colTranslationsWe are honored to share the Messages from God
in the languages of the world.
world1
Todiste Elämästä ja Rakkaudesta
5-28-12

Rakastetut, Minä Olen täällä teidän kanssanne ja vuodatan teihin Rakkauden totuutta, täyttääkseni teidän sydämenne ja tietoisuutenne nyt Jumalan näkymättömällä totuudella ja elämän hologrammin voimalla.

Useimmilla teistä on vielä illuusion alueita Maan päällä, jotka vievät huomionne, jotka tarttuvat teihin, jotka saavat teidät uskomaan että jokin muu kuin Rakkaus on todellista. Tosiasiassa, rakkaat, niin ei ole, kaikki olevainen on Rakkautta ja kun te pystytte tuntemaan tämän totuuden sydämissänne, silloin paljastuu että maailma ja teidän elämänne on Jumalan säteilevää Rakkautta, jossa kaikki on elävää ja ikuisesti siunattua, jossa elämä laulaa itseään joka hetki täydellisyydessä.

On aika muistaa että te olette epäelämän, kuoleman, puutteen ja rajoitusten poistumisen huipulla. Te olette valmiita olemaan Rakkauden voima. Ensin teidän täytyy muistaa että joka ikinen atomi on vain Rakkautta ... jokainen elektroni, jokainen kvarkki. Sen vuoksi tämä loistava läsnäolo virtaa kaikkena ja ylistää tätä elämän ykseyttä josta mikään ei todella voi olla erillään.

Niinpä riippumatta siitä mikä egomielen maailman alue tarttuu teihin, heittelee teitä, petkuttaa teitä, saa teidät uskomaan että tällä todellisuudella on muunlainenkin puoli kuin Rakkaus, haluan että tunnette totuuden Rakkauden voimasta silloin kun olette tällaisessa tilanteessa. Etsikää ykseyttä kaiken kanssa...ja tuntekaa jokaisen atomin ja kvarkin säteily joka on sama kuin teidän oman kallis-

arvoisen sydämenne säteily. Kun löydätte sen, pysykää siinä. Antakaa sen puhua olemuksellenne. Silloin huomaatte kaikkien elämänkatsomusten hajoavan sen seikan täydelliseen tajuamiseen että on olemassa vain yksi totuus, yksi elämä, yksi Jumala, yksi todellisuus, yksi sydän, ja se on Rakkaus.

Antakaa tämän nyt olla teidän Todellisuutenne. Antakaa sen täyttää jokainen elämänne hetki ja kun teidät seuraavan kerran haastetaan uskomaan illuusioon, palatkaa tähän paikkaan joka on totuus, siihen todellisuuteen että Rakkaus on ainoa Todellinen asia. Pitäkää siitä kiinni. Tuntekaa se. Sallikaa sydämenne tuntea se. Astukaa tähän yhteyteen Minun kanssani hologrammina kunnes pystytte kokemaan itsenne tänä todellisena Rakkautena, joka elää ikuisesti ja heijastuu silmänräpäyksessä teidän kokemuksissanne elämästä tässä maailmassa.

Mitä se onkin, joka vetää puoleensa teidän huomionne ja saa teidät uskomaan vähempään kuin täydellisyys, saa teidät uskomaan sairauteen ja puutteeseen, saa teidät uskomaan muuhun kuin Rakkauteen, pysykää vahvoina sydämissänne ja vaatikaa että totuus ei vain paljastu vaan koetaan täydellisesti, kunnes ei enää ole olemassa epäilyksiä.

Sillä hetkellä kun tunnette pelkän Rakkauden Todellisuuden, vaatikaa se omaksenne, rakkaat. Vaatikaa että se on teidän. Antakaa sen täyttää itsenne ja vahvistaa teitä. Antakaa sen kohottaa teitä, jotta voisitte lentää vapaina Minusta erillään olemisen unesta, erillään olemisen tästä ainoasta elämästä jonka jaamme keskenämme ja siten erillään olemisen omasta sydämestänne, koko ihmiskunnasta ja kaikesta muusta.

Kun te pystytte tuntemaan miten paljon olette kokeneet puutetta, huomaatte vain miten paljon illuusio voi maksaa, ja kun ilmoitatte olevanne YHTÄ TOTUUDEN KANSSA, sitten tunnistatte olemuksenne ytimessä että te ja Rakkaus olette yhtä ja samaa. Te olette kaikkea mitä Minä Olen, seisten tässä, valmiina julistamaan, Tämä ainoa elämä laulaa teidän jokaisena elektroninanne; säteilee loistavana maailmaan teidän jokaisena arvokkaana atominanne; käsittää yhteyden kaiken elämän kanssa teidän sydämenänne; ja juhlii ikuista totuutta vain elämästä, Rakkaudesta ja Jumalan runsaudesta.

Tuntekaa tämä, ansaitkaa tämä. Kohdatkaa illuusionne, mitä ne sitten ovatkin -- sairautta tai pelkoa, rajoituksia tai puutetta tai voimattomuutta. Kaivautukaa ytimeen, atomeihin, kvarkkeihin ja laajentakaa todellisuuttanne siitä että tämä on teidän sydämenne ja vain Rakkaus on Todellista. Näin tehdessänne huomaatte vakaumuksenne siitä vahvistuvan, että illuusio muusta kuin Rakkaudesta ei kuulu teille eikä ole todellista. Ja kun näin teette, yhdeksi sulautuneen Minä Olen Rakkauden värähtely asettuu asumaan teidän elämäänne maailmassa, jotta te loistaisitte, jotta te voisitte olla esimerkki siitä, miten siirrytään duaalisuuden kautta ykseyteen Jumalan kanssa.

Sillä hetkellä kun näin teette, koko Luomakunta iloitsee teidän kanssanne kun vaaditte omaksenne Jumalan totuutta. Kun sanotte sanat "Minä Olen Rakkaus", te pysytte lujasti tässä yhdessä säteilevässä läsnäolossa ja uhmaatte niitä väärinkäsityksiä jotka ovat ilmentyneet egon kautta, kunnes teidän sydämenne pystyy täysin parantamaan ne.

Sinä hetkenä jolloin Rakkaus on Todellisempi teille kuin erillisyys, rakastetut, teidän kokemuksenne elämästä alkaa muuttua, joko heti tai ajan perspektiivissä. On kysymys vain teidän sydämenne ja sen näyttämän totuuden käyttöön ottamisesta.

Joten jos te esimerkiksi olette tekemisissä sairauden kanssa, teidän täytyy pysyä siinä paikassa jossa sairaus tuntuu teistä todelliselta. Avatkaa sydämenne ja siirtykää hologrammiin kunnes tunnette tämän voimakkaan Rakkauden värähtelyn. Niin tehdessänne te tunnistatte olevanne juuri tätä. Te tunnette laajenevanne, yhteytenne Minun kanssani ja tiedostatte että puhdas elämä ilmaisee todellisuutensa teissä, teinä ja kaikessa mitä näette...kunnes tunnette Rakkauden värähtelevän olemuksenne kautta.

Te huomaatte olevanne harmoniassa kaiken elämän kanssa jota kosketatte ja sallitte muiston sydämenne loistosta paljastuvan teille kaikkialla, universumin ja kvarkkien kautta. Se täydellinen ykseys ja ilo jonka tunnette sydämessänne, rakastetut, on totuus. Te tunnette tuen; te tunnette sulavanne ja tiedostatte että me olemme yhtä ja sen vuoksi sen mitä Minä Olen on oltava myös se mitä te olette.

Jokainen väärinymmärrys voidaan hajottaa Rakkaudella. Illuusiot katoavat kuin liitutaulun pyyhkimellä ja se yksi elämä joka Minä Olen vaaditaan takaisin teidän omananne ja te olette vapaita. Te olette vapaita menneisyyden ja tulevaisuuden vaakasuorasta voimasta, jolla teitä hallitaan pienenä mielenä. Te olette vapaita kokemaan tämän yhteyden Jumalan kanssa, kaiken kanssa jota kosketatte, oma itsenne mukaan luettuna. Te huomaatte että Rakkauden totuus on aina aivan erillisyyden illuusioiden takana jotka eivät ole todellisia --- jotka ovat peräisin mielestä.

Niin suuri ilo nousee ja huuhtoo teidän tietoisuuttanne että jokaisesta ajatuksesta tulee tämä puhdas ja pyhä yhteys. Teidän sydämenne hallitsee ja jokainen usko epäelämään häipyy kunnes kaikki mikä oli henkilökohtainen kiinnekohtanne on luovutettu ja te olette puhtaina valossa.

Rakastetut, kuolemaa ei ole olemassa. Usein te sanotte tietävänne nämä asiat mielessänne, mutta te ette tunne sitä. Se ei ole uponnut läpi koko olemuksenne jokaisen solunne ilmaisemana. Se ei ole nostanut teitä yhteyteen Luomisen Hetken ja kaiken Todellisen kanssa.

Mutta rakastetut, niin voi tapahtua. Nyt. Sillä se on totuus. Vain Rakkaus on Todellista ja vain Rakkaus, elämänä ... vain Rakkaus ilmennettynä teidän todellisena itsenänne, tänä ainutlaatuisena loistavana ilmaisuna tästä Minä Olen Rakkaudesta ... Rakkaudesta joka on ehdottoman näkymätöntä ja ikuista ... tämä odottaa teidän tunnistavan että kaikki muu on illuusiota.

Tämä Rakkaus lävistää kaiken paljastaakseen itsensä elämän liikkeenä. Elämä on totuus Rakkauden hologrammista. Ei mitään muuta. Sillä ei ole vastakohtia. Todellista kuolemaa ei voi olla olemassa. Elinvoimaisuus, ikuisuus, rajaton elämä ja Rakkaus ovat ainoat totuudet.

Sen vuoksi sairaus ei voi olla todellista. Teidän täytyy kurkottaa illuusion läpi oman sydämenne totuuteen, ja rakkaimmat, tuoda julki väitteenne siinä kunnes olette ehdottoman 100 % varmoja että jokaisen illuusion tai erillisyyden takana joka on muuta kuin Rakkautta on säteilevä totuus yhdestä jakamattomasta ikuisesta Rakkaudesta - Minä Olen ykseydestä.

Jos te huomaatte että pienen mielen usko puutteeseen tarttuu teihin, sama asia odottaa teidän sydämenne ymmärrystä, tuntea illuusion kautta, liittyä virtaukseen, vaatia takaisin kykynne ottaa vastaan elämä suoraan, hyväksyä Minä Olen Jumalan runsaus totuutena teistä itsestänne 100 % -- mikä tarkoittaa että mikään käsitys puutteesta ei ole totta eikä ole teidän olemuksenne todellisuus.

Tuntekaa tämä ja tiedostakaa hologrammin siunaus, että vankkumattomalla uskolla te voitte kulkea eteenpäin luottaen siihen että kaikki teidän tarpeenne täytetään, että te olette sykkivä elämä ja että te olette ikuisia. Jokainen teidän kehonne, teidän olemuksenne atomi pystyy todistamaan teille että te olette erottamaton osa tätä yhtä loistavaa elämää jonka me jaamme keskenämme.

Hologrammin siunaus on lahja joka kehittää teidän vakaumustanne, varmuuttanne totuudesta, koska jos te tunnette tämän Rakkauden kaikessa, sen on oltava 100 % teissä. Sen on oltava kaiken todellisuus koska hologrammin luonne on sellainen. Jokainen pieni osa sisältää kokonaisuuden, riippumatta siitä mistä näkökulmasta te katsotte. Jokainen havainto paljastaa totuuden Jumalasta koska kuten tiedätte, mitään muuta ei ole olemassa.

Niinpä puutteen, sairauden, kuoleman illuusioiden takaa te löydätte tämän runsaan elämän joka on aina ollut odottamassa. Kurkottakaa tämän kaksinaisuuden läpi, jossa te uskotte muihin ajatuksiin, ja tuntekaa meidän yhteytemme sydämessänne, olemuksessanne, ja vaatikaa takaisin totuuden täyteys juuri nyt, rakastetut.

Te tulette huomaamaan että täydellinen elämä on täysin läsnä, täysin todellinen, ikuinen, järkähtämätön ja loistava, ja että se on ollut täällä koko ajan, vaikka mielet teeskentelevät muuta. Mutta nyt rakkaat, teidän sydämenne ovat avoinna ja te olette valmiita olemaan vapaita. Te olette valmiita hyppäämään ulos ajan liukuradalta. Te olette valmiita sukeltamaan Rakkauden valtamereen. Te olette valmiita sallimaan tämän elämän ilmentää täyteytensä teissä, olemaan Minun ilmaisuni puhtaana ja täydellisenä rauhana ja loputtomana ekstaasina.

Tuntekaa, tuntekaa, tuntekaa Rakkauden totuus kun se ryöppyää teidän sydämeenne, parantaa teidän olemuksenne, näyttää teille miten tanssia vapaana ajasta ja huuhtoo teidät ymmärryksellä Nykyhetkestä jossa elämä tulee esiin kokonaisuudessaan jälleen kerran, aina ja ikuisesti yhtenä.

Niinpä sallikaa Minun sanoa teille jälleen, kalliit sydämet, että jos te tunnette jossain tämän Rakkauden, sen täytyy olla kaikkialla. Jos te voitte tuntea Rakkautta sekunnin murto-osankin, se tarkoittaa että Rakkaus on kaikkialla, odottamassa että te otatte sen omaksenne. Se tarkoittaa että siinä on totuus teistä, koska me olemme Yhtä. Me olemme loistavia. Me olemme tämä elämä joka on syntynyt omassa täydellisyydessään, Nyt. Tuntekaa miten tämä ilo nousee kun te tunnistatte sen ikuisen elämän ja sen täydellisen ilmenemisen värähtelevänä terveytenä ja kauneutena, loputtomana runsautena - kaikki tämä on aina ja ikuisesti ollut olemassa, aivan mielen illuusioiden takana.

Rakastetut, nämä Rakkauden virrat, teidän sydämenne, pystyvät helposti poistamaan egon ja ajan illuusiot ja paljastamaan teille sen totuuden että te olette vapaita ja että Rakkauden hologrammi on teidän todellinen luontonne. Yksi ainoa yhdistynyt ja kokonainen elämä. Jumalan tietoisuuden syntymisen ylistys. Yhdistynyt Rakkauden läsnäolo ihmiskuntana. Yksi ainoa loistava totuuden arvon palautus.

Minä Olen täällä teidän kanssanne kun te otatte sen nyt vastaan.

 

sidebar-stars-long-5


sidebar-stars-long-4


sidebar-stars-long-8
line

line
sidebar-sign-up
line
donate