colTranslationsWe are honored to share the Messages from God
in the languages of the world.
world1
Tulkaa Kokemukseksi
Rajattomista Sydämistänne
Viestit Jumalalta
9-14-12

Rakastetut, kun te siirrytte tähän ihanaan Rakkauden heräämisen tilaan, te olette kukkaan puhkeavia sydämiä, kosmisen Rakkauden tulvivia virtauksia tähän ulottuvuuteen, kokonaan ja täysin rajattomia. Te pääsette lopultakin kokemaan mitä vapaus tarkoittaa. Kaikki ne toiveet joita olette vaalineet sydämissänne koko tämän maailmassa olemisen ajan tulevat lopultakin täyttymään. Te avaudutte yli kaikkien esteiden, kuljette ohi kaikkien väärinkäsitysten ja hylkäätte kaikki rajallisuuden käsitteet, kun lopultakin tiedostatte mitä kaikkea te olette.

On teidän sydäntenne heräämisen aika. Mutta, rakastetut, minun täytyy sanoa teille tämä. Se ei tapahdu ilman ponnistuksia. Riippuu teistä itsestänne näettekö erillisyyden ja pelon illuusioiden läpi. Teidän on itse päätettävä tehdä Rakkaudesta tärkeysjärjestyksessä ensimmäinen asia. On teidän asianne vakiinnuttaa tämä yhteys Minun kanssani joka auttaa teidät näiden suurten muutosten ja teidän sydäntenne kukkaan puhkeamisen ohi.

Ei niin etteivätkö teidän sydämenne jo olisi täysin läsnä ja vapaita. On vain kysymys siitä että teiltä on unohtunut totuuden kokeminen. Nyt kaikki asettuu paikoilleen kohottaen teidät ylös, jotta te Rakkauden silmillä näkisitte keitä te todella olette. Teidän sydämenne on nyt vapautettu mutta kokeaksenne todellisen luontonne, Rakkauden vapauden, teidän täytyy olla halukkaita tekemään Rakkaudesta keskipisteenne ja jättämään taaksenne kaikki pelon unet.

Minun täytyy sanoa teille tämä. On paljon helpompaa tehdä tämä kuin koskaan olette pystyneet kuvittelemaan. Vain tunteiden ja illuusioiden verkko on estänyt teitä näkemästä Minua. Kun te käännytte, kun sanotte "kyllä", kun annatte tämän Valon ravita sydämenne ja synnyttää kokemuksen lämmöstä ja suloisuudesta, te huomaatte että koko ajan teitä on täysin tuettu ja te olette vain uskoneet omaa mieltänne joka on sanonut että te olette eksyksissä.

Te ette ole ikinä joutuneet hukkaan Minulta. Teidän oma sydämenne on aina tiennyt totuuden. Mutta te olette tulleet tänne ottamaan nämä askeleet, luomaan tämän tien, rakentamaan koko ihmiskunnalle Valon sillan. Sanon teille että on aika iloita, aika antaa pettymysten hävitä. On aika unohtaa egon haaveiden tarina, aika muistaa että te olette Jumalan sydän.

Tämä aika on käsillä. Oletteko valmiita? Oletteko valmiita hylkäämään tarinaketjun - siitä on kysymys. Oletteko valmiit sallimaan sydämenne tulla Kotiin Minun luokseni niin täydellisesti, niin vahvasti, niin kokonaan, että teidän Rakkautenne Valo pesee pois illuusion teidän mielestänne, niin että te näette vain totuuden. Kaikki mitä näette katsoessanne kanssaihmisiänne on heidän Rakkautensa voima ja kauneus. Katsoessanne maailmaa näette vain Rakkauden matriisin joka sitä tukee.

Kaikki mitä tunnette on teidän sydäntenne ihana ja jatkuva kukkaan puhkeaminen jatkuvan heräämisen alueille Jumalan sydämenä, nyt. Niin paljon iloa tulvii teihin nyt. Niin paljon iloa, niin paljon kauneutta, niin paljon Rakkautta, mutta teidän täytyy kääntyä tähän suuntaan. Teidän täytyy kääntää katseenne pois erillisyyden käsitteistä kohti Rakkauden totuutta ja panna peliin oma vakaumuksenne. Antakaa Minun olla ankkurinne. Antakaa Rakkauden olla totuutenne.

Jonkin aikaa vielä maailman illuusiot näyttävät olevan vallassa. Mutta jos sallitte itsenne tuntea energian ja Rakkauden liikkeen sydämenne kautta, te tiedätte mitä todella on tapahtumassa. Jos annatte sydämenne olla ravintonne, keitaanne, te huomaatte voivanne juoda Rakkauden lähteestä ja tulla tyydytetyksi, olla iloisia ja täynnä hyvyyttä nyt - juuri nyt keskellä muutosta.

Niinpä pysykää lujina Rakkaudessa ja rakkaat, tuntekaa sydämenne. Tuntekaa sydämenne. Siinä on kaikki mitä tarvitsette. Sinä hetkenä kun sallitte itsellenne Rakkauden tunteen, se lakaisee läpi koko olemuksenne ja avaa teidät kauneudelle ja mielenylennykselle ja ilolle omasta suloudestanne ja luottamuksestanne Minuun.

Joka hetki maailma syntyy uudestaan seurauksena teidän tietoisuutenne ja sydäntenne tilasta. Mikä teidän tilanne on nyt? Kuinka paljon Rakkautta olette halukkaita omaamaan? Kuinka täydellisesti olette valmiita puolustamaan totuutta ja kuinka valmiita olette hyväksymään vapautenne? Vapauden aika, rakkaimmat, on käsillä. Te tunnette sen ennenkuin se ilmenee teidän mielessänne, joten teidän täytyy oppia luottamaan sydämenne tunteisiin, tajuamaan intuitiivisesti Rakkauden liike, ja varsinkin tulemaan ravituiksi puhtaalla, todellisella kauneudella...tulemaan ruokituksi Minun läsnäolollani elämässänne ja kohoamaan ilon siiville kun te otatte vastaan todellisen nimenne, todellisen tilanne, joka on Jumalan sydän.

Pystyttekö tuntemaan tämän sydämenne kukkaan puhkeamisen laajenemisen? Se on nyt täällä, juuri nyt. Se venyttää teitä ja se liikkuu kaikkien niiden esteiden läpi joita te olette pystyttäneet voidaksenne tanssia tätä egon maailman tanssia, tarkoituksena kulkea teidän palvelutietänne. Mutta nyt nuo esteet voivat poistua. Kun niin tapahtuu, teidän sydäntenne laajat siivet voivat lopultakin näyttää teille miten helposti sydämenne voi teitä auttaa, miten kauas se pystyy teidät kuljettamaan, miten korkeita, miten syvällisen ekstaattisia ne tunteet ovat jotka ovat peräisin Jumalalliselta - eivät egon maailman emootioista.

On aika sukeltaa ekstaasiin. On aika tietää ettei teillä ole enää mitään rajoja. Rakkaimmat, älkää katsoko maailman tarpeita älkääkä yrittäkö tyydyttää niitä. Kulkekaa eteenpäin. Kulkekaa ohi tämän maailman tarpeiden Jumalan totuuteen, Minä Olen Rakkauden totuuteen joka on syntymässä juuri nyt, juuri tässä teinä, rajattomana, vailla mitään esteitä sen Rakkauden täydelle ilmentämiselle joka te olette.

Tämän haluan teidän ottavan nyt vastaan. kulkekaa ohi hyvän elämän luomisen. Kulkekaa ohi sen luomisen minkä maailma kokee huolenpitona ja runsautena. Hylätkää se kuva joka teillä on hyvästä elämästä ja antakaa sydämen näyttää teille vapauden elämä. Todellisen vapauden, juuri tässä missä nyt olette. Vapaus jonka voi tuntea. Vapaus joka ravitsee teitä ja vapaus joka ulottuu niin laajalle duaalisuuden käsitteiden yli että se tuo teille helposti maailman runsauden siirtäessään teidät hengen totuuteen, Jumalan sydämen laajuuteen joka on helposti yhteydessä kaikkiin ulottuvuuksiin, joka on täysin läsnä toisiinsa kietoutuneiden Valon ulottuvuuksien jatkuvana ja tietoisena äänenä.

Se on elämän hurmio joka ilmaisee itsensä teidän sydämenänne, teidän palananne tästä Jumalallisesta sydämestä joka te olette. Niin monet siunaukset odottavat vastaanottamistaan, asiat joita te kutsutte ihmeiksi voidaan helposti saada aikaan mutta vain jos te näette maailman ohi, vain jos te luotatte Rakkauteen ja annatte sen olla teidän mielenylennyksenne niin että te nousette ylemmäksi, laajenette kauemmaksi kuin mikään mitä tämä elämä voi tarjota. Teidän Rakkautenne voima ja totuus voivat olla polttoaine sille mitä te luotte sydämellänne.

Teidän on oltava halukkaita hyppäämään kaiken sen yli mitä te tiedätte, siihen mitä te tunnette,

mitä te tunnette rajattoman sydämenne syvimmässä keskuksessa - kauas yli duaalisuuden emootioiden, Hengen elävään liikkeeseen, Rakkauden totuuteen.

Minä Olen täällä, kurkotan teitä kohti. Minä Olen täällä näyttääkseni mihin teidän sydämenne pystyy, mutta minun täytyy pyytää teitä luottamaan Minuun kylliksi jotta voitte siirtyä kaiken sen ohi mitä tiedätte, mitä voitte aistia mielellänne...siirtyä pienen mielen haaveiden maailman ohi siihen tuntemisen valtakuntaan joka on Jumalan sydämen ilmentyminen.

Se on maailma jonka me tuomme esiin, ja se on Rakkauden liike joka on nyt syntymässä. Tunnetteko tämän Rakkauden joka laulaa teidän sydämessänne, laulaa totuutta jonka te olette aina tunteneet, jonka te olette tunteneet jokaisena elämänne hetkenä, totuutta jota te olette surreet ja kurkottaneet, totuus jonka tuntemisesta, löytämisestä ja ilmenemisestä te olette menettäneet toivonne.

Se on enemmän kuin mahdollista. Se on taattu. Rakastetut, se on taattu mutta teidän pitää vaatia se takaisin itsellenne. Oletteko valmiita? Oletteko halukkaita? On niin tärkeää että te vaaditte Rakkauden omaksenne ja että teistä tulee rajattoman sydämenne kokemus nyt.

 

sidebar-stars-long-5


sidebar-stars-long-4


sidebar-stars-long-8
line

line
sidebar-sign-up
line
donate