaskäsityksenne - maailmalla joka on rikasta tavoilla jollaisia ette ole vielä nähneet, maailmalla joka on kosmoksen sinfonia.

Jokainen Valo-olento on nyt osallistumassa tähän lauluun jota kutsutaan herääväksi ihmiskunnaksi. Koska kaikki elämä on niin syvästi yhteydessä keskenään, jokainen elävän Rakkauden virta on läsnä täällä. Jokainen esiin astuvan Jumalan ilmentymä joka oli ennen ihmisolento on jo teidän -

malli joka on valmiina astumaan sinne missä te annatte Rakkauden elää itseänne.

Ei varmasti tee pahaa ajatella positiivisesti, tunnistaa intention voima, olla tietoinen siitä että kaikki elämä on energiaa, että jokainen ajatus ja sana on värähtelypakkaus. Minne se sijoitetaan, on tärkeää ja todellakin on järkevää rakastaa kaikkea mitä kosketatte ja näette, avata sydämenne ja antaa.

On kuitenkin olemassa suurempi avautuminen jonka te voitte saavuttaa. On olemassa suurempi muodonmuutos joka tapahtuu nyt kun annatte Rakkauden elää teitä – kunnes se mikä on inhimillistä katoaa ja ilmaistaan vain Rakkauden voimaa, ei ainoastaan maailmana vaan teidän luomustenne loistona – Jumalan avoimen sydämen symboleina jotka astuvat liekehtien esiin kauneutena, juhlien runsautta, tanssien joka hetki Enkelien kanssa ja ottaen vastaan kaiken mitä sydän teille antaa, teinä ja teidän kauttanne.

Te olette ihme, rakastetut – TODELLISET te, te jotka olette ikuisia, te jotka olette Valon virta joka nousee tästä tulesta kun Luomakunta syntyy tietoisena itsestään ja laajentuen räjähtäen Rakkauden ilossa ja niin siitä tulee palvontalaulu Jumalan hologrammissa.

Kun aloitatte tekemällä valinnan vain hyvästä, näkemällä vain totta ja kaunista, käyttämällä sanoja joista säteilee Rakkauden värähtely ja ekstaasi, teistä tulee paikka jossa Taivas ja Maa yhdistyvät ja Rakkaus on saatavilla ja näkyvillä puhtaan ilon, runsauden ja täydellisyyden elämänä.

Ette pysty näkemään kyllin suuresti, rakastetut. Te voitte käynnistää pumpun ja pyydän teitä tekemään tämän tietoisesti...lukea rukoukset jotka liikuttavat teidän sieluanne, julistaa voiman sanat, käyttää kykyänne visualisoida...mutta rakastetut, älkää pysähtykö siihen. Se ei ole tarpeeksi suurta eikä se riitä...ei siihen mihin me pyrimme yhdessä...sallia tämän elämän, tämän planeetan, tämän kaksinaisuuden kokemuksen tulla kyllästetyksi vain Rakkauden totuudella kunnes kaikki mikä täällä on, on täysin läpinäkyvää, ja rajaton Rakkaus luo maailman.

Jokaisen Edenin Puutarhan näyn takana, kaiken takana mitä pystytte tuntemaan mietiskelyssä, sen takana minkä voitte vielä kokea rajattomana hyvänänne on elämän loisto joka on teidän sydämenne, rakastetut, juuri Luomisen Hetkeä pidetään tietoisuudessa, kiedottuna Rakkauteen, jotta te olisitte se yksi elämä joka Minä Olen, elävä kiitollisuuden rukous.

Vielä teidän kykynne kokea sydämenne, antaa suunnattoman rajattomuuden täyttää teidät loistollaan...kaikki tämä on vielä rajallista, ja ne rajat voi Rakkaus hajoittaa lähettääkseen teidät Todellisen olemuksenne totuuteen, tuodakseen teidät täydellisesti tähän Jumalan yhteyteen, tuodakseen esille kosmiset elämän virrat ja salliakseen niiden tulla maailmaksi ja teidän kietoutua siihen, rakastetut.

Te ette ole erillänne maailmasta. Se on teidän ilmaisutapanne, ja kaikki mitä kutsutte elämäksenne on tämä ikuinen kauneus joka virtaa teidän sydäntenne läpi herättääkseen tämän ikuisen laulun, tämän kiitollisuuden, NIIN että se minkä koette elämänänne, teidän hengityksenne, teidän kokemuksenne voivat lopultakin sisältää suuren totuuden, Todellisuuden – Maan jopa Taivaan käsitteen takana, Maan sellaisena kuin Rakkaus sen luo...

Joten voitteko tulla 100 % tietoisiksi Rakkauden rajattomana sydämenä, sallien tämän elämän räjähdyksen joka te olette täydellisesti ilmentyä jotta te lopultakin löytäisitte omat kykynne, ei ainoastaan palvella vaan tuntea tätä intohimoa, tätä luovaa voimaa, Rakkauden voimaa jossa se minkä olette kokeneet Rakkautena moninkertaistuu niin nopeasti että ei jää yhtään aikaa yli. On vain syntymä.

Siispä tulkaa, rakastetut, Rakkauden läsnäoloon, ja rukoilkaa että Rakkaus elää teitä. Pyytäkää Rakkautta venyttämään itseänne, räjäyttämään auki rajalliset kokemuksenne ja näyttämään teille maailman jonka Rakkaus luo ja sydämen, joka te olette, elämässä sitä.

Mieli haluaa ajatella hallitusten muuttamista, öljyn vaihtamista johonkin muuhun lähteeseen tai polttoaineeseen. Juuri siinä, käyttääkseni tätä esimerkkiä, on se mitä tarkoitan. Se on samaa kuin yhden rajallisen käsityksen muuttaminen toiseen, kun juuri tässä te olette Jumalan todellinen voima. Te olette elämän atomiräjähdys. Te olette Luomakunta. Teidän täytyy vain sallia Rakkauden räjähdyksen elää itseänne, ja niin jokainen koti on Valoa täynnä.

Te ette tarvitse fyysistä kulkuneuvoa. Kaikki mitä tarvitsette on esittää aikomus määränpäästä ja Rakkauden voimalla te saavutte perille. Vielä nyt tämä on niin kaukana mielen arveluista että useimpien on jopa mahdotonta edes alkaa kiinnittää siihen huomiota. Mutta te voitte jo tehdä sen. Te jotka tunnette tämän siirtymisen, tämän voimakkaan Rakkauden impulssin joka nousee teidän sydämestänne, olette valmiita löytämään sen mikä on verhottuna kunhan päästätte irti mielestänne, sen rajoittavista havainnoista ja maailmasta jonka se yrittää luoda – jopa sen korkeimmasta visiosta.

Niinpä pienen mielen sisältämä korkein ajatusnäkemys on pienin pisara Rakkauden voiman mahdollisuuksien meressä.. Yksilön elämän mietiskeleminen ihmisolentona, jolla on kutsumus on kuin pieni ilmanpurkaus, verrattuna kosmiseen tuuleen kun Rakkaus ilmaisee yhdistyneen holografisen olemassaolon totuuden, jossa jokainen elämä lisää toinen toistaan ja kaikkea on enemmän.

Jokainen sydän moninkertaistuu jatkuvasti kaikkien muiden sydänten läsnäololla tässä maagisessa sfäärissä joka sisältää Rakkauden lukemattomat ulottuvuudet ja mahdollisuudet, jotka voidaan ilmaista juuri tässä ja nyt, teissä ja teinä – teinä, te Minä Olen Jumalan läpinäkyvät sydämet. Siten kun te käytätte näitä sanoja, nekin ovat osoitin, portti tämän yhden elämän rajattomaan totuuteen joka on herännyt ja valmis löytämään omat lahjansa.

Siispä tulkaa! Liittykäämme yhteen, sydämet jotka ovat valmiita tulemaan Jumalan rajattoman Rakkauden puhtaaksi kokemukseksi, joka heijastuu kokemuksena elämästä kaiken sen takana jota te kutsutte "maailmaksi", vielä toteuttaaksemme sen suloisen askeleen kun Rakkaus antaa enemmän itsestään ja Rakkauden voima moninkertaistuu.

Aloittakaa, rakkaat, siitä missä olette. Valitkaa kaikkein positiivisin. Tehkää sydämen valinta, mutta pysähtykää sitten ja tunnustelkaa mikä on totuus. Tuntekaa kuinka paljon enemmän on vielä kaiken sen takana mitä pystytte kuvittelemaan. Tuntekaa Rakkauden voima ja antakaa sen tunkeutua kaikkeen, kaikkeen mitä sisällytätte jokaiseen ajatukseenne. Tämä on niin tärkeää, koska Rakkaus tullaan kääntämään. Se heijastuu mielenä ja se tuo esiin ilonsa monikerroksisena maailmana, jossa tämä ykseyden laulu on aina läsnä.

Mitä mieli luo, se mikä on sydämenne ja käsienne työtä, sisällyttää itseensä koko universumin. Kaikki on loistavaa hologrammia, Rakkauden voiman pakkausta joka vierii teidän sormenpäistänne ja räjähtää ylenpalttisesti Rakkauden Todellisuudesta, ilmaistuna rauhan, runsauden ja henkeäsalpaavan kauneuden maailmana.

Taivas Maan Päälläkin on, vaikka käytämme tätä sanontaa, vain laukaisualusta teidän uraa uurtavalle Rakkauden loistavan voiman löytämisellenne, joka tuo esille sydämen kirkkaan matriisin tai mandalan. Kaikki pitävät helposti yllään rajattoman Rakkauden manttelia, eikä enää ole olemassa eroja "Maan" ja "Taivaan" välillä. On vain maailma jonka Rakkaus luo ja sen luomisen kokemus joka olette te.

Kun te päätätte sanoa affirmaationne, astukaa syrjään, rakastetut, ja antakaa Rakkauden sanoa ne. Kuunnelkaa! Ja te tulette hämmästymään. Kun te kuvittelette unelmienne maailman ja ihmiskunnan jota olette täällä palvelemassa, astukaa sivuun taas ja tarkkailkaa sydämenne visiota. Tulette hämmästymään.

Ja kun te elätte hetkiänne, kun kosketatte toistenne elämää, astukaa sivuun ja antakaa Rakkauden elää jokainen tapaaminen teinä. Tarkkailkaa, tuntekaa ja kokekaa syvyys, kauneus ja ilo, kun sallitte Rakkauden luoda todellisuutenne, Todellisuuden jonka vain sydän voi käsittää.

Tästä paikasta jossa Rakkaus on läsnä, kiistattomana ja todella rajattomana, tästä te tunnette Minut ja koette meidän Rakkautemme syvyyden ja meidän kykymme olla Yhtä ja helliä ja rakastaa toisiamme – laulaa Luomakunnan Valoa, vapauttaa Rakkauden elektronit – ja käsittää tämän hyvin erikoisen atomin joka on Maa ja sen aurinkokunta, mahdollisuuksina Rakkauden alkaa soluttautua teihin vahvasti ja teidän loikata sisään unelmien portista Rakkauden Todellisiin mahdollisuuksiin kun Rakkaus luo teidän Todellisuutenne nyt.

 

sidebar-stars-long-5


sidebar-stars-long-4


sidebar-stars-long-8
line

line
sidebar-sign-up
line
donate