colTranslationsWe are honored to share the Messages from God
in the languages of the world.
world1
Teillä On Kaikki Mitä Tarvitsette Kun Pysytte Jumalan Liekehtivänä Sydämenä
1-6-12

Rakastetut, teidän sydämissänne on universumi, elävä kosmos koko loistossaan. Luomisen Hetken sanoinkuvaamaton ja loputon energia purkautuu nyt ulos teidän kauttanne, haluten kiihkeästi tulla ilmaistuksi suurenmoisessa kokemuksessa elämästä.

Teidän sydämenne ovat Rakkauden voiman ja energian liekehtivä tähti, joka saa polttoaineensa Lähteestä, se on osa hologrammia, eikä sitä voi erottaa tästä loppumattomasta Rakkaudesta. Kaikki minkä näette itsenne ulkopuolella maailmana voi ja sen täytyy tulla uudelleen osaksi tätä.

Kun te koette että kaikki mitä tarvitsette on täydellisesti ja suurenmoisesti olemassa teissä itsessänne, vain odottamassa että annatte sille ilmaisun ja ylistätte sitä antamalla liekehtivän sydämenne olla vapaa...silloin olette valmiita olemaan maailmassa Rakkauden avoimena sydämenä.

Olette nyt valmiita tuntemaan syvästi tämän vuoden suunnan. Kaikki mikä on nähty "ulkopuolella" olevaksi täytyy nyt kokea täysin "sisäpuolella" olevaksi. Kun tunnistatte ja elätte tämän puhtaan Rakkauden yhteyden, kun koette mitä on eheä tietoisuus, kun olette joka henkäyksellänne tietoisia siitä että kaikki tarvitsemanne on elävänä sydämessänne...silloin näkemänne maailma on täysin erilainen.

Teidän Rakkautenne voimalla virittyy suurenmoinen ykseyden ilmaus.Te voitte olla missä tahansa kuvitelmassa, missä tahansa energiassa, missä tahansa tilanteessa joka on syntynyt kaksinaisuudesta ja te olette tämä liekehtivä sydän, tämä Jumalan universumi joka tuo mukanaan totuuden rajattomasta huolenpidosta, loputtomasta armosta, joka on voimallisesti läsnä energiakenttänä, maailmassa tässä ja nyt.

Sen täytyy elää teissä ensin, rakastetut, ja nyt teillä on tämä asia edessänne. Kaikki minkä koette välttämättömäksi elämässänne ollaksenne riemukkaan luovan Minä Olen Jumalan voiman täydellinen ilmaus, kaikki se on elävänä teissä. Lähde on läsnä teidän sydämenänne ja Rakkauden universumin liekehtivä voima sykkii huolehtiakseen teistä nyt ja on ikuisesti valmis ylläpitämään koko ihmiskuntaa, Yhtenä Jumalan Sydämenä.

Siispä rakkaat, tehkäämme nämä molemmat, antakaa Rakkauden tulla tunnetilaksenne ja runsaudeksenne. Antakaa sen olla teidän runsaudensarvenne, teidän toimeentulolähteenne. Tulkaa tietoisesti luokseni ja avautukaa tälle loistolle jotta tuntisitte Rakkauden todellisuuden ja olisitte se, sillä se täyttää kaikki tarpeenne siinä loputtomassa atomiräjähdyksessä joka Luomakunta on – juuri tässä, rakkaat, teissä...ja totuus teidän sydämestänne on Rakkaus teidän identiteettinänne.

Kun tunnette syvästi varmuuden siitä, että kaikki mikä on koettu teidän ulkopuolellanne olevaksi on täydellisen elävänä teidän sisällänne... että jokainen elämän ilmaus maailmassa symboloi joko kaksinaisuuden tai ykseyden tietoisuutta tai kokemusta...silloin te sallitte Rakkauden tarjota teille vapautta. Jos tunnette horjuvanne tai uskovanne maailmaan, te voitte astua esiin luottavaisina ja palata sydämeenne ja antaa Rakkauden ohjata itseänne.

Te keskitytte siihen missä teidän sydäntänne tarvitaan. Sitten te valitsette olemisen Rakkauden liekehtivänä sydämenä, pysyen lujana maailman keskellä kuin testamenttina Jumalan totuudesta ja ykseyden loputtomasta voimasta, parantaaksenne, muuttaaksenne, lopettaaksenne kaikki esteitä koskevat aistimukset, kaikki puutteen ajatukset, kaikki sellaiset uskomukset että en pidä teistä huolta.

Vain tämä dualistinen tietoisuus pitää paikallaan maailmaa jossa ei koeta Rakkauden täyttymystä, maailmaa jossa joidenkin nähdään kokevan runsautta, kun taas toiset eivät sitä koe. Kaikki tämä voidaan korjata Rakkaudella ja todellisella sydämen ymmärryksellä.

Siispä tulkaa ja antakaa Minun sijoittaa teidät nyt, oi Rakkauden tähti, oi Jumalan sydän, rohkeasti maailmaan, liekehtimään, ollaksenne vapauden syke, tunnistaaksenne sisällänne olevan lähteen, jotta teillä olisi vakaumus pysyä tässä totuudessa, mitä teidän silmänne sitten näkevätkin.

Tässä sitoutumisessa Rakkauden läsnäoloon ja voimaan teidän sydämenne, rakkaat, ammentaa teidän sisimmästänne maailman, jossa kaikista ei ainoastaan pidetä huolta, vaan kaikki elävät ekstaasissa, runsaudessa ja ilossa kaikilla elämän alueilla.

Kuten aina, tämä alkaa teistä koska teidän sydämenne ovat tietoisia tästä ykseydestä. Te pystytte pitämään yllä tätä resonanssia, olemaan kanavana tälle liekehtivälle Valolle, tälle energialle. Te olette sellainen Valo, sellainen kirkas sydän että tämän Rakkauden Valo teidän olemuksessanne jättää varjoon dualistisuuden ja siitä tulee niin voimakas magneetti että kaikki sydämet jotka virittyvät siihen oivaltavat että teidän leipänne on Jumala, teidän ravintonne on Rakkaus ja että Minä Olen kaiken Lähde.

Kun tämä alkaa elää teissä, se ilmenee teidän maailmassanne. Ensin se ilmenee yksilöllisesti, kun teidän sydämenne saattavat teidän elämänne symbolit sopusointuun ja elämä kukoistaa kaikkialla ympärillänne. Sitten se valaisee voimallisesti ja magneettisesti duaalisuuden väärinkäsityksen – uskon johonkin muuhun kuin Rakkauteen, joka on pitänyt tämän maailman jatkuvasti sellaisena kuin se nyt nähdään.

Kun Valoa on tarpeeksi, monta kirkasta sydäntä sykkii, kaikille tulee mahdottomaksi pysyä virittyneenä siihen väärään todellisuuteen että on olemassa Rakkautta ja jotain muuta, että on olemassa muuta kuin Jumalan runsaus.

Aloittaaksenne tämän tietoisen heräämisen siihen Rakkauden lähteeseen joka Minä Olen, siihen Jumalan voimaan ja energiaan joka teidän sydämenne on, rakkaat, te voitte ottaa maailmanne symbolit – ne asiat joihin tunnette intuitiivisesti vetoa ja kuunnella omaa opastustanne, yllykkeitä joita lähetän teille, ottaa kaiken sydämeenne tunteaksenne sen totuuden ennen kuin otatte paikkanne maailmassa.

Annan teille esimerkin, vaikkapa ruoasta. Sanokaamme että tunnette vetoa elävään ravintoon. Kun tiedostatte että se mitä tunnette on sen elämän symboli jonka te tunnette tärkeäksi sisimmässänne, silloin, ennen kuin valitsette mitä syötte tai ennen kuin syötte sen porkkanan, ottakaa se sydämeenne ja tuntekaa Rakkauden totuus. Tuntekaa että elämän lähde on Minussa ja että elämän antelias runsaus joka Minä Olen on suoraan teidän – että tämä on teidän ruokanne, teidän elämänne ja se voima ja energia joka varustaa teidät polttoaineella, juuri tässä meidän läheisen yhteytemme paikassa Rakkauden atomivoiman välittämänä.

Syödessänne te sitten muistatte keskittyä Nykyhetkeen – siihen että elämä on runsauden piiri, että teidän sydämenne tuo kaiken yhteen, tuntien ensin yhteyden Minun kanssani, tuntien teidän sydämenne liekehtivän Rakkauden ja kiittäen tuon porkkanan tietoisuutta joka on ilmaus tästä Jumalan yhteydestä, heijastuma siitä että syötte suoraan elämää, halukkuudestanne ottaa vastaan tämä Rakkaus ja antaa sen ravita itsenne.

Ja aivan samoin rakastetut on asianlaita teidän runsautenne suhteen, erityisesti rahan alueella. Nähkää symboli ja ottakaa se sydämenne kirkkaaseen loistoon, kunnes kaikki mitä näette, kaikki mitä tunnette on tämä loputon Rakkauden runsaus joka antaa teille energiaa, joka elättää teitä, auttaa teitä levittämään tätä Rakkautta joka Minä Olen, loputtomasti ja ikuisesti. Tuntekaa olevanne se henkinen olento joka olette ja tuntekaa mitä merkitsee olla vapaus. Ajatelkaa itseänne Rakkauden resonanssina joka saa tämän voiman suoraan Jumalalta ja tiedostakaa että tästä yhteydestä syntyneenä rahasymboli tulee teidän eteenne sydämestänne ulospäin eikä koskaan päinvastoin.

Kun tästä tulee teidän todellisuutenne, kun se elähdyttää koko tietoisuutenne, kun tunnette sen resonoivan omana totuutenanne, silloin runsaus tulee luoksenne pienelle mielelle käsittämättömin tavoin. Runsaus elää jo teidän sydämessänne.

Kun nämä asiat tulevat todellisemmiksi teille ja te jätätte taaksenne väärinkäsityksen kahdesta vastakkaisesta voimasta, te voitte pysyä täydellisesti nykyhetkessä, Minun Rakkauteni opastamina juuri siihen tilanteeseen joka tarvitsee teidän sydäntänne ilmoittamaan itselleen totuuden. Tapahtukoon tämä sitten tietoisuuden alueella tai maailman "fyysisessä todellisuudessa", te tunnette miten täydellisesti teidät sijoitan, jotta teidän hämmästyttävä sydämenne voi säteillä lähdettä, totuutta ja järjestää uudelleen energiat sillä alueella saattaen ne sopusointuun Rakkauden voiman kanssa.

Kun teitä kaikkia opastetaan pysymään sisällänne olevan universumin voimassa ja saattamaan se voima Rakkauden palvelukseen yhteisen todellisuuden eri alueilla, te tunnette miten teidän sädehtivä sydämenne luo muutosta. Te tunnette miten itse Luomisen syke alkaa antaa polttoainetta tälle ihmiskunnan kokemukselle ja elämä palaa sisällänne olevaan lähteeseen.

Sydämen uskomus on että on olemassa muutakin kuin Rakkautta ja että kaikki tarvittava täytyy saada maailmasta. Tämä on jatkuvasti pitänyt tämän duaalisuuden paikallaan ja ihmiskunnan keskittyneenä itsensä ulkopuolelle ja tämän suunnattoman atomivoiman ulkopuolelle joka pystyy varustamaan polttoaineella ja ruokkimaan kaiken.

Sen muutoksen myötä joka on tapahtumassa maailmassa – ja kaikki tuntevat tämän energian – tullaan tekemään runsaasti yrityksiä muuttaa asioita ensin ulkoapäin, ilman että tiedostetaan muutoksen lähtevän liikkeelle sisältä käsin. Tietäkää että kun te pysytte tässä totuudessa, maailman lähde on teidän sydämenne, ei ego.

Kun te tunnette Jumalan loputtoman voiman olevan teidän olemuksenne totuus, te olette näkymättömästi todellisia muutoksen asiamiehiä, ja teidän kokemuksenne siitä että teidät ravitaan sisältä käsin, sydämenne kautta, tästä yhteydestä käsin Minun kanssani, tuo maailmaan kokemuksen loppumattomasta ravinnosta, rajattomasta hyvästä, Jumalan puutarhasta kokemusperäisenä yhteisenä unelmana, joka on syntynyt Jumalan sydämestä joka on ihmiskunta.

Te johdatte nyt tätä, rakkaat, havaitessanne että teidän sydämissänne ja sydäminänne todellinen Luomisen Hetki on täällä, ja se antaa jokaiselle elämälle riittävästi voimaa sytyttää kokonainen universumi, riittävästi Rakkautta ravita jokainen sydän, jokaisen täyttää tehtävänsä, muuttaa tarve syväksi täydellisyyden kokemukseksi.

Teidän sydämenne ovat Rakkauden universumi. Teidän sydämenne ovat koko Jumalan pyörremyrsky. Teidän sydämenne ovat Luomisen Hetki täällä ja taatusti tässä on tarpeeksi energiaa huoltamaan ihmiskunta kaikin tavoin.

Tarkoittaako tämä sitä että te ette toimi maailmassa? Ei. Mutta se tarkoittaa, rakkaat, että te toimitte tietoisesti, täysin tietoisina siitä, että muutos tulee vain sisältä käsin, sydämestä ja tietoisuuden muuttumisesta joka tekee mahdolliseksi lopultakin ottaa vastaan Minä Olen Jumalan runsaus.

Lähestykäämme siis tänä vuonna kahtaalta ihmiskunnan heräämistä Rakkauden totuuteen. Ensiksikin tiedostatte että kaikki on sisimmässänne ja että elämä koko loistossaan on saatavilla sillä hetkellä kun te siirrytte sydämeen. Tässä siirtymisessä, kun te tunnette tämän värähtelyn, kun te olette tässä kirkkaassa anteliaisuuden tilassa, te havaitsette että asiat ilmaantuvat ihmeellisellä tavalla yksinkertaisesti teidän avoimen ja loistavan sydämenne läsnä ollessa. Te tulette täysin tietoisiksi siitä että kaikki annetaan käyttöönne sisältä päin, että te olette henkisiä olentoja joiden lähde olen Minä täydellisesti, että teidät ruokitaan Luomisen Hetkellä...ja se on elämäntehtävänne toinen osa, niin sanoakseni.

Kun te koette sydämenne voiman ja tiedostatte sen, silloin, rakastetut, pysykää Jumalan sydämenä, Rakkauden voimana, ykseyden säkenöivänä loistavana värähtelynä maailmassa muuttaaksenne kaksinaisuuden resonanssin ykseyden kokemukseksi, elämän eläväksi piiriksi missä tämä Rakkaus käsittää kaiken, sydämestä syntyneenä ja sitten tietoisesti tunnustettuna sen kukoistaessa maailman kokemuksessa – kunnes niin paljon Valoa virtaa teidän sydämistänne että mitään varjoja ei enää voida nähdä.

Rakkauden kannustava voima tuo jokaisen tähän Jumalan piiriin. Vanha väärinkäsitys kahdesta, Valon ja pimeyden, hyvän ja pahan, omistamisen ja ei-omistamisen voimasta hajoaa yksinkertaisesti tähän kokonaisuuteen ja palaa poroksi sen yhden elämän juhlinnassa jonka me jaamme keskenämme.

 

sidebar-stars-long-5


sidebar-stars-long-4


sidebar-stars-long-8
line

line
sidebar-sign-up
line
donate