colTranslationsWe are honored to share the Messages from God
in the languages of the world.
world1
UUDEN VUODEN VIESTI

Loistavat Sydämet Heräävät Rakkauden Totuuteen

12-30-2011

Oi rakastetut, kaikki on muuttumassa. Sydän, joka on maapallon keskipiste, loistaa ilmentäen jokaisen elämän, jokaisen asian Todellista identiteettiä joka Minä Olen.

Se laulaa ajan kudoksen kautta poimien kaikki yhteisen unen säikeet ja valaisee sisältä käsin jokaisen tietoisuuden, kunnes Maasta tulee tähti joka säteilee hologrammin läpi suloisena lauluna, lausuen Kaikelle Olevalle "Tulkaa katsomaan miten kauas Luomisen Hetki voi matkata saavuttaakseen jälleen sen täydellisen Rakkauden joka me olemme."

Jokainen elämä tavoittaa nyt todellisen identiteettinsä ja sen kaiken sisältä virtaavat Valon säteet liikkuvat vaivatta sydämestä sydämeen viestittäen nyt että vain sydämen kautta elämä voi olla valoisaa. Jokainen sydän kuiskii tätä ihmiskunnan identiteettiä ja ilmaisee kohtalon, rukouksen Rakkauden täydellisyyden ja voiman herättämiseksi.

Kun ylitämme rajaviivan jota kutsutaan uuden vuoden alkamiseksi, jokainen ihmiskunnan laulava sydän ladataan täyteen, avataan ja puhdistetaan. Tämän Rakkauden vastaanottamiseen tarvitaan vain antautuminen Jumalan elävälle totuudelle, halukkuus luopua egon identiteetistä, tietoinen valinta siirtymisestä sydämeen.

Tämä siirtyminen on kuitenkin tarttuvaa, rakkaani. Se saapuu ensin hiljaisuudessa. Se koputtaa Rakkauden tietoisuuden ovelle ja herättää jokaisessa jotakin. Te jotka olette vastaanottavaisia tälle jumalalliselle resonanssille, jotka kykenette tuntemaan oman majesteettisuutenne...sallikaa tämän Rakkauden virrata lävitsenne, niin että jokainen elävän Minä Olen Rakkauden säde voisi nyt vastata syvältä kaikkien olentojen sisimmästä ja sytyttää maailman totuuden.

Jokaisen kallisarvoisen elämän totuus on tämä rajattoman kunnioituksen ja loputtoman säteilevän Rakkauden identiteetti. Rakastetut, te voitte nyt helposti nähdä sydämellänne herätessänne elämän kokonaisuuteen sen tullessa ilmaistuksi sydän-sydämelle.

Osoitan teille että siirtyminen sydämeen on nyt helppoa. Se virtaa maailmaan sytyttämään Nykyhetken totuuden – kyvyn olla tämä täydellinen Rakkaus ja Rakkauden voitto maailmalle.

Kun sydän sytyttää toisen sydämen, se tuntuu sointuna, värähtelynä, joka alkaa muuttaa kaikkea rajoittunutta inhimillistä ymmärrystä ja ottaa käyttöön vapauden kielen, kyvyn nähdä eri tavalla, nähdä illuusioiden läpi ja katsella Jumalan totuutta. Tämä Rakkaus syttyy nyt kuin kulovalkea saattaakseen koko luomakunnan täysin läsnä olevaksi täällä.

Mutta rakkaani, sydän on palvelun välikappale, sillä sen avulla pysytte syvästi yhdistyneinä kaikkeen mitä täällä on. Rakkaus näyttää teille totuuden jokaisesta ihmisestä, jokaisen elämän kauneuden sen paljastuessa Rakkauden puhtaalle ja avoimelle välikappaleelle, ykseyden ainoalle silmälle, sydämelle.

Sydän sallii teidän olla läsnä täällä täydellisenä Rakkautena ja löytää tien jokaisen elämän keskukseen. Se kulkee sen henkilön illuusioiden kautta paljastaen kaikki tarinat siksi mitä ne ovat, liikkuen, puhuen, antaen ja ollen täydellinen vastaus joka hetki .Loputtoman Resonanssin Lain mukaisesti se myös sytyttää jokaisessa olennossa uinuvan muiston sydämen totuudesta.

Te, jotka olette jo hereillä Rakkauden suhteen, pystytte näkemään suoraan pienen mielen illuusioiden läpi ja ylläpitämään, olemaan, näkemään horjumatta Rakkauden totuuden, joka elää kaikissa asioissa. Te pystytte Jumalan sydämenä vetämään läsnäolollanne Rakkauden todellisuuden esiin.Te olette täydellinen magneettinen läsnäolo, joka tuo mukanaan Rakkauden sydämen ja tekee siitä todellisuutta kaikille kallisarvoisille olennoille.

Olen sanonut teille että tämä on se vuosi jolloin siirrymme ajan ulkopuolelle, että tämä on polttopiste joka tunnetaan vuotena 2012. Se on herääminen sydämen tietoisuuteen siitä, että se on Rakkauden läsnä oleva ja täydellinen syntyminen. Tämän tunteminen, salliminen ja Rakkauden uudelleen syntymisen kokemus kaikessa mitä te tarvitsette tunkeutuu suoraan dualismin illuusioiden läpi ja on Rakkauden Tahto puhtaasti yhteydessä jokaisen kallisarvoisen sydämen kanssa.

Sydän sallii teidän olla maailmassa mutta ei maailmasta. Se antaa teidän nähdä mitä muut näkevät pienellä mielellä. Se auttaa teitä koskettamaan illuusiota ja tunnistamaan sen kulkiessaan keskuksen kautta ja sytyttäessään Rakkauden kokemuksen.

On aika paljastaa ihmiskunnan yhteisesti sopiman todellisuuden illuusio. Rakastetut, tämä jos mikä on iloitsemisen arvoista. Teidän ylläpitäessänne Rakkauden totuutta paljastuu, että maailma on kauneuden ja sulouden ilmaus, alituisesti läsnä oleva elävä Rakkauden Tahto.

Tärkeää on tällä hetkellä että sitoudutte elämään sydämen totuutta, voimistamaan tätä keskusta, tätä totuutta siitä keitä te olette ja kulkemaan kautta maailman puhtaina Rakkauden läsnäoloina, olemaan elämän totuuden osoituksina niin että koko luomakunnan voima ja kauneus ryöppyää teidän sydäntenne läpi ilmauksena teidän kokemuksestanne maailmasta.

Kun muut näkevät teidän kulkevan dualististen käsitysten ja pelon miinakenttien yli ja kokevan vain loistoa, iloa ja kauneutta, tulevan toimeen avoimin käsin saaden kaiken mitä tarvitsette...silloin kaikki muistavat syvällä sisimmässään että näin meidän onkin tarkoitus elää.

Meidän on tarkoitus elää niin että saamme Luojaltamme todellisen identiteettimme, otamme vastaan elämän loistavan lahjan ja annamme sen elää meinä ja ilmaista itsensä meidän kauttamme täydellisenä ilona ja siihen kudottuna Rakkautena. Jokaista elämää kunnioitetaan kauniina ja ainutlaatuisena Jumalan aspektina, jolloin elätte myös jatkuvasti tietoisina Rakkauden loputtoman läsnäolon loistavasta värähtelystä.

Rakkaat, teidän sydämenne säteilevät nyt ja tämä puhdas ja kirkas Valo valaisee maailman, pesee pois käsitykset puutteesta tai pimeydestä ja avaa jokaisen tietoisuuden Rakkaudelle, joka on jo sen totuus.

Joten tässä ei ole mitään sellaista mikä pitäisi luoda. Kaikki Rakkaudesta tehty on jo olemassa. Kysymys on vain verhon poistamisesta, minkä sydämeen siirtyminen toteuttaa helposti.

Rakkaat, nyt teidän on aika tuntea vapautenne, olla Rakkauden elävä voitto. On aika antaa ajan illuusion pudota pois, niin että te voitte elää nykyhetkessä, olla hereillä siinä, antaa Rakkauden olla vastaus kaikkiin kysymyksiin ja jokaiseen kutsuun, oli se sitten tietoinen tai ei.

Ihmiskunnan rukous on kuultu, rukous Rakkauden vapauden puolesta, paluusta tietoisuuteen kaikesta mitä te olette, meidän suhteemme palauttamisesta ennalleen ja sydämen näkökulmasta, joka on aina sekä/että.

Sydän antaa kokemuksen sekä jakamattomasta ykseyden laulusta joka on hologrammi, Minä Olen Jumalan resonanssi, että puhtaasta ilosta, syvästä ja ajattomasta sen elämän kunnioittamisesta joka kukin teistä on. Se antaa teidän elää Rakkauden voittona, jotta olisitte Jumalan henkäys, olisitte Rakkauden sydän joka liittyy itsensä muihin osiin, jotka tunnetaan nimellä ihmiskunta, Nyt.

Kun te luotatte tähän suhteeseen Minun kanssani, rakkaat...kun käännytte puoleeni saadaksenne jokapäiväisen leipänne...kun avaudutte tässä Nykyhetkessä todelliselle identiteetillenne...kun otatte vastaan tämän elämän nektarin henkisenä ravintonanne...silloin kaikki mikä tulee eteenne joka hetki on täydellistä tälle täydellisen Rakkauden voitolle ja ilmaukselle. Se on sen tiedostamista, että te olette Luomisen Hetki – elämä joka syntyy täynnä mysteereitä täällä, kun sydän odottaa yhä uusia paljastuksia siitä mitä Rakkaus on seuraavassa hetkessä sille olennolle jonka tunnette itsenänne.

Oi rakkaat, miten ihmeellisiä teidän sydämenne ovatkaan! Mikään mieli ei pysty kuvittelemaan niiden erinomaisuutta, maailma on teidän suurenmoisten sydämienne kohtauspaikka, suuri enkelin siipien yhteen kutoutuminen, elämän ilmausten jotka ovat niin hämmästyttäviä, että jokaisen hetken aukeaminen on kuin Rakkauden salainen koodi koko voimassaan, räjähtäen nyt ja paljastaen kasvonsa. Ne kasvot ovat ihmiskunnan kauniit kasvot.

On aika, rakastetut, siirtyä mielen tuolle puolen, luopua puutteen, loputtoman tarpeen virrasta, kivun ja kärsimisen, erillisyyden unesta. Sydämeen siirtymisenne tekee tämän helposti ja tätä siirtymistä tukee Kaikki Mikä On, jokainen Luomakunnan aspekti, jokainen Jumalan ilmentymä.

Enkelten äänet laulavat teidät vapaiksi. Täydellinen Rakkauden laulu kohottaa teidät. Kun te resonoitte yhä puhtaammin tämän kauneuden kokemuksen myötä, kun te luotatte sydämenne kuulemiseen joka hetki, kun te sallitte, rakkaat, ilon kokemuksen tulla ikuisen Nykyhetken totuuden kokemukseksi...silloin huomaatte että mielestä tulee nöyrä Rakkauden voiton palvelija.

Siitä tulee työkalu sille keskipisteelle jossa sydän saa luoda oman taikansa, liikkua suoraan kaikkien illuusioiden läpi, nähdä, olla, katsoa, kunnioittaa Rakkauden täydellisyyttä, joka loistaa jokaisen elämän keskuksesta.

Tämä tapahtuu riippumatta siitä mitä ego-mielen pinnalla tapahtuu, siitä mikä käsikirjoitus unessa on käytössä. Rakkauden läsnä ollessa niistä tulee läpinäkyviä, ja jokainen kokemus on Jumalan tapaaminen Jumalan kanssa. Kun sydämen yhteisöt tulevat "linjalle" ja Rakkauden magneettinen voima leviää helposti, te tulette hämmästymään mitä kaikkea sydän tuo tullessaan ja kuinka ihmeen helposti se tapahtuu.

Siispä olkoon tämä vuoden vaihtuminen teidän sitoutumisenne, sydämellä tunnettu, täytettynä koko teidän voimallanne, koko halullanne ilmentää Rakkautta. Olkoon teidän merkkinne se, että on aika siirtyä sydämeen ja luottaa siihen että Rakkaus luo sellaisen ihmeen, joka on maailma hereillä totuudelleen, kauneudelleen, Rakkauden Todellisuudelle josta se on tehty.

 

sidebar-stars-long-5


sidebar-stars-long-4


sidebar-stars-long-8
line

line
sidebar-sign-up
line
donate