colTranslationsWe are honored to share the Messages from God
in the languages of the world.
world1
THE POWER OF LOVE STANDING IN THE FIERY FURNACE
18.10.2011

Det er tid for at du opplever ditt eget brennende hjerte, tid for at du er helt levende og støttet av kilden til alt liv og alle velsignelser. Det er tid for å ta tilbake verden, å omskape egosinnets projiseringer til sannheten i gudshjertet. Det er tid for å finne tilbake til din sanne identitet.

For å gjøre dette må vi ha en dør som du kan åpne til storheten i virkelig kraft, slik at du kan føle guds gudommelige smelteovn, så du kan oppleve eksplosjonen i atomisk energi, som du er, og du kan oppleve livet fullt ut. Når du gjør det så vil du kjenne at i denne verden har du enda ikke opplevd hva livet er. Du har ikke hatt et glimt av eller rørt ved følelsen av å være levende.

Du står på randen av å endre dette. Det som vil føre deg der, ved gudommelig bestemmelse og ved kraften i din intensjon, er å være disse tre ordene, «jeg elsker deg».

Dette er ord som ved første øyekast ser ut som om de styrker ideen om dualitet, å anerkjenne at der er et «jeg» og et «deg». Sannheten er at det er kjærlighetens kraft som ved hjelp av ditt åpne hjerte tar «jeg» og «deg» og fører det inn i midten, inn i kjærlighetens kraft, inn i anerkjennelsen av den ene kraften, inn i opplevelsen av det ene hjertet. Det gir deg muligheten til å se på verden som du har trodd på, som du har opplevd, som du har skapt, å ta den tilbake, å ta den med hjem .... å gi den tilbake til meg, og for deg å ta tilbake virkeligheten om hvem du er som den ene sanne gudskraften og den majestetiske og vare skjønnheten i kjærlighet.

Dette handler om å gjenskape sirkelen. Å huske at både ditt uttrykk for kreativitet og enhetskraften i hjertet ditt skal feires, anerkjennes og leves fullt ut i glede og takknemlighet. På den måten vil disse tre kraftordene være døren til å gjenskape den sanne identiteten, døren til å akseptere den atomiske livskraften som vil være drivkraften i dette nye uttrykket i verden, som guds hjerte skaper det, verden uttrykt som den du er.

For å gjøre dette er det nødvendig med transformasjonens ild, som allerede er i smelteovnen i hjertet ditt. La oss bruke ordene «jeg elsker deg» for å hente det frem, for å lede dualiteten inn i midten, inn i kjærligheten. Og bruke ilden i tvillingflammen i guds hjerte, skapelsesenergiene som du er, for å løse opp hver illusjon om å være adskilt, gjennom kjærlighetens kraft.

Det er tid for å ta det tilbake, tid for å se på verden som er skapt av egoet og gjøre den om til kjærlighetens språk, i skapelsens kammer som er ditt hjerte. Gå gjennom denne døren når du sier ordene «jeg elsker deg», når du ser på verden. Uansett hva du ser på så vil det øyeblikkelig bli trukket inn i gudshjertet hvor all illusjon smelter vekk og hvor hjertet ditt er denne historien om det eneste livet som er.

For hver enkelt av dere, når du ser på verden som trossystemene i hjertet ditt har skapt, og du tillater denne utrolige kraften å ta tilbake disse tingene – i hvert øyeblikk som du gjør dette er du fylt med kjærlighetens kraft. Du blir ilden i denne levende brannen, og du kan føle deg oppløftet når du føler verden brenner vekk, hvor alle livene med smerte og frykt oppløses og du er opplevelsen av gud, hellig, hel og fullt levende liv.

Du har ikke levd før du tar tilbake dette og du er denne sannheten. Den venter på at du er denne kraften, på at du lever kjærligheten. Vi har ofte snakket om å være broen, om din plass i denne verden som hjertet i tjeneste. Når du nå tar steget fram og tar din plass, når hjertet ditt er anerkjent og du brenner med sannheten, når de guddommelige pulsslagene i skapelsen tar deg tilbake og du er universet som skaper mer kjærlighet - i de øyeblikkene i sannheten, i rommet mellom dine hjerteslag, i rommet mellom ordene «jeg elsker deg» så endres alt. Sannheten om kjærlighet er endelig det som utstråles.

Om du ganske enkelt gikk fullt og helt inn i ditt hjerte, gikk inn i opplevelsen av å være helt levende, om du ble den glade opprømtheten som skapelsen er, så ville du ganske enkelt miste dette fokuspunktet, denne kroppen, denne opplevelsen av verden. Selv om tiden vil komme at dette er helt passende og riktig, så er ikke det nå. Du har kommet her med en slik hengivenhet, med et slikt ekte ønske om å tjene kjærlighet og om å gjenskape i alle opplevelser sannheten om enhet, at du vet i ditt hjerte at du ikke vil forsvinne, for du er det som frembringer gudshjertet.

Du er uttrykket for den guddommelige resonans som gjør denne kjærligheten tilgjengelig for alle, det som tillater sannheten å være tilstede midt i illusjonen om dualitet, og det er behov for deg. Så denne døren tillater deg å stå i begge opplevelsene – på den ene siden å bli sannheten i hjertet ditt, den ubeskrivelige eksplosjonen av rent liv, det indre halleluja som åpner opp din bevissthet om at du blir universets sang OG din opplevelse som menneske og forståelsen av, og de som ikke har vært her kan ikke forstå det, hva det betyr å være nedsunket i illusjonen om alt som ikke er kjærlighet og alle de uendelige mulighetene som spiller seg ut i på dette stedet som kalles livet på jorden.

Potensialet for at denne delen av skapelsen, for at dette livet på jorden vil bli edens hage, for at dette vil være et uttrykk for det ene hjertet i skjønnhet langt utover sinnets fantasi – det er dette som gjenskapes som verden. Du er «jeg'et» med en unik identitet som alltid forblir, ikke «deg'et» som ser på livet som adskilt – mennesker som adskilt fra hverandre, at «ikke bra» er mulig på samme måte som perfeksjon.

Når de to måtene å se på møtes i verden, så vil resonansen i guds ord rense feltet, det vil åpne opp for opplevelsen av virkelighet, og la guds hjerte skinne og reflektere alle steder, i alle retninger i sin helhet, alt på en gang. På den måten kan alle historiene forsvinne når de blir brakt inn i ordene, inn i kjærlighetens resonans, når de blir omskapt til kraften som skapelsen er, og tatt tilbake til resonansen i Gud jeg er og den resonansen er selvfølgelig kjærlighet.

Jo mer du åpner denne døren, jo mer vil du være i stand til å være denne broen, jo mer vil du kunne stå i smelteovnen. Husk historien fra bibelen. Her er det som er sant i den... at du kan stå i den brennende smelteovnen i hjertet ditt og gi sannheten til verden. Det som har vært sett på som utenfor kjærlighet kan, gjennom kraften i din tro og din standhaftighet, bli brakt inn i selve smelteovnen og bli omskapt til sannhet.

Fordi du er denne broen, fordi du har levd dette livet på jorden, så er du verktøyet som kalibrerer, som kan ta denne atomiske kraften og omforme den via din intensjon, din standhaftighet og din tilstedeværelse i verden ... og tilby den som en resonans, som ordet, som kjærlighet til det du inkluderer i din intensjon.

Så la din intensjon, mine kjære, være at hva du enn ser på, uansett hvilke minner som kommer til deg, uansett hvilke historier i verden du blir oppmerksom på – om det er på nyhetene, på internett eller annet vis – uansett hva som kommer inn i din bevissthet så kommer det fra meg, slik at du kan oppfylle avtalen din med meg fra før du kom hit.

Du skal være denne formidleren av endring og forvandling, å være den som står i smelteovnen i guds hjerte, formidle sannheten om kjærlighetens kraft og strekke ut begge hendene – én til din egen identitet som du har tatt slik at du kan leve her og én til opplevelsene i dualitet som du kaller verden, og som er alle trossystemene i hjertet, som er den samstemte drømmen om dualitet.

Når du står i kraften i ditt hjerte så tar du alle historiene dine inn i den brennende smelteovnen, alle opplevelsene av dualitet, alt du ser som ikke er gudshjertet, alt som ikke er et uttrykk for kreativitet. Når du står i kjærlighetens flammer, la det brenne. La kjærligheten oppsluke deg. La kjernen, la essensen i ditt vesen etablere på nytt det du visste i begynnelsen – at kjærlighet er den eneste livskraften, og at ingenting som ikke er kjærlighet kan stå imot kjærlighet når den er valgt og anerkjent, når den er innstilt på å tjene, når du er klar for å overgi deg helt til sannheten i ditt hjerte.

Så jeg gir deg disse ordene med mer mening, slik at når du bruker dem så vil vår samhørighet forsterkes. Nå når illusjonene brenner bort og kjærlighetens flammer forvandler alle gamle oppfattelser, så ber jeg deg om å stå støtt i ditt hjerte, å være verktøyet som forvandler dualitet, slik at når guds lys, når kraften i hele skapelsen kommer så vil den strømme gjennom menneskehetens hjerter og skape symbolene av én skjønnhet, av utrolig glede og en opplevelse av livet – rent, direkte og kraftfullt, som gir opplevelsen av hva det vil si å være fullt ut levende.

Å leve i illusjonens historie, mine kjære, er å være ganske adskilt fra din egen vitalitet. Du lever nesten utelukkende i sinnet og de små bitene av liv som kommer igjennom er i de øyeblikkene hvor døren er åpen i orgasme, når du elsker med et åpent hjerte, gjennom så intense opplevelser at sløret faller, og som gjør at egoet overgir seg.

Men disse gangene har frem til nå vært begrenset i antall og har vært sett på som ekstraordinære, når sannheten er at de er livet du er – skapelseskreftene som gir deg liv. Mine kjære, hvordan jeg fryder meg for deg når du endelig er fullt levende i ditt hjerte, forbløffet over iveren etter å leve som gnistrer i din bevissthet og eksploderer i ditt hjerte. At alt du berører kommuniserer sin forbløffelse over lynnedslaget i Gud jeg er som gnistrer gjennom det, og at hjertet ditt husker at du er guddommelig.

Å elske, å skape mer og mer kjærlighet, du er den kosmiske orgasmen som skjer nå. Om du noen gang har trodd at du har hatt en utrolig orgasme, vær forberedt på å bli oppløst i forbauselse over livet, og så mye av det, alt på en gang. Hele eksplosjonen i hele skapelsen sprenges gjennom deg nå, gnistrer gjennom hvert elektron i det du kaller «kroppen», og hver og et av dem tennes i en kosmisk orgasme, og hvert pust trekker inn evigheten og puster ut en slik glitrende bønn av takknemlighet at den er hørt gjennom hele kosmos.

Så selv de av dere som har gjort slike ting som ekstremsport eller elsket for å åpne denne døren, for å føle livet .... mine kjære, du har bare så vidt sett et glimt av hva det betyr å være dette livet i hele sin glans og prakt, sin intensitet, sin storhet og mysteriet. Er du klar for å finne ut av det?

For å gjøre det må du gi slipp på sløvheten, gi slipp på alle de måtene du gjemmer deg på, overgi identiteten din som egoet har bygget opp, være villig til å være det åpne hjertet, levende, fylt med kraft og undring. Så du må gi slipp på idéen om sårbarhet, som selvfølgelig kommer fra løgnen om maktesløshet.

Når du sier ordene «jeg elsker deg» og føler at du fylles opp av skapelseskraften som forsterker resonansen, der og da begynner du å fungere som det åpne hjertet i kjærlighetskraften. Du trenger ikke gjøre dette til noe som trenger tid for å skje. Allikevel, hvis det gjør det, mine kjære, så spiller det ingen rolle, for i det øyeblikket du tar steget inn i den brennende smelteovnen, så blir hver oppfattelse av tid oppløst, blir brent opp i ekstasen.

Så om du akkurat nå bare kan tillate et lite glimt, mine kjære, tillat det!! Gi deg selv hver smakebit du kan av å være livet, av å være forlengelsen av dette underet, å være det ubeskrivelige og strålende hjertet mitt som kan holde hele skapelsen og elske den, og derfor lett kan holde verden slik at kjærlighetskraften endelig kan ta den tilbake, kan etablere følelsen av å være Hjemme akkurat her for absolutt alle.

Hva hjertet ditt føler når du hører dette er sannheten. Når du først har følt det, la resonansen gå gjennom sinnet. La det skape de bildene som vil bli det hjertet ditt vil uttrykke, en verden i perfekt skjønnhet og uendelige goder, hvor hvert menneske blir æret og vet sannheten at de er guds hjerte, hele og perfekte og at kjærlighetskraften sprenger seg frem og hele tiden bærer med seg så mye liv, så mye energi at alle opplevelsene av å være påvirket av livet på utsiden av en selv blir umulig, og hele verden er blitt det som uttrykker kjærlighetshjertet.

Men du kan ikke gjøre dette i sinnet, mine kjære, uansett hvor mye tid du bruker på å visualisere og fantasere. Det må komme gjennom hjertet. Resonans i vibrasjon er ordet, er kreativitet, er den endeløse kjærlighetskraften som blir uttrykt i symbolene som du får leke med, i store bølger av kosmisk kreativitet, til verden bare blir et uttrykk for bevisstheten i hjertet som synger denne sangen om jorden og synger den på en vakker måte.

La meg minne deg på at du ikke kan gjøre dette ved å rette oppmerksomheten din, din guddommelige kreativitet, på verden utenfor deg selv og tro på den, for det du tror på gir du liv. Det du ser og anerkjenner som virkelig, vil du gi denne skapelsesenergien til, slik at det kan fortsette og kan utvides.

Derfor er det så viktig å bruke disse ordene, disse kraftordene, guds forbønn som stopper verdens drøm umiddelbart og som bokstavelig talt sier til deg at du bare kan skape fra kjærlighet. Derfor, det dine øyne hviler på... ikke bare tror du ikke på det lenger, du bekrefter det ikke. Du gir ikke denne guddommelige energien i ditt hjerte og din oppmerksomhet til en verden i dualitet, til uttrykkene av begrensning og frykt.

I det øyeblikket du sier disse tre ordene, «jeg elsker deg», så stopper du rekken av dualistiske opplevelser, opplevelsene i livet og troen på tiden, og gjenskaper forbindelsen oppover til det guddommelige, slik at hjertet kommer inn i nå'et og forener sannheten om hvem du er med det som du har sett på som utsiden av deg. Du tar det inn i ditt kjærlighetshjerte og gjør verden hel igjen gjennom den guddommelige loven om resonans – fra guds sannhet sprer det seg utover i symbolene av det ene hjertet i Gud jeg er.

Fordi dette er en tid som frembringer denne forandringen, skapt av menneskehetens bevissthet om at noe er i forandring, så er det umulig for deg å unngå å merke det som skjer. Mine kjære, jeg har ikke lyst til at du skal unngå det. Jeg har nettopp lyst til at du skal se alt, elske alt og si disse ordene. Før sinnet kan komme med noen form for fordømmelse, noen vurderinger i det hele tatt, si ordene, «jeg elsker deg».

Så kanskje noen vil skru på nyhetene og du vil se bilder av opprør og høre kommentarer som er fylt med frykt. Før du tillater sinnet å vurdere, akkurat da, si ordene som kan oppløse dualiteten. Gå inn i hjertet ditt og si «jeg elsker deg» og hold fast ved avtalen vår som ble laget før du kom her om å være dette instrumentet – at du ville være her i denne tiden og være broen i den brennende smelteovnen i ditt hjerte, å kreve tilbake sannheten om kjærlighet som den eneste gudskraften og din sanne identitet.

Så selv om vi ikke er adskilt så sier jeg disse ordene til deg, «jeg elsker deg» slik at du kan føle vår samhørighet, at magien og mysteriet i skapelsen er det at vi kan være én ting og ha dette forholdet til hverandre, og akkurat slik er det med verden, mine kjære. Du kan være den samme kjærligheten med alt som eksisterer i verden og du kan glede deg over det fantastiske i mangfoldigheten, den utrolige kreativiteten i hjertet i Gud jeg er, som selvfølgelig er deg.

Når du vender tilbake til livet, ååå, gleden i å være fullt ut levende og totalt oppslukt av gavene av kreativiteten i guds hjerte i hele sin stråleglans, og hver uttrykker sin individuelle stråle og skaper en verden i kjærlighet. La hvert pust lede deg til bevissthet og la hjertet ditt være det stedet hvor du åpner og går inn. Bruk disse tre kraftordene som døren, gå inn i den brennende smelteovnen og vær villig til å være livets ild på en fantastisk måte.

Translation by Eva Maria Drageset

 

sidebar-stars-long-5


sidebar-stars-long-4


sidebar-stars-long-8
line

line
sidebar-sign-up
line
donate