colTranslationsWe are honored to share the Messages from God
in the languages of the world.
world1
Portteja avautuu kaikkialla
9-19-12

Rakastetut, portteja avautuu nyt ympäri maailmaa, portteja joiden kautta te voitte kulkea ja jotka silmänräpäyksessä sinkoavat teidät kaiken sen todellisuuteen, mitä te olette universaalisena Rakkauden olentona, moniulotteisena, loistavan valaistuneena Luojan sydämenä.

Nyt on vain etsittävä niitä portteja. On yhä helpompaa löytää sellaisia paikkoja, joissa illuusio on ohentunut tai sulanut pois, ja te voitte vapaasti tuntea sen loiston ja olla se Rakkaus joka te olette. Tarvitaan vain pieni hetki astumiseen ulos ajatusvirrasta, irtautumiseen mielen tarinalinjasta, ja sitten yhtäkkiä huomaatte pystyvänne ottamaan vastaan yhteyden kaikkeuden ja sen Rakkauden majesteettisuuden kanssa joka te olette.

Portit avautuvat kaikkialla ja antavat jokaiselle ihmisolennolle mahdollisuuden vapautua joka päivä ihmisegon alaluomakunnasta ja tuntea vaikka vain hetken ajan sydämen vapautta. Minä Olen täällä rohkaisemassa teitä löytämään nämä portit, etsimään paikkoja joissa tunnette energian muutoksen, käyttämään sydäntänne, rakastetut, oppaananne, odottaessanne informaatiota joka voi saapua vain Rakkauden kielellä.

On niin monta tapaa kokea se vapaus ja ilo, jonka saa aikaan tämä suurenmoinen Jumalan sydämen avautuminen joka on ihmiskunta. Ja on niin monta tapaa tuntea Rakkauden todellisuus joka katsoo teitä jokaisesta silmäparista ja liitelee luoksenne sanojen siivin -- se lentää aivan erityisesti teidän sydäntenne läpi tervehtien sen olennon kauan kadoksissa olleita osia, joka iloitsee täydellisyydestä.

Oi rakastetut, haluan näyttää teille mitä merkitsee olla kaikki, olla täydellisyyden ihanuus, ja samanaikaisesti olla ikuisesti se Jumalan aspektin ilmennys joka te olette. Teidän ei tarvitse kadottaa mitään, mitään itsestänne, mitään mitä olette oppineet, mitään siitä luovuudesta jonka te olette löytäneet, josta on tullut teidän tienne.

Teidän pitää nyt huomata että te olette niin paljon enemmän kuin mihin olette pyrkineet, kuin se kaikki mistä olette unelmoineet. Kaikki ne paikat joihin teidän mielenne on pysähtynyt, missä te ette pysty uskomaan että te olette kaikki, voivat nyt avautua ja pudota pois. Te pystytte nyt tiedostamaan olevanne Rakkauden universaalinen energia, Jumalan sydän joka on täysin tietoinen kaikessa kokonaisuuden kasvussa ja kokonaisuutena, ykseyden lauluna.

Teidän mielenne jatkaa henkisen polun kahtia jakamista sekä erilaisten ajatusten ajattelemista sen suhteen mitä tämän Rakkauden tunteminen, tämän ykseyden kokeminen tarkoittaa. Yhdellä hetkellä se sanoo teille: "Ei mitään ajatuksia saa olla. Voi olla vain hiljaisuus." Seuraavalla hetkellä te voitte tuntea vaihtavanne ajatuksia Enkeleiden ja Korkeiden Olentojen kanssa. Kuinka kaikki tämä voi yhtäkkiä tapahtua? Kuinka se voi olla totta yhden olennon kohdalla? Se, rakastetut, on ilo. Sen löydätte astuessanne näistä porteista ja luovutte erillisyyden unesta. Te olette se kaikki ja se kaikki on elävää heti.

On olemassa ekstaasi joka on puhdasta Rakkautta, täysin sulautuneena sulouden virtaan, joka on elämän ilmaus ja teidän tietoisuutenne ihme, teidän ilmauksenne tästä Minun sydämeni osasta tavalla joka ei koskaan lopu vaan jota aina syvästi kunnoitetaan. Tämä täydellisyys ja sen osat ovat kietoutuneet toisiinsa Rakkauden valaistuksena jota ei voi kuvailla vaan joka voidaan vain tuntea sinä Jumalan heräämisen suurenmoisuutena joka te olette.

Te olette se Rakkaus joka Minä Olen, joka tuntee itsensä uusin tavoin, ja tämä uusi tietoisuus on elävä, dynaaminen, värähtelevä sulouden hologrammi, sillä Rakkaus itse virtaa esiin ilmentyäkseen yhä uusin tavoin. Antakaa tämän ilmentymisen olla nyt olemuksenne rajaton täydellisyys.

Monille teistä ainakin alussa nämä portit Rakkauden hologrammin kokemiseen löytyvät Luonnon lahjan kautta. Olette jo tunteneet ne niin monin eri tavoin kulkiessanne lempipolkujanne metsässä. Pystyttekö tuntemaan taianomaisuuden ja kaikkien ulottuvuuksien kerrostumisen yhdeksi? Tai kun kyykistytte puutarhassanne ja tunnette elämän rikkaan räjähdyksen joka on mullassa, sateessa, auringossa, kasvussa... tunnistatteko portin laajempaan ilmaisuun siitä mitä elämä on?

Kun olette päättäneet kulkea koko matkan näiden porttien kautta, tulette hämmästymään. Jotkut teistä lentävät vapaina eivätkä koskaan palaa pienen mielen säiliöön. Mutta monet teistä jotka ovat sitoutuneet olemaan tämä Rakkauden silta, huomaavat että nämä portit vastaavat kaikkiin teidän kysymyksiinne siitä kuka te olette ja kuinka te voitte tasapainottaa sen mitä jo tiedätte sydämessänne sen kanssa mitä te olette kokeneet elämänä maailmassa -- kuinka te voitte olla se loistava valokaari joka tuo ihmiskunnan kotiin Rakkauden täydelliseen ilmaisuun.

Nämä portit ovat verhon ohenemisia. Ne tuodaan teille armossa Valon hajoittaessa erillisyyden ja jähmeyden illuusion. Te tunnette niin paljon iloa kokiessanne oman jumalallisuutenne, vapautenne painovoiman rajoituksista. Te huomaatte että teidän sydämenne laulaa laajentuneen Rakkauden harmoniaa, joka nopeasti sekoittuu jokaisen sydämen lauluun, lauluun joka on niin hämmästyttävän kaunis että tämä maailma ei pysty sitä kokemaan. Mutta oi te rakastetut, teidän sydämenne pystyy siihen.

Erillisyyden illuusio putoaa pois, kuten te jo tiedätte. Haluan että te tunnette tämän käsin kosketeltavana todellisuutena joka päivä. Haluan että te löydätte ne paikat elämässänne, joissa portit aukeavat ja aliluomakunta muuttuu kuin sumuksi jonka läpi te voitte kulkea vapauteen. Alkakaa tarkkailla. Ottakaa hetki ja antakaa sydämenne tuntea ympäristönne. Missä tunnette äkillisen ilon purkauksen? Missä tunnette vapauden aallon? Missä tunnette muistavanne että olette universaalinen olento joka on kotonaan kaikissa ulottuvuuksissa, elävänä Jumalan totuudessa?

Kun löydätte nämä portit, ottakaa ne haltuunne ja iloitkaa, kunnes äkkiä huomaatte että teidän maailmanne on muuttunut täysin joustavaksi ja vuolaaksi. Se mikä on näyttänyt jähmeältä onkin sensijaan tehty liikkuvista Valon molekyyleistä. Jokainen hetki jonka elätte käyttäen sydäntänne illuusion testaamiseen porteilla Rakkauden kokemiseen ovat hyvin käytettyjä hetkiä, koska te käytätte jumalallista intuitiotanne, käytätte sydäntänne ymmärtämään huikeita viestejä joita nyt tulee teille jopa itse energian jokaiselta elektronilta, ja ne kutsuvat teitä nimeltä Rakkauden portin toiselta puolen.

On magian aika, rakastetut. On aika kulkea puutarhaanne ja kadota, tehdä matka universumin kautta, kokea Rakkauden kaikki kerrokset ja kudokset, Jumalan ulottuvuudet syvässä kommunikaatiossa. On aika koskettaa Enkeleiden näkyä ja antaa sen koskettaa teitä, huomata kuinka helposti te voitte olla kaikki asiat yhtäaikaa. On aika tuoda tämä ilo maailmaan, joka kaipaa merkkejä, kokemuksia loputtomasta hyvästä ja täydellisestä pysyvästä ilosta.

Kuten kaikissa asioissa, jotta löytäisitte sen mitä etsitte, teidän täytyy katsoa. Jollette huomaa, portit voivat kadota. Mutta jos katsotte, teidän kutsuunne vastataan, sillä kaikki tämän universumin osat ovat eläviä ja yhteydessä teidän sydämeenne. Siispä kun kutsutte, teidän kutsuunne vastataan. Ne loputtoman Rakkauden olennot, jotka pitävät yllä tilaa Jumalan ulottuvuuksien ja maailman kokemisen välillä rientävät avaamaan sillan, jotta te voitte kulkea sen yli ja rakentaa sen joksikin vielä vahvemmaksi, joka voi kuljettaa kaikkien inhimillisten olentojen sydämet muistamaan totuutensa Jumalan sydämenä.

Jopa se hetki jolloin astutte ulottuvuuksien välisestä portista antaa teille puhdasta iloa johtuen kyvystänne olla niin paljon enemmän kuin olette visioineet tai uneksineet. Älkää kantako huolta siitä onko teidän vaikea tuoda se takaisin mukananne, saada se sanoiksi. Tietäkää vain että se minkä sydän tuntee on totuus.

Luottakaa näihin vapauden kokemuksiin rakastetut, silloinkin kun ne kestävät vain hetken. Luottakaa sillä hetkellä kun katoatte ja löydätte itsenne jostain muualta. Luottakaa sillä hetkellä kun Valo purkautuu esiin ja te seuraatte sitä ja havaitsette olevanne ilotulvan alla. Luottakaa sillä hetkellä kun heräätte ja tuotte mukananne siunauksen ja Valon pilvet, ja tietäkää että enää ei ole olemassa sääntöjä joiden täytyy soveltua fyysiseen maailmaan. Ainoat säännöt ovat Rakkauden säännöt, antaminen, ja avoin sydän. Aika voi pudota pois. Painovoima voi kadota. Se mikä näyttää jähmeältä voi osoittautua elävän ilon molekyyleiksi, ja kaiken tämän voitte todeta omilla loistavilla avoimilla sydämillänne.

Tulkaa Minun luokseni ja antakaa minun vetää teidät näiden ihanuuden ja vapauden porttien läpi, jotta voisitte hengittää lopultakin ikuisuuden hengitystä ja jotta tuntisitte kaiken mitä te todella olette, sekä Rakkauden luovan voiman purkautumisen ilmaisuna että Minä Olen Jumalan aspektina ja kokonaisuuden iloisena yhteytenä, jotta te aina tuntisitte miten syvästi te olette osana kaikkea.

Eräs suurimmista iloista joka nyt tulee maailmaan on yksinäisyyden hajoaminen, sillä erillisyyden unesta luopumisen kautta tulee voimakas ja loppumaton tietoisuus että te olette aina osana jotain suurta -- että te olette yhteen liitetyt, toisiinne kietoutuneet, että teitä rakastetaan suuresti, loputtomasti ja syvästi kaiken sen takia mitä te olette kaikissa olemuksenne osissa.

Iloitkaa ja valitkaa nyt oleminen täysin avoinna taialle, kulkeminen transformaation porttien kautta. Minä Olen teidän kanssanne niin kuin aina Olen teidän kanssanne.

 

sidebar-stars-long-5


sidebar-stars-long-4


sidebar-stars-long-8
line

line
sidebar-sign-up
line
donate