colTranslationsWe are honored to share the Messages from God
in the languages of the world.
world1
Eläminen Suoraan Jumalasta
10-4-12

Oi rakastetut, teidän on aika alkaa elää suoraan Minusta. Teidän on aika juoda tätä Rakkautta ja syödä Taivaan mannaa. Teidän on aika alkaa siirtyä fyysisen kehon kautta elämisestä elämiseen suoraan sydämestänne.

Te tiedätte jo että Hengen alueilla ei syödä ruokaa. Ei ole mitään tarvetta riistää joltakulta elämä toisen elämän ruokkimiseen. Monille teistä siinä ei ole koskaan ollut järkeä, se ei ole koskaan tuntunut oikealta.

Joten Minä Olen täällä ja pyydän teitä harjoittelemaan elämistä suoraan Minusta, niin että voin auttaa teitä täydellisesti kaikilla elämänne alueilla. Alkaa jo tulla yleisemmin tietoon ainakin niille teistä jotka ovat keskittyneet sydämeensä, että teidän runsautenne lähde ei ole teidän työnne maailmassa vaan pikemminkin se että otatte vastaan Jumalan runsauden. Ja tämä on totta, rakastetut, kaikilla elämänne alueilla.

Teidän tulee ymmärtää ettei teidän enää tarvitse keskittyä siihen että fyysinen maailma ylläpitää teitä, vaan pikemminkin todeta oma vapautenne Rakkaudessa, se että Minussa teidät aina ruokitaan ja teistä pidetään aina huolta. Teistä huolehditaan ehdottomasti kaikin tavoin, mutta jotta tästä tulisi teidän päivienne ja öittenne todellisuutta, siitä on tultava teidän sydämenne syvä totuus. Siksi Minä sanon että on aika aloittaa.

En pyydä että te yhtäkkiä lopettaisitte fyysisen ravinnon nauttimisen. Alkakaa sen sijaan tunnistaa sydämessänne se totuus että Minä pidän aina teistä huolen. Te olette minun oma sydämeni, Minun olemukseni keskus. Miten ei teitä voitaisi ravita kaikin tavoin, kuten Minut ravitaan. Siis ilmeisesti teidätkin. Ja Minut ravitsee suunnaton ilo avautua antamaan Kaikki Mitä Minä Olen antautumalla hellyyden, Rakkauden, antamisen ja saamisen loistavaan tanssiin, kun Luomakunnan energiat kokoontuvat yhteen luodakseen lisää elämää joka on teidän käytettävissänne kun te laajennatte kaikkia Minun Rakkauteni mahdollisuuksia.

Teidän jokaista luovaa pyrkimystänne tuetaan täydellisesti, rakastetut. Jokaista askelta jonka te otatte kannatellaan Minä Olen Jumalan Rakkaudella. Te kuljette Valossa. Enkelit syleilevät teitä. Teitä ruokitaan Taivaan kauneudella ja te itse olette Luomisen ihme.

Sen vuoksi, rakkaimmat, odottakaa ylhäältä ravintonne lähdettä, runsauttanne ja elämäänne. Tuntekaa miten se täyttää teidät ja suo teille kyvyn laajentua yli kaikkien rajojen, yli kaikkien rajoittuneiden elämänkäsitysten. Tulkaa Minun luokseni ja olkaa täydellisen suurenmoinen, täysin autettu Kaiken Olevaisen sydän.

Kun tämä totuus resonoi läpi koko olemuksenne syvästi ja voimakkaasti kaikin tavoin, silloin te esiinnytte kaikissa tilanteissa tietoisina siitä että teistä huolehditaan täydellisesti, ja niin se on. Tosiasiassa te ja useimmat teistä alkavat jo tuntea tämän, huomata että te voitte elää ihmeiden keskellä, että te voitte olla täynnä iloa - heränneinä tähän Rakkauteen kaikissa päivänne tilanteissa, ja huomata että te olette universumin loistava avoin sydän, Minä Olen Rakkauden keskus.

Te pystytte tuntemaan läheisen yhteytenne kaikkiin asioihin ja kaikki alkaa ravita teitä. Kommunikaatio kaiken elävän kanssa, jonka pieni mieli on kieltänyt, tulee nyt ei vain kiistattomaksi vaan teidän henkenne ravinnoksi ja teidän luovuutenne ja antamisenne kipinäksi. Kun te annatte, kun te rakastatte, kun te elätte kauneudessa, te tulette täysin tietoisiksi siitä että te olette siunattuja. Te huomaatte että kaikki näkemänne loistaa teille Minun viestieni kautta, että vain Rakkaus on todellista ja se tulee teille nyt suloisena tulvana kaikkialta.

Rakkaus täyttää teidän olemuksenne sisältä käsin ja ilmenee kaikessa mitä te näette. Mistä rooleista te olettekin sopineet tässä palvelussa, te voitte tanssia läpi päivienne jokaisen hetken, täysin luottavaisina ja elää Jumalan avoimena sydämenä.

Luomisen Hetki on juuri tätä. Se on Minun heräämiseni hetki Rakkauden totuuteen, minä Olen Rakkauden totuuteen. Se on Minun sisälläni oleva tieto Minun elämäni voimista, niistä asioista joita te kutsuisitte nimellä maskuliininen ja feminiininen, hyväksyminen ja antautuminen, elämän voima ja liike. Nämä voimat ovat niin suunnattoman Rakkauden räjähdys, niin kuvaamattoman suurenmoisen että kaikki moninkertaistuu ja saa kyvyn laajentua...sillä Minä Olen enemmän -- jatkuvasti.

Enemmän Rakkautta luodaan ja sen seurauksena myös enemmän ruokaa, enemmän apua, enemmän energiaa, enemmän Valoa, enemmän elämää, enemmän ihanuutta. Joten se mitä huomaatte avattuanne sydämenne, rakastetut, on vain alkua. Silloinkin kun tulette Jumalan valtaistuimen luo, kun te avaudutte ja haihdutte universumiin, te voitte tietää että kaikki loisto mitä koette ja mitä ilmaisette on aina vain taian alkua, sillä Rakkaus luo aina enemmän itseään antamisen ja saamisen lahjan kautta.

Sen vuoksi kun teistä tulee osa tätä elämän liikettä, kun te otatte vastaan siunauksen tulla ravituksi Jumalasta ja kun avaatte sydämenne olemaan tämän voiman antaja, te saatte lisää lahjoja ja kyvyn tiedostaa olevanne Kaiken Mitä Minä Olen luova sydän. Ei ole vain havaitsemisen ja siunausten aika. On mitä syvimmän kiitollisuuden ja ilon aika. On aika tiedostaa mitä te olette ja kaikki mikä on mahdollista, rakastetut.

Te olette astumassa Maanpäällisen Taivaan maailmaan, tähän maailmaan johon suostuitte tulemaan ja luomaan, ja teidän sydämenne on tulvillaan iloa tästä kokemuksesta vastaanottaessanne kaiken tämän ihanuuden ja kauneuden. Vaikka se kestäisi vain hetken, nämä hetket jolloin te tiedostatte kuinka täydellisesti teistä huolehditaan, kuinka kauniita te olette, kuinka syvää on teidän kommunikaationne, nämä hetket, rakastetut, tulevat lisääntymään ja lisääntymään kunnes te elätte ekstaasissa jatkuvasti ja teidän ilonne, teidän värähtelynne muuttaa maailman helposti, koska teidän jokaista askeltanne ohjaa Valo. Joka hetki te tiedätte että se mikä näytti fyysiseltä on myös vain enemmän Valoa, ja verho Taivaan ja Maan välillä putoaa pois.

Te kuljette tietoisesti Enkeleiden kanssa ja tapaatte Kaksoisliekkinne Puutarhassa, ja te tanssitte juhlinnan ja ilon tanssia, luoden Taivaan elävän kruunun, sen ihmiskunnan sydämen joka on herännyt täällä ja maailman joka ilmenee täydellisesti kauneudessa niinkuin sen on aina ollut tarkoitus ilmetä.

Rakastetut, jokaisella teistä on tunne siitä mitä merkitsee eläminen Edenin Puutarhassa, eläminen Jumalan täydellisyydessä tämän maailman symboleissa kauneutena ja Rakkautena. Olkaa valmiita näkemään tämän ilmeneminen jälleen maailmana jossa te elätte päivästä toiseen, jossa te kaikki luotte oman Majakkanne jotta teidän sydämenne voi pitää esillä Rakkauden sädettä, jolla näytätte toisille tietä.

Teidän on tärkeä hyväksyä se miten täydellisesti teitä tuetaan -- Minä, Rakkaus, Luomisen armo, niin että teidän vakaumuksenne, teidän varmuutenne voidaan välittää edelleen toisille ja se

voi pestä pois kaiken pelon joka on pitänyt ihmiskuntaa ahtaalla ... niin että jokainen kallisarvoinen sydän voi olla vapaa omalla paikallaan ilmaisemaan sitä täyteyttä joka Minä Olen, ja jotta kaikki elollinen voi olla osana Jumalan harmoniaa.

Avatkaa sydämenne ja ottakaa vastaan tämä Rakkaus. Tuntekaa miten se alkaa ravita teitä. Hengittäkää sisään tätä Valoa ja tuntekaa miten se tuo teille elämää. Antakaa sen laajentaa olemustanne ja kehoanne. Katselkaa edessänne olevan Todellisen maailman kauneutta. Sukeltakaa luonnon loistoon ja tuntekaa miten se vakuuttaa syvästi, että teidän on tarkoitus elää Taivaassa. Antakaa sydämenne täyttyä luottamuksella.

Tulette pian huomaamaan että te näette sydämellänne, ette enää näe maailmaa egon kahdella silmällä. Näin tehdessänne se mitä valitsette ravinnoksenne, olkoon se missä muodossa tahansa, paljastaa totuuden ... Minä ravitsen aina teidät suoraan, te hengitätte elämää, juotte Valoa ja syötte Rakkautta ja elätte rajattomassa vapaudessa.

Tuntekaa tämä totuus ja iloitkaa siitä, rakastetut. Tiedostakaa että olette täällä näyttämässä tietä, näyttämässä miten jokainen sydän elää suoraan Minusta ja miten illuusio kaikesta muusta voi nyt häipyä pois, ja te voitte elää täällä vapaudessa. Antakaa opastaa itsenne omaan kauneuteenne ja Rakkauteen ja ennen kaikkea avautumaan tälle yhteydelle. Olkaa varmoja että muut sydämet tulevat ravituiksi teidän läsnäolostanne ja että te avaatte tien vapauteen, muodonmuutokseen ja sen muistamiseen keitä te olette -- että Jumalan sydämestä pidetään aina huolta.

Te kaikki olette kallisarvoisempia kuin sanat voivat kuvata. Jokainen teistä on Minun Rakkauteni osa. Jokainen teistä on saanut tehtäväkseen viedä eteenpäin tätä armoa ja tuoda sen jokaiselle kallisarvoiselle olennolle, ihmiselle tai muulle. Kun teidän kommunikaationne sydämen kautta aukeaa voimakkaammin, tulette hämmästymään miten kaikki elämä puhuu teille siitä kuka te olette ja suo teille Luomisen lahjoja.

Hetki hetkeltä teitä ympäröi ja teidät täyttää Jumalan sinfonia, joka on todella osa Taivaan valtakuntaa. Eläminen tässä maailmassa Taivaassa Maan päällä, rakastetut, tämä on teidän kohtalonne. Te olette tulleet tarttumaan siihen mikä oli käännytetty pois Minusta ja palauttamaan sen Rakkauden helmaan, tuomaan Kotiin hajalla olevat sydämet, tuhlaajapojat ja -tyttäret ja iloitsemaan Rakkauden rajattomasta laulusta.

Minä Olen teidän kanssanne, täytän teidät, annan teille kaiken mitä te tarvitsette. Antakaa sen nyt täyttää teidät äärimmilleen, että tekin voisitte antaa tätä Rakkautta ja se voisi ravita kaikkia muita ja avata heidät tälle suoralle kommunikaatiolle, jotta hekin ymmärtäisivät olevansa osia Minun sydämestäni ja ottaisivat vastaan tämän suurenmoisen Rakkauden lisääntymisen.

Minä Olen teidän kanssanne ja kuiskaan teille joka hetki joka päivä, ja Minä Olen teissä, ilmaisten itseni teidän kauneudessanne. Minä Olen Rakkaus ja siunaan teidän sydämiänne ja täytän teidän kohtalonne. Kiitän teitä rakastetut siitä että olette täällä ja että olette Jumalan ilmaisuvälineitä, Hänen laivojaan.

 

sidebar-stars-long-5


sidebar-stars-long-4


sidebar-stars-long-8
line

line
sidebar-sign-up
line
donate