colTranslationsWe are honored to share the Messages from God
in the languages of the world.
world1
Miljoona Tapaa Palvoa Jumalaa
Luopuminen Oman Elämäntilanteesi Vastustamisesta
1-17-12

Rakastetut, teidän jokainen henkäyksenne voi olla rukous, jokainen sydämenne sykähdys voi olla palvontalaulu. On olemassa miljoonia tapoja rakastaa Minua ja tunnistaa Minun kasvoni.

Te olette keskellä hämmästyttävien muutosaikojen ihmettä ja juuri teidän ymmärryksenne Rakkauden todellisuudesta on tuotava se esiin ja tehtävä siitä uusi kokemus elämästä – ei vain teille vaan kaikille.

Jokainen kallisarvoinen elämä on Jumalallisen ilmentymä. Te voitte palvoa Jumalaa kaikessa mitä ympärillänne on, kaikkialla. On tärkeätä aloittaa juuri siitä missä te olette, avata sydämenne ovi ja olla Rakkauden läsnäolo, siirtyä helposti tuomitsemisen yli, mielen arviointien yli ja olla täysin tässä ja nyt Rakkauden säteilevänä lähteenä.

Oletteko kenties työssä toimistossa, "keinotekoisessa" ympäristössä? Teidän mielenne sanoisi että teidän täytyy olla jossain muualla kokeaksenne oman ytimenne. Mutta totuus on, rakkaat, että teidän sydämenne on nyt koko universumi. Kun te olette Rakkauden läsnäolossa, te olette elämän lähde juuri siinä toimistossa, ja te voitte olla Luonnon ylistys ja tuoda siihen tilaan luonnon maailman rikkauden vain avaamalla sydämenne kanssakäymisessänne ja käsittämällä että kaikki tämä on teidän sisällänne...että te olette tämä Rakkauden hologrammi.

Vain yksi muutos teidän keskittymisessänne ja te olette kosmisen energian virta. Toinen muutos ja te olette elämän virkistävä vesi. Vielä yksi syvän läsnäolon hetki ja te olette täydellinen hiljaisuus joka ravitsee kaikkea mitä se koskettaa. On tärkeää oivaltaa että teidän mielenne haluaa viedä teidät minne tahansa saadakseen teidät vakuuttuneiksi siitä, että se mitä tarvitsette on olemassa tulevaisuudessa tai jossain muualla.

Vakuutan teille että jokainen teistä on täydellisen oikeassa paikassa voidakseen olla se säteilevä voima joka avaa tämän maailman. Rakkauden läsnäolo täytyy tunnustaa kaikilla yhteisen unen alueilla. Sydämen ovi pystyy avaamaan kaikki illuusiot ja tuomaan teidän ja ympärillänne olevien kokemukseen syvän ja voimakkaan yhteyden siihen mitä tarkoittaa olla Jumalan sydän.

Oi rakkaani, on miljoonia tapoja rakastaa Minua. Joillakin niistä on ihmisen kasvot, joillakin kenties eläimen kasvot. Joillakin on sellaiset kasvot jotka mieli tuomitsisi, mutta sydän tietää silmänräpäyksessä että juuri siinä on jumalallisuus, joka on hyvin erikoisessa pakkauksessa ja antaa teille mahdollisuuden nähdä mielen illuusioiden yli ja tunnistaa sydämen voima.

Jokainen hetki jonka vietätte tässä loputtoman rakkauden yhteydessä, tunnistaen ilmenneen Jumalan kaleidoskoopin kauneuden...joka hetki jolloin te tiedostatte että teidän elämänne on palvonnan laulu...nämä ovat hetkiä jolloin vaaditte tätä maailmaa Rakkaudelle. Ne ovat hetkiä jolloin teistä tulee totuus, ja siten te avaatte tämän ykseyden resonanssin jokaiselle elämälle maailmassa.

On aika täyttää paikkanne ja pysyä rohkeasti Jumalan kasvoina, läsnä, elävinä ja tietoisina jumalallisesta peilistä joka heijastaa tätä Rakkauden läsnäoloa kaikissa kauniissa kasvoissa, miltä ne näyttänevätkin pienen mielen maailmassa.

Kun te tunnette sydämen Todellisuuden, se laulaa kaiken yli. Te voitte tuntea tämän elämän verkon joka on sointuva ja kaunis, ja te olette Rakkauden matriisi, sillä se on lähtemättömästi sijoitettu teidän sydämeenne, sydämeen joka käsittää kaiken ja tekee sen helposti.

Niinpä rakkaani, nyt teidän on aika kotiutua omaan kauneuteenne. Nyt on aika havaita kaikki tavat palvella Minua. On aika tunnustaa että kaikki on pyhää ja sen vaatimisen ihmiskunnalle tulee tapahtua juuri tässä, juuri siinä missä te olette, juuri tässä Nykyhetkessä.

On niin helppoa nähdä muutos tulevaisuudessa tapahtuvaksi, odottaa muutosta maailmassa, kuulla miten mielenne sanoo teille, "Kun olen keskittynyt, kun opin meditoimaan, kun opin tekemään sitä tai tätä tai saan enemmän aikaa olla Luonnossa, sitten olen valmis vaatimaan paikkani Valon majakkana joka todella tiedän olevani..."

Kutsun teitä tässä ja nyt ja muistutan teitä siitä että sattumia ei ole olemassa. Juuri tässä paikassa tällä hetkellä te olette täydellinen kokonaisuus, Minä Olen Jumalan säteilevä sydän, liekehtivä, elävä ja täydellinen, valmiina olemaan tämän täydellisen ja kauniin maailman kiitollisuuden osoitus, jossa Rakkauden laulu laulaa läpi Kaiken Mikä On ja kutsuu sitä nimellä yksi elämä.

Muutos tulee tämän Rakkauden resonanssin kautta. Tämä teidän sydäntenne totuus on täysin läsnä tässä hetkessä nyt. Juuri tässä, tulkaa palvelemaan tässä suurenmoisessa elämän temppelissä joka on teidän hengityksenne ja sydämenne syke joka yhdistää teidät kosmiseen sykkeeseen. Tämän hetken hiljaisuudessa, kun te siirrytte sydämeenne, te olette Rakkauden ilmaus, elämän liike, jumalallisen maskuliinisuuden ja feminiinisyyden tanssi, kietoutuneena Rakkauden purkaukseen joka ei koskaan lopu.

Siispä kun allekirjoitatte sen sopimuksen tai vastaatte siihen puhelimeen, kun nautitte lounaan jonkun toisen kanssa, kun teette päivätyötänne, joka paikassa on oviaukkoja ikuisuuteen, kaikkien ajatusten välillä, upotettuna jokaiseen henkäykseen, sisältyneenä omistautumiseenne Rakkaudelle ja halukkuuteenne kunnioittaa Jumalan ykseyttä.

Se mihin kutsun teitä, rakastetut, on että olette läsnä, Nyt. Että olette täysin läsnä siinä mihin Rakkaus on teidät sijoittanut, että olette halukkaita kohtaamaan tämän hetken suoraan Rakkaudelta lähetettynä ja antamaan sydämenne näyttää sitten teille mitä se mitä näette on. Mielessä on niin paljon vastustusta sitä kohtaan mitä se näkee, mutta rakastetut, juuri siten se estää teitä olemasta sydämessänne.

Hyväksykää tämä hetki täydellisesti sellaisena kuin olette sen valinneet, Rakkauden henkenä, Jumalan sydämenä, valittuna, hyväksyttynä ja ylistettynä, asuen täysin siinä kauneudessa joka on jokaisen maailman symbolin takana. On miljoonia tapoja palvella Minua kaikessa ja iloita siinä Rakkaudessa joka Minä Olen teissä.

Kun teistä tulee tietoisia ja halukkaita olemaan täysin läsnä avautuaksenne tälle Rakkauden hetkelle, nähdäksenne mitä teidän edessänne on, syleilläksenne jokaista pientä osaa elämässänne ja matkallanne jumalallisen ilmentymänä...sitten te olette valmiita olemaan tämä avoin sydän, läsnä Minä Olen Rakkauden resonanssina, niin että jokainen tuntee sen itsessään.

Jokaisella kallisarvoisella ihmisellä, jokaisella ruohonkorrella, jokaisella elämän ilmentymällä on sisällään tämä todellisen elämän resonanssi. Muuten niitä ei olisi olemassa. Sen vuoksi, kun tunnustatte sen, kun hiljennytte, kun avaatte sydämenne ymmärryksenne välineenä – se mitä näette ja tunnette tunkeutuu suoraan läpi toiseen ihmiseen ja virittää jokaisen sydämen ja tietoisuuden tälle kauniille Rakkauden piirille.

On olemassa miljoonia tapoja palvella Minua ja pyydän teitä nyt etsimään ne kaikki – olemaan halukkaita hyväksymään kaikella energiallanne juuri siinä missä nyt olette, että siinä hyväksymisessä kaikki Rakkauden voima voi lopultakin olla teille täysin saatavilla. Se voi ilmaantua, tulla koetuksi vain kun te olette Nykyhetkessä sitä tervehtimässä, kun olette vastaanottavaisia sille mitä täällä on.

Sen vuoksi rakkaat, hyväksykää elämänne täydellisenä Rakkauden palveluna. Kun te sen teette, olette vapaita siirtymään seuraavaan Jumalan ilmaukseen jossa Minä loistan säteilyäni maailmaan teinä.

Kyllä, te voitte kuvitella mikä teitä odottaa ja te voitte kuunnella opastustani, Rakkauden messuja.

Mutta, riippumatta siitä mitä te tunnette, minkä te tunnette totuudeksi teidän palvelustanne, rakkaat, sen kaiken pitää alkaa tässä Nykyhetkessä, jossa teitä pyydetään siirtymään tähän elämään kaikella sillä Rakkaudella joka te olette.

On olemassa miljoonia tapoja palvella Minua ja ylistää loputtomasti Jumalaa, tätä kaunista valon täyttämää Luomakunnan palloa, tätä suurenmoista maailmaa. Teidän kehonne ovat kuin huutomerkki Jumalallisen lauseen lopussa, missä Valo ja Rakkaus virtaavat ja sykkivät täydellisen elämän hologrammina, jossa te voitte asua, nähdä, tuntea ja jakaa.

Tämän energian on tarkoitus olla säteilevä ja joustava, kerääntyä teidän sydämenne magneettisen voiman ympärille, olla lähde Luomisen Hetkeä varten, pukeutua kauneuteen ja Valoon ja tanssia ihmiskuntana Rakkauden ihmettä ja Luonnon maailmana iloa ja luovuutta – sydän ja kädet – jotka synnyttävät tämän maailman.

Kun te olette tässä Nykyhetkessä, läsnä ja avoinna Rakkaudelle, te pystytte antamaan arvoa sille mitä jokaisella elämällä on itsessään Minä Olen Jumalan ilmentymänä, luovuuden luovina ja hämmästyttävinä lauluina. Teidän tuomitsemisenne ja egonne estävät teitä tuntemasta että te olette Valon ja kauneuden virta ja Rakkauden sydämen syke.

Niinpä kun hyväksytte sen paikan jossa olette Rakkauden tässä-ja-nyt kutsumina palvelemaan, silloin annatte kaiken sen voiman, kaiken sen kauneuden joka te olette puhjeta esiin ja olla se ihme, joka teidän elämänne todella on ja on tarkoitettu olemaan, Rakkauden täydellisyys joka tulee esiin ja ilmaisee itsensä ekstaasina.

Tämä voi tapahtua missä tahansa ja tämä on nyt minun kutsuni teille...luopukaa kaikesta vastustuksesta niin että Rakkaus voi ilmentyä juuri tässä teinä, näissä olosuhteissa joissa te olette. Vain silloin kun pystytte olemaan täysin läsnä, kun te kuulette rukouksen joka on teidän hengityksenne ja kun tunnette sydämenänne universumin sykkeen, voi Rakkaus laajentua yli pienen mielen rajojen ja tulla yhteyteen sydämen kanssa Nykyhetkessä, elävänä tälle Rakkaudelle, ainoalle paikalle minne muutos voi tulla – tänne, rakkaat, nykyhetkeen Jumalan säteilevänä ykseytenä.

Te kaikki tunnette sen jännittävän muutoksen joka on teille tapahtumassa. Te tunnette Rakkauden kiihkeän vaatimuksen ja halun toimia. Te tunnette tämän valtavan muodonmuutoksen lähteen, joka pursuaa kaikista symboleista, joina maailman elämä ilmenee. Te haluatte tehdä jotain "suurta ja tärkeää" palvellaksenne jollain dramaattisella tavalla, mutta rakkaat, tämäkin tapahtuu vain nykyhetkessä Rakkauden avoimena sydämenä, joka on hereillä ja osoittaa kunnioitustaan Jumalaa kohtaan, ei vastusta mitään, sulkee piiriinsä kaiken – jotta Rakkauden voima voisi sitten vaihtaa resonanssia ja olla täysin läsnä jokaisessa elämässä, jokaisena ihmisolentona.

Te ette voi vastustaa sitä missä olette ja samalla olla Luomisen Hetken ihmeen kanavana. Te ette voi vastustaa mitään osaa duaalisuuden illuusiosta. Te voitte vain virittää itsenne sydämen kokemukseen, että Rakkaus olisi sen elämän väline joka tekee työtä kauttanne ja että Luomisen syke tullessaan löytäisi saatavilla olevan avoimen sydämen joka säteilee maailmaan ja kohottaa sen Resonanssin Lain mukaisesti.

Tulkaa siis tähän hetkeen ja iloitkaa elämän suurenmoisuudesta. Olkaa Rakkauden täyteys missä olettekin, rakastetut, ja kun kaikki vastustus häviää, kun sydämenne tekee ihmeitään, te sulaudutte täydellisesti tämän loputtoman Rakkauden yhteyteen, tähän puhtaaseen ja täydelliseen Jumalan ilmentämisen hologrammiin, missä kaikkea kunnioitetaan ja kaikki koetaan ekstaasissa.

Kun te valitsette sydämen ohjauksen ja löydätte joka hetki uuden tavan palvella Minua, uuden tavan elää kunnioittaen elämää, te olette niin täynnä iloa, niin vastaanottavaisia sille mitä jokainen hetki tuo tullessaan, että Rakkaus elää teitä, Rakkaus käyttää teitä ja Rakkaus muuttaa maailman yksinkertaisesti koska te olette läsnä Jumalan avoimina sydäminä.

Siispä miten voi tämä päivä palvella? Miten tämä hetki voi auttaa teitä löytämään Minut siinä mitä te näette, kosketatte ja tunnette? ...siinä missä olette sillä tavoin kuin Rakkaus on sijoittanut teidät strategisesti elämässänne, juuri sinne missä Rakkautta tarvitaan, missä avoin sydän on arvokkain, missä Luomakunnan voima saapuu kohtaamaan maailman ja kannattelemaan sitä...ja tunnistamaan itsensä Minä Olen Jumalana kaikessa ja kaikkialla...

Minä Olen elämän kokonaisuus joka syleilee teitä niinkuin te syleilette Minua, ja me luomme tämän Rakkauden piirin mistä mitään ei suljeta pois ja missä kaiken sallitaan olevan mukana, jotta Rakkauden esille tuleva ihme toisi seuraavan täydellisen ilmaisun resonanssiin Jumalan ja Rakkauden voimakkaan ilmentymisen kanssa joka on läsnä Nykyhetkessä eikä missään muualla.

Hyväksykää nykyinen paikkanne iloisesti. Omaksukaa tilanteenne ja huomaatte että kun sen teette, se voi muuttua. Kun olette läsnä tässä ja nyt, Rakkaus voi tehdä pyhää työtään. Te olette loputtoman Jumalan palvelemisen ja kunnioittamisen ihme joka seuraa siitä että hyväksytte elämänne ja näette jokaisen hetken ihmeenä ja jokaisen vuorovaikutuksen lahjana.

Aloittakaamme tämä uusi vuosi juuri nyt avoimina Jumalan sydäminä täydellisessä Rakkaudessa. Sallikaa Minun olla tämä räjähtävä autuus jotta tuntisitte tämän lahjan, rakastetut – elämän lahjan, Rakkauden ihmeen, Luomakunnan voiman tiedostettuna täällä teinä – jotta te muistaisitte että teidän jumalallisuutenne täydellinen ilmaisu syntyy teidän valinnastanne elämän puolesta ja teidän halukkuudestanne ylistää sitä tässä ja nyt.

Hyväksyminen on muutoksen alku. Liian kauan moni teistä on uskonut että jos te hyväksytte paikkanne, se on yhtä kuin että kiellätte oman näkemyksenne siitä missä te haluatte olla. Mutta ensin teidän täytyy tiedostaa että vain nykyhetki on Todellinen ja että vain avoin sydän voi hyväksyä Minä Olen Rakkauden täydellisyyden jotta Rakkaus sitten voi tehdä muutostyötään.

Hypätkäämme armon piiriin jossa sydän kohtaa sydämen, kädet tarttuvat käsiin ja missä jaetaan ja tunnetaan ilmentyneen Rakkauden ihmeen kaunis näky, joka koetaan ensin Minuna juuri tässä ja nyt. Juuri siinä missä te olette tässä suurenmoisessa Nykyhetkessä.

Minä Olen teidän kanssanne tässä suloisessa ja loputtomassa yhteydessä ja Minä Olen se Rakkaus joka te olette, ja Minä Olen se Rakkauden voima joka on totuus teidän olemuksestanne, taika ja mysteeri ja voima tässä yhteisessä jumalallisuuden palvelemisen ja kunnioittamisen läsnäolossa. Kun te kaikki näette Jumalan toisissanne, te vedätte tämän mukaan elämäänne. Kun te kaikki olette läsnä elämässänne, ankkuroituneina sydämeenne, rakastetut, Rakkaus muuttaa kaiken. Oletteko valmiina?

 

sidebar-stars-long-5


sidebar-stars-long-4


sidebar-stars-long-8
line

line
sidebar-sign-up
line
donate