colTranslationsWe are honored to share the Messages from God
in the languages of the world.
world1
THE POWER OF LOVE WORDS OF POWER
14.10.2011

Mine kjære, kom inn i dette øyeblikket med meg, øyeblikket hvor livet er fullt levende i deg, øyeblikket hvor du puster meg, og jeg deg, øyeblikket hvor sannheten om kjærlighet er vist fullkomment som den eneste kraften og den eneste sanne virkelighet.

Når du føler kjærlighetens kraft som en resonans i ditt hjerte, så kjenner du at det ER det som er virkelig i deg og at ingenting kan stå imot det – ihvertfall ikke verden som sinnet har skapt og ikke opplevelsene av å være maktesløs uten denne kraften og fullkommenheten, denne kjærligheten.

Jeg har snakket til dere om kjærlighetens kraft og nå ber jeg dere om å kreve det og eie det, ikke på en abstrakt måte men som en del av deres daglige opplevelser, slik at du kan gi slipp på denne virkelighetsdrømmen – slik at du kan kjenne at du er fri allerede – slik at du kan oppleve ditt hjerte, mine kjære, som den eneste kraften i universet.

Og så, jeg tar dere med inn, inn i stillheten hvor alt har sin begynnelse og gir dere denne pusten, den sanne begynnelsen på deres liv – all kraft, all ære og hele virkeligheten som gir deg slik glede, slik begeistring, så mye liv at du forstår at du er kilden til alt, mine kjære, alt som du ser og alt som du opplever.

Om du ser at verden ikke er perfekt, så ber jeg deg om å anvende kjærlighetens kraft, å anerkjenne at det bare er et speilbilde på det du har trodd ikke er perfekt i deg. Når du er kjærlighetens perfeksjon, hvordan kan noe komme fra deg som ikke er godt?

Det har vært en feiltagelse som har gjort det mulig for deg å tro noe annet, men mine kjære, det er tiden nå for å eie sannheten. Jeg er gir deg denne unike opplevelsen som gir deg forståelsen av guds hjerte som tillater kjærlighet å bli forstørret, multiplisert og utvidet. Dette hjertet er hjertet i perfekt kjærlighet og har den ene kraften, kjærlighetens kraft.

Du har trodd gjennom opplevelsene dine i verden at ting på utsiden av deg selv kan påvirke deg, og du har følt deg nedsunket i denne egodrømmen, dette dramaet. Mange ganger føler du deg maktesløs. Jeg er her for å vise deg noe annet og for å gi deg nøklene til din frihet. Det er å anerkjenne at alt du har sett som mindre enn perfekt, som du har sett som mindre enn kjærlighet ganske enkelt er lysets uttrykk som flyter gjennom sinnet ditt og skaper verden du ser.

Du tar tilbake sannheten om at jeg er denne kjærligheten som gir deg kraft, at du er selve skapelseskreftene, og at du nå er du klar for å uttrykke sannheten og å tillate den sanne kjærlighetskraften å endre enhver falsk tro – å gi deg opplevelsen av den ene kjærligheten jeg er, som den er uttrykt i deg i ditt daglige liv, som gir deg nøklene til kongeriket, at du kan leve det ditt hjerte vet.

Vi har snakket ofte, du og jeg, om å gi slipp på fordømming og om hva ditt hjerte tror, de tingene som du har tatt inn som en del av deg, og som gjør at når lyset i Gud jeg er flyter gjennom hjertet ditt, at det det speiler er et liv som ikke er perfekt og en verden i kaos.

Når du tar tilbake sannheten i ditt hjerte tar du tilbake kjærlighetens kraft, mine kjære, og du tar tilbake evnen til å åpne opp livets fontene og å la kjærlighetens resonans flyte fram for å gjøre den vidunderlige jobben med å vekke opp alle hjerter fra drømmen om adskillelse fra fullkommenheten i én kjærlighet.

Derfor, la meg si til deg at intensjonen om å elske, å stå i din sannhet som kjærlighetens kraft, øyeblikkelig skaper forbindelsen til sannheten om guds hologram som du er en vesentlig del av. Det skaper vibrasjonen som er i virkelig kjærlighet som bokstavelig talt løser opp alle gamle trossystemer i hjertet. Det kan åpne opp livskraften og gjenskape hjertet ditt til skapelsesøyeblikket. Det kan hente fram kjærlighetskraften for å løse opp sløret som du har laget som skaper denne opplevelsen av dualitet.

Siden alle hjerter er én og det samme – guds hjerte i hele sin prakt – så vil det som kjærligheten endrer i deg, ved den magnetiske kraften i kjærlighetens resonans, øyeblikkelig endre det i hele menneskeheten.

Så jeg sier til deg; la dette være din intensjon. La meg gi deg de enkle ordene som vil løsne grepet i sinnets falske forståelser, egoets verden som har blitt sløret foran ditt hjerte. Disse ordene er «JEG ELSKER DEG».

Er det mulig at det er så enkelt? Mine kjære, det kan og det er. I det øyeblikket som du sier disse tre ordene så vil kjærlighetens kraft være helt tydelig. Det gir deg resonansen med sannheten i ditt vesen, det mektige «jeg», det ene «jeg», det ene «jeg» i Gud jeg er. «Jeg» fulgt av kjærlighet kan bare være én ting, den eneste kraften som finnes.

Så når du sier «jeg elsker» så er du helt og fullt i harmoni med sannheten i ditt vesen. Du er åpen som hjertet i Gud jeg er. Du er en kanal for livets eksplosjon. Når du har en spesifikk intensjon, og når du tar kraften i fokuset ditt og legger til det, så vil du få fram den sanne resonansen i virkelig kjærlighet i de tingene i deg selv som har en resonans med dualitet, som har en resonans som er mindre enn kjærlighetens ene kraft og derfor blir din opplevelse av verden.

Når ditt hjerte er åpent, som det øyeblikkelig er når du sier kraftordene «jeg elsker», så blir du en kanal for de store kreftene i livet. Du blir det som frembringer gudshjertet. Med kraften i kjærlighetens resonans, den magnetiske kraften i ditt åpne hjerte, vil du øyeblikkelig og helt uten anstrengelser snu verden tilbake til sin fullkommenhet, til det vertikale livet, til skapelsesøyeblikket som er kjærlighet som eksploderer.

Jeg har sagt til deg igjen og igjen at kraften i fokuset ditt er alt, at det du retter oppmerksomheten din på vil bli forsterket. Når du legger kjærlighetens kraft til dette vil du umiddelbart få fram den sanne gudskraften til å velsigne, endre, løfte fram og løse opp hvert trossystem i hjertet som tillater deg å se noe som er mindre enn perfekt – tillater deg å se verden med to øyne istedenfor med hjertets ene øye.

Fordi du er her i tjeneste, fordi du har gitt deg selv til meg med alt det du er, så kan du bruke disse kraftordene med en guddommelig hensikt når du lytter til kjærlighetens vilje og lar den veilede deg, og setter ditt fokus og din medskapende oppmerksomhet på sannheten i ditt hjerte slik det er reflektert i verden – at selv det som du ser med det lille sinnet vil motta og våkne opp til kjærlighetens sannheten. For hjertet er kjærligheten alltid viktigst og løfter hver vibrasjon opp til seg selv.

Så det blir lett, mine kjære, å endre verden og dine opplevelser til uttrykk for det perfekte gudshjertet, og til å være mottakere for kjærlighetens kraft slik at den kan skape mer av seg selv.

Jeg har også sagt til dere, ikke døm. Det å dømme er fundamentet i egosinnet. Fordømmelse er dualitetens vev, og uansett hvor subtilt det er så resulterer det i at resonansen i alt liv går i takt med en verden i dualitet. Det åpne hjertet sammen med «jeg elsker» endrer umiddelbart all fordømmelse. Det å si disse ordene når du ser gjennom egoets øyne, som ser speilbildet av hjertets trossystemer, vil gi den virkelige sannheten i ditt hjerte til det du ser på.

Så jeg gir deg disse sannhetsordene, ord som skaper guds resonans, ord som tar deg umiddelbart til kraften i ditt hjerte og vil gi deg klarhet i dine opplevelser i livet. Dette vil gi deg, mine kjære, slik glede og vil gi deg muligheten til å fri deg selv fra drømmens grep, spesielt på den måten du har satt fast og ikke har funnet en vei ut av det. Kjærlighet er den omskapende kraften og kjærlighet er virkeligheten i hvem du er.

Intensjonen bak det å si disse ordene er viktig – fordi de er kraftord, fordi de anerkjenner bare sannhet – at det er én kraft, bare én, og det er kjærlighet. Når du sier «jeg elsker» så er du denne sannheten, den rene og levende formidleren av perfekt kjærlighet. Uavhengig av om du føler det på sinnets nivå så vil du alltid føle det i ditt hjerte. Avgjørelsen du tar om å være i denne sannheten leder deg inn i harmoni med meg og skaper i deg veien og virvelstrømmen som fører alt liv tilbake inn i min tilstedeværelse og inn i opplevelsen, via loven om resonans, av hva det vil si å være kjærlighetens kraft.

På den måten kan du se på verden du har trodd på, fordi du har sagt ja til å være her, for å oppleve hvordan det er å være adskilt, hva det er å tro at du er adskilt fra meg, fra denne kraften, fra gud – det øyeblikket som du sier disse ordene, så setter du deg selv i guds resonans, i sannheten i ditt hjerte, i virkeligheten av én kjærlighet, ett liv og én intensjon – å gi og multiplisere kjærlighet.

Så disse tingene i deg selv som du har dyttet unna, ting som kanskje er ubevisste, ting som kanskje er dypt på innsiden, som gamle trossystemer i hjertet som fargelegger din forståelse og dine opplevelser i livet. Når du sier «jeg elsker deg» til deg selv fra hjertet, og anerkjenner at det er din intensjon å være din sannhet, da arbeider kjærligheten i deg, og åpner veien for at kjærlighet kan endre hver gammel tro på adskillelse og hver tro på maktesløshet.

Når du begynner med deg selv så vil du kjenne at dette ikke er det samme som å elske fra egoet. Det er ikke det samme som å bruke sinnet og prøve å tro at du er verdig, at du er perfekt, at du er sterk. Det er istedenfor full tilstedeværelse i ditt åpne hjerte. I det øyeblikket du sier «jeg elsker deg», da vil hele skapelseskraften bli hentet frem, vil være levende i deg på måter du ikke kan forestille deg, for det lille sinnet kan virkelig ikke nå det.

Når kjærlighetens resonans er i deg, da må hvert elektron i ditt vesen svare, må huske sin fullkommenhet, sitt gledesfylte liv, sin tilstedeværelse som gud – kraften i tvillingflammen i hjertet i Kjærlighet jeg er, skapelseskreftene som på dette punktet er ditt fokuspunkt, som er ditt hjerte, hver og en av dere, mine kjære.

Når du føler og anerkjenner at det du ser som verden er et speilbilde av det som er i deg, vend deg til meg og jeg vil hjelpe deg med å få fram det som trenger kjærlighet, slik at det kan bli fri, løsrevet fra ditt hjerte slik at du kan være formidleren av guds kraft.

Så verden på utsiden av deg blir det perfekte stedet for kjærlighet å veilede deg, for å vise deg ditt speilbilde, slik at du kan være klar over hva som blir satt fri, klar over hva som blir endret av kjærlighetens kraft og blir løftet til guds resonans og i tråd med sannheten om hvem du er. Alt som du setter ditt fokus på og når sier disse ordene i sannhet og kraft – når du sier «jeg elsker deg» til de tingene som du har dømt, mine kjære, forbered deg på ekstase som i ett stort pulsslag med levende kjærlighet, hvor alle misforståelser kommer i resonans med guds sannhet.

Det som er i denne perfekte kjærligheten blir verden du ser, og ditt hjerte blir virkelig hjertet som frembringer hjertet i Gud jeg er, som via loven om resonans løfter hver misforståelse om kjærlighet, hver tro i det ene hjertet som er menneskeheten om å være adskilt fra meg, adskilt fra kjærlighet, å være maktesløs, å være et offer for det som sees som utsiden .... utsiden er bare en metafor for det som føles og tror at det er adskilt, adskilt fra det ene livet som vi deler.

Det er umulig å dømme noe og elske det, når kjærlighet er tillatt i sin sanne kraft. Det er helt klart mulig å si ordene fra egoets og det lille sinnets ståsted, men når du går inn i hjertet ditt og bruker disse ordene så blir alt tatt inn i lyset, inn i den ene sanne kraften som retter opp alle misforståelser, som gjenskaper livets sannhet i hjertet, som løser opp egoets hardhet, som gjenskaper flyten, fleksibiliteten, iveren og gleden og gjenskaper dette, mine kjære, øyeblikkelig.

Ikke noe som ikke er sannhet kan stå i mot kjærlighetens kraft. Kjærlighetens kraft er levende i deg. Det er ditt hjerte. Du er skapelsens «bevisstgjøring». Du er kjærlighetshjertet som slår i denne pulsen av å gi, utvide og skape mer kjærlighet.

Så bruk disse kraftordene og bruk dem ofte. Gjenskap i deg selv alt du virkelig har og er. La disse ordene slå røtter i deg. Vær i øyeblikket og føl resonansen i dem. Tillat kjærlighetens bevegelser i din bevissthet, la de omskape elektronene som skaper «en kropp», og føl hvordan kjærligheten åpner den fysiske verden og lar deg føle det ene sanne livet som lever i den, og som er levende som den, og det er opplevelsen av ekstase.

Ekstase er kjærlighetens kraft. Når du kjenner at du ikke bare er ubegrenset men at du er denne samme eksplosjonen av liv og at kjærlighetens hjerte er fullt tilstede over alt... du har latt som om det ikke er det... det er tid for å ta tilbake kjærlighetens kraft og jeg gir deg disse ordene som er ladet allerede og klar for å gi deg bevisstheten om hva du er, å skape i deg tilstedeværelsen av guds resonanse i full bevissthet.

Du er helt klart alle disse tingene allerede, og kjærlighetens kraft er livet som er levende i deg. Det er hjertets strålende prakt. Det er det som har bragt deg her til meg. Og nå er du klar for å ta i mot det og ta tilbake alt som du har plassert på utsiden, alle de måtene, mine kjære, som du har delt denne kraften – all energien som du har investert i å bygge denne «virkeligheten» for å støtte hjertets tro på at du er adskilt – adskilt fra denne uendelige kjærligheten og alt det gode, adskilt fra å være helt omsluttet av vår samhørighet, adskilt frem til du velger gjennom intensjonens kraft å bruke ordene «jeg elsker deg» for å gå inn i hele opplevelsen av ditt hjerte i forhold til alle dine skapelser, alle de måtene du har brukt livskraften på til å gi næring til dualitet.

I det øyeblikket du elsker fra virkeligheten som guds hjerte, så vil hver misforståelse forsvinne. Elsk egoet. Via loven om resonans så gjør kjærligheten det den skal og tar deg hjem til denne samhørigheten som din vedvarende opplevelse, som sannheten om din eksistens.

Det lille sinnet dømmer konstant. Du ser på nyhetene og sinnet ditt gir deg kommentarer. Du møter din venn og du vurderer hvordan det går med dem. Du møter dine spirituelle grupper og selv der er egoet. Ta disse ordene og bruk dem for å skape en endring, i alle dualitetens uttrykk. Bruk dem til å komme det lille sinnet i forkjøpet. Bruk dem ikke bare for å komme til hjertet, men for å bli opplevelsen av enhet, å bli guds resonans akkurat her, akkurat her hvor du er.

La kjærlighetens vilje lede deg helt uten anstrengelser til de tingene som venter på at du sier disse kraftordene. Når du sier ja til å bli det åpne hjertet, til å endre verden gjennom kjærlighetens kraft, kjærlighetens vilje, min tilstedeværelse, vår samhørighet, de som har løftet og veiledet deg... alt begynner å hjelpe deg for å få til oppløsningen av det lille sinnets vev som er de gamle trossystemene i ditt hjerte og som blir opplevelsene i din verden.

Jo mer du elsker, jo mindre kan du dømme. Når du sier «jeg elsker deg» med hjertet så er der ingenting annet enn denne sterke kjærlighetsresonansen. Når du snakker, begynn med «jeg elsker», du er guds aktive prinsipp og dette er det du valgte da du kom inn i denne verden – å være et aktivt prinsipp i utvidelsen av kjærlighet. Du er klar, min kjære, for å oppnå dette. Du er klar for å være kjærlighetskraften akkurat her hvor ditt hjerte er. Akkurat her og akkurat nå og jeg er alltid tilstede for å gi deg den hele, strålende opplevelsen av ditt hjerte og hva det betyr å si «jeg elsker deg», å bruke kraftordene.

Når du gjør det så blir «jeg» det ene «jeg» og du blir speilbildet av ditt eget hjerte innen sirkelen av ren kjærlighet, som gir deg opplevelsen av enhet, at der er bare gud, og du og jeg er forlengelsen av kjærlighetens bevegelse som kommer, når den gis, helt naturlig tilbake som bønner av takknemlighet for å fullføre sirkelen.

Jeg er med deg, på samme måte som jeg er deg. Sammen med alt liv er vi en hyllest til kjærlighet.

 

sidebar-stars-long-5


sidebar-stars-long-4


sidebar-stars-long-8
line

line
sidebar-sign-up
line
donate