colTranslationsWe are honored to share the Messages from God
in the languages of the world.
world1
Pelon lahja
12-9-2011

Rakastetut, te olette Jumalan sydän. Te olette Rakkauden sydän. Te olette tämän yhden elämän sydän, ja se sydän on pursuavaa iloa. Se on täydellistä iloa. Se on iloitsemista jokaisesta elämisen kokemuksesta, sillä sydän syöksyy aina kohti elämää. Se avautuu ja päästää elämän sisään.

Sydän tietää että se on rakkautta ja että se sen vuoksi pystyy rakastamaan kaikkea ja kaikkia. Se näkee kaikkien illuusioiden läpi ja syleilee henkeä.

Sydän on vapaa ja avoin. Sydän on elämän ylistystä ja tämä on siis teidän identiteettinne – sen ihmeen iloinen tunnustaminen, että jokaisella henkäyksellänne saatte esimakua puhtaasta jumaluudesta ja että joka hetki on Jumalan täydellisyyttä.

Sydämessä ei ole esteitä Rakkaudelle. Se panee peliin kaiken, sillä se tietää olevansa rajaton. Kaiken sydämenä, tänä iloisena kasvamisena, tänä haluna kokea täydellisesti Rakkaus joka on kaiken totuus...tällaisena te tunnette oman totuutenne kun elätte sitä.

Ego puolestaan on aina luomassa suojausta pikku itselle, pyrkien ylläpitämään sen identiteettejä, niitä asioita jotka se on luonut voidakseen määrätä kuka te olette. Siten se elää pelossa koska pelko pitää teidät siinä uskossa, että te ette ole käytettävissä Rakkaudelle, että te ette pysty käsittelemään kaikkea mitä elämä tuo eteenne.

Egomielen identiteettejä pitää paikallaan se tarina jota se kertoo teille – että teidän täytyy pelätä menettävänne jotain. Sydän on täysin läsnä Nykyhetkessä ja odottaa toiveikkaan iloisena mitä puhkeaa esiin Luomisen Hetkenä, kun Rakkauden Tahto tuo uusia kokemuksia, kaikki niin riemastuttavia.

Egomieli kuluttaa aikaansa muistellen ja rakennellen identiteettejä jotka perustuvat aikaan ja ryntää kohti tulevaisuutta pohtien mitä tarvitaan teidän ja läheistenne suojelemiseen.

Niinpä rakkaani, jos huomaatte olevanne peloissanne, siitä tiedätte siirtyneenne epäaitoon identiteettiin. Missä tahansa tunnettekin pelkoa, jos haluatte katsoa tarkemmin, se tuo mukanaan täydellisen viestin siitä egon identiteetistä, johon olette takertuneet. Se kertoo teille missä kohdassa te olette sulkeneet itsenne elämältä. Se kertoo missä olette unohtaneet kaiken mitä olette. Se kertoo teille täydellisen tarkasti juuri missä kohdassa astuitte ulos Nykyhetkestä kohti "Ristin vaakasuoraa poikkipuuta."

Se kertoo teille milloin olette unohtaneet että olette elämän runsaus. Se kertoo teille milloin olette unohtaneet meidän yhteytemme. Se antaa teille tiedon miten voitte palata takaisin Nykyhetkeen ja palauttaa sydämenne Minulle – jotta muistaisitte taas keitä olette, saisitte takaisin riemukkaan pursuavan ilonne, ollaksenne jälleen vastaanottavaisia Jumalan suurelle ilmenemiselle joka on Rakkauden vapaasti virtaava voima, elääksenne avoimina elämälle.

Se auttaa teitä muistamaan että teistä pidetään täydellisesti huolta, että te laajenette, teitä ruokkii elävä Henki ja että teidän identiteettinne tulee nykyhetkessä suoraan Minulta. Se auttaa teitä muistamaan että te koette olevanne Kaikki, kaikki mikä on, kaikki Rakkaus, kaikki elämä, kaikki ilo ja kaikki runsaus joka on teidän jokaisessa kosmoksen henkäyksessä ja jokaisessa Todellisen sydämenne sykäyksessä.

Sydän elää vain Nykyhetkessä. Se on läsnä Luomisen synnyssä. Se on Minun pursuavan iloni ilmaus. Se on Jumalan heräämisen hetki. Se syöksyy kokemaan joka ainoan pisaran siitä intohimosta ja orgastisesta ilosta joka leviää avoimesti ja rajattomasti sydämestä siihen Rakkauteen joka on kaikkialla.

Ja niin on, rakkaani, teidän laitanne.

Kaikista pelon jäännöksistä tulee nyt teidän liittolaisenne, opettajanne, tiennäyttäjänne. Voitte olla niistä kiitollisia, koska ne osoittavat teille missä kohdassa te uskotte vääriin identiteetteihin, missä te uskotte egon identiteetteihin ja sen suojelemiseen mikä ei ole Todellista. Kun otatte tämän vastaan lahjana, silloin jokainen pelon hetki kertoo teille että te olette astuneet ulos Nykyhetkestä ja sen Rakkauden läsnäolosta joka te olette.

On aika olla tietoinen, palata sydämeenne, joka on teidän oikea identiteettinne, palata sydämeen tapana elää tätä hetkeä juuri nyt. Nykyhetken totuudessa kaikki on läsnä, koko Luomakunta virtaa luoksenne ja Jumalan Minä Olen runsaus syöksyy olemuksenne lävitse valmiina laajenemaan ja antamaan itsensä kokeakseen ilon olla Jumalan virtaava Rakkaus joka kohtaa Jumalan kaikessa.

Totuus Nykyhetkestä on, että vain Rakkaus on täällä – vain se on todellista siitä keitä te olette, ainoa yhteys elämän kanssa, vain sydämenne pursuava ilo. Ja siinä, kyky virrata kohti elämää, olla halukas koskettamaan ja elämään sen kaiken ilman itsensä suojelemisen tarvetta, sillä mikä tarvitsisi suojelua, jos te olette Jumala?

Rakkaani, toivon suuresti teidän todella saavan esimakua elämästä, olevan täysin avoimia ja saatavilla antamaan myös muille tämä teidän ihana loputon hämmästyttävä lahjanne – meidän kykymme sulautua yhteen ja olla tämä Rakkaus kauniissa yhteydessä oman itsensä kanssa. Totuus on myös, että te elätte silloin kun te elätte Jumalan sydämenä joka te olette, kun avoin sydämenne, teidän avoin sydämenne, koskettaa elämää...kaikkea ja kaikkia mitä te olette ollessanne yhteydessä keskenänne – Jumala sulautuneena Jumalaan.

Tässä Rakkaudessa on vain rakastettavuutta, Rakkauden ilmenevää hyvää joka tulee yhä tietoisemmaksi, yllätyksiä, kun Rakkauden Tahto luo lisää tapoja kokea tätä iloa joka elämä on.

Jos huomaatte kokevanne pelkoa, voitte todeta että liittolaisenne on palannut taas näyttämään teille ne kohdat, joissa uskotte pienen mielen väärään identiteettiin, kaksinaisuuteen joka sanoo että olette erossa omasta hyvästänne, että olette jotenkin erossa Minusta. Ego uskoo omaisuuteen ja vakuuttaa teille että on olemassa sellaista mitä te tarvitsette elääksenne. Se tuo eteenne skenaarioita tulevaisuudesta joissa te unohdatte luottaa Minuun ja luottaa siihen Rakkauden Todellisuuteen, että kun keskitytte sydämeenne ja Rakkauden värähtelyyn, ette voi kokea muuta kuin Rakkautta.

Kun annatte pienen mielen vakuuttaa itsellenne että olette vähemmän kuin Jumalan sydän, sallitte ihmisidentiteetin syrjäyttää sen todellisuuden, että Jumalan sydän on teidän identiteettinne ja elämäntapanne. Tästä elämän lähteestä virtaa yhä vain lisää – lisää runsautta, lisää iloa, lisää armoa ja jos näyttäisikin siltä että jokin asia maailmassa olisi menetetty, Rakkauden luova voima tuo teille sen tilalle jotain joka hämmästyttää teitä omilla suuremmilla lahjoillaan ja täydellisyydellään heijastuksena siitä Jumalan sydämestä joka te olette.

Kun olette sydämessänne, olette kaiken sydämenä, ja siten olette Minun ilmenevä iloni. Kun elätte sydämessänne Nykyhetkessä, on mahdotonta kokea kipua ja kärsimystä. Ette löydä egon identiteettiä ettekä pysty kokemaan pelkoa.

Niinpä rakkaani, jos pelko tulee koputtamaan tietoisuutenne ovelle ja jos se jotenkin pääsee sisään, tulkaa Minun luokseni ja astukaa Nykyhetkeen. Avautukaa ja tuntekaa meidän yhteytemme. Ottakaa vastaan se mielenylennys joka seuraa siitä että Rakkaus syleilee teitä, kunnes tunnette Todellisuuden värähtelyn ja saatte maistaa Rakkauden pursuavaa iloa – sitä miten täydellisesti teistä huolehditaan, miten ehdottomasti te olette puhtaan Rakkauden ilmaus, miten kaikki tässä Nykyhetkessä täyttää teidät kaikella mitä tarvitsette ollaksenne Rakkauden sydän, autuaallisen iloisia ja vapaita.

Kun kokeilette miltä tuntuu toimia pelkoliittolaisenne kanssa ja tuoda polttopiste sydämeenne, tuoda nuo rajalliset identiteetit pyhään yhteyteen Nykyhetken kanssa, teille tulee vielä selvemmäksi, miltä tuntuu olla rajoittunut ja itseään suojeleva ja miltä tuntuu olla iloa pursuava ja avoin juhlien elämää loputtomasti tämän Rakkauden loputtomana ilmaisuna ja sydämenne kauniina heijastuksena kaikkialle ympärillenne.

Kun otatte pelon tervetulleena vastaan – tulkoon se sitten luoksenne liittolaisena, opettajana tai ystävänä – silloin pystytte yhtäkkiä puhumaan resonanssin kieltä. Rakkauden hologrammina joka te olette kykenette ymmärtämään, että te, Jumalan sydän, voitte sulkea piiriinne kaiken elämän maapallolla. Tänä sydämenä voitte rakastaa sitä ja ilolla kiittää sitä kaikkea, nähden illuusion läpi Rakkauden pursuavan totuuden.

Kun kohtaatte maailman pienen mielen kautta, silloin ego näkee egon ja te elätte asioiden pinnalla. Kun kohtaatte maailman Rakkauden avoimena sydämenä, se on todellakin Jumalan kohtaaminen Jumalan kanssa, ja te elätte Todellisuuden tasolla joka on pienen mielen projektioiden tuolla puolen, ja ne ovat todella lyhytaikaisia eivätkä kovin todellisia.

Kohdatessanne Todellisen elämäntunteen, kun se virtaa eteenpäin juuri luotuna, upouutena, säteilevänä, alkuperäisenä ja täydellisenä, silloin imette itseenne kiitollisena jokaisen hiukkasen joka tanssii energian kultasateessa, juoden totuuden lähteestä, eläen Luomisen Nykyhetkessä, joka on täydellinen yllätys, jatkuvasti ...ja siinä on antamisen elämys, sen tietämisen että lisää on tulossa, lisää Rakkautta, lisää elämää ja lisää iloa sen kokemisesta keitä te olette, ikuisesti.

Te olette minun rajaton sydämeni. On aika, rakkaani, elää pursuavasti, osata virrata eteenpäin ilman mitään esteitä täynnä löytämisen ja kiittämisen iloa siitä, että jokainen pienen pieni osanen maailmaa jonka näette on kutsu siirtyä syvemmälle Rakkauteen ja antaa sydämenne paljastaa teille mitä se tarkoittaa Jumalayhteyden kielellä.

Joka hetki olette kiitollisia liittolaisillenne, joista suurin juuri nyt on pelko, siitä että ne saattavat antaa teille avaimen kaikkien niiden asioiden irtipäästämiseen jotka pitävät teitä suljettuna elämältä, jotta voisitte elää Rakkauden sydämenä, vapaina, ehjinä ja avoimina ja täynnä iloa.

Muistakaa rakkaat Rakkauden voima. Muistakaa sydämenne loisto. Muistakaa että sydän on olemassa vain nykyhetkessä ja että mitä tahansa tuottekin Nykyhetkeen, sydämeenne – mitä vääriä identiteettejä pelko tuokin eteenne, tämän Rakkauden läsnä ollessa ja teidän muistaessanne sen, tämän täydellisen Rakkauden resonanssin piirissä, jokainen energiaelektroni jota käytetään luomaan kaksinaisuuden rajallisia identiteettejä kohotetaan Resonanssin Lain avulla siihen totuuteen että nekin ovat Jumala.

Ja niin on, että pelko-liittolainen auttaa teitä tuomaan ne asiat, jotka olette eläneet ajan, mielen ja egon maailmassa, siihen Rakkauteen joka nekin

ovat, niin että jokainen elektroni pystyy muistamaan että vain Rakkaus on Todellista ja vain Jumala on olemassa.

Niinpä kun te edelleen saatte niitä siunauksia, pelon lahjan joka on tietoisuudessanne, huomaatte lopulta että ne paikat joihin olette kätkeytyneet, joissa on ollut elämän vastustamista ja joista on puuttunut pursuavaa iloa, vapautuvat tämän ilon läheisyydessä palatakseen ylistämään tätä Rakkautta joka Minä Olen, joka on totuus teistä itsestänne ja se on toden totta ylistämisen arvoista.

Viestejä Jumalalta
Yael ja Doug Powellin kautta
Circle of Light
www.circleoflight.net
sidebar-stars-long-5


sidebar-stars-long-4


sidebar-stars-long-8
line

line
sidebar-sign-up
line
donate