colTranslationsWe are honored to share the Messages from God
in the languages of the world.
world1
Erillisiä Sydämiä Ei Ole Toisenlainen Näkemys Haasteista

Erillisiä Sydämiä Ei Ole Toisenlainen Näkemys Haasteista
4-4-12

Viestejä Jumalalta
Yael ja Doug Powellin kautta
Circle of Light www.circleoflight.net

Rakastetut, teidän sydämiänne käytetään. Teidän sydämiänne käytetään jatkuvasti, sillä te olette Todellisen Rakkauden läsnäolo ja te tuotte esille sen totuuden värähtelyn, että vain Rakkaus on Todellista...yksinkertaisesti läsnäolollanne täällä, oi, kyllä, mutta myös tietoisuudellanne ja valinnallanne kohdata maailman illuusio tuntemalla Jumalan Todellisuus.

Kaikki mitä koette muuttuu siten ykseyden tietoisuuden heräämiseksi, niin että kaikki sydämet ja kaikki kokemukset ovat yhtä. Mitä kohtaattekin, kohtaatte kaikkien puolesta, ja sydämenne valinta muuttaa kaiken heti, rakastetut.

Jos huomaatte jotain vaikeaa tulevan eteenne, tiedätte samalla hetkellä olevanne paikalla, jotta muuttaisitte kokemuksen duaalisuudesta todelliseksi kokemukseksi siitä että olette Jumala joka elää iloisesti Nykyhetkessä ja rakastaa kaikkea.

Sillä hetkellä jolloin teette tämän muutoksen, energia muuttaa kaiken. Rakkauden värähtely on kuin hiljainen joki joka tunkeutuu niiden pienten mielten pinnan alle, jotka kokevat että maailmassa on haasteita ja vaikeuksia. Tämä Rakkauden Joki alkaa ruokkia jokaista kallisarvoista sielua, tihkuu jokaiseen olentoon joka koskettaa teidän sydäntänne ja tuo teille tietoisuuden Jumalasta joka kohtaa Jumalan, ja lisäksi seurauksen kokemuksista jotka heijastavat Rakkauden maailmaa, ei egomielen maailmaa.

Erillisyys ihmisten välillä ei voi nyt olla mahdollista. Ei ole kysymys teidän tai kenenkään muunkaan ongelmasta. On vain täydellinen yhteys ja palvelu, sydän sydämelle, henki hengelle ja tietoisuus tietoisuudelle. Siten te astutte jokaiseen päivään kysyen: Mitä minä nyt tulen kokemaan egona? Mikä ei nyt virtaa, ei ole riemukasta? Mitä tahansa sen onkin, tässä te olette ja siirrytte tuntemaan Rakkautta oli siinä kysymys mistä tahansa, kunnes te pystytte kulkemaan maailman halki ekstaasissa, kohdaten kaiken osana tätä muutoksen tanssia.

Niinpä te olette rajalla juuri nyt, rakastetut, palvellen maailmaa luopumalla omista ego-kokemuksistanne, luopumalla omasta tarinalinjastanne ja kohtaamalla kaiken mikä ilmestyy maailmaanne Rakkauden läsnäolona eikä minään muuna.

Näin tekemällä te löydätte aivan uuden kokemuksen miten kohdata "ongelmat" tai "ratkaista riidat." Kun te liikutte Rakkautena, teidän värähtelynne muuttaa kaiken, ja sekin asia joka olisi voinut olla tulosta teidän egonne tasosta poistuu, pehmentyneenä ja tuotuna siihen Todellisuuteen että Rakkaus kukoistaa jatkuvasti riippumatta siitä mikä tarina edessänne on...riippumatta siitä mitä pieni mieli luo ja siitä onko se teidän vai jonkun toisen asia. Se on teidän edessänne koska teillä on voimaa Rakkautena, sydän avoinna, uppoutuneena iloon, kohdata se päistikkaa, kunnes tunnette sen totuuden itsessänne, rakastetut, että siinä on vain Jumala kohtaamassa Jumalan.

Olen ennenkin sanonut teille että kun te olette yhteydessä Minuun, kun elätte maailmassa sydämenne kautta, silloin voitte sananmukaisesti kulkea läpi miinakentän. Te voitte olla keskellä sodan kokemista. Te voitte liikkua sisään ja ulos liekehtivistä rakennuksista, koska Rakkauden Todellisuus on erilainen värähtely kuin duaalisuuden maailman todellisuus ja siten se resonoi eri tavoin eikä sitä voi koskettaa sydämen usko muuhun kuin Rakkauteen.

Vaatii harjoitusta pystyä pitämään yllä tämän Rakkauden resonanssia, pitää sydän avoimena ja ylläpitää tätä yhteyttä vaikka mitä tulisi teidän eteenne, vaikka mitä avautuisi eteenne teidän "filmissänne", vaikka mitä vanhan sydämen uskomuksia joutuisitte muuttamaan. Rakastetut, te pystytte ehdottomasti tekemään tämän tai muuten ette olisi lukemassa näitä sanoja. Te ette tuntisi sydämellänne tätä kutsua. Te ette tunnistaisi itseänne kun puhun Jumalan sydämestä, avoimesta, elävästä ja palvelevasta.

Tulkaa siis sydämeenne ja kuunnelkaa. Kuunnelkaa Minua ja kuunnelkaa Rakkauden värähtelyä. Se ei ole ainoastaan ylentävä. Se tunnistetaan teidän elämänne Lähteeksi, totuudeksi teidän olemuksestanne ja valinnaksi joka teidän on tehtävä, kunnes kaikki mitä koette on tanssiva Jumala...Ja, rakastetut, iloisena tanssiva...

Näyttääkö tämä poikkeavan huomattavasti siitä mitä silmänne nyt näkevät? Sanon teille rakastetut, että niin ei ole. Se on niin lähellä. Se on lähempänä kuin teidän hengityksenne. Rakkauden maailma on jo olemassa ja Rakkauden maailman ei tarvitse ryhtyä muuttamaan asioita. Se yksinkertaisesti vain on. Kokemukseen perustuen se tuodaan esille jotta se havaittaisiin ainoaksi totuudeksi.Vain Rakkaus on Todellista ja sen jokainen aspekti on jo ilmentyneenä Maan päällä.

Te olette jo kuulleet kaikki nämä esimerkit siitä että värähtelynne muuttaminen on kuin kanavan vaihtaminen televisiossa, että yhdellä hetkellä voitte katsoa sotanäkymiä, jos vaihdatte kanavaa katselettekin rakkaustarinaa. Juuri näin tapahtuu kun te siirrytte sydämeen egomielestä. Pyydän teitä tekemään juuri näin tänään, tällä hetkellä, tällä tunnilla, tässä ja Nyt, jatkuvasti.

Kun harjoittelette tämän muutoksen tekemistä, tulette hämmästymään. Ohitatte nyt asiat, jotka kerran näyttivät niin vaikeilta ja kovilta, helposti positiivisin tuloksin. Myös siunaukset jotka tulevat kauttanne, pysyvät Minä Olen Rakkautena säteilläkseen jokaiselle elämälle joka on yhteydessä teihin. Te huomaatte olevanne kaukana synkronisiteetin toisella puolen. Te löydätte itsenne opastettuina tähän yhteyteen jonka me jaamme keskenämme, hetki hetkeltä, ehdottoman virheettömästi.

Tiedostatteko että jokainen hetki on tämä valinta, olla Jumalan palveleva sydän? Vain tämä säteilevä ilo, tämä Rakkauden läsnäolo, ja sen tietoinen tunnustaminen että vain Rakkaus on Todellista? Se ymmärrys, juuri siinä, on kaikki. Usein se tapahtuu tunteen tasolla, sillä mieli ei tosiaankaan pysty tietämään mitä Rakkaus on. Riippumatta siitä, mitä se haluaa uskoa, se ei tosiaankaan kykene koskemaan siihen.

Ja kuitenkin sydämen todellisuus on kiistämätön. Se kohottaa teidät ja saa teidät tuntemaan itsenne vapaiksi, vaikka teidän "ongelmanne" eivät ole muuttuneet, vaikka ego yhä vastustaa asioita, vaikka pieni mieli yrittää työntää teitä hankkimaan mitä se haluaa. Kun sydän on Todellinen, teidän todellinen läsnäolonne Rakkauden sydämenä sulkee sisäänsä egon halut. Kun olette täällä tässä värähtelyssä, tässä "tilassa", eivät ainoastaan haasteenne muutu. Muutos tapahtuu ihmiskunnan tietoisuudelle, joka vielä uskoo että elämä on vaikeaa, että nämä haasteet ovat todellisia ja jollain tavoin välttämättömiä.

Teidän sydämenne, rakastetut, tietävät paremmin, ja kuitenkin...pyydän, kuunnelkaa... teidän sydämenne ei välitä siitä, sujuuko tämä tai tuo asia määrätyllä tavalla. Teidän sydämenne tuo kaikkeen Rakkauden Todellisuuden ja sulkee siten piiriinsä kaiken minkä se kohtaa, nostaa sen värähtelyn siihen mikä on Todellista ja jatkaa sitten matkaansa. Pieni mieli pitää teidät koko ajan yrittämässä hallita tätä illuusioiden maailmaa, mutta sydämen totuus avautuu yksinkertaisesti värähtelyn kautta, ja se vaikuttaa ehdottomasti teidän kokemuksiinne maailmassa.

Mutta te ette jää kiinni, koska te tiedätte että kun te pysytte puhtaana Rakkautena, se mitä Rakkaus tekee teinä on tärkeämpää kuin mikään muu. Jos se tarkoittaa kulkemista miinakenttien läpi, niin tapahtukoon. Rakkaus tekee sen täydellisesti, tuolla puolen persoonallisuuden halujen ja tarpeiden tarinan.

Aikaa ei ole asioiden erottelemiseen. Kaikki muuttuvat nyt kaikkien puolesta. Jokainen valinta Rakkauden puolesta on nyt niin voimakas että se laajenee päivä päivältä tuhatkertaisesti. Joka hetki kun teidän sydämenne on yhteydessä Minuun ja me juhlimme tämän suhteen ihmettä, jokainen sydän maailmassa avautuu ottamaan vastaan tämän Rakkauden yhteyden sen Lähteen kanssa ja kokemaan tämän loistavan ykseyden värähtelyn ja Jumalan eri puolien suuren lahjan niiden rakastaessa toisiaan.

Siispä, onko edessänne nyt juuri jotain jota pidätte vaikeana? Miten hienoa! Tämä on paikka jossa te palvelette. Tässä te pysytte ja teistä tulee Rakkauden sydän, Jumalan kuva, se joka pysyy ikuisesti ajattomassa ilossa ja pystyy helposti sulkemaan sisäänsä duaalisuuden maailman. Mikään ei ole liian vaikeaa Jumalan sydämelle eikä mikään jää rakkauden ulkopuolelle.

Törmäys mihin tahansa sydän virittyneenä Minuun, energiakenttä värähdellen korkeimmassa resonanssissa, jakaa sananmukaisesti kahtia ego-unelman vedet; vetää hyvän teidän luoksenne kuin magneetti; ja kohottaa ihmiskunnan koko hologrammin Rakkauden totuuteen. Sillä hetkellä teidän valintanne on niin voimakas.

Voitte luottaa siihen, että te olette suostuneet siihen mitä te koette. Te olette sanoneet, hengen tasolla, että "te kykenette tähän", että te haluatte pysyä lujana ja tehdä valinnan Rakkauden puolesta, yhä uudestaan ja uudestaan, kunnes se pysyy...kunnes te muistatte olla vajoamatta egon puolusteluihin, sen vastustukseen, sen rajoittaviin uskomuksiin. Että mieluummin valitsette aina sydämen kunnes te tunnette tämän Rakkauden, kunnes te olette värähtelevää iloa, kunnes te tunnette itsenne täysin eläväksi ja tuetuksi Nykyhetkessä, vaeltaessanne eteenpäin rakastamaan kaikkea mikä on...

Älkää arvostelko nykyisiä olosuhteitanne aikaisempien tulosten perusteella. Sen tekeminen on yhtä kuin asettaa vanha maailma uudelleen paikalleen, saattaa jälleen voimaan vanhat sydämen uskomukset, rajoittuneet havaintonne siitä miten asiat tapahtuvat ja keitä te olette persoonallisuuksina – mieluummin kuin siirtyä eteenpäin Jumalan sydämenä, josta egon perspektiivi on pudonnut pois, pesty puhtaaksi tässä ylennyksessä. Jokainen askel astutaan Rakkautena ja jokainen hetki on Rakkauden kokemus joka on läsnä tässä maailmassa

Nyt ei ole enää aikaa yksilöille. On ihmiskunnan sydämen aika. On Rakkauden resonanssin ylläpitämisen harjoittelun aika. Harjoitelkaa sitä silloin kun edessänne ei ole mitään haastavaa, ja kun on, tietäkää että Rakkaus kykenee siihen ja että Rakkaudessa ei ole mitään pahan ja hyvän arvostelua... Rakkaus vain yksinkertaisesti astelee tervehtimään sitä mikä on paljastunut ja ne tervehdykset muuttavat värähtelyn, sillä Rakkaus on aina voimakkaampi kuin duaalisuus. Totuus on valittu, ja toimitettu perille...yhä uusia elämän kokemuksia, kunnes Taivas Maan päällä on Todellisuutta – ei siksi että se on egon liikkeelle panema ja että te olette valinneet sen siltä tasolta, vaan Resonanssin Lain mukaisesti, rakastetut.

Kun te elätte tätä Rakkautta, kun te tunnette sen hetki hetkeltä, silloin Resonanssin Lain mukaisesti kaikki muuttuu alkaen laulaa totuutta että vain Rakkaus on Todellista, ja että sellainen Rakkaus ilmentää sellaista hyvää ja kaunista, sellaista kokemusta elämästä että sen täytyy heijastua ympärillänne olevana maailmana, vaikka sydän ei ole kiinnittynyt mihinkään. Sydän rakastaa yhä juhlintaa, ja juhlia me haluamme, rakastetut, ja me juhlimme.

On aika antaa egonne pudota pois, siirtyä kokonaisuuteen, tuntea tämä Rakkaus, olla tietoinen siitä että kasvu on yhtä kuin Rakkaus moninkertaisena, lisäten itseään, koska te pysytte Rakkaudessa maailmassa. On helppoa pudota takaisin ego-tietoisuuteen, nähdä tämä elämä "teidän" haasteinanne, kokea pienen mielen jatkuva tuomitseminen. Mutta siirtyessänne sydämeen kaikki on hetkessä erilaista. Se mitä te olette kenties pelänneet, se mikä näyttää kenties ylitsepääsemättömältä onkin äkkiä lahja, tilaisuus palvella Jumalan sydämenä, koskettaen kaikkea, sulautuen kaikkeen ja kohottaen Rakkauden totuuteen kaiken mitä kohtaatte.

Kun niin monet teistä tekevät tämän valinnan siirtymisestä sydämeen, astumisesta tietoisesti elämäänne, luopumisesta tarinalinjasta ja egon unesta ja olemisesta läsnä Minä Olen Rakkautena...se mikä on heijastunut duaalisuuden maailmana, sinä hulluna käsityksenä että jokin muu kuin Rakkaus voisi olla todellista...se maailma ylennetään helposti teidän kulkiessanne läpi haasteiden; kun tunnette sen värähtelevän totuuden että Rakkaus on teidän jokainen askeleenne, jokainen kohtaamisenne, jokainen henkäyksenne, teidän jatkuva kiitollisuuden rukouksenne, että Rakkaus ei etsi mitään erikoista vaan siunaa helposti kaikkea mitä se kohtaa.

 

sidebar-stars-long-5


sidebar-stars-long-4


sidebar-stars-long-8
line

line
sidebar-sign-up
line
donate