colTranslationsWe are honored to share the Messages from God
in the languages of the world.
world1
Te olette Minun Kiitollisuusrukoukseni
Te olette Minun Kiitollisuusrukoukseni
3-31-12

Rakastetut, te olette puhdasta Rakkautta, avointa, loputonta ja elävää. Te olette puhdasta iloa kokiessanne olevanne yhtä elämän kanssa. Te olette myös puhdasta kiitollisuutta. Tämä on totuus teidän tietoisuudestanne elämän lahjasta, ihmissuhteesta, tämän nykyhetken ihmeestä – tästä hetkestä johon sisältyy teidän rajaton vapautenne ja teidän yhteytenne Kaiken Olevaisen kanssa.

Tällä hetkellä teidän olemuksenne on sataprosenttisesti syventynyt kiitollisuuteen. Olemme puhuneet monta kertaa kiitollisuudesta ja olemme tuoneet sitä esille yhteydessämme kerta toisensa jälkeen. Mutta rakastetut, tänä muuttumisen aikana, ihmiskunnan Rakkauteen heräämisen aikana, kiitollisuus ei ole pelkästään tärkeä avain. Se on portti itse vapauteen.

Olette usein ajatelleet kiitollisuutta ja valinneet mistä asioista elämässänne olette kiitollisia. Mutta rakastetut, se on kiitollisuutta mielen perspektiivistä. Mieli mainitsee joitakin asioita jotka ovat kiitollisuuden arvoisia, ja monet eivät ole sitä – ja että ihmisolennon tietoisuuden on valittava mistä se haluaa olla kiitollinen.

Minä nostan teidät uuteen suhteeseen kiitollisuuden kanssa, joka on puhdasta syventymistä elämän lahjaan – kiitollisuutta jonka ulkopuolella ei ole mitään, mitään mitä ei luettaisi mukaan, koska Minä Olen jatkuvasti loputtoman kiitollinen tästä ehdottoman hämmästyttävästä Rakkauteen heräämisen ihmeestä. Minä Olen loputtoman kiitollinen tästä elämästä joka Minä Olen ja joka on tulossa täysin tietoiseksi itsestään ja ehdottoman ihmeellisestä ikuisesta lahjasta joka on suhde kaikkeen elolliseen tässä Rakkaudessa joka Minä Olen.

Jokainen pienikin elämän kokeminen on juhlinnan arvoinen, ja koko Minä Olen Jumala on Rakkauden laulu, joka on niin kiitollinen tästä antamisen ja saamisen kokemuksesta, että jokainen hetki on "kiitos", jokainen hetki on puhdasta kiitollisuutta.

Kun te annatte kiitollisuuden elää teitä, tulla teidän jokaisen henkäyksenne tuoksuksi...silloin eivät ainoastaan portit ykseyteen aukea teille. Egomielenkin täytyy tunnustaa näkemys elämästä, joka on ulkopuolella sen käsityksen pahasta ja hyvästä, kaiken vastustuksen ulkopuolella, rakastetut.

Tämä on niin tärkeä tietää kiitollisuudesta tällä hetkellä jolloin te heräätte täydellisesti Rakkauden voimaan, kauneuteen ja totuuteen. Jokainen hengenveto on kuvaamattoman suuri lahja ja me olemme jatkuvasti kaikki yhtä ja täydellisesti, loputtomasti rakastuneita toisiimme. Se on sellainen Rakkauslaulu jota ei koskaan ennen ole tehty.

Kuinka emme olisi kiitollisia tästä? Egon elämänkäsitysten takana – sen kärsimisen ja armon määritelmien takana – on laajentunut kokemus Minä Olen Jumalasta puhtaassa kiitollisuudessa tietoisen elämän ihmeestä. Tämä on totuus teidän olemuksestanne.

Kun te laskeudutte kiitolliseen sydämeenne, sellaiset ovet aukeavat joita ette ole nähneet koskaan ennen, ja ne vievät teidät suoraan syvälle puhtaaseen Rakkauteen. Te pääsette osallisiksi moniin Jumalan sydämen yhteyksiin ja kaikkiin tämän suhteen ilmauksiin ja jatkuvan ja loputtoman kiitollisuuden rukouksen ilmaisuihin jotka me jaamme keskenämme.

Kun te avaudutte tälle kiitollisuudelle, rakastetut, se ylittää kaikki aikaisemmat kokemuksenne ihmisolentona. Se on niin suuri, niin rohkea, niin loistavan mahtava että se nostaa ylös jopa duaalisuuden käsitteen. Se pesee teidät puhtaiksi pienestä mielestä ja sen halusta langettaa tuomio teidän kokemuksestanne. Te tunnistatte sydämenne totuutena, että jokainen hetki on ihme ja että teidän sydämenne on jatkuva kiitollisuuden rukous.

Vastustus pitää teidän egonne paikallaan, kuten jo tiedätte, ja rakentaa jatkuvasti tätä dualistista maailmaa. Se pitää teidät kiinni kuvitelmassa että on olemassa asioita, jotka voivat pitää teidät erossa loputtomasta hyvästänne, ja pitää teidät kääntyneenä pois Minusta ja tästä armosta joka on Rakkauden virtaus.

Sillä hetkellä jolloin teistä tulee tämä kiitollisuuden rukous, te nousette lentoon vapaina tarinastanne. Te hyväksytte sen elämän joka teille annetaan tässä Nykyhetkessä ikuisesti. Se saattaa inhimillisen draaman oikeaan perspektiiviin ja se irrottaa teidät myös siitä otteesta, jonka egomieli luo vastustaessaan elämää ja joka estää Rakkautta ilmentymästä tässä ja nyt teinä.

Egomieli pitää teidät kaukana Jumalan runsaudesta ja pitää teidät kokemassa erillisen maailman. Kiitollisuus pystyy viemään teidät helposti kaiken tämän ohi ja antamaan teille sen vapauden joka te olette, ei ainoastaan kokeaksenne puhdasta autuutta, vaan myös jotta teistä tulisi Todellista tietoisuutta, joka pystyy näkemään egomielen tarinalinjojen ohi... pystyy näkemään pahan ja hyvän leimojen ohi, näkemään Rakkauden loputtomat lahjat jotka tulevat teidän kokemuksestanne tässä elämässä ja täyttävät teidän sydämenne ja sitten myös mielenne kiitollisella rauhalla ja rajattomalla ilolla.

Kun te olette kiitollisia henkilöinä, te aina poimitte ja valitsette – miten kovasti sitten pyrittekin välttämään sitä. Te olette kiitollisia tästä asiasta josta pidätte mutta ette pysty saamaan itseänne kiitollisiksi tuskan kokemuksesta – tai siitä minkä koette kärsimyksenä. Mutta oi rakastetut, kun te annatte kiitollisuuden näyttää itsellenne todellisen olemuksenne laulun, te olette hologrammin kuva jossa jokainen sen osanen on elämää syleilevä elämä. Yhtäkkiä tämä inhimillinen kokemus on pelkkää hyvää, koska se on heräävän Rakkauden lahja.

Niinpä Minä kutsun teitä uuteen kiitollisuuden kokemukseen, uuteen kiitollisen sydämen viritykseen. Minä kutsun teitä olemaan kiitollisuuden rukous elämästä joka siirtää ihmiskunnan pois duaalisuudesta tunnistamaan että elämä on puhdasta hyvää.

Sinä hetkenä, juuri sinä hetkenä kun tämä on teille todellisuutta, teidät vapautetaan niistä asioista jotka ovat lukinneet teidät jatkuvaan kaksinaisuuden kokemusten luomiseen, koska te luokittelitte ne "ei hyviksi", ja siten teidän sydämenne huomio kohdistui jatkuvasti luomaan tanssin kaiken sen kanssa mistä te ette voineet olla kiitollisia. Siten kokemuksen rajallisena ihmisolentona täytyi jatkua.

Antakaa tämän kiitollisuuden lakaista puhtaaksi sydämenne temppeli. Antakaa sen hajoittaa kaikki elämän vastustaminen. Antakaa sen nostaa teidät uuteen näkökulmaan sen suhteen mitä elämä on – miten tärkeää, miten ihanaa, mikä ihme, ja miten jokainen kokemus on portti kotiin minun luokseni, jos sitä rakastetaan – kotiin teidän kokemukseenne siitä keitä te olette rajattomana ja riemukkaana Jumalan sydämenä.

Kiitollisuus on paljon yläpuolella pyynnön että osallistuisitte näkemyksenne muuttamiseen siitä miten elätte. Kiitollisuus on totuus teidän olemuksestanne kun egomieli luopuu tuomitsemisesta ja liittyy kiitollisuuden rukoukseen elämisen kokemisesta – kiitollisuuteen Jumalana olemisesta, kiitollisuuteen hengityksestä yhdessä kaiken kanssa ja kiitollisuuteen tästä suurenmoisesta kokemuksesta, kun ette ole muistavinanne kaikkea mitä te olette ettekä Minua.

Kiitollisuus on osa tätä yhteyttä kun te todella tunnette tämän Rakkauden jonka me jaamme keskenämme, kun te tunnistatte että te olette täällä palvelemassa, mutta että koko ihmiskunta on osa Minun iloani siinä ihanassa kokemuksessa kun Minä herään jokaisena ihmissydämenä.

Kiitollisuus ei ole päätös. Todellinen kiitollisuus ei perustu ajatukseen. Sen sijaan, rakastetut, se on kokemus joka koetaan täydellisesti sydämessä. Se siirtää teidät vastustuksen ja rajojen tuolle puolen ja tekee teistä osan tätä virtaavaa Rakkautta jota ei voi lukita mihinkään aistimukseen, mukaan lukien ihmisolennon aistimukset. Se on sen sijaan Luomakunnan ääni, joka nauraa kun me kaikki ekstaasissa huudamme "Kaikki on hyvää". Sekin joka on kokenut olevansa erillään Rakkaudesta tempautuu mukaan tähän elämän kiitollisuuden lauluun ja kaikki elämän vastustaminen hajoaa.

Tämän vastustuksen hajottaminen on teidän avaimenne, rakastetut. Tämän te jo käsitätte. Mutta kiitollisuus on täydellinen keino tehdä se mitä olette kaivanneet, mitä tunnette syvällä sisimmässänne – että jokaisen hetken on tarkoitus olla puhdasta iloa ja että teidän sydämenne on teidän tapanne havaita. Sydän sulkee tietenkin piiriinsä kaiken mitä se elämässä kohtaa. Se ottaa sen sisään ja rakastaa sitä. Mistä tahansa onkin kysymys, mitään ei vastusteta, ja siten Resonanssin Lain mukaisesti se palaa Minä Olen Jumalan täydellisyyden tietoisuuteen kaikkien olentojen totuutena.

Kiitollisuus on osa teidän sydämenne kokemusta. Te kaikki tiedätte jo tämän. Kun meditoitte, kun teidät kohotetaan vapauteen, kun teillä on kokemus joka pysäyttää pienen mielen, ettekö tunnekin itseänne aina niin kiitollisiksi, ettei voisi edes yrittää kuvata kaikkea sitä mitä teidän sydämenne tuntee?

Tämä kokemus teillä voi olla milloin tahansa. Kun te etsitte sitä olemalla tämä rukous, teidät kohotetaan kevyesti egomielen tuolle puolen, kaikkien niiden asioiden tuolle puolen joita se vastustaa. Teidät nostetaan paikkaan jossa te syleilette elämää täydellisesti, niin että sitä voi kokonaisuutena rakastaa ja että kaikki mikä siihen kuuluu on vapaa tunnistamaan itsensä Minä Olen Rakkautena.

On aika hypätä tähän kiitollisuuuden virtaan, tulla vapaaksi kuin taivaan lintu, antaa kiitollisuuden viedä teidät katsomaan kaikkea, kaikkea mitä olette pitäneet pahana tai hyvänä, jotta kokisitte sellaisen elämän, joka on tarinalinjan ulkopuolella, yhteisesti sovitun todellisuuden kuplan ulkopuolella.

Te pystytte näkemään miten täydellinen tämä Rakkaus on ja miten tämä kiitollisuus elämästä muuttaa teidän näkökulmanne kaikista kokemuksistanne, niin että te voitte iloita kaikesta tässä ja nyt ja siten luopua niistä asioista joita jatkuvasti olette luoneet havainnoillanne ei-hyvästä ja egonne tuomitsemisilla.

Kiitollisuus, Todellinen kiitollisuus, pystyy tunkemaan läpi kaiken, jopa läpi syvän tuskan ja tuo teidät paikkaan jossa te pystytte tuntemaan totuuden juuri siitä miten valitsitte tämän heräämisen ja tämän Rakkauden palvelun ihmiskuntana, palvelun kaikkien yhteiseksi heräämiseksi, palvelun Resonanssin Lain avulla.

Mutta myös sellaisen näkökulman tarpeen takana on sellainen suurempi tietoisuus jonka kiitollisuus luo, että kun seuraat suurinta kuvaa, se elämän kokeminen jonka nimi on ihmiskunta, on hetki jolloin Jumala muistetaan kaiken elämän todellisuutena. Paluu Kotiin Minun luokseni vapauttaa energian joka on ollut sidottuna, rakastetut, niin kauan sellaisen maailman luomiseen, joka on erillään Rakkaudesta.

Siirtyminen sydämeen voi muuttaa sen kaiken helposti. Se on yksinkertaisesti vain erilainen värähtely, toinen taso (paremman sanan puuttuessa) kokea elämä. Kun se löytyy, se voi tuoda maailman kevyesti takaisin totuuden juhlintaan. Se voi muuttaa ahneuden ja väkivallan. Kuten monissa tutkimuksissa on todettu, dramaattisia muutoksia voi tapahtua, vaikka vain muutamat sydämet ovat täysin syventyneet kiitollisuuteen elämästä, Todellisen Rakkauden totuuteen.

Kiitollisuus teidän olemuksenne totuutena voi muuttaa teidän kaikkien kokemukset tuskan vastustamisesta. Tuntuipa tuska sitten fyysisenä, emotionaalisena tai näennäisesti olosuhteina, avautuminen kiitollisuudelle tuo sen meidän kaikkien yhteiseen sydämeen, niin että jokainen energian hiukkanen joka on ollut vastakkaisuuden ansassa voidaan vapauttaa ja se voi alkaa liikkua.

Te saavutatte lisää joustavuutta, uusia kykyjä elää Rakkautta ja uuden tietoisuuden siitä että kiitollisuuden rukous ei ole vain suunnattoman voimakas; se palauttaa teidät totuuteen Jumalasta, joka on vain Rakkaus ja vain hyvä.

Niin kauan kuin teissä on vastustusta, te olette lukittuina, luomassa sitä minkä te haluatte muuttuvan. Kiitollisuuden voima voi vapauttaa sen "spinniparin" ja palauttaa teidät, tuoda takaisin teidän kykynne hengittää Jumalan hengityksenä.

Te osaatte jo siirtää huomionne pois niistä asioista joita ette enää halua. Voin luvata teille että jatkuva kiitollisuuden rukous poistaa tarpeen edes "mennä sinne" ja sallii teidän siirtyä täysin uuteen resonanssiin, vapauttaen teidät kokemaan Todellista Rakkautta ja elämään sitä avaamalla jokaisen elämän portin kiitollisuudella.

Kiitollisuus on niin paljon suurempaa kuin olette kuvitelleet. Se on todella syvä kokemus Jumalasta. Tarvitaan vakaumusta tuomaan teidät Nykyhetkeen niin että voitte alkaa havaita sydämellänne totuuden tästä elämästä josta olemme kiitollisia. On olemassa niin paljon enemmän kuin mihin mieli pystyy tunkeutumaan. Kun aloitatte tämän kiitollisuuden rukouksen, se on kuin sanoisi "KATSOKAA!" Katsokaa elämää sen rajattomassa ilon suuruudessa joka ilmenee täällä tänä pienenä pisteenä jonka olette kokeneet kiitollisuuden arvoiseksi...

Kiitollisuuden rukouksen hetki laulaa teidän sydämessänne, oi, se on totuus kaikesta mikä on. Se on nyt äkkiä saatavilla ja te voitte sukeltaa sen sisään kokemaan rajattoman elämän todellisuuden ja jokaisen ihmeellisen Jumalan virran joka ilmenee teidän sydämellenne ja teidän sydäntenne kautta teidän silmillenne.

Te ette vielä ole oppineet rukoilemaan kiitollisuutta. Oi, kyllä me olemme edistyneet – ilmaistaksemme asian sanoilla jotka pieni mieli pystyy käsittämään. Mutta nyt, rakkaat, me avaamme oven selkoselälleen ja hyppäämme tähän elämän puhtaan ilon virtaan joka laulaa kiitollisuutta Kaiken kautta Joka On, josta tulee uusia rikkauksia ja uutta syvyyttä tähän elämään, koska kiitollisuus luo lisää Rakkautta, ja lisä Rakkaus lisää Jumalan rikkauksia. Lisää rikkauksia, lisää sellaista josta voi olla kiitollinen... Ja lisä kiitollisuus luo lisää iloa ja yhä lisää sellaista josta voi olla kiitollinen.

Ilman Rakkauden vastustamisen tarinaa kiitollisuus on teidän todellinen nimenne. Se laulaa teitä eteenpäin tähän hetkeen koko ajan ja ravistaa teidät vapaiksi kokemaan iloa. Minä tiedän, rakastetut, että te olette valmiita ja että tämä loputon kiitollisuuden virta on teidän todellinen verenne. Se on elämän energia joka virtaa koko olemuksenne läpi ja laulaa teitä, jotta te voisitte rakastaa Minua niinkuin minä ikuisesti rakastan teitä.

Maailma on täynnä Jumalan jalokiviä. Luonto on täynnä niitä. Kiitollinen sydän näkee jokaisen niistä. Siltä ei jää mitään näkemättä. Se tietää totuuden. Siispä tulkaa! Sukeltakaa sydämiinne, rakastetut, ja liittykää Minuun tänä loputtomana kiitollisuuden rukouksena.

 

sidebar-stars-long-5


sidebar-stars-long-4


sidebar-stars-long-8
line

line
sidebar-sign-up
line
donate