colTranslationsWe are honored to share the Messages from God
in the languages of the world.
world1
100 %! Viesti Jumalalta
Todellisen Vaurauden Luomisesta
2-13-12

Rakastetut, antakaa Minun täyttää teidät tällä Valolla. Antakaa Minun vuodattaa se teidän tietoisuuteenne, jotta näkisitte valaistumisen. Antakaa Minun täyttää jokainen atominne tällä ravinnolla joka elämä on, ja sanokaa syvällä sydämessänne "Minä otan sen vastaan."

Minä Olen Lähde ja Minä Olen antamassa teille koko sen elämän täyteyden joka Minä Olen, jotta ilmaisisitte sen säteilevästi iloisuutena, jotta pyörisitte ja tanssisitte ja eläisitte elämäänne ekstaasissa, luottaen siihen että Minä Olen Elämä ja että Minä turvaan teille aina kaiken mitä te tarvitsette. Minä annan kaiken mitä te tarvitsette, ei ainoastaan pysyäksenne elossa vaan kukoistaaksenne – ollaksenne Jumalan kanssaluova sydän, säteilläksenne läpi universumin, loistaaksenne tähän maailmaan, avautuaksenne ja sykkiäksenne tätä Rakkautta.

Minä annan teille kaiken mitä tarvitsette ollaksenne Luomakunnan voimat jotka liittyvät yhteen luodakseen lisää hyvää. Se kaikki on lähtöisin suoraan Minulta teille ja teinä, jotta saisitte juoda tätä runsautta joka Luomakunta on, jotta avaisitte sydämenne vastaanottamaan tämän lahjan, suurenmoisen ja rajattoman elämän runsauden.

Rakastetut, tämä maailma on henkinen luomus. Se ei ole fyysinen. Se on elävän Valon tanssivat elektronit. Jopa teidän tieteenne tietää nyt tämän ja näyttää sen teille. Kuitenkin te yhä uskotte että teidän elatuksenne tulee teille teidän ulkopuoleltanne. Mikään ei voisi olla kauempana totuudesta.

Minä haluan teidän olevan vapaita. Minä haluan teidän elävän siinä suloisuudessa joka Taivas on. Minä haluan teidän juovan Rakkautta ja herkuttelevan Jumalalla ja tietävän että Minä olen teidän olemuksenne totuus. Jumalan suurenmoiset aarteet ovat teidän joka hetki ja ne tulvivat teille, rajattomasti ja kuvaamattoman runsaina tässä Nykyhetkessä.

Katsokaamme nyt niitä pelon vuoria jotka teidän maailmassanne ympäröivät ajatuksia rahasta, ylläpidosta, vauraudesta. Rakastetut, tulkaa sydämiinne ja tuntekaa totuus. Jumalassa ei ole mitään

rajoituksia. Ei voi olla. Se on mahdotonta, sillä Minä Olen kaikki. Kaikki Mitä On. Ja niin tekin olette.

Kun teidän sydämenne on vastaanottavainen siellä missä te elätte niin Jumalan aarteet todella putoavat Taivaasta ja turvaavat teille kaiken mitä te tarvitsette... tähän me rakastetut olemme matkalla. Näin haluan teidän tuntevan – tuntevan sen totuuden että Minä Olen teidän elämänne Lähde ja se Lähde tulee esiin teidän sydämestänne heijastuen maailman symboleissa.

Niinpä kun te tunnette tämän totuuden Minun rajattomasta Rakkaudestani ja tunnette luomisenne suuruuden, pienenkin mielen täytyy "polvistua" ja hyväksyä kiistämätön tosiasia. Minä Olen rajaton, rajaton elämä, rajaton Rakkaus. Minä Olen teidän olemuksenne Lähde. Minä Olen teidän identiteettinne. Sen vuoksi tekin olette rajattomia ja taatusti teistä pidetään huolta. Eikö Jumala pitäisi huolta Itsestään???

Rakastetut, tämä on suurin valhe jota on pidetty yllä teidän planeetallanne...että te olette ulkopuolisten voimien armoilla hankkiessanne mitä tarvitsette elääksenne, elättääksenne itsenne, elättääksenne perheenne ja elääksenne elämää jossa kaikki mitä tarvitsette ja haluatte on teidän.

On tekeillä liike joka ottaisi pois vallan Wall Streetiltä. Rakastetut, tämäkin on takaperin. Se näkee yhä maailman sen lähteenä mitä te tarvitsette.

Minä sanon, ottakaa sydämenne takaisin. Ottakaa sydämenne takaisin ja olkaa 100%:sesti Jumala. Ei 99%, rakkaat. 100%. Ei ole mitään muuta olemassa. Ei ole mitään sellaista Minä Olen mitä te ette olisi eikä mitään mikä estäisi teitä vaatimasta tätä jos palaatte sydämeenne ja tunnette sen totuuden että te olette Rakkauden dynaaminen voima.

Te olette elämän Lähteen sykkivä lähetin. Kun te heräätte luottamaan sydämeenne ja tuntemaan Minut tässä pyhässä yhteydessä, te tulette huomaamaan että teidän käsityksenne ulkopuolellanne olevasta maailmasta tulevat hajoamaan ja se mikä virtaa esiin teidän elämänne symboleina tulee suoraan sydämestä joka todella tuntee Tekijänsä ja on aina tuntenut.

Ottakaa sydämenne takaisin, rakastetut. Ottakaa voimanne takaisin, 100 %. Tulkaa tähän paikkaan jossa te pystytte tuntemaan totuuden. Kun te tunnette sen, mielenkin täytyy tunnustaa että Rakkauden Jumala, Jumala joka on kaikkialla huolehtisi varmasti, ehdottomasti itsestään ja niistä itsensä jatkeista jotka ovat Rakkauden työkalu nimeltä ihmiskunta.

Siispä aloittakaamme liike nimeltä 100 % joka perustuu totuudelle siitä mitä Rakkaus on – että Rakkaus on todellisempi aine kuin maailma, että se huolehtii teistä hengitys hengitykseltä ja sydämenlyönti sydämenlyönniltä...että kun laskette sen varaan, kun te luotatte siihen, kun te tulette Nykyhetkeen...ja tämä on hyvin tärkeää...silloin te olette elämän virrassa. Te olette vastaanottavaisia Lähteelle. Te olette liitossa Jumalan värähtelyn kanssa ja Resonanssin Lain mukaisesti sen täytyy nousta teidän eteenne teidän maailmananne ja teissä teidän kokemuksenanne. Siten mielelle tarjotaan todiste jonka pitää olla peräisin sydämestä.

Tulkaa! Tulkaa takaisin Minun luokseni! Tulkaa takaisin Rakkauteen. Tulkaa takaisin Todelliseen voimaan, Todelliseen runsauteen, Todelliseen elämään. Peruuttakaa sydämenne usko siihen että elämä on teidän ulkopuolellanne, siihen että se on kenen tahansa käsissä. Te olette Jumalan voima. Te olette Universumin sydän. Te olette Rakkauden kädet ojennettuina, antamassa ja mikä annetaan vapaasti elämän siunauksina tulee aina takaisin teille.

Tehkäämme tämä totuuden käyttöön ottamisen, ilon ja luottamuksen lähettämisen liike. Aluksi se voi tuntua melkein mahdottomalta koska ego on harjoittanut teidät hyvin, mikä on luonut tämän käsityksen 99 %:sta ja 1 %:sta jolla on kaikki valta. Todellisuudessa, te annatte voimaa ulkomaailmalle, 100 %, koko ajan.

Tulkaa takaisin! Rakastetut, tulkaa takaisin Minun luokseni. Palatkaa sydämeenne takaisin ja tuntekaa voimanne. Hengittäkää sisään juuri tämä hetki joka elämä on ja tuntekaa se totuus, että te olette rajattomia ja että teidän runsautenne on Minä Olen Jumalan runsautta, Minä Olen joka värähtelee teidän olemuksenne kautta ja soveltaa sitä mitä te julistatte.

Julistakaa että te elätte Taivaassa, että te olette elävä Valo. Te olette Rakkauden voima ja tämä voima, tämä elämä ylläpitää kaikkea. Rakastetut, muuttakaa ajatuksenne maailmasta. Muuttakaa niitä vain vähäsen ja kutsukaa sitä Taivaaksi. Nähkää se hengellisenä paikkana. Laajentakaa havaintokenttäänne. Laajentakaa tietoisuuttanne ja tuntekaa Jumalan ylläpito. Tuntekaa miten paljon Minä teitä rakastan. Tuntekaa miten Minä annan teille tämän elämän, Kaiken Mitä Minä Olen, ja enemmänkin, ja teidän pitää vain hyväksyä se, todella hyväksyä se, rakastetut.

Tiedän että tämä voi tuntua prosessilta monien mielestä, mutta se on prosessi jonka pitää alkaa. Se on teidän maailmanne pelastamisprosessi. Teidän sydämenne pelastamisprosessi. Se on 100 %:n tiedostamisprosessi. 100 % kaikista on Jumala. 100 % elämän ylläpitämää. 100 % Taivaan aarteilla eläminen. Mutta nämä aarteet tulevat sisältäpäin, eivät ulkoa, ja rakastetut, siinä on se muutos.

Kun te sen teette, kun te käännytte, kun te tunnette oman sydämenne, kun tunnistatte tämän Rakkauden lahjan ihmeen joka on sekä sisään- että uloshengitys, sydämen lyönti ja hiljaisuus, meidän yhteytemme lahja ja yhteyden humina...silloin teidän sydämenne alkaa näyttää teille erilaisen maailman – Valon ja kauneuden maailman, joka on jo olemassa täällä, maailman joka on silta egon maailman ja rajattoman Jumalan Minä Olen sydämen vapauden välillä.

Tämä on se maailma, rakastetut, jota me olemme nyt luomassa. Tämä on se polttopiste joka puhdistaa ympäristön. Se on polttopiste joka muuttaa talouden. Se on polttopiste joka on ainoa Todellisen elämän lähde. Se on lainmukainen virtaus Luomisen Hetkestä teidän avoimen sydämenne kautta ulos ilmentämään puhdasta elämää, loputonta rakastettavuutta ja ekstaasia – Rakkauden voimaa tässä maailmassa ja tänä maailmana.

Siispä avatkaa sydämenne ottamaan vastaan Taivaan aarteet. Ottakaa tämä syvälle olemukseenne ja tuntekaa värähtely. Tuntekaa se. Tuntekaa se. Tuntekaa se kunnes alatte nähdä sen edessänne, ja kun te näette sen, todiste on päivänselvä.

Vain tämä silta saattaa näyttää vaikealta. Tukekaa toisianne 100 %:ssa, Jumalan 100 %:ssa. Avoimen sydämen 100 %:ssa. 100 % väestöstä joka luottaa siihen että Lähde pitää heistä huolta eikä maailma, kalleimmat.

Erillisyyden maailma ei ole totuus, sillä Minä Olen Yksi Rakkaus ja Minä Olen jakamaton. Sentähden, vain silloin kun te tunnette että Minä tuon sydämelle tämän ihmeen joka elämä on, joka Rakkaus on, te alatte kokea miten Rakkaus ympäröi kaiken ja muuttaa teidän näkökulmanne. Mutta teidän täytyy olla 100 % sitoutuneita ottamaan vastaan Taivaan aarteet, huolimatta egon maailmastakin, johon te olette uskoneet niin kauan.

Voi "viedä aikaa" tehdä tämä, mutta rakastetut, mikään ei ole tärkeämpää. Tämä vaurauden asia, eläminen runsaudessa vaikuttaa ehdottomasti jokaiseen tällä planeetalla, eikä mikään muuta elämää maailmassa perusteellisemmin kuin palaaminen Lähteelle jotta saatte aarteenne, elantonne, ravintonne, totuutenne, identiteettinne, esimerkkinne siitä kuka olette, miten elää laajasti rehellisinä olentoina joissa Rakkauden Tahto on oleva jokainen siirtonne.

Kertokaa Minulle että te otatte vastaan runsaan elämänne! Ja tehkää parhaanne vetääksenne pois polttopisteenne maailmasta vaurautenne lähteenä. Rakastetut, te kaikista Maan ihmisistä tiedätte tämän. Te tunnette Resonanssin Lain. Te tiedätte että se mitä värähtelette sydämessänne heijastuu tai tulee luoksenne, miten sitten haluattekin sitä kuvata.

Se on Laki. Resonanssi on erehtymätön. Sen vuoksi, siirtäkää resonanssinne Rakkauteen. Antakaa vanhan maailman pelkojen surkastua kuoliaaksi. Tulkaa sydämeenne kunnes tunnette Minut. Antakaa Minun näyttää teille teidän todellinen identiteettinne Rakkauden sydämenä, Minun sydämenäni, rakastetut, ja Minä kerron teille että varmasti ja ikuisesti pidän huolen sydämestäni. Mikä Luoja ei niin tekisi?

Te olette tämä luova Minä Olen elämä, tämän Luomakunnan kauneus on siinä, että me olemme sekä suuri perhe, parhaat ystävät, sydämen yhteydessä, Luoja ja luotu, rakastettu ja sydän joka rakastaa, ja me olemme samaa hengitystä, samaa energiaa, samaa ekstaattisen ja orgastisen ilon räjähdystä.

Antakaa Minun näyttää teille, sillä teidän täytyy tuntea sisällänne oleva totuus, tuntea värähtely, tuntea resonanssi. Minä lupaan teille että resonanssi on tarttuvaa ja että sydän todella on mitä magneettisin. Kaikki tutkimukset joita tehdään sydämen vaikutuksesta, sen magneettisen kentän suuruudesta, ovat vanhanaikaisia teille kaikille.

Nyt, rakastetut, laajentakaamme tämä ohi ihmisen sydämen Jumalan sydämeen, Luomakunnan voimaan joka sykkii koko tätä rajatonta elämää, tätä loputonta runsautta...te saatte sen kaiken. Otettuanne sen vastaan, te voitte heijastaa sitä elämänne symboleissa Jumalan aarteina jotka ovat ilmentyneet...valmiina annettaviksi edelleen toisille, ja niiden kanssa magneettisen värähtelyn lahja, sydämen astuminen totuuteen.

Oletteko kanssani? Oletteko valmiit, 100 %? Te kaikki, te kaikki, Nyt.

____________________________________

MEITÄ ON PYYDETTY LÄHETTÄMÄÄN TÄMÄ VIESTI KAIKKIALLE.

Jakakaa sitä kaikille listoille, ryhmille tai foorumeille joihin te kuulutte ja sisällyttäkää mukaan lähettäjien henkilötiedot. Tämä on alkuna "siltoja"-sarjalle ja meitä pyydetään kulkemaan niiden yli!

Circle of Light 3969 Mundell Road Eureka Springs, AR 72631

 

sidebar-stars-long-5


sidebar-stars-long-4


sidebar-stars-long-8
line

line
sidebar-sign-up
line
donate