colTranslationsWe are honored to share the Messages from God
in the languages of the world.
world1
100% Sitoutuminen Elämän Ylistämiseen
3-11-12
Viestit Jumalalta
Yael ja Doug Powellin kautta
Circle of Light
www.circleoflight.net

Rakastetut, on aika juhlia elämäänne. On aika ottaa ilo mukaan kaikkeen siihen mitä teette. On aika löytää kauneus juuri nyt tässä hetkessä, sillä lupaan teille että se on siellä aina. On aika kääntää huomio Rakkauden työhön, sillä rakastamalla te muutatte kaiken minkä otatte vastaan.

Olette kaikki kokeneet kärsimystä, kokeneet pelkoa. Se on teidän energiakentässänne. Se on teidän kehoissanne. Se on teidän geneettisessä koodissanne. Siispä nyt teidän on rakastettava, siihen sisältyy kaikki. Kun te rakastatte, te kohotatte ja muutatte kaiken minkä läpi olette kulkeneet, jokaisen Jumalaa koskevan väärinkäsityksen, jokaisen rajoittuneen näkemyksen joka voimakkaalla sydämellänne on ollut. Kaiken minkä olette nähneet taistelun ja tuskan maailmana, kaiken mikä on vähemmän kuin Rakkauden kokonaisuus.

Kun te nyt tulette tähän pisteeseen, tähän sitoutumiseen ylistää ja juhlia elämäänne, elää kiitollisuudessa, löytää jokaisesta hetkestä ne asiat jotka innostavat teitä... kun te valitsette tällaisen elämän, tämä on se tapa, jolla muutatte maailman.

Rakastetut, ne energiat jotka nyt tulevat maailmaan ovat niin kirkkaita, niin mahtavia, niin voimakkaita ja niin rajattomia että jos te keskitytte pelkoon, se merkitsee pelon moninkertaistamista

kosmisen lähteen energiaa käyttäen. Tätä varten ette ole tulleet tänne.

Te olette nyt tienristeyksessä ja kaikki on teidän huomionne kohteena. Ei ole enää aikaa yrittää "parantua". Ei ole enää aikaa jatkaa matkaa "itsen kimpussa työskennellen". Kaikki sellaisiin asioihin huomion kiinnittäminen tekee ison loven teidän luovaan siveltimeenne, Jumalan sydämeen, ja luo lisää erillisyyttä ja kaksinaisuutta. Se luo enemmän uskoa siihen että olette ihmisiä, kun te tosiasiassa olette Jumalan sydän.

On aika juhlia elämäänne. On aika löytää ne asiat joita rakastatte. On aika kääntää huomio pois egomielestä. On aika, rakastetut, vaihtaa rakkaudelle. Lupaan teille että teillä on voimaa tehdä se. Teillä on tarvittava energia siihen. Teillä on tuki.

Tässä Rakkauden herättämisen kosmisten energioiden lähestymisen vaiheessa vähempi kuin kiitollisuudessa eläminen....mikä tahansa vähäisempi asia kuin elämän lahjan juhlimisen valitseminen...on vastuutonta ja tehtävänne täyttämisen vastaista.

Te olette 100%. Te olette tietoisen Rakkauden puhdas virta. Te olette tarkoituksellisesti eläneet illuusiota. Te olette omaksuneet sen ja tehneet siitä energiakenttänne juuri tätä ajankohtaa varten, jolloin Valo virtaa sisään. Nyt on se aika jolloin Rakkaus tunnustetaan, jolloin ei enää ole mahdollista kieltää sitä totuutta että tämä Minä Olen-elämä on rajaton, loistava. Se työntyy esille joka ainoan sydämen kautta. Viis egon vastustuksesta, Rakkaus on syntymässä täällä ihmiskuntana, teinä.

Jokaisesta hetkestä, rakastetut, te voitte löytää jotakin jolle voitte rukoilla kiitollisuutta, jotakin jota voitte rakastaa. Olen täällä joka hetki kanssanne ja lupaan, rakkaat, että te silloin rakastatte Minua. Te rakastatte tätä Valoa ja sitä että voitte ottaa vastaan sen mielenylennyksen ja ilon jonka Minä aina annan teille.

Joten jollette löydä mitään minkä puolesta rukoilla kiitollisuutta, kääntykää yksinkertaisesti Minun puoleeni ja sanokaa "Kyllä"ja Minä näytän teille loputtomasti hyvää. Näytän teille teidän heränneen sydämenne. Vaikka voisitte tuntea sen vain hetken, se hetki on kylliksi, rakastetut. Kiinnittäkää huomionne siihen ja pysykää sen armon lisääntymisen totuudessa.

Kun te pysytte siinä, kun sen tunnustatte, kun tartutte elämään ja teette sen valinnan yhä uudelleen, teidän keskittymisenne voima – joka on Rakkauden voima – laajentaa sitä ikkunaa jonka läpi te näette ja tunnette totuuden, totuuden Minä Olen Jumalasta teidän todellisuutenanne, teidän sydämenänne, teidän ravintonanne, teidän tietoisuutenanne ja teidän ilonanne.

Vain yksi sekunti sen tunnustamista mikä on jo läsnä teidän olemuksenne totuutena, ja kaikki voi muuttua. Yhtäkkiä te olette Uuden Maailman kansalainen. Te seisotte Rakkauden kiinteällä perustalla. Te tunnustatte olevanne kuin magneetti, kuin luova sydän, joka sallii Rakkauden Tahdon elää teinä ja tehdä mahtavaa työtään.

Tämä ei ole sellaista mitä teette mielenne avulla, vaikka te voittekin aloittaa tästä, jos se toimii teidän kohdallanne. Se on sellaista mitä te teette sydämellänne, rakkaat. Te tunnette miten elämän totuus räjähtää esiin yhtenä henkäyksenä, yhtenä sykkivänä tietoisuutena, yhteisenä ihanana Rakkauden harmoniana.

Tästä intuitiosta seuraa tämä virtaava elämä, jossa jokainen Minä Olen Jumalan aspekti paljastuu ja eletään majesteettisesti, ja te olette sellainen aspekti. Te olette Minun Rakkauteni aspekti, kosmisen tietoisuuden jota mieli ei voi kuvitella. Jokainen sekunti minkä tahansa hyvän tunnustamista yhdistää teidät totuuden resonanssiin ja avaa teidät tälle hämmästyttävälle lahjalle jossa te elätte Luomakunnan sydäntä ja jossa Luomakunnan sydän on läsnä teinä.

On aika, rakastetut, katsoa ylös jauhinkiveltä, niin sanotusti nostaa nokkaa ja nähdä taivas. On aika

sovittaa päiviinne henkisiä taukoja, aikaa Rakkauden totuuden ymmärtämiseen sinä ihmeenä joka te olette – aikaa avautua tälle yhteydelle Minun kanssani ja tuntea se elävä ihme jonka me jaamme keskenämme... aikaa tajuta intuitiivisesti että te todella olette täydellisiä, että te olette täällä palvellaksenne tässä heräämisessä kaikkien Rakkautta koskevien väärinkäsitysten, kaikkien väärien sydämen uskomusten havaitsemiseen...

Näitä asioita ei tehdä tietoisesti, vaan olemalla Minun "Kyllä!"-sanani elämälle ja tuomalla sydämenne käytettäväksi kaksinaisuuden peliin rukoilemalla kiitollisuutta, arvostamalla kauneutta, olemalla läsnä, rakastetut, Nykyhetkessä ja kurkottamalla sydämellänne rakastamaan kaikkea mitä elämä eteenne tuo.

Jokaisessa hetkessä on kauneutta. Egon esille tuoman käsikirjoituksen alla on koko hämmästyttävä jatkuva elämän räjähdys, ja te, rakastetut, pystytte tuntemaan tämän. Tuona tunnistamisen hetkenä te pystytte palauttamaan maailman pelkkään Rakkauteen.

Antakaa sydämenne näyttää teille pienetkin kauneuden ilmaukset, arvossa pidettävät lahjat, pienet asiat jotka tekevät elämän kauniiksi...ystävyys, kukan puhkeaminen ja tunne yhteydestä Luonnon kanssa. On aika, rakastetut, juhlia elämäänne, ja tässä juhlinnassa ottaa vastaan teille kuuluva hyvä, olla 100% sitoutunut antamaan todellisten tarpeidenne toimittamisen tulla vedetyksi sydämenne kautta luomaan maailmanne Resonanssin Lain ja lahjan avulla.

Pieni mieli yrittää jatkuvasti luoda identiteettiä teille. Se kertoo teille lakkaamatta tarinoita siitä keitä te olette, tuo esiin muistoja, heijastaa tulevaisuutta ja aktivoi vanhoja duaalisuuden tunteita pitääkseen teidät resonoimassa kuin ihminen, osana yhteistä unta joka on vähemmän kuin kosminen Rakkauden uloshengitys, vähemmän kuin harvinainen ihme, vähemmän kuin Rakkauden sydän.

Minä autan teitä menemään ajatusten väliin, käyttämään sydäntänne sen tuntemiseen, mikä on kaiken takana, kokemaan elämän loputtoman yhteyden ja oi, rakastetut, tuntemaan oman Rakkautenne Minua kohtaan ja Minun loputtoman jka ihmeellisen Rakkauteni teitä kohtaan.

Ottakaa lahja vastaan. Ottakaa vastaan ihme ja juhlikaa sitä että Tässä Nykyhetkessä te olette elossa ja että elämä sykkii teidän olemuksenne kautta ja että se ilmentyy teidän kokemuksenanne tässä ja nyt. Tuntekaa miten te laajenette egon pelin ulkopuolelle. Vain kosketus tarvitaan muuttamaan asiat, niin että teistä tulee se innostava sydän joka avaa tulvaportit viritykselle Jumalan aarteilla, loputtomalla sen elämän huolenpidolla joka Minä Olen, kokemuksella siitä maailmasta jota te kutsuisitte Taivaaksi ja äkilliseksi kaikkien egon erillisyyslinjojen purkamiseksi.

Sydämessä te elätte kaiken sisäpuolella. Te olette tämä aina liikkeellä oleva syvin Rakkaus. Se mitä tunnette toisianne kohtaan on niin kaunista että te voitte hetkessä ymmärtää toistenne kokemuksen koko elämän ajalta ja rakastaa sen vapaaksi valitsemalla keskittymisen siihen mikä on jo totta – tuon edessänne olevan henkilön täydellisenä Rakkautena, tuon henkilön Jumalan aarteena, tuon henkilön elämän kauneuden laajentumana. Teidän sydämenne osaa näyttää teille mitä kukin heistä ilmaisee ja tähän pyydän teidän keskittymään.

Ei ole enää aikaa uskoa parantumisen tarpeeseen, riippumatta siitä mitä pelissänne vielä on meneillään. Rakastetut, itse aika on nyt purkautumassa ja te olette yhä täydellisemmin Elämän Virrassa, jota te ohjaatte huomiollanne ja jonka te hyväksytte ilollanne. Avoimen sydämenne avulla teistä tulee Rakkauden täydellinen viritys ja elämällänne maailmassa teistä tulee magneetti joka muuttaa erillisyyden kokemisen Minusta jälleen totuudeksi meidän Ykseydestämme.

On aika olla Minun sydämeni joka koskettaa kaikkea, ja on aika luottaa siihen että Minä pidän teistä huolta, että teidän elämänne lähde, virratessaan teidän sydämenne kautta ilmenee tässä maailmassa rajattomana runsautena. Luomakunnan voiman on liikuttava egon rajallisen laatikon yli ja sen on sallittava ilmaista itsensä tänä maailmana, siltana vanhan ja uuden maailman välillä – siltana erillisyysuskomusten ja iloisen sekä/että -ykseyden hyväksymisen välillä. Sen täytyy sallia ilmentyä sekä puhtaan Rakkauden, yhden elämän, yhden hologrammin kokemuksena ETTÄ teidän kuvananne Minun heräämisestäni rakastamaan kaikkea olevaista itsessäni tässä suurenmoisessa

ilmaisemisen hetkessä.

Rakkaimmat, ottakaa vastaan nämä lahjat. Ne ovat teidän. Iloitkaa niistä. Avatkaa aarrekammion ovi kiitollisuuden avulla. Vaikka löytäisitte vain yhden pienen asian joka ilmentyy teidän maailmassanne ja josta olette kiitollisia, keskittykää siihen. Puhdistakaa se ja moninkertaistakaa sen resonanssi nostamalla se ylös rukouksin ja kiitollisina.

Te olette 100% vastaanottajia Rakkaudelle joka Minä Olen. Se on tehnyt teidät ja se informoi teitä jatkuvasti. Kun te sanotte "Kyllä" elämälle, silloin innostuksen laki toimii nopeasti vetäen kaksinaisuuden Rakkauden ilmaisun loistavaan täydellisyyteen, Todelliseen totuuteen tästä maailmasta.

Entä kaikki ne asiat jotka te näette silmillänne? Entä kaikki uhanalaiset lajit? Entä sodat ja saasteet ja sairaus ja pelko?

Oi rakkaani älkää keskittykö niihin. Vain Rakkaus voi "pelastaa" teidät. Vain Rakkaus on kyllin voimakas vetääkseen tämän maailman pois tämän hulluuden jyrkänteeltä ja tehdäkseen siitä kuvan sydämistä jotka ovat heränneet siihen totuuteen, että vain Rakkaus on Todellista, joten siten siitä heijastuu vain Rakkautta.

Jos te elätte tässä Rakkaudessa niinä hetkinä jolloin me luomme tätä siltaa, jos te tunnette tämän yhteyden, jos te pysytte Nykyhetkessä, silloin kaikki mitä koette hyvän puuttumisena, mitä tahansa kärsimyksiä koettekin, muuttuu olemattomaksi kun pysytte tässä loistavassa Valossa. Niistä tulee merkityksettömiä. Niistä tulee ikäänkuin sumua, jotain taustalla tapahtuvaa teidän eläessänne sydämissänne tänä siirtymisen aikana.

Luottakaa Rakkauden voimaan. Luottakaa siihen että se saattaa teidät sopusointuun, rakastetut. Luottakaa siihen että se täyttää teidät, tuo teille kaiken mitä tarvitsette, ja luottakaa siihen, kun sen annetaan vapauttaa teidät – jotta teistä, koko teidän elämästänne, tulee Liiton Arkki, se valinta jonka teimme, rakkaat, me kaikki jotta tämä maailma parantuisi ja enemmänkin. Se herätettäisiin henkiin ykseyden sydämenä, Kotina joka teillä aina on Minussa, ja heijastuisi kiitollisten sydänten kautta runsauden ja kauneuden maailmaan.

On tärkeämpää kuin tiedättekään mihin suuntaatte huomionne. Jos valitsette vanhan maailman kuvat millä tahansa perusteella, käyttäkää sydäntänne kohottamaan värähtely kunnes todella voitte tuntea sisäisen kiitollisuusrukouksenne soivan jatkuvasti taustalla.

Sanokaamme esimerkiksi että te menette elokuviin, jotka vielä nykyisin aina keskittyvät kaksinaisuuden kokemuksiin. Avatkaa sydämenne ja virittäytykää Minuun. Olkaa niin läsnä siinä hetkessä, että olette kokonaan Rakkauden vallassa sen suhteen mitä jokainen luonne, jokainen tilanne edustaa...maailma muuttumisen keskellä, sydämet muistaen Rakkauden. Pitäkää värähtelynne korkealla, sopusoinnussa totuuden kanssa, ja kaikki mihin koskette tulee vedetyksi suoraan tähän armon ilmauksen kenttään jota me kutsumme Taivaaksi Maan päällä.

On aika juhlia elämäänne ja jokaisen hetken juhlinta moninkertaistuu kaikilla jotka palvelevat ihmiskunnan heräämistä Minä Olen Rakkauden totuuteen, joka ilmaistaan jokaisena teistä, ja yhdessä Minun sydämeni puhtaana ja voimakkaana läsnäolona ja sinä maailmana jota Rakkaus on nyt luomassa.

Minä Olen teidän kanssanne jokaisessa hetkessänne ja Minä opastan teitä kiitollisuuden rukouksiin, kauneuden hetkiin, ilon murusiin jotka virittävät teidän elämänne – niin että te olette kanavia tässä ajattomassa Rakkauden Nykyhetkessä, 100% saatavilla.

 

sidebar-stars-long-5


sidebar-stars-long-4


sidebar-stars-long-8
line

line
sidebar-sign-up
line
donate