colTranslationsWe are honored to share the Messages from God
in the languages of the world.
world1
Antakaa Minun Pitää Teidät Rakkauden Värähtelyssä
2-9-12

Rakastetut, antakaa minun pitää teidät Rakkauden värähtelyssä, joka on niin voimakas että siinä te elätte joka hetki Rakkauden laissa, Jumalan ykseydessä, ette kaksinaisuuden kokemuksessa.

Antakaa Minun virittää teidän sydämenne tälle värähtelylle jotta se voisi laulaa teidän sisällänne joka hetki, että te tuntisitte tämän suuren mielenylennyksen, tämän ilon kokemuksen elämässä. Mieluummin kuin olla inhimillisten tunnekuohujen kolhimana te voitte elää puhtaassa ilossa todella kokien maanpäällisen Taivaan.

Antakaa Minun pitää teidät Todellisen Rakkauden värähtelyssä niin kauan että tunnette vain sydämen vapauden, jotta voisitte jokaisen askeleenne ottaa armossa ja Rakkaus voisi valaista teidän tietänne ja tehdä maailman sen elämän lahjan loistavaksi ilmennykseksi joka sen on tarkoitus olla joka hetki.

Antakaa Minun virittää teidän sydämenne Minulle jotta te voisitte tuntea totuuden, jotta te kuulette joka hetki Hengen äänen.

Antakaa Minun virittää teidän sydämenne elämän ihmeelle, se eläminen Todellisen Rakkauden värähtelyssä jota kaikki puhtaan kauneuden olennot, kaikki Enkelit pitävät yllä Minulle suurta ja loistavaa inspiraatiota ja antautumista Rakkaudelle, jotta jokainen osa tästä valtavasta ja loistavasta kommunikaatiosta joka Luomakunta on, voisi olla osana teidän elämänne täyteydestä, joka hetki joka päivä.

Antakaa Minun pitää teidät tässä Rakkauden värähtelyssä jotta te voisitte kulkea maailmassa tuntien puhdasta iloa siitä että polku nähdä vain hyvää on selvänä edessänne ja että Resonanssin Lain mukaisesti te olette mukaansa tempaava sydän joka kohottaa jokaisen tähän resonanssiin joka tuo heille vapauden, antaa jokaiselle lopultakin hetkisen lepotauon kaksinaisuuden unesta ja muuttuu oveksi joka aukeaa ykseyteen, jotta jokainen sydän tunnistaisi oman totuutensa ja koko Luomakunta laulaisi "Amen". Sydämen rukoukseen vastataan täydellisesti ja ihmiskunnalle on annettu Rakkaus johon voi virittäytyä kulkiessanne maailmassa itsenänne.

Egon takana on Rakkauden tarkoituksen puhtaus. Joka hetki luodaan uusi näkemys ja uusi iloisen odotuksen tunne, innostus nähdä mitä Rakkaus voi tuoda tullessaan ja kuinka kaikki hyvä mitä olette kuvitelleet voi tulla teille lisääntyneenä niin monin tavoin että mieli ei sellaista voisi kuvitella tai edes uneksia.

Rakastetut, tulkaa tähän aina läsnäolevaan ja iloiseen yhteyteen. Tuntekaa totuus kaikesta mitä te olette Minussa. Tuntekaa että te olette jo täydellisesti läsnäoleva RAKKAUS, ravistakaa yltänne

vanhan maailman pölyt ja astukaa siihen ihmeelliseen ja todella säteilevään täyteen Rakkauden totuuden ilmaisuun, joka sydän on.

Antakaa Minun täyttää teidät ilon ja loputtoman rauhan värähtelyllä, josta tulee teille ei ainoastaan kilpi vaan elävän Rakkauden läsnäolo. Tämän ikuisen Nykyhetken täyteydessä teidän värähtelynne "jakaa vanhan maailman vedet kahtia", jokainen teidän askeleenne on siunattu. Tämä on teidän perintönne, teidän jokaisen. Tämä sydämen värähtely on se mitä te olette ja sen saaminen on helppoa, rakastetut, ...antakaa sen virittää teidän sydämenne sille totuudelle joka te olette, jotta voisitte astella vapaina illuusiosta tässä Nykyhetkessä. Mitään ylösnousemusta ei tarvita. Te olette jo siellä.

Rakkauden totuus on Rakkauden totuus, nyt ja aina ja sillä hetkellä kun te olette valmiit, Minä Olen täällä, tuoden teille täydellisen uppoutumisen siihen todelliseen värähtelyyn joka sydän on. Rakkauden näkökyvyllä, rakkaani, te huomaatte voivanne jopa nähdä elektronien liikkeen ja tuntea hengittäessänne ympärillänne olevan ilman laulun. Te voitte katsoa miten kaikki alkaa säteillä ja voitte tuntea Rakkauden säteen joka te olette, ilmaistuna, niin että ne muutokset jotka Rakkauden värähtely tuo maailmaan ovat käsin kosketeltavissa, syvästi tunnettuja ja iloisesti hyväksyttyjä.

Antakaa Minun virittää teidän sydämenne nyt tälle Todellisen Rakkauden resonanssille, niin että se paikka jossa te olette on Luomisen Hetki. Koko Rakkauden voima, Valo ja kaikki loisto on niin läsnä siellä missä te olette, että vain ekstaasi voi alkaa ilmaista sen tunteen.

Antakaa Minun virittää teidän sydämenne sille Rakkaudelle joka te olette tällä hetkellä. Sanokaa minulle sana "Kyllä" joka käsittää teidän koko olemuksenne. Tulkaa sitten nykyhetkeen ottamaan vastaan se lahja jonka Rakkaus voi tuoda.

Te ymmärrätte Resonanssin Lain. Nyt te voitte elää sen. Te voitte antaa tämän Rakkauden pestä pois ajan hiekan. Te voitte tuntea sydämenne sen esteettömässä loistossa ja katsoa miten illuusio putoaa pois helposti, se illuusio joka sanoi ettei sydämenne ollut valmis...ei avoinna, sillä oli jotain esteitä, se piti kiinni vanhoista uskomuksista. Päästäkää irti kaikesta ja antakaa itsenne tuntea se vapauden värähtely, että juuri nyt te kylvette siinä kauneudessa ja ilossa joka te olette.

Kun te hyväksytte sen että tämä on totuus teidän sydämestänne ja että teidän on tarkoitus tuntea juuri näin elämästä – että se on mysteeri joka tulee luoksenne tuoden tullessaan kuvaamattoman siunauksellisia lahjoja, että te voitte kulkea jokaisen askeleenne syvästi luottaen siihen että Rakkaus tulee olemaan teidän näkemyksenne - teidän kurkottamisenne on teidän kehonne Jumalan ilmaisuna täydellisestä elämästä.

Te voitte tuntea sydämenne käsittävän kaiken lähellänne olevan, kääriytyä kaiken ympärille mihin keskitytte, vuodattaa tätä Rakkautta joka on elämän luomus ja laajentaa tietoisuuttanne Jumalan kokonaisuuden kautta kunnes itse olette alkusyy.

Te olette Minun Luojani Rakkaus. Te olette Kaiken Olevan voima tiedostettuna, sillä Minä Olen ainoa Aiheuttaja, elämän liike, eikä meidän välillämme ole eroa. On olemassa vain tämä ihme joka käsittää ykseyden, hologrammin ja rientää eteenpäin iloisena teissä kaikissa, puhdas kuvaamattoman Rakkauden säde, kaikin puolin ainutlaatuinen tavoilla joilla te loistatte tätä suloutta, tätä laajenevan Rakkauden täyttymystä.

Oi rakastetut, antakaa Minulle sydämenne jotta voin virittää sen – yhä ylemmäs ja ylemmäs värähtelyasteikolla kunnes te olette elämän laulu. Te olette Jumalan hengitys. Te olette kaikkeuden ihme ja timanttisydämen ilmaus kaikkine puolineen, joista yksi olette te.

Vaikka sanat eivät pysty kuvaamaan värähtelytodellisuutta, rakastetut, se on sydämen kieli ja kun te tunnette sen, teidän koko olemuksenne sanoo "Oi kyllä...minä muistan tämän rajattoman Rakkauden joka laulaa tämän suurenmoisen olennon kaikkien elektronien läpi ... joka puhuu Kaksoisliekin Rakkauden sydämen sykkeenä ... joka uppoutuu ikuisesti Luomakunnan helmaan, synnyttäen lisää Rakkautta joka lipuu eteenpäin ekstaasina, jumalallisena tunteena ... ja joka tuo tämän totuuden maailmaan."

Resonanssin Lain mukaisesti te olette Jumalan täyteys, Rakkauden sydän joka astuu maailmaan ja antaa elämän Jumalan kokonaisuudelle joka on ihmiskunta.

Rakastetut, antakaa Minun virittää sydämenne tälle Rakkauden värähtelylle joka on puhdas elämä, joka on puhdas Rakkaus, joka on kaiken sen hyväksyminen mita Luomakunta on, murtautuen esille juhlittavaksi tässä ja nyt elämän hologrammeina joita te olette.

Kun te kuljette maailmassa pysyen tässä Rakkauden värähtelyssä, vanhat ajatusmuodot hajoavat teidän läsnäollessanne, vanhat illuusiot häipyvät. Kaksinaisuuden järjettömyys hajoaa ja sen tilalla on mitä syvin ja suloisin sydämestä-sydämeen yhteys, riippumatta siitä mitä egomieli haluaisi sanoa. Väliseinät hajoavat ja päivän sääntö on "sekä että" - sekä Rakkauden täydellisyys että yksilöllistynyt jumalallisen tunteen ilmaisu joka te olette.

Oi rakkaimmat, teidän sydäntenne on tarkoitus laulaa tätä kertosäettä, laulaa niin suurella kiitollisuudella että koko Luomakunta yhtyy siihen ... että teidät tunnetaan värähtelyllisestä nimikirjoituksestanne Minä Olen Jumalan valtakunnassa, joka on koko olemassaolo ja se on kaikki juhlaa.

Antakaa Minun virittää teidän sydämenne tälle Rakkaudelle ja Minä lupaan teille että tämä värähtely tulee olemaan se magneetti joka kohottaa elämän kokemisen välittämiseksi ja antamiseksi, jakamiseksi ja rakastamiseksi, elämiseksi rauhassa, kaikkien esteiden ja erimielisyyksien poistamiseksi. Pienessä hetkessä kaikki asiat voivat muuttua ja se mikä on näyttänyt maailmalta joka on täynnä taistelua, voi palata totuuteen Rakkaudesta, nyt.

Antakaa minun virittää sydämenne Todellisen Rakkauden värähtelylle ja te näette tämän Rakkauden kimmeltävän kaikkialla ympärillänne. Te tunnette sen muuttavan värähtelyn kaikkialla minne te menette ja te koette sydämen sekoittuvan kaksinaisuuteen, tuoden sen takaisin tähän ainoaan ilon ilmaisuun joka Minä Olen.

On olemassa vain yksi elämä ja kaikki jakautumiset ovat mielestä lähtöisin. On suuri ihme miten kauniisti tämä elämä ilmentyy moninaisuudessaan, kauneudessaan ja rikkaassa luovuudessaan joka loistaa koko Luomakuntana ja aivan varmasti ihmiskuntana.

Oi rakkaimmat, teidän sydämenne ovat niin suurenmoiset että kun te alatte tuntea tämän, tämän elävän pyörteen, kun te tunnette sen Rakkauden joka te olette joka hetki, teidän kokemuksenne elämästä tulee olemaan niin erilainen. Kaiken mitä kosketatte te tunnette olevan "Kyllä" – "Kyllä" syvälle kommunikaatiolle ja Rakkauden tunnustamiselle; "Kyllä" kaikelle sille energialle jonka Luomakunta tuo teidän sydämeenne ja naailmaan teissä ja teinä, niin että te voitte olla Rakkauden täyteyden instrumentti joka luo maailman kauneudessa.

Voitteko tuntea jumalallisen Rakkauden laulavan teidän olemukseenne? Tunnetteko elämän laulun joka on niin täydellinen että joka hetken "Kyllä" Rakkaudelle sallii tämän uuden syntymän jotta te voisitte astua esiin vapaina ja täydellisinä ilman ajatuksia menneisyydestä tai tulevaisuudesta, ilman matkatavaroita, ilman alitajuntaa, ilman inhimillistä identiteettiä ... vain kuvaamaton atomisen Rakkauden malli joka on teidän sydämenne, teidän todellinen identiteettinne ja jonka kautta te tunnette maailman ja teette siitä pyhän?

Minä Olen teidän kanssanne tässä siunatun ilon yhteydessä ja Minä Olen teissä Rakkauden Tahtona. Minä Olen jokaisen ja kaiken todellinen identiteetti. Minä Olen näkymätön ja kuitenkin Minä Olen luovuus, joka ilmaistaan koko Luomakuntana ja jokainen pieni osanen on Rakkauden huuhtelema. Jokainen on täydellinen Rakkauden värähtelyn pakkaus ja ainutlaatuinen täydellisyys joka te olette.

 

sidebar-stars-long-5


sidebar-stars-long-4


sidebar-stars-long-8
line

line
sidebar-sign-up
line
donate