colTranslationsWe are honored to share the Messages from God
in the languages of the world.
world1
Rakkaus Loistaa Illuusion Läpi
25. elokuuta 2012
Viestit Jumalalta
Yael ja Doug Powellin kautta
Circle of Light

Rakastetut, teidän sydämenne ovat suurenmoisia. Ne ovat kauniita, voimakkaita, loistavia, hämmästyttäviä. Teidän sydämenne ovat yhtä Minun sydämeni kanssa, yksi Rakkauden sydän, mutta varustettuna teidän kunkin omalla ainutlaatuisella näkökulmalla.

Rakkaus on tunteen tila. Se on universumin ilo -- liikkuva energia. Sen vuoksi teidän sydämenne on tarkoitus tuntea Rakkauden totuus joka hetki. Pienellä mielellä ajatellessanne te olette siirtyneet pois Rakkauden tunteesta ja antaneet välimatkan syntyä teidän ja Jumalan totuuden välille.

Teidän sydämiänne tarvitaan nyt tuntemaan Rakkauden totuus kaikissa asioissa, mielen illuusioista riippumatta. Tänä mullistusten ja poliittisten muutosten aikana pyydän taas teitä pitämään yllä korkeinta värähtelyä, olemaan halukkaita olemaan Jumalan sydän, asettamaan sydämenne alttiiksi yhdistymiselle syvästi kaikkiin asioihin, niihinkin joiden mielenne sanoisi olevan vaikeita tai torjuttavia.

Teidän sydämenne tunkeutuvat suoraan illuusion läpi nähdäkseen Rakkauden totuuden kaikissa olennoissa, kaikissa asioissa. Eikä ainoastaan nähdäkseen, vaan tunteakseen, tunnistaakseen sen ja ollakseen sopusoinnussa sen kanssa, iloitakseen Rakkaudesta joka on kaikkien olentojen sisin olemus, jokainen maanpäällisen elämän osa. Sinä hetkenä jolloin teidän sydämenne tuntee elämän totuuden, tämä totuus moninkertaistuu, voimistuu, saa teidän äänenne.

Käyttäkää siis sydäntänne tuntemaan se Rakkaus joka on kaikkien jakautuneisuuden illuusioiden, kaikkien kaksinaisuuden ilmaisujen takana. Näin tehdessänne kohtaatte Minun ekstaasini. Rakkauden täyteydessä elämisen ilo täyttää teidät, kohottaa teidät ja kuljettaa teidät paikasta toiseen, tarpeelta tarpeelle, niin että te olette läsnä Jumalan sydämenä, Rakkauden sydämenä juuri siellä missä teitä tarvitaan.

Te olette täällä tuomassa esiin Rakkautta, jotta ilon värähtely valtaisi jokaisen sydämen. Te olette täällä tuodaksenne julki sen totuuden, että vain Rakkaus on uudistavaa, vain sydän voi saada aikaan muutoksen jota te kaipaatte.

Joten kun joudutte kiusaukseen sotkeutua mielen maailmaan, keskustella poliittisen kulttuurin näkökohdista, vetäkää syvään henkeä ... avatkaa sydämenne, tuntekaa Rakkauden värähtely ja tunnistakaa se totuus että kaikkien niiden asioiden takana jotka mielenne näkee on totuus Jumalan ykseydestä, joka kurkottaa teitä kohti valmiina tunnistettavaksi.

Te tunnette sen ilon välähdyksinä ja näette sen Valon virtoina jotka purkautuvat teidän tuntemanne maailman illuusioiden läpi. Kun näette tämän, kun tunnette tämän Rakkauden, teidän tehtävänne on sanoa sille "kyllä", tuoda se esille tunnistettavaksi, yhdistyä siihen ilossa ja siten hajoittaa kaikki riitasoinnut, kaikki usko muuhun kuin Rakkauteen.

Vaatii ensin harjoitusta pysytellä sydämen totuudessa ja tuntea, tuntea, tuntea Rakkauden voimakas liike, mutta kun niin teette, rakastetut, te tuotte esiin Rakkauden totuuden, tehden sen vahvemmaksi, tehden yhä selvemmin näkyväksi, että maailman kaksinaisuuden illuusiot voivat haalistua ja että Rakkauden totuus voi hallita.

Kun te tunnette Rakkauden itsensä tunnistamisen ilon, te alatte kokea sydämenne kautta kaikki Jumalan Rakkauden eri puolet, Kaiken sen ulottuvuudet Mitä Minä Olen. Kaikki teidän kallisarvoiset sydämenne tuovat esille erilaisen kauneuden näkökulman ja ne kaikki vahvistavat meidän tietoisuuttamme yhteisestä sydämestämme ja kaikesta mitä se sisältää -- siitä syvyydestä ja täydellisyydestä ja luovuudesta joka synnyttää yhä uusia Rakkauden ilmaisutapoja.

Tämä on teidän olemuksenne -- Jumalan sydän -- ja näin teidän on tarkoitus tuntea joka hetki -- mielenylennystä, laajentumista, tätä ekstaasia ja tätä luottamusta Rakkauden voimaan joka paljastuu kaikessa. Aika tulee jolloin te elätte tässä Rakkauden laajenemisen tunteessa, ilon jota tunnette kun tietoisesti otatte käyttöön pienen mielen, käytätte sitä kun se on tarpeen ja siirrätte sen syrjään, edelleen tietoisesti, kun lennätte vapaina Valon siivin, mikä on teidän todellinen tunteen tilanne.

Mitä enemmän tunnette sydämenne totuuden, totuuden meidän ykseydestämme, mitä enemmän elätte maailmassa jonka luomisesta olette yhdessä sopineet -- silta täydellisyyden maailmaan, Paratiisiin Maan päällä, Taivaaseen joka hetkessä...

Tulkaa luokseni oppiaksenne tuntemaan oman sydämenne, sillä kun tunnette tämän yhteyden, kun kohoatte Rakkauden luomiskyvyn siunauksissa, löydätte itsenne. Te ymmärrätte olemuksenne syvyydet ja sen Rakkauden kyvyn joka teillä on, kyvyn joka on yhtä suuri kuin itse Luomakunta, riittävä tämän maailman rakastamiseen.

Kun te tunnette jokaisen illuusion takana olevan Rakkauden totuuden, silloin teidän sydämenne tekee työtään, tuoden esille Rakkauden todellisuuden joka tuossa henkilössä, tuossa tilanteessa on ollut kätkettynä, ja tuotte sen Valoon niin että sitä mikä on todellista voidaan vahvistaa, elää ja paljastaa täydemmin maailmassa joka on täynnä suloisuutta.

Kauneus on Rakkauden luonnollinen seuraus. Joten mitä selvemmin tunnette Rakkauden totuuden jokaisen illuusion takana, sitä enemmän tuon henkilön, tuon tilanteen todellinen kauneus voi tulla esiin, paljastua, ja niin te autatte kaikkien olentojen heräämistä Rakkauden tunteen riemukkaaseen tilaan.

Pitäkää yllä korkeinta värähtelyä. Kokekaa että Minä Olen Jumalan mysteeri voidaan helposti tuoda esiin joka hetki, ja se mysteeri on aina Rakkauden herääminen johonkin vielä suurempaan, vielä kauniimpaan ja te olette sydän joka havaitsee sen. Olkaa Rakkauden todistajia, itsessänne ja kaikessa mitä kohtaatte.

Jos te pysytte vakaina tässä valinnassa, huomaatte että vaikka saattaisittekin hetken ajan nähdä kaksinaisuuden illuusion, hyvin nopeasti te kuljette sen läpi toiselle puolelle, elämän kipinään, Jumalan totuuteen joka elää kaikkien olentojen sisimmässä. Siitä te todistatte. Sitä te tuette. Se on teidän todellisuutenne ja tunnetilanne joka hetki, ja te olette aina täynnä kiitollisuutta ja iloa.

Minä Olen teidän kanssanne sillä Minä Olen teissä. Rakkauden paljastuminen kaikessa on alkamassa. Tulkaa rakastetut ja liittykää Minuun juhlimaan yhdessä Rakkauttamme.

 

sidebar-stars-long-5


sidebar-stars-long-4


sidebar-stars-long-8
line

line
sidebar-sign-up
line
donate