colTranslationsWe are honored to share the Messages from God
in the languages of the world.
world1
Rakkauden Maailman Luomisen Salaisuus Miten Elää Paratiisissa
Rakas Hengellinen Perhe:
Viestit Jumalalta
Yael ja Doug Powellin kautta
Circle of Light www.circleoflight.net

Meille täällä Valon Piirissä on suotu todella suuri kunnia saada Jumalalta tulevien viestien lahja vietäväksi edelleen ihmiskunnalle Yael ja Doug Powellin kautta. Me toivomme että te jaatte näitä Viestejä niin laajalle kuin mahdollista, myös ryhmille ja listoille jotka katsotte sopiviksi. Ainoa pyyntömme on, että sisällytätte mukaan meidän henkilötietomme.

Me kannattelemme Rakkaudessa teitä jokaista. Kiitämme siitä että olette Jumalan Rakkauden kanavia Maan päällä ja toivotamme teille loppumatonta iloa ja siunausta. Eläkäämme kaikki sitä Rakkautta ja täydellisyyttä jota tämän viestin kautta lahjoitetaan meille.

Yael, Doug ja ShannaPra, CIRCLE OF LIGHT
Rakkauden Maailman Luomisen Salaisuus
Miten Elää Paratiisissa
3-5-12

Rakastetut, Rakkauden maailma tanssii ja säteilee teidän ympärillänne ja sisällänne. Teidän on helppo päästä sinne sydämenne kautta. Kun se onnistuu, huomaatte elävänne Paratiisissa. Tähän Rakkauden maailmaan ei kuitenkaan päästä sisään kuvittelemalla mitä egomieli haluaa, vaan pikemminkin antamalla avoimella ja omistautuvalla sydämellä.

Rakkauden Laki on antamista, puhtaasti ja yksinkertaisesti, ja kun annatte koko olemuksellanne, teidät kohotetaan Rakkauden värähtelyyn ja tämä Todellisen elämän värähtely vetää kokemukset teidän puoleenne ja avaa teille uusia kauneuden ja runsauden näköaloja.

Sanon teille, rakastetut, että teidän mielenne ei pysty kuvittelemaan sitä mikä on teidän hyväänne. Niinpä jos valitsette egon rajallisten kykyjen käyttämisen kuvittelemaan mitä te haluatte, te tempaatte itsenne pois suunnattomasta, loistavasta elämästä, jota voidaan elää ekstaasissa sydämen kautta, vaikka mieli ei pystykään sitä kuvittelemaan.

Tämä ei tarkoita ollenkaan sitä että teidän ei pitäisi todistaa sitä Rakkauden totuutta jonka olen teille antanut – että Minä Olen teidän Lähteenne, että Minä Olen aina ja loputtomasti teidän elantonne, että Minä Olen se hyvä joka elävöittää teitä ja ojentaa teidät syleilemään ikuisuutta ja antaa teille kyvyn luoda lisää Rakkautta juhlimalla sitä elämää joka me olemme. Antamalla eteenpäin sitä Rakkautta varauksettomasti, tietäen että se moninkertaistuu ja että on olemassa laki jonka mukaan se mitä annetaan tullaan saamaan moninkertaisesti takaisin...

Mutta vielä kerran, olkaa varovaisia, sillä egon valtakunta on salakavala ja se saattaa yrittää vakuuttaa teille että te olette oikeasti antamassa, kun todellisuudessa te saatatte yrittää kylvää itsellenne vaurautta tai saada jotakin mitä haluatte.

Tämä antaminen jota tarkoitan on antautumista Rakkauden voimalle. Se on avautumista elämän räjähdykselle jotta se voisi purkautua ulos teidän sydämenne kautta tehdäkseen teistä sitä mitä Rakkaus haluaa ja antaakseen teille kaikki lahjansa – loistaakseen teidän kasvoinanne, laajentaakseen teidän havaintokykyänne, päästääkseen teidät kaksinaisuuden rajoituksista ja tuodakseen teidät tähän säteilevän elämän tanssiin ja loputtomaan, loputtomaan hyvään.

Te olette myös Rakkauden lähteitä, sillä me olemme aina yhtä elämää, niinkuin te olette Minun sykkivä sydämeni. Luomakunnan koko moottori elää teidän sisällänne. Te olette Jumalan DNA. Luomakunnan energioiden kaksi säiettä ja Rakkaus jota annatte ovat puhdasta ylevyyttä. Se on elämän voima moninkertaisena ja se on kyllin, rakkaat, ruokkimaan tämän maailman, tuottamaan kaiken sen energian, astumaan sydämen näkyyn ja sydämen kykyyn rakastaa ja antaa ja luottaa siihen, että Rakkauden värähtely tekee loput.

Tämä luottamus on niin tärkeää. Teidän mielenne aitaa teidät sisään aina, aina. Se saattaa sanoa teille että se auttaa teitä luomaan Edenin Puutarhan, hyvän maailmanne, teidän rikkaimman vaurautenne, teidän ihmeellisen ihmissuhteenne, mutta Minä vakuutan teille että näin ei ole. Se ei pysty näkemään mitä tarkoittaa olla rajaton ja antaa Rakkautta, ja niinpä se ei pysty käsittämään sitä totuutta, että te olette rajattomia loiston ja Valon olentoja ja että te olette sellaisella tavalla vapaita, ettei ego sitä pysty käsittämään. Se ei pysty sulkemaan piiriinsä kaikkia ulottuvuuksia yhdellä kertaa eikä se pysty olemaan Nykyhetken ajattomassa tilassa.

Joten astukaa avoimen sydämen virtaukseen. Hypätkää, rakkaat, Elämän Virtaan ja antakaa tämän ryöppyävän, sykkivän Jumalan virtauksen nostaa teidät ja tukea teitä ja näyttää teille että teidät on tehty tästä samasta mystisestä aineesta joka on voima, joka on elämä, joka on Jumalan rikkaudet, joka on Rakkaus, rakkaat, joka on Rakkaus.

Tämä Rakkaus odottaa että te antaudutte sydämellenne. Se odottaa että te tulette tähän hetkeen Minun kanssani. Se odottaa että te tiedostatte, että ei ole olemassa mitään sellaista minkä te voisitte luoda, mikä ei jo olisi teidän suuremmalla tavalla kuin pystytte koskaan kuvittelemaan. Rakkaus täyttää teidät kokonaan. Se sävähdyttää teitä ja se rakentaa maailman joka on tehty Valon virroista., elävän Rakkauden tanssivista atomeista jotka saavat polttoaineensa tästä yhdestä avoimesta sydämestä. Tämä maailma odottaa, juuri tässä ja nyt...ei että te vaatisitte sitä itsellenne, vaan että olette valmiit ja kykenette ymmärtämään mitä täällä jo on.

Täällä on Jumala joka iloitsee kyvystään antaa kaikkea. Täällä ovat Enkeleiden äänet virittämässä teidät Rakkauden värähtelyyn. Täällä ovat Rakkauden energian virrat, jotka ovat Rakkauden olentoja ilmaisemassa kaikkea mikä on puhdasta ja kaunista sopusoinnussa ja rauhassa ja loputtomassa kiitollisuudessa siitä että Rakkaus on aina enemmän kuin kukaan pystyy kuvittelemaan, ja kaikki sen lahjat annetaan teille nyt.

Kun teidän tekee mieli aloittaa visualisoinnit, näyttää universumille mitä te tarvitsette, muistuttakaa itsellenne hetken ajan, että tarvitsemisen ilmaisuihin on kätketty koko kaksinaisuuden rakenne. Yritys luoda apua tarpeesta on samaa kuin luoda siinä prosessissa lisää tarpeita.

Muuttukaa sen sijaan avoimiksi sydämiksi ja antakaa Rakkauden elää teitä. Avatkaa aamun ensi henkäyksellä sydämenne antamaan. Antautukaa koko olemuksellanne Rakkauden syöksyvälle elävälle Virralle. Antakaa elämän räjähdyksen löytää teidät ja ottaa johto käsiinsä sellaisena, joka muodostaa Todellisen Rakkauden korkeimman värähtelyn ja näyttää teille omat kasvonne, jotka heijastuvat ympärillänne olevien ihmisten kasvoista ja iloitsevista sydämistä.

Ennen kaikkea rakastakaa kaikkea rajattomasti. Älkää antako vastustuksen pysäyttää tätä Rakkauden Virtaa. Kaikesta mistä ette pidä, mistä teillä on arvosteltavaa, kaikesta minkä toivoisitte olevan ohi, olevan eri tavalla...tulee tukos ja se estää tätä Rakkautta tulemasta keskipisteeksenne ja luomasta lisää itseään. Te tunnette jo tämän erinomaisen itsestään selvyyden...se mitä vastustat, jatkuu.

Rakastakaa tämä maailma vapaaksi, rakkaat. Rakkaus on sekä osa että kokonaisuus. Rakkaus ei ole riippuvainen siitä mitä te uskotte, että sen pitäisi olla tai minkä teidän mielestänne pitäisi olla eri tavoin. Rakastakaa niitä poliitikkoja. Rakastakaa asioita jotka ovat vaikeita. Rakastakaa sitä kaikkea avoimin sydämin ja te olette Kristuksen tuleminen. Te olette Rakkaus ilmentyneenä, kokonaan, täydellisesti ja loistavasti...ja kaikki se Rakkaus joka on teidän olemuksenne totuus, joka syöksyy esiin vastustamattomasti luo teihin hyvin dynaamisen ja voimakkaan värähtelyn, puhtaan Rakkauden magneettisen voiman joka vetää elämäänne teidän avoimen sydämenne puhtaan heijastuksen.

Koska maailma on luotu tällaiseksi, oi rakastetut, sen pitää olla paratiisi, paratiisi joka jatkuvasti laajenee, joka avaa teidän tajuntanne yhä ulospäin, joka käsittää ensin universumin ja sitten kosmoksen ja josta sitten tulee puhdasta Valoa, ja te sulaudutte Jumalan lauluun.

Minä Olen täällä auttamassa tätä tapahtumaan, sulkemassa tämän kaksinaisuuden unen kirjaa. Minä Olen täällä jotta te kääntyisitte Minun puoleeni lähteenänne ja itsessänne piilevänä energiana. Minä Olen täällä jotta tämä majesteettinen Rakkauden kudos joka on ihmiskunta voisi lopultakin syntyä perhoseksi, Kristukseksi, rajattoman Jumalan kasvoiksi ja Kaiken Olevaisen voimakkaaksi ja sykkiväksi sydämeksi.

Kaikki teidän ymmärryksenne säikeet ovat luoneet tämän maailman. Teidän uskonne pelkoon ja muuhun kuin Rakkauteen on tämän kaksinaisuuden lähde. Ja kuitenkin te olette täällä julistamassa sitä vapautta jota teidän sydämenne laulaa teille nyt ja te tiedätte olevanne tärkeä sitoutumisessanne olemaan Jumalan sydän.

Lupaan teille että Jumalan sydän antaa aina. Tässä maailmassa ei ole mitään mikä koskaan voisi estää Minua rakastamasta teitä tai koskaan estää tätä hämmästyttävää Rakkautta tulemasta teille loputtomasti. Ei ole olemassa mitään sellaista mitä te voisitte kuvitella joka erottaisi meidät millään todellisella tavalla. Juuri niin tulee teidänkin rakastaa jokaista ja kaikkea muuta.

Kaikki mitä olette kutsuneet nimellä "maanpäällinen elämä" on valmiina teidän sydämenne syleiltäväksi ja siinä syleilyssä vapaasti rakastettavaksi. Niinpä lupaan teille vielä kerran että te olette sekä tämä loputon vapaus, tämä ylimaallisen yhteyden hologrammi, tämä puhdas Yhden ilmaus JA te olette Jumalan energioiden, Minun olemukseni elementtien, Minun sydämeni timantin

eri puolien rakastetuimpia ilmentymiä.

Te olette täydellisiä. Te olette arvostettuja. Te olette juhlittuja. Ja te olette osa Rakkauden Virtaa. Teidän täytyy vain lakata teeskentelemästä muuta. Tämä Joki virtaa aina ulospäin. Se antaa aina täydellisesti itsestään. Se on antautunut Luomisen Hetkelle joka elää loputtomasti, jatkuvasti, ikuisesti.

Ajan tuolla puolen on Minun ihmeellinen ja orgastinen puhtaan heräämisen huutoni kun tiedostan tarkalleen miten paljon Minä Olen, ja Minä rakastan Oman olemukseni jokaista aspektia.

Joten rakastetut, niin on myös teidän laitanne, vaikka te teeskentelette unohtaneenne tämän totuuden. Se kutsuu teidän sydäntänne pyrkien tuomaan teidät siihen ihanaan kokemukseen joka on sulautuminen voimakkaaseen Rakkauden antamiseen.

Teidän sydämenne kautta annettu Rakkaus vastaa kaikkiin kysymyksiin. Se tekee teistä Kristuksen maljan, Buddhan olemuksen. Se tekee teistä Ykseyden puhtauden ja antaa teille täydellisen elämän lahjan, joka on yksilöllistynyt ikuisesti Rakkauden tietoisuutena, jotta meillä olisi suhde, ei vain rakastaaksemme toisiamme vaan luodaksemme lisää Rakkautta.

Rakkaus luodaan teissä. Se elää teidän sydämenänne ja olemuksenanne, mutta teidän suurin lahjanne on kykynne tehdä lisää Rakkautta joka te olette, ja Rakkaus lisääntyy vain sitä antamalla.

Siispä tulkaa! Jättäkää egomielen pieni hiekkalinnauni, uni siitä mitä se uskoo haluavansa, ja astukaa heräämiseen, sen muistamiseen mitä kaikkea te olette, jotta olisitte täysin tietoisia itsestänne Kaiken Olevaisen sydämenä, antavan Rakkauden "tiedostamisena". Se on nyt valmis elämään teinä. Avatkaa sydämenne, rakastetut, ja sanokaa "Kyllä!"

sidebar-stars-long-5


sidebar-stars-long-4


sidebar-stars-long-8
line

line
sidebar-sign-up
line
donate