colTranslationsWe are honored to share the Messages from God
in the languages of the world.
world1
Viestejä Jumalalta
11-27-2011

Tuolla puolen Rakkauteen uskomisen
Sydämen tunteminen kaikessa

Rakkaani, vain Rakkaus on Todellista. Rakkaus on kaiken rakennusaine, sillä Minä Olen Rakkaus. Jumala on Rakkaus. Sen tähden kaikki mikä on luotu, on luotu tästä samasta Rakkauden aineesta.

Tämä tarkoittaa, että kaikella olevalla on sydän. Kaikella on ydin, joka on yhteydessä Lähteeseen. Kaikella on elämän lähde, joka tukee sitä kaikin tavoin, jopa niilläkin jotka pinnalta katsoen näyttävät koostuvan aivan muusta kuin Rakkaudesta. Kaiken havaitsemisen, kaiken uskomisen, kaiken ajattelun takana on elämän energia, joka on Minä Olen Jumala. Te olette yhteydessä tähän sydämenne totuuteen joka hetki.

Niinpä Minä pyydän, rakkaani, että ette enää usko mihinkään vaan että tunnette Rakkauden Todellisuuden. Pyrkikää suoraan kaiken sen sydämeen mitä havaitsette ja tuntekaa totuus sen koostumuksesta. Silloin te saatte jokaisesta kokemuksesta, jokaisesta hetkestä sydämessänne ymmärryksen, että kaikessa piilee lahja, Rakkauden lahja teille.

Teidän egonne saamat kokemukset saattavat torjua tämän ja tarjota tuhat syytä miksi se ei ole totta. Se sanoo, että kokemuksenne ovat haavoittaneet teitä. Se voi luetella pitkän listan kaikesta mitä olette läpikäyneet. Mutta rakkaani – kun sydäntänne käyttäen tutkitte, menette syvälle asioiden sydämeen...tulette huomaamaan, että juuri se kokemus oli tarpeen jotta tuntisitte olevanne vapaita tässä ja nyt.

Mitä tahansa onkin tapahtunut tai näyttää tapahtuvan, se on tuonut teidät luokseni. Moni asia tässä maailmassa näyttää kammottavalta, mutta rakkaani, tehän kaikki tiedätte mitä unet ovat. Te ymmärrätte aamulla herättyänne että se mikä edellisenä hetkenä tuntui niin todelliselta, on häipynyt hetkessä ja te olette vapautuneet siitä mitä unessanne tapahtui.

Te heräätte tietoisina siitä kuka te olette. Juuri samalla tavalla jokaisessa asiassa oleva Rakkauden sydän tuo teille heräämisen väärien käsitysten unesta, ulos egosta, Rakkauden todellisuuteen – siihen, että vain Rakkaus on Todellista. Kun havahdutte pienen mielenne käsityksistä, ihmisten yhteisen unen ohjelmoinnista, oi rakkaani, Rakkaus lahjoittaa teille kaiken ja tuo teille kaikista kokemuksista saamanne lahjat.

Se lahjoittaa teille kyvyn olla sydän joka kokee ja tiedostaa tuon ainoan totuuden – että Rakkauden Todellisuus säteilee jokaiseen dualistiseen ajatukseen ja sen läpi. Jokainen väärinymmärrys, joka väittää että on olemassa muutakin kuin Rakkaus, työntää teidät siihen hetkeen, jolloin olette hereillä ja huomaatte kylpevänne loputtomissa siunauksissa, elävänne Rakkauden todellisuudessa, loistaen kuin se ihme joka olette ... valonsäteiden virratessa teistä kaikkialle, kaikkiin ihmisiin joilla on ollut samanlaisia kokemuksia kuin teillä siitä mikä ei ole Rakkautta.

Kun olette täynnä ihmetystä elämän ihmeestä, rakkauden säteily on yhtäkkiä kirkas tämän maailman keskuksena, todellisuutena ja ainoana Jumalan totuutena. Ja niin me koemme taas uuden Jumalan heräämishetken, ja sehän on rakkaani ainoa asia joka täällä tapahtuu.

Siispä pyydän ettette enää usko mihinkään, vaan että tunnette sydämellänne. Uskominen luo heti tavan luokitella, joka on peräisin mielestä ja ajattelusta. Sydän menee suoraan kaiken sydämeen ja tuntee tämän Rakkauden yhteyden, tuo teidät ainoaan olemassa olevaan hetkeen, nykyhetkeen, ja näyttää teille miten Rakkaus on mukana kaikessa, jokaisessa ajatuksessa jonka olette uskoneet anti-Rakkaudesta, jokaisessa maailmaa koskevassa arvostelussa, joka tuo kokemuskenttäänne kaksinaisuuden, hetki hetkeltä.

Se kaikki hajoaa, ja kaiken sydän on kirkas ja se on Jumalan sydän.

Niinpä kalleimpani, käyttäkää pelottomasti sydäntänne apuna viemään teidät kaiken sydämeen, jokaisen sydämen uskoon joka kohdistuu johonkin muuhun kuin Jumalaan, jokaiseen erillisyyden uneen, jokaiseen köyhyyden tai sairauden kokemukseen, kaikkiin niihin tapoihin, joilla Rakkautta nokkelasti viedään harhaan egon jatkuvilla "todellisuus"-luomuksilla joilla se pyrkii pitämään itseään hengissä.

Kun tämä putoaa pois ja sydän näkee kaiken, heräämisen hetki on yhteinen, sillä kaikki tämä, rakkaani, on tätä yhtä Rakkautta, tätä yhtä elämää jota me kaikki olemme, ainoastaan Jumalan totuuden muistamista ja tuntemista.

Tämäkin sana "Jumala" on täynnä tarinalinjoja, joten käyttäkäämme esimerkkinä tätä sanaa. Ottakaa sana "Jumala" ja huomatkaa siihen liitetyt matkatavarat. Koskettakaa yhteisesti sovitun todellisuuden kerää, joka on muodostunut kaikista ajatusten ja arvostelujen langoista, kaikesta vastustuksesta ja kohdistamisesta, kasattu ja kasattu ja kasattu sanaan "Jumala", kunnes se on kokonaan peittynyt uskomuksiin, kunnes se on haudattu.

Monet teistä eivät kestä edes lähestyä sitä sanaa. Käsitteet ja uskomukset tuntuvat niin voimakkailta kun lähestytään sanaa "Jumala", ne voivat olla täysin hämmentäviä ja voivat tuoda mieleen kaikki tarinalinjat, jotka ihminen on valinnut itselleen henkilökohtaisesti.

Siten tällä solmuisten lankojen ja "Jumala"-sanan ympärille yhä uudelleen kudottujen uskomusten kerällä on nyt oma resonanssinsa, yhteisesti sovittu uni, joka poimii kaikki uskomukset, yhdistää ne ja luo värähtelykentän, jossa kaikki ihmiset nyt elävät, tietoisesti tai tiedostamattomasti käärittynä suunnattomaan uskomusten kerään.

Avatkaa nyt sydämenne, rakkaani. Siirtykää Rakkauden Todellisuuteen. Tuntekaa sen loputon kauneus, mielenylennys, jatkuva kutsu avautua armolle, antaa tämän Rakkauden virrata jokaiseen elektroniinne ja tiedostaa, että se on teidän olemuksenne. Tuntekaa olemuksenne keskuksessa oleva kirkkaus. Tuntekaa laulu, joka te olette tullessanne esiin tuoreina, kokonaisina, turmeltumattomina ja mittaamattoman voimakkaina. Tämä on teidän sydämenne ja tältä se tuntuu.

Ja ulottakaa nyt sydämenne ja sen tuntemukset tuohon ihmisten uskomuksista kerittyyn kerään, joka on välillä keritty tiukasti yhteen ja sitten keritty taas lisää, kun on luotu käsite toisensa jälkeen ja ne ovat lopulta haudanneet alleen koko sanan. Menkää suoraan keskukseen ja etsikää sydän. Sen löydettyänne tuntekaa se, ja heti Rakkaus hajottaa yhteisen uskomuskerän, ja te olette täällä siinä ainoassa ajassa joka on olemassa, täysin läsnä Nyt, Te tunnette Lähteenne Luomakunnan loiston ja sen elämän ihmeen joka vallitsee meidän välillämme kiitollisuudessa, loputtomassa kunnioituksessa ja ihanassa ilossa ja ekstaasissa.

Äkkiä sydän paljastaa totuuden, jonka mielen uskomukset ovat täysin kätkeneet. Eivät vain teidän omat uskomuksenne rakkaani, vaan kaikkien uskomukset. Resonanssin lain mukaisesti ne vetävät toisiaan puoleensa, keskittyvät ja kutoutuvat kiinni toisiinsa, kunnes pieni mieli pitää Todellisena että sydän löytää kaikesta sen sydämen ja rakastaa totuutta.

Siispä antakaa sydämenne tuoda Todellisuus teille. Antakaa sydämenne, rakkaat, keriä maailma auki. Antakaa sydämenne siirtyä suoraan ohi kaikkien niiden uskomusten, jotka luovat erillisyyden kokemuksen Minusta, jotka luovat käsityksen muusta kuin Rakkaudesta, ja löytäkää Rakkauden lahja kaikesta.

Se lahja on avain unesta heräämiseen. Vakuutan teille, että kaikki jotka kokevat elämän maan päällä ovat myöntyneet siihen mitä he ovat kokeneet, jotta he voisivat jakaa kanssani Luomisen loistavan Hetken – kun Minä, Ainoa Minä, herää. Että Minä on myöskin sinä ja te jaatte keskenänne sen kuvaamattoman kauneuden, joka syntyy kun tunnistatte kaikki Rakkauden virtaukset tässä kokonaisuudessa, Minussa joka myös te olette.

Kun päädytte tähän kokemukseen totuudesta että vain Rakkaus on Todellista, ei uskomuksena rakkaani, vaan totuutena teidän sydämestänne, silloin Kaiken Olevaisen sydän ei ole vain teidän. Se sykkii Sanomaansa kaiken sen sydämestä, minkä te uskoitte olevan maailma. Kaikki nuo asiat jotka kauhistuttivat teitä teidän nukkuessanne, kaikki nuo asiat joita te olitte päättäneet käyttää lähettämään teidät tähän loistavaan ykseyteen...kun se kaikki paljastui, Rakkaus kaikessa, tehtynä Todelliseksi teille, mukaan luettuna se Rakkaus joka te olette, se Rakkaus, rakkaani, eikä mikään muu...

Tulkaa tähän puhtaan yhteyden hetkeen ja tehkää sydämen valinta – ei vain teidän sydämenne, rakkaat, vaan kaiken sydämen. Haluan näyttää teille maailman kauneuden ja sen, miten täydellisesti uni loppuu kun annatte Jumalan sydämen, tuon yhden ainoan sydämen, paljastua.

Älkää enää uskoko mihinkään, vaan tuntekaa mieluummin sydämen totuus. antakaa sydämenne avata teille totuus kaikista ja kaikesta ja jokaisesta tarinasta, ei niin, ettette enää pyytäisi apua...vaan että kun pyydätte, pyydätte kokonaan ettekä pysähdy salaisesti tuomitsemaan. "Voi tämä on kauheaa eikä näin pitäisi tapahtua."

Kulkekaa mieluummin ohi kaikkien pienen mielen käsitysten, suoraan jokaisen uskomuksen, jokaisen ihmisen, jokaisen tarinan, jokaisen dualismin ilmauksen sydämeen. Löytäkää tämä sydän oman sydämenne avulla ja pysykää lujana totuudessa...olkaa Rakkauden magneettinen läsnäolo. Valitkaa, valitkaa ja valitkaa Jumalan sydän, kunnes kaikki minkä näette on Rakkautta, joka paljastaa kauneutensa kirjon, ja te olette vapaita olemaan yksinkertaisesti Rakkauden liike, Jumalan Minä Olen-käsi joka kurkottaa ulospäin, kiitollisuuden osoitus sille Yhdelle Minälle joka on sana, ja se on Rakkaus.

Mieli ei pysty kuvailemaan Rakkautta, mutta se asuu jo teissä sydämenänne. Se hetki jolloin tunnette tämän omana todellisuutenanne sydämestänne joka on olemuksenne ydin, se hetki on Rakkauden heräämisen hetki puhtaaseen iloon, sen hyväksymiseen että Rakkauden resonanssi on ikuisesti kutoutuneena kaikkeen. Se on kutoutunut kaikkeen mikä havaitaan maailmana. Kun tunnet näin, sinua ei voida enää huiputtaa sinä hetkenä jolloin mieli aloittaa tarinansa, sydän on läsnä ja näyttää totuuden sydämestä maailmassa.

Rakkauden sydän on tämän yhteisesti sovitun unen keskus. Se on rahaa, ihmissuhteita, ylläpitoa, palvelua, kaikkia ihmiskunnan uskomuksia koskevan uskomuskerän keskus. Jokaisella käsitteellä, jokaisella tavulla on sydän ja te pystytte tuntemaan sen.

Sydän sydämeen - rakkauden resonanssin yhdistäminen on suurin palvelus jonka voitte tarjota heräävälle maailmalle, sillä siinä te moninkertaistatte sydämen kokemuksen ja tarjoudutte Resonanssin Lain avulla liittymään tähän jokaisessa sydämessä piilevään todellisuuteen, ja teidän avullanne se on saatavilla.

Minä Olen teidän kanssanne, koska Minä Olen te. Koska teidät on hengitetty maailmaan Jumalan sydämenä, joka yhdistää ja lisää Rakkauden laajentumista, sydän sydämelle, syvästi tunnustaen totuuden joka on kaiken sydän – vain Rakkaus on Todellista ja Rakkaus, rakkaani, pitää pikemminkin tuntea kuin uskoa siihen.

Teidän sydämenne näyttää teille eron näiden välillä.

Translation: Hilkka Uuskallio

 

sidebar-stars-long-5


sidebar-stars-long-4


sidebar-stars-long-8
line

line
sidebar-sign-up
line
donate