colTranslationsWe are honored to share the Messages from God
in the languages of the world.
world1
Teidän Sydämenne Kukoistavat
(Vastaanotettu 6/7/12)
Viestit Jumalalta
Yael ja Doug Powellin kautta
Circle of Light

Rakastetut, teidän sydämenne kukoistavat. Te olette kukkia Rakkauden Puutarhassa. Samoin kuin kukat puutarhassanne aukeavat ja kukkivat kosmisen suunnitelman mukaan, siunaten teitä kauniilla muodoillaan ja vaihtelevilla väreillään jotka saavat teidät ihmettelemään Minä Olen Rakkauden luovaa voimaa... näin on myös teidän sydäntenne laita. Ne kukoistavat nyt oman kosmisen mallinsa mukaan, ilmaisten täydellisesti sitä totuutta joka te olette.

Ne paljastavat teidän Rakkautenne suurenmoisuuden, tuoden teille sen lahjan joka te olette universumille. Ne paljastavat sen loiston... että teidän sydämenne muodostavat yhdessä Rakkauden ilmaisun mandalan, kukan joka on niin ihanan kaunis ja suloinen että kaikki mitä te voitte tehdä on tuntea kunnioitusta, rakastetut, ja sallia sen tapahtua.

Antakaa sydäntenne nyt ottaa valta ja paljastaa teille se kirkas ja ihana Valon täyttämä kauneus joka te olette. Te olette Rakkauden kukkia, niin ihmeellisiä että te siunaatte maailmaa ja tuotte tämän Rakkauden avaamisella mukananne ihmeellisen suurenmoisia aaltoja, kun se Rakkaus joka te olette huuhtelee läpi ego-unen ja tekee mielen luomuksista vielä läpikuultavampia, jotta niiden läpi voi nähdä Rakkauden täydellisyyden.

Kun tämä puhdas elämänvoima, teidän todellisen luontonne paljastuminen tapahtuu, teidän maailmastanne tulee yhä enemmän teidän Todellisen sydämenne heijastuma.

Teidän sydämenne kukkivat hämmästyttävästi. On aika huomata se, sillä enää ei voi kieltää sitä millaisia Rakkauden ilmaisuvälineitä te olette. Teidän sydämenne pitävät kiinni siitä että tämän Rakkauden koko loisto on nyt tunnistettava, tiedostettava teidän olemuksenanne. Rakkauden voimaa ei voi enää kieltää ja kun Rakkaus ottaa käyttöön koko teidän energianne, kaikki teidän aistimuskohtanne jotka eivät ole olleet sopusoinnussa elämän täyteyden kanssa latautuvat magneettisesti. Ne alkavat selvitä ja Luomakunnan itsensä täysi voima palautuu teidän energiakenttäänne niin että teidän jokainen hetkenne on Jumalan siunausta, lahjana tälle maailmalle.

Rakastetut, teidän sydämenne kukoistavat itsestään. Teidän Rakkautenne totuutta ei enää voi kieltää. Kun ilon moniulotteiset terälehdet aukeavat, te voitte vakuuttaa että ne ovat totuus teidän olemuksestanne ja teidän nykyhetkenne ilo. Te tulette näkemään mitä todella tarkoittaa rakastaa maailmaa, olla puhdas Rakkaus joka on koko ajan liikkeessä koskettaakseen kaikkea ja yhdistyäkseen kaikkien muiden Jumalan kukkien kanssa, kun ne kukkivat suurenmoisesti, paljastaen yhdessä totuuden maailmasta Rakkauden jatkeena, Jumalan sydämen kotina ja siten universumin keskuksena, Kaiken Mikä On keskuksena.

Joten se minkä olette nähneet tänä maailmana egomielen silmillä - jotain fyysistä, jotain erillistä, jotain joka ehkä on jaettu osiin - tämä on yksinkertaisesti kepulikonsti, nukkuvan mielen illuusio joka ei vielä pysty näkemään sydämen näkemystä siitä eikä totuutta sen omasta kosmisesta tarkoituksesta, joka on puhdas rajaton tietoisuus.

Tämän erillisen maailman illuusion alla on Rakkauden kukka joka on sanoin kuvaamaton, koska Luomakunnan sydän on ikuisesti kukoistava täydellisyydessään, halkeamaisillaan Luomakunnan ilosta, ja se on Kaiken Mikä On keskuksessa, säteillen kosmista loistoaan...puhtaan Valon lukemattomat terälehdet jotka ulottuvat läpi kaikkien havaintoulottuvuuksien ja yhdistävät puhtaan elämän Luomisen Hetkeen, Minä Olen Jumalan heräämiseen.

Kun tämä maailma todella heijastaa teidän yhteistä sydäntänne, se on Luomakunnan täydellisen Rakkauden leviämisen, Rakkauden moninkertaistumisen, Rakkauden kukoistavan tietoisuuden napa. Kun te tunnette vaikka vain hetken ajan tämän todellisen maailman voiman ja tarkoituksen joka on tämä kosminen mandala, joka säteilee kaikkia mahdollisia liikkeellä olevan energian värivivahteita Rakkaudesta kun sitä ilmaistaan, ilmentyneestä Luomakunnasta ilon hologrammina, niistä tulee sen kaiken keskus mitä täällä on, te.

Yksi kosketus, rakastetut, jossa on tämä täydellisyys, ja te tunnette totuuden sydämistänne, oman kosmisen tarkoituksenne kauneuden ja tämän maailman hämmästyttävän todellisen luonteen. Kaikki on tietoisuutta ja Rakkautta ja Rakkauden tietoisuutta ilmaistaan yhä loistavammin.

Kun teidän sydämenne lopulta tunnustetaan, kun sallitte tämän Rakkauden joka te olette , saada etusijan, te elätte niin hämmästyneinä että Rakkaus tavoittaa teidät, kohottaa ja ylentää. Rakkaus avaa teidän tietoisuutenne sydämenne totuudelle ja antaa teille mahdollisuuden ihailla sydämenne ainutlaatuisen Rakkauden ilmaisun kosmista suunnitelmaa ja tämän luomakunnan ihmettä joka hallitsee sitä kaikkea, mahdollisuuden ilmaista voimaa ja Valoa, ilmaista Rakkauden yhdistynyttä räjähdystä ja samalla syvästi kunnioittaa jokaista ainutlaatuista ja pientä kaikkien elämänvirtojen mallia Jumalan kokonaisuudessa.

Teidän sydämenne puhkeavat kukkaan kokiessaan tämän kokonaisuuden, kuvaamattomiin ekstaattisiin Rakkauden ilmaisuihin, antaen teidän rakastetut yksinkertaisesti katsella omien sydäntenne kosmista suunnitelmaa ja niiden ikuista luonnetta. Sydänten...jotka ovat sulautuneet toisiinsa Rakkauden laulussa, luoden lukemattomien kukkivien kukkien tanssin, pyörivien valojen jotka ovat kuin kosmista värillistä lasia, antaen Minun heräämiseni Valon kulkea jokaisen loistavan terälehden kautta koko sen monikerroksisessa loistossa , ja saaden tämän ainutlaatuisen ja loputtoman vaihtelevien Rakkauden mallien kosmoksen ja sen moninkertaistumisen ilmenemään sydämen näkökyvylle.

Kun te annatte sydäntenne totuuden tulla elämänne ja maailmanne keskukseksi, silloin se Rakkaus joka te olette, on täysin käytettävissä loistaakseen mielen erillisyyden symbolien läpi, tehdäkseen egon maailman yhä läpikuultavammaksi ja huuhtoakseen pienen mielen hyväksynnässä ja Rakkaudessa, kunnes sekin muuttuu täysin läpikuultavaksi, sallien puhtaan tietoisuuden tulla, niin että Minun Rakkauteni todellinen ja täydellinen suunnitelma voidaan toteuttaa.

Teidän sydämenne kukoistavat nyt, juuri Tällä hetkellä, tällä sekunnilla, tänä päivänä. Ettekö huomaa? Olkaa tietoisia. Tuntekaa mitä on tapahtumassa. Olkaa hereillä, rakastetut, tälle suurenmoiselle kokemukselle, kun Rakkaus vaatii takaisin maailman ja näyttää teille kaiken mitä te olette. kun te siirrytte pienen mielen ponnisteluperspektiivistä rajattomaan, iloiseen sydämen vastaanottokykyyn, te huomaatte että jokainen hetki on täynnä tarkoitusta.

Jokainen sekunti on täynnä totuutta, totuutta joka itsestään valaisee maailman Valolla, loistaa sen läpi mitä mieli luulee jähmeäksi, näyttää Minun puhtaan Rakkauden mallini heräävästä sydämestä, Minä Olen Jumalan sydämestä joka tulee tuntemaan itsensä teissä ja avautuu puhtaan elämän ihmeelle ja vastaanottaa Nykyhetken lahjan.

Olen sanonut teille että te olette syntyneet täysin uutena tässä Nykyhetkessä. Nyt teidän sydämenne näyttävät tämän loiston. Nyt, rakastetut, teidän sydämenne pysyvät järkkymättä läsnä Rakkauden voimassa ja kauneudessa. Nyt teidän jokainen henkäyksenne on vahvistus Todellisesta elämästä ja se maailma jonka te näette on sydämen näkökulma, täynnä ihanaa kauneutta ja Valoa ja Rakkauden energioita, tuoden mielenylennystä ja iloa, varmuutta Minä Olen Jumalan runsaudesta.

Te elätte täysin suojattuna oman todellisen itsenne ilmaisussa, kiedottuna tähän yhteyteen, ollen esillä puhtaana kauneutena, kun teidän sydäntenne kukat heijastuvat Rakkauden maailmana. Se minkä näette kahdella silmällänne on aina egomielen aistihavaintojen rajoittamaa, rakastetut. Mutta tämä teidän sydäntenne voima pystyy näyttämään teille täydellisesti mitä tarkoittaa olla Jumalan

hologrammi ja puhtaan Rakkauden väline.

Mitä enemmän annatte sydäntenne kukoistaa, mitä enemmän te tiedostatte mitä tapahtuu, sitä enemmän teidän hetkenne ovat täynnä iloa ja teidän päivänne täynnä ihmeitä...ihmeitä ainakin pienelle mielelle. Kuitenkin se mikä näyttää ihmeeltä duaalisuudessa on yksinkertaisesti totuus teidän kukoistavista sydämistänne.

Te jotka olette kukkia Jumalan Puutarhassa...kukoistava ikuisen Rakkauden sydän...Kaiken sen sydän mitä Minä Olen, joka odottaa saadakseen näyttää teille sen maailman jonka sydän näkee. Tämä maailma on kaikkiulotteinen ja on olemassa kautta kaikkien aikarajoitusten, mutta on Alpha ja Omega, täydellinen annetun ja vastaanotetun Rakkauden kehä.

Se on jo tehty. Teidän sydämenne on avattu. Nämä ihanat Rakkauden kukat ovat täydessä kukassa ja elämän puutarha joka on tämä maailma ilmenee puhtaana tietoisuutena ja Rakkautena ja kauneutena joka läpäisee koko teidän olemuksenne ja näyttää teille teidän todellisen itsenne hologrammin. Se antaa teidän nauttia täysin siemauksin teidän oman suunnitelmanne moninaisuudesta Minä Olen rakkauden suurenmoisena sydämenä.

Teidän sydämenne kukkivat jo. On kysymys vain teidän näkökulmanne muuttamisesta. Rakkautta ei enää kielletä ja maailma paljastaa totuutensa Jumalan suurenmoisen sydämen kotina. Se minkä olette kokeneet fyysisenä, jossa on niin sanotusti hiekkaan piirrettyjä viivoja, on myös olemassa omassa todellisessa luonnossaan puhtaana ekstaasin ja rauhan ilmaisuna, ja Rakkautena joka menee yli pienen mielen ymmärryksen mutta jonka sydän täydellisesti tuntee.

Ja rakkaimmat, kun tämän Rakkauden, joka kukoistaa teidän sydäminänne, annetaan loistaa maailmalle, se tekee todellakin maailman läpinäkyväksi ja yhä enemmän sydäntä heijastavaksi. Se minkä näette tulee sopusointuun sen kanssa mitä koette sydämenne kautta. Se ylittää sen mitä ymmärretään vain elämisellä paratiisissa. Paratiisikin on pienen mielen käsite. Se ylittää niin suuresti pienen mielen kyvyt, että ainoa tapa elää tässä Todellisessa maailmassa on teidän sydäntenne kautta. Ja rakastetut, teidän sydämenne ovat jo kotona. Tämä maailma jossa kaikki sydämet ovat yhtä, on säteilevä heijastuma niiden keskuksesta.

Te olette puhdasta kauneutta ja täydellisyyttä ja Rakkauden totuus on totuus teistä. Kun te sallitte itsenne kokea sydäntenne kukoistuksen, silloin se Rakkaus joka te olette tulee rakastamaan egon vapaaksi, muuttaen kaikki havainnot duaalisuudesta Minä Olen Rakkauden kaiken käsittävyydeksi.

Teidän sydämenne kukkivat Jumalan Puutarhassa, kosmisen tarkoituksen puutarhassa, jonka tarkoituksena on laajentaa Rakkautta kaikkiin suuntiin. Te rakastetut olette se keskus jonka kautta Rakkaus tuntee itsensä ja jonka kautta Minä herätän Sydämeni, ja yhtenä elämänä joka ilmenee kauneuden kautta; rikkaampana, syvempänä ja paljon intohimoisempana kuin mikään mitä on aikaisemmin koskaan koettu, riippumatta siitä kuinka ihana kosminen malli on ollut.

Tämä on teidän heräämisenne Rakkauden Tahdon täyteyteen kun jokainen ainutlaatuinen ja täydellinen Jumalan ilmaus ilmentää Rakkauden ihmettä olla aina enemmän kuin itsensä. Egomieli saa nähdä runsaasti ihmeitä kun Rakkauden totuus tulee näkyvämmäksi. Kuitenkin todellisuudessa se mitä pieni mieli näkee ihmeinä on vain pikkuruinen osa Rakkauden voimasta ja täydestä ja loistavasta elämän vastaanottamisesta. Teidän sydämenne ovat puhtaita, ihania Jumalan kukkia. Te olette kaikkea mitä Minä Olen ja te olette Minun yllätykseni.

Te olette se Rakkaus joka Minä Olen, rakkaat, laajentuneina aivan uusin tavoin ja siten tämä ilo jonka me jatkuvasti jaamme keskenämme, tämä suurenmoinen kiitollisuus elämän kauneudesta ja kaikesta mitä Rakkaus antaa. Nämä sanat ovat yksinkertaisesti tienviittoja jotka osoittavat tien sinne mitä jo tapahtuu teidän sisällänne. Kun huomaatte egon maailman tulevan yhä läpinäkyvämmäksi, pysykää sydämissänne, rakastetut, ja iloitkaa. Se on mitä ihmeellisin lahja. Se minkä mieli kokee kun Rakkauden Valo saa vallan, tulee paljastumaan Hyvän lisäyksenä, runsauden lisääntymisenä niin kauan kuin sydän on siinä mukana.

Tämän vuoksi meillä on yhteytemme, jotta voin jatkuvasti muistuttaa teille että te olette Rakkauden sydän, että te vedätte jokaisen henkäyksenne puhtaana elämän lahjana ja että teidän olemassaolonne on todellinen kosminen ihme josta Minä Olen aina hämmästynyt.

Tulkaa! Tuntekaa ihanien puhtaiden ja kauniiden sydäntenne totuus kun ne kukoistavat Rakkautena ja antakaa tämän kukoistuksen tulla teidän polttopisteeksenne. Teidän sydämenne näyttää teille Todellisen maailman, Rakkauden ja kauneuden maailman joka ylittää kaiken mitä mieli luo.

Te ihmettelette joskus Luonnon kauneutta. Kun te katsotte kukkaa te pohditte luovuuden yksityiskohtia ja ihmeitä. Teitä vetävät myös puoleensa pienet kuvat jotka esittävät malleja kaiken käsittävästä Valosta. Nämä vihjeet muistuttavat teitä siitä totuudesta että teidän sydämenne on heräämässä ja että se on universumin keskus. Tulkaa! Juhlikaa sydäntenne kukoistusta Rakkauden Puutarhassa.

 

sidebar-stars-long-5


sidebar-stars-long-4


sidebar-stars-long-8
line

line
sidebar-sign-up
line
donate