colTranslationsWe are honored to share the Messages from God
in the languages of the world.
world1
Teidän Sydämenne Palvelee
Te Olette Rakkauden Silta
(Yaelin ensimmäinen viesti hänen sairautensa jälkeen)
8. elokuuta 2012

Rakastetut, te kaikki olette täällä luodaksenne sillan Rakkauden valtakuntaan. Teidän sydämenne ovat teidän olemuksenne laajenemisen ja luovuuden ilmaisemisen leikkauspiste, joka on maailma, kuvitelma joka kieppuu teidän ympärillänne kokemuksena Maasta.

Kaikkien teidän sydämenne toimivat karttoina siihen Rajattomaan Rakkauteen joka te olette, ne on viritetty teidän sydämenne, teidän olemuksenne värähtelylle, luomaan muille saman värähtelyn omaaville --- tavan löytää se polku jota he etsivät.

Te jokainen olette arvaamattoman kallisarvoisia. Te kaikki olette opettajia, Mestareita, korvaamattomia olentoja, portteja Rakkauden ihmeisiin. Niinpä, samoin kuin etsitte opastusta, siunauksia joita teille tulee jonkun toisen kautta --- katsokaa itseänne ja huomatkaa mitä te tuotte maailmaan. Jokainen teistä on Rakkauden polku joka tekee tästä heräämisestä kauniin ja ihanan mantran joka syleilee ja ympäröi kaikkea.

On helppo uskoa että toisilla on niin paljon annettavaa, että heillä on selkeyttä ja Valoa. Mutta voin vakuuttaa teille että te ette olisi täällä Rakkauden totuuden koskettamia ellette itse olisi sitä samaa, opas sydämen vapauteen.

Siispä, rakastetut, tulkaa ja virittäytykää Minuun. Virittäkää itsenne sen löytämiselle kuka te olette ja mitä te tuotte mukananne. Kaivautukaa syvälle sydämeenne ja kuunnelkaa, ja te kuulette sen laulun jota te laulatte kautta universumin. Te löydätte sen Kotiin johtavan tien kauneuden, joka on teidän lahjanne maailmalle.

Kun te näette Rakkauden silmin, te näette miten kaikki polut yhdistyvät luomaan loistavan kauniin mandalan, heräämisen, ylösnousemisen, sulouden...kaiken sen minkä te tuotte mukananne ja jonka

jokainen Rakkauden aspekti, ihmiskunta, jakaa keskenään. Kun te kuulette oman laulavan sydämenne laulun, te pystytte tuntemaan sen Rakkauden sillan jota te olette rakentamassa. Te pystytte tuntemaan miten lujasti teidän jalkanne ovat juurtuneet tälle Rakkauden tielle jota olette täällä jakamassa. Ja te alatte huomata miten teidän lahjanne otetaan vastaan ihmissydämen värähtelyjen kautta, kun sielut virittyvät näille lahjoille. Te huomaatte että te kaikki olette yhdessä luomassa jotain niin kaunista että ottaessanne askeleen taaksepäin näette loistavan yhteisen Rakkauden sillan, joka on luotu täydellisistä energioista kurottautumaan ulos tukemaan jokaisen ihmisolennon heräämistä.

Te olette tähtien laulu, te olette merkkitulia jotka loistavat tällä Kotiin vievällä sillalla, ja te olette elämän ihme joka herättää nämä Rakkauden sykkeet niin että ne voivat helposti ympäröidä jokaisen. Rakastetut, se Rakkauden silta joka te olette on erinomainen, se on huolellisesti rakennettu, moitteettomasti suunniteltu jo ennen teidän saapumistanne tähän unimaailmaan -- se on huolellisesti viritetty niille sydämille joita te palvelette.

Joten missä teidän mielenne kokisikin teidän olevan tällä matkalla, totuus on että teidän sydämenne on täydellisesti viritetty palvelemaan niitä jotka odottavat teitä toimimaan heille ankkurina Rakkauden valtakuntaan. Jokainen tämän sillan osa, joka te olette, on rakennettu henkäys henkäykseltä, rukous rukoukselta, jotka kaikki on tunnettu ja kuultu, jotka kaikki ovat signaaleja, jotka kutsuvat kaikkia niitä joita teidän on tarkoitus palvella. Usein tämä palvelu on pienelle mielelle näkymätöntä, sillä se ei pysty tiedostamaan sydämen ja intuition hienoja kommunikaatioita. Mutta kommunikaatio tapahtuu aina. Silta tunnistetaan ja vapaus juurrutetaan sydämiin jotka odottavat sitä mitä te tuotte heille.

Pyydän teitä kunnioittamaan palveluanne herkillä alueilla Rakkauden ja Valon siltana, jota rakennetaan ihmiskunnalle niin täydellisesti. Eikö tunnukin järkevältä että ehdottomasti kaikki osallistuisivat vapauteen johtavan tien rakentamiseen? Koska te ymmärrätte Rakkauden ykseyden, te ymmärrätte myös että ketään ei pidä jättää palvelun ulkopuolelle. Kukaan ei ole osaton. Kukaan ei tule Maapallolle sydämellä varustettuna ilman että hänelle annetaan tapa käyttää sitä.

Joten on aika juhlia palvelun ykseyttä, huolimatta pienen mielen kyvyttömyydestä nähdä joskus täsmälleen mikä on teidän lahjanne. Sydän tunnistaa sen syvästi ja jos te pyydätte, näyttää teille teidän osuutenne ja teidän täydellisyytenne siinä hämmästyttävässä kauneudessa joka on yhteen kudottu ihmiskunnan palvelu, kaikki sydämet työskentelemässä yhdessä. Varmasti te ymmärrätte tämän, tunnistatte sen, tunnette sen...että ehdottomasti jokaisella on oma osansa näyteltävänä. Mutta egomieli kohdistaa teidän huomionne ulkopuolelle ja sanoo teille että toiset ovat täällä tuomassa näitä lahjoja ja että te olette täällä vain oppimassa.

Voin sanoa teille että se ei ole totta. Jokainen teistä ei ole ainoastaan osa tätä siltaa, vaan juuri niitä Rakkauden aineksia joista silta on tehty, kiedottuina yhteen valinta valinnalta ja hetki hetkeltä, kunnes jotain niin suurenmoista on luotu että koko ihmiskunta on mukana sen syntymisessä.

Siispä tuntekaa itsenne ja tuntekaa keitä te olette, mitä osaa te esitätte, ja tietäkää myös että ehdottomasti jokainen sydän on mukana tässä suuressa suunnitelmassa, tämän suurenmoisen sillan rakentamisessa, joka tulee muuttamaan pelkästään rakkauden kokemukseksi sen mikä on koettu todellisuutena.

Hetki hetkeltä te olette täydellisesti syventyneitä tulemiseen työkaluksi rakentajan käsissä. Minä Olen rakentaja. Työkalu on teidän sydämenne. Ja Rakkauden työ jonka te luotte on tämä kartta matkalle Kotiin, tämä heräämisen silta, joka sitten kun kaikki tulevat tietoisiksi siitä osasta mikä heillä on näyteltävänään, tunnistetaan palvelemisen ykseydeksi, te kaikki yhdessä.

Joten kun teidän silmänne katsovat toista ihmistä joka saattaa näyttää siltä kuin hän olisi kääntymässä pois Minusta, menkää sydämeenne ja tuntekaa totuus heistä, se että he ovat valinneet värähtelemisen juuri sillä tavoin niin että he voivat asettaa juuri sen osan siltaa paikalleen, vahvana

ryhmittyessään niiden kanssa jotka värähtelevät täysin samoin ja jotka pystyvät tiedostamaan mitä tuovat mukanaan. He notkistavat polvensa sille että vain Rakkaus on Todellista. Mikä tekosyy onkin, minkä tarinan mieli luokin, sydämen totuus esittää siinä sitä osaa kuin sen on tarkoitus esittää moitteettomasti, jotta Rakkauden silta voisi palvella ehdottomasti jokaista.

Kun jokainen myötävaikutus Rakkauden siltaan on asetettu paikoilleen, elämän todellisuus Maan päällä muuttuu ja uudet mahdollisuudet avautuvat jokaiselle, uudet elämän havainnot, uudet vapauden kokemukset ja uusi luottamus Henkeen. Minä Olen Rakkauden ykseys ja niin olette te kaikki yhdessä. Jokainen kokonaisuuden osa tuo teidät Kotiin, palauttaen teidät totuuteen omasta olemuksestanne, ja jokainen on ehdottoman korvaamaton.

Minä Olen teidän kanssanne kuten Minä Olen teissä, heijastan teille totuutta omasta olemuksestanne, tuon teille kokemuksen omasta täydellisyydestänne, jotta sen tunnustamisessa voisitte täyttää oman osanne tässä heräämisessä.

Rakastetut, tiedostakaa sydämenne ja kuunnelkaa sitä mitä se näyttää teille Minun sydämeni osuudesta, joka te olette ja siitä osasta jota te näyttelette palvelussa ihmiskunnan heräämiseksi. Jokainen hetki joka mielestä tuntuu mysteeriltä, on sydämelle ehdottomasti selvä ja näyttää teille millainen Rakkauden pakkaus te olette ja sen osan siltaa jota te pidätte hallussanne.

 

sidebar-stars-long-5


sidebar-stars-long-4


sidebar-stars-long-8
line

line
sidebar-sign-up
line
donate