colTranslationsWe are honored to share the Messages from God
in the languages of the world.
world1
Kristusmessu 22. joulukuuta 2011
Christ Mass
Viestejä Jumalalta
Yael ja Doug Powellin välittämänä
Circle of Light www.circleoflight.net

Rakastetut, olemme nyt tulossa teidän vuotenne huippukohtaan. Se on verhon avaaminen. Se on muistamisen hetki, hetki jolloin koko teidän olemuksenne, kaikki se mitä te olette on käytettävissä ja te pystytte tuntemaan Rakkauden loiston sen koko täyteydessä, juuri tässä olemuksenne keskuksessa.

On aika ylistää Kristusta, Jumalan puhdasta sydäntä, Rakkauden ja Valon Tähden värähtelyä joka on Rakkauden kuolemattomuuden kehto, säteilevä ja täydellinen, joka tulee loistamaan koko kirkkaudessaan teidän syvimmän olemuksenne taivaalla.

Riippumatta siitä mikä teidän näkökulmanne on...ja mitä sanoja käytätte kuvailemaan Rakkauden heräämistä ...nyt on sen liikkeen aika joka vyöryy kautta koko ihmiskunnan ja jonka päämääränä on rauhan saavuttaminen, sen elämän totuuden löytäminen jossa me kaikki olemme yhtä.

Tämä ajankohta historiassa on Kristuksen herääminen teissä. Te muistatte puhtaan Rakkautenne, joka syntyy uudelleen teissä ja teinä, juuri nyt.

Niinpä Minä kutsun teidät, kalliit rakastetut sydämet, pyhään Messuun jossa Kristus syntyy teissä. Kutsun teitä olemaan läsnä tässä Nykyhetkessä universumin ihaillessa teidän kauneuttanne kun te purkaudutte esiin Rakkauden sydämen juhlallisena vakuutuksena kyvystänne pysyä siinä säteilevässä totuudessa että Rakkaus on kaikki, on kaikkialla, on ehyt ja jakamaton ja että se annetaan meille jokaisessa Jumalan henkäyksessä.

Rakastetut, nyt teidän on aika nähdä itsenne sellaisina kuin Minä näen teidät, tänä täydellisenä Rakkautena, ja teidän on aika katsoa sisällänne olevaa tähteä ja huomata miten täydellisesti te säteilette, miten Luomakunnan loistava kirkkaus on teissä niin täydellisenä ja voimakkaana.

Kun te siirrytte tähän itsenne todelliseen hyväksymiseen Rakkautena ja puhtaana Valona joka te olette, silloin tulette myös tietoisiksi siitä että koko Luomakunta laulaa ilon ylistyslaulua teidän Rakkautenne olemukselle, joka kannattelee koko Luomakunnan sydäntä, niin että sen voi kokea, tietää ja sitä ylistää yhä uusin tavoin ikuisesti.

Teidän on aika tuntea tämän Rakkauden laulun nousevan sisältänne ja liikkuvan ulospäin, koskettavan ihmeissään kaikkea elämää, jotta se mikä te olette – tämä täydellinen Rakkaus – voisi loistaa edessänne kaikkena mitä te näette, kaikkena mitä te teette, teidän kykynänne kohdata sydämenne uudelleen kaikessa mitä näette ja kosketatte.

Syvä kunnioitus Jumalan Minä Olen- täydellistä sydäntä kohtaan purkautuu esiin loistavana aina uutena lauluna joka täyttää universumin ja julistaa sitä totuutta että te kaikki olette Rakkaus. Teidän kokemuksenne elävästä Kristuksesta on nyt teidän ulottuvillanne koko täyteydessään, koko loistossaan, jotta te voisitte maistaa tänä vuonna sen Rakkauden totuutta joka te olette.

Rakastetut, Minä kutsun teidät tähän Kristuksen messuun, jotta te voisitte kokea mitä on olla Jumalan pyhä sydän, jotta te kokisitte elävän Kristuksen syntymisen ja kuulla Kristuksen äänen hellyydessä, koko Rakkauden siunauksessa, joka elää teinä ja käsittää, ei vain maailman vaan koko elämän.

Teidän jokaista hengenvetoanne ylistetään kautta kosmoksen ja teidän sydämenne syke, koko ihmiskunnan yhteinen syke, paljastaa sen ihmeen, joka elämä on täydellisenä Rakkauden ilmaisuna ikuisessa Nykyhetkessä.

Niinpä rakastetut, nyt on aika kääntää huomio sisäänpäin tähän puhtaan veljeyden tilaan, jotta voisitte kuulla Jumalan, kuulla ylistyslaulun Kristukselle, sille säteilevälle sydämelle joka on teidän totuutenne... jotta te voisitte kokea oman täydellisyytenne loputtoman taivaan ja siinä Jumalan kirkkaan sydämen joka on teidän sydämenne, teidän totuutenne, teidän identiteettinne, jonka todellisen elämisen aika on nyt.

Jokainen joulun ja pyhien juhlien vietto, minkä nimen mieli niille antaneekin, on alunperin tarkoitettu kiitollisuuden osoitukseksi Jumalan Minä Olen sydämelle joka on ihmiskunta. Tämä suloinen kiitos ilmaisee kaiken mikä on pyhää, rauhallista, kaunista, jotta se Rakkaus saisi toteuttaa ihmeensä, nostaa jokaisen tietoisuuden totuuteen, jotta te kuulisitte koko luomakunnan laulun teille, teille – Jumalan sydämelle, Rakkauden totuudelle, Luomakunnan keskukselle, Luomakunnan syntymisen voimakkaalle ilmenemiselle ja tälle kyvylle olla Rakkauden totuus ilmenneenä.

Tässä hetkessä te kaikki olette läsnä, teitä kunnioitetaan ja teidät puhdistetaan Armon Joessa, niin että kaikki vanhan sydämen uskomukset, kaikki väärinkäsitykset siitä keitä te olette ja mitä elämä on ... voivat pudota pois. Te voitte kuulla koko Luomakunnan taivaallisen ylistyslaulun teille, teidän sydämenne totuudelle, teidän olemuksenne loistolle, Kristuksen ilmaisulle joka on Rakkauden täydellisyys tässä maailmassa joka olette te.

Se mitä te tunnette liittyessänne tähän loistavaan totuuden tähteen joka Rakkauden perikuva ilmaistuna kaikessa pyhyydessään, puhtaudessaan ja ykseydessään – sen kyky sulkea sisäänsä kaikki mikä ei ole tietoista pelkän Rakkauden totuudesta...tämä resonanssi joka on Kristus, Jumalan sydän, on puhdas magneettinen Jumalan läsnäolo ilmenneenä. Se on Kaikki mitä Minä Olen syntyneenä Tässä Hetkessä teidän todellisen sydämenne majesteettisuutena, ja nyt on maailman aika kokea tämä toteutuneena teissä, jos te vain yksinkertaisesti annatte sen tapahtua.

Antakaa tämän Rakkauden näyttää teille Kristus-sydämenne syntyminen ja astukaa olemuksenne keskukseen, jotta voisitte kohdata tässä yhdistyneessä loistossa oman sydämenne tähden, Kristuksen syntymän, tässä ja nyt, koko täyteydessään teinä.

Kun te tulette Nykyhetkeen, teistä tulee tämä Todellisen Rakkauden ylistys ja te kuulette oman olemuksenne täydellisyydessä miten kauniita te olette – ette ole niitä pieniä, huolellisesti suunniteltuja minäkeskeisiä identiteettejä – vaan valtava majesteettinen Rakkaus joka te olette ikuisesti.

Te olette Kristus ja tämä on teidän Messunne jossa kaikki elollinen ylistää teitä – laulaa kiitollisuuden lauluja, se kuoro on koko luonto jonka ylistyslaulut loistavat Valoa. Tulkaa, rakkaani, ja antakaa Minun näyttää totuus teidän sydämestänne, teidän olemuksenne ilo jotta voisitte olla tämä palvontalaulu joka on Rakkaus ilmaistuna niin täydellisesti teissä ja koko elämässä.

Ne molemmat syntyvät nyt teissä ja teistä tulee vaivatta sellainen mukaansatempaava läsnäolo, että egon verho voidaan lopultakin poistaa, tulla läpinäkyväksi, että jokainen elämä maailmassa voi joka hetki kokea Kristuksen syntymän.

Tämä juhlinta ei koske enää sitä mikä on teidän ulkopuolellanne, vaikka monet ovatkin pitäneet Rakkaudesta hyvää huolta, antaen teille esimerkkejä siitä mitä tarkoittaa totuuden tunteminen omasta olemuksestanne joka hetki. Nämä loistavat, suurenmoiset olennot pitävät teille yllä Rakkauden resonanssia joka kutsuu teidän sisältänne ja joka ottaa vastaan tämän elämän, tämän Kristuksen syntymän kiitollisena jälleen tässä Nykyhetkessä, kunnes te tunnette vain Rakkauden ja teistä tulee tämä kiitollisuuden laulu.

Se laulu on Kristuksen Messu joka täyttää kosmoksen. Se on universumin ylistys tälle sydämelle. Se on kaikkien teidän yhteisten rukoustenne harmonia, joka kohtaa tämän taivaallisen kiitoslaulun siitä mitä te olette Nykyhetkessä. Teidän loistavan sydämenne muoto on nyt niin täydellisen elävä teissä että teidän on löydettävä se. Se työntyy läpi jokaisen illuusion joka on muuta kuin rakkautta, täyttää jokaisen aukon, muuttaa jokaisen tarinan ja lausuu Jumalan verhoamattoman sydämen nimen hereillä olevan ihmiskunnan sydämenä...hereillä ja ylistettynä.

Rakkaat, silloin on ajan ja mielen loppu, kun te astutte tähän taivaalliseen Messuun, tähän loputtomaan teidän ja Kristuksen kiitoslauluun, Minä Olen Jumala-sydämeen, joka on ilmentynyt.

Teidän sydämenne katedraali on koko Luomakunta. Teidän virsikirjanne on Luomisen Hetki. Teidän kasvojenne ilme on Valon kirkkaus joka herää Rakkauden totuuteen, joka vaeltaa eteenpäin antaen yhä enemmän itsestään.

Se mikä on koettu kaksinaisuutena, se mikä on ollut elämää maailmassa jossa on mahdollisuus muuhunkin kuin Rakkauteen, se mikä luo erillisyyttä kokonaisuudesta, se mikä on ollut tarinoita ja kiintymyksiä...kaikki se muuttuu nyt oviaukoksi Rakkauteen. Jokainen sellainen kokemus on ovi teidän sydämenne katedraaliin.

Tulkaa! Kokekaa syntymisenne hetki, teidän Luomisenne. Olkaa tämä Rakkaus ja te olette ikuisesti Kotona.

Rakkaat, tämä maailma jossa te elätte nähtynä sydämen silmin, Kristuksen sydämen, on vain virsikirja, Enkelten kuoro, teitä tukeva osajako. Kaikki minkä sydän näkee on ihmettä. Kaikki mihin te koskette paljastuu henkiseksi kullaksi ja teitä ympäröivä maailma on sydämellä katsottuna Paratiisi. Koko Luonto laulaa teidän lauluanne, ylistäen Kristuksen loistavaa sydäntä, Kristuksen syntymää teinä.

 

sidebar-stars-long-5


sidebar-stars-long-4


sidebar-stars-long-8
line

line
sidebar-sign-up
line
donate