colTranslationsWe are honored to share the Messages from God
in the languages of the world.
world1
Eläminen Iloisessa Yhteydessä Elämän kanssa
(Paratiisikokemus)
1. helmikuuta 2012

Rakastetut, teidän on tarkoitus elää ilon maailmassa, Paratiisissa. Siellä jokainen elämä on yhteydessä teidän sydämeenne ja te olette selvillä siitä elämän täyttämästä tietoisuudesta joka on Jumalan ilmaisu – mutta jokainen on kuitenkin ainutlaatuinen Rakkauden aspekti.

Kommunikaatio, rakastetut, on selvää jos te kuuntelette. Teidän sydämenne ottaa jo kaiken vastaan, mutta teidän mielenne suodattaa sen. Tämän te jo tiedätte – että pieni mieli havainnoi valikoivasti ja hylkää ne asiat joita se pitää vähemmän tärkeinä.

Teidän on kuitenkin tarkoitus elää yhteydessä tämän elävän Rakkauden runsauden kanssa joka on teidän maailmanne, teidän ympäristönne, teidän sydämenne ilmaisutapa ja jonka tarkoitus on olla taivaallinen. Teidän on tarkoitus kommunikoida puun kanssa joka on ikkunanne takana, rakentaa sen kanssa syvä ja voimakas ystävyys, jotta se soisi teille tietoisuuden lahjoista jotka sillä on annettavanaan, sen viestistä siitä millaista on elää juuret syvällä Maan rikkaudessa ja oksat täysin tietoisina Hengestä.

Nämä lahjat ovat teidän jos te niitä kunnioitatte, jos avaatte sydämenne ja otatte vastaan tämän yhteyden elämän kanssa. Teidän on tarkoitus kokea Enkeleiden sanoma, joka on kirjoitettu teitä varten taivaalle auringonlaskuna, jotta te inspiroituisitte kaikkien niiden lahjojen innoittamana avautuvasta visiosta, jonka elämän laajentuminen ja rajattomat mahdollisuudet saavat aikaan.

Tämä yhteys teidän sydämenne kanssa ei ole yksinkertainen. Se on syvä, elävä ja moniulotteinen, niin että kun kuljette tässä maailmassa, teitä autetaan täydellisesti joka askeleella, teidät ympäröidään Rakkaudella, joka koskettaa teitä ja luo tämän sydämen yhteyden, ilmentyessään läheisesti tämän Jumalan kaleidoskoopin kautta, Kaiken Joka Minä Olen.

Oi rakastetut, voittakaamme takaisin tämä Paratiisi. Antakaamme jokaisen hetken olla niin hämmästyttävän täynnä Rakkautta että voitte vain tuntea syvää kunnioitusta tämän suurenmoisen elämän aarretta kohtaan kun se uudestisyntyy teidän silmienne edessä niin täysin elävänä että se ravitsee teitä Todellisella elämällä joka hetki.

Haluan teidän tuntevan sen erilaisuuden jonka tietoisuus tuo tullessaan ja sen miten teidän jokaisen elämä voi avautua ja laajentua. Kuinka tämän Rakkauden rikkaudet, joka Minä Olen, aina jaetaan teidän kanssanne...ja kuinka jokainen hetki on elävää opastusta, täynnä Rakkauden viestejä jotka sopivat teille täydellisesti, jopa siihen pisteeseen että ne ohjaavat jokaista askeltanne – niin että jokainen askel otetaan sopusoinnussa elämän kanssa. Te pystytte kuulemaan ruohon laulun kun kosketatte sitä...Te voitte tuntea Rakkauden hengen liikkeen joka inspiroi ja hengittää yhdessä koko Luomakunnan kanssa...

Se kaikki on lahjaa teille. Se on lahja jonka elämä tuo ja jonka teidän sydämenne haluaa kokea, jotta te voisitte juoda Rakkauden ruokaa ja syödä elämän vettä...jotta te voisitte luopua mielen käsityksistä siitä miten teidän on tarkoitus elää laajentaaksenne kokemustanne elämästä, jotta te, rakastetut, eläisitte kiitollisuudessa. Kiitollisuus tekee täydelliseksi saamisen ja antamisen kehän...meidän yhteytemme tunnistamisen joka on luonnollisesti yhteys kaiken kanssa.

Kuvitelkaa hetken ajan miten nämä kaksi käsikirjoitusta eroavat toisistaan. Haluan teidän tuntevan kumpi niistä ravitsee teidän henkeänne, kumpi pitää teidät elossa hetki hetkeltä ja lahjoittaa teille kaiken mitä elämänne voi tuoda tullessaan, varustaa teidät energialla niin että annatte eteenpäin sitä mitä saatte Minulta joka hetki, kaikissa muodoissa, jokaisella elämän lohkolla.

Ensimmäinen käsikirjoitus on luultavasti tuttu. Se on kävelyä kulkuneuvollenne ajaaksenne johonkin tärkeään paikkaan, täysin vaipuneena ajatuksiinne, joista suurin osa on vähemmän kiinnostavia. Te ette näe mitään päänne ulkopuolella olevaa. Te ette tunne tuulen henkäystä ettekä huomaa puita tai tunne Maata jalkojenne alla. Te tuskin edes huomaatte auton avaimia kädessänne. Yhä vaipuneina loputtomiin ajatuksiin te käynnistätte auton ja lähdette kotoa, lähdette useammalla tavalla kuin edes huomaatte, sillä te jätätte sydämenne kodin ja annatte itsenne keskittyä mielen jatkuvaan lörpötyksen virtaan.

Toinen käsikirjoitus on se jossa te elätte Minä Olen Jumalan rikkaudessa Rakkauden sydämenä, avoimina ja havaiten sen ihmeiden virran joka teitä ympäröi ja elämän lahjan kaikissa asioissa. Tällä kertaa te aloitatte hengittämällä sisään ilmaa ja tuntien miten se täyttää teidät, huomaten kukan tuoksun, tuulen raikkauden kun se koskettaa kasvojanne. Joka askeleella te täytytte kiitollisuudella siitä kauneudesta joka ympäröi teitä, siitä kunnioituksesta jossa elätte, ja huomaatte miten teidän sydämenne tunnistaa Luonnon kosketuksen, luonnon maailman kohottavan kokemuksen. Taivaalla liitelee lintu joka laulaa teille "hyvää huomenta" ja rohkaisee teitä levittämään siipenne ja lentämään korkeammalle Rakkauden avoimelle taivaalle, viesti joka vastaanotetaan hetkessä ja joka kuitenkin täyttää sydämenne ilolla ja mahdollisuuksilla, jotka tajuatte ilman että teidän tarvitsee mitään niistä arvioida. Pikemminkin annatte odotuksen täyttää teidät, odotuksen uudesta seikkailusta Hengen kanssa, täysin avoimina sille mitä päivä tuo tullessaan.

Maa hyräilee teidän jalkojenne alla ja te tunnette sen. Elämä sen sisällä on niin taianomaista, ja te tunnette joka hetki miten elämä ravitsee teidän olemuksenne suoraan, ottaen vastaan ravintoa Maasta ja juoden Rakkauden uutetta joka tulee Hengeltä, jokaisen askeleenne muuttuessa puhtaan ilon kokemukseksi.

Luonnon hologrammi täyttää teidän sydämenne ja henkenne saaden jokaisen solun hyrisemään elämää. Tuuli poskillanne tuo teille suudelman Minulta, ja siinä tilassa jonka teidän sydämenne ymmärtää, te tunnette Rakkauden Tahdon opastavan jokaista askeltanne maailmaan ja päivään, vakuuttaen teille että te tulette palvelemaan, että Minä vien teidät juuri oikeaan paikkaan, oikean henkilön, oikean sydämen luo oikealla hetkellä.

Kun kätenne koskettavat autonavaimia, te olette tietoisia yhä laajenevasta matkasta jolla te olette ja siitä miten elämänne hetket ovat niin pyhiä, niin siunattuja että te kuiskaatte kiitollisuuden rukouksen avatessanne auton oven ja mennessänne sisään. Sillä hetkellä kun istuudutte, näette hologrammin päivästänne ja tunnette miten Minä opastan teitä sinne minne Rakkaus ohjaa teitä, pyytäen teitä luottamaan siihen kenet tapaatte ja miten Minä puhun teinä tässä Rakkauden loputtomassa yhteydessä.

Kun poistutte ajotieltä, huomaatte sen linnun saattavan teitä jonka kanssa jaoitte puhtaan sydämen yhteyden hetken. Te nauratte sille ihmeelle että elätte niin lähellä elämää että teillä on oma saattajanne symbolina kyvystä liikkua ja lentää Valossa, luottaen päämääräänne ja siihen että Rakkaus elää teinä ja tuo tullessaan Jumalan täyteyden täysin syntyneenä teissä, nyt. Teidän jokainen henkäyksenne ja jokainen sydämenne sykähdys on harmoniassa Minun kanssani.

Tämä on vasta alkua, rakastetut, siitä miten rohkaisen teitä elämään. On aika alkaa elää johdatusta, Rakkautta, hologrammin ihmettä jossa jokainen hetki on pyhä ja jokainen askel otetaan tietoisesti, niin että jokainen päivä on täynnä sellaisia palkintoja, sellaista teidän sydämenne laajenemista, sellaista avautumista Rakkauden totuudelle joka te olette, että ei ole enää mitään hengellisen kasvun, olosuhteiden muutosten, jonkin tapahtumisen kaipausta, koska te olette ääriä myöten täynnä hengen värähtelyä.

Te olette Jumalan Minä Olen voitto toiminnassa.

Minkä näistä aloituksista valitsette päivällenne? Rakastetut, on helppo astua toiseen. On helppoa palata kokonaiseen ja pyhään yhteyteen jokaisen elämän kanssa, Kaiken mitä Minä Olen suurenmoisena ilmauksena, tänä jalokiveksi viritettynä armon jatkeena joka on maailma.

Kun te elätte sydän avoimena, kun teidän valintanne on tuntea tämä Rakkaus, silloin jokainen hetki on Taivas ja kaksinaisuus putoaa pois. Teidän jokainen kokemuksenne tulee olemaan täynnä Todellista iloa kunnes kaikki mitä näette, mielennekin kautta, on puhdasta kauneutta ja kaikki mitä tunnette on kiitollisuutta elämän lahjoista.

Elämä jonka näette silmillänne on vain egon pintakiiltoa. Se maailma on pienen mielen luoma johon se on saanut teidät uskomaan. Rakastetut, vaihtakaa tunteisiin ja käyttäkää sydäntänne arvioijana. Tuntekaa rakkauden värähtely. Antakaa sen olla lähestymistapanne.

Kun tunnette sen, yrittäkää parhaanne pitääksenne mielenne tyhjänä, jotta yhteys ei ainoastaan tule tunnetuksi, vaan jotta se täyttäisi ajatuksenne käännettynä Rakkauden välittömän ja ajattoman kokemuksen kielelle, joka on maailma ja teidän elämänne siinä ja kaikkien ulottuvuuksien kohtaamispaikka Jumalan Todellisuudessa.

Te olette täällä nyt ainoassa ajassa joka on olemassa, ja tässä hetkessä koko Luomakunta syntyy ja niin tekin. Kun tunnette jumalallisen ja annatte sydämenne olla vastaanottaja, ensimmäinen asia joka tapahtuu on mielenylennys ja tunne että on täydellisesti ravittu, rakastettu ja hellitty.

Kun tunnette enemmän, Luomakunnan rikkaus syvenee ja tuo teille tietoisuuden Rakkauden kielestä joka luo uutta elämää, joka antaa kaiken rajoituksetta ja tekee siitä Todellista, tekee selväksi että jokainen hengenveto on siunaus ja Rakkauden viesti Minulta.

Rakkauden kieli on kaikkiallinen. Se tulee teidän koko olemukseenne. Se ravitsee teidän ytimenne, sen räjähtävän elämän paikan jossa tulette esiin Nykyhetkessä, kokonaisina ja täydellisinä ja runsaina, Rakkauden elävänä voimana. Kun te olette tietoisia tästä tunteesta, kun te olette täydellisiä hologrammin osia... sitten teidän jokainen askeleenne on elämää joka ylistää ja synnyttää Rakkauden tarkoituksen täydellisesti.

Minä en ole ainoastaan teidän kanssanne. Minä Olen tämä elämä. Minä Olen tämä Rakkauden piiri joka on Luonnon ja Rakkauden syleily, jokapäiväisen sydämestä elämisen tuoma lahja.

 

sidebar-stars-long-5


sidebar-stars-long-4


sidebar-stars-long-8
line

line
sidebar-sign-up
line
donate