colTranslationsWe are honored to share the Messages from God
in the languages of the world.
world1
Powerlessness and the Power of Love

26.09.2011

Mine kjære, jeg er her. La meg røre ved ditt hjerte slik at i dette øyeblikket, i denne tilstedeværelsen, kan det åpne opp for kjærlighetens kraft, og at du igjen kan oppleve alt du virkelig er, uten grenser, ingen begrensninger og med en strålende glede i forhold til kjærlighetens muligheter.

I senteret av ditt store hjerte er det en fontene av ubegrenset kraft som er essensen i universet. Det er skapelsesøyeblikket. Det er identiteten du virkelig har og det er der du alltid lever i sannheten i ditt vesen.

Når du flyr fri i guds stråleglans og drikker det utsøkte i uendelig lys, når du er det forbløffende hjerteslaget som får frem alt som skapelsen er, når du føler kraftens puls i deg... kjenn at dette er hvem du er. Hvert pust du tar er pustet som senteret i universet, og forlengelsen av ditt hjerte har ingen grenser.

Mest av alt, jeg vil at du skal føle kjærlighetens kraft som skaper alt. Føl at den er i deg, og la kraften vibrere gjennom ditt vesen. La det være en ubeskrivelig spennende glede. La det være den absolutte overbevisning, den indre viten om at det finnes ingen annen kraft enn denne. Kjærlighetens kraft skaper alt, gir liv til alle ting, nærer alt, og er for alltid og det eneste og mest utrolige og strålende gode.

Når det pulserer gjennom hele skapelsen, så gir kraften i kjærlighet energi til kjærlighetens utvidelse og gir bevissthet til guds bevegelse som er årsaken til hele skapelsens eksistens. Dere mine kjære, er dens energi. Dere er drivkraften i kjærlighetens kraft. Ingenting kan stå foran dere som ikke er i perfekt balanse med alt som kjærlighet er.

Å føle dette, å tillate dette, anerkjenne og være i forhold til dette, å la det pulsere gjennom alt av dine opplevelser.... kjenn, mine kjære, at det er tid for deg å være tilstede for å kreve tilbake kjærlighetens kraft i verden, tilbakeføringen av den virkelige sannheten at kjærlighet er alt som er.

Mine kjære, det er en grunnleggende misforståelse som gir næring til hele skapelsen av det motsatte av kjærligheten, som har vært deres opplevelse i verden så langt. Essensen i denne «feilinformasjonen» om du vil, eller løgnen om du har lyst til å være mer direkte, er at du er maktesløs – at verden utenfor kan påvirke deg, at du er adskilt fra meg, fra din sannhet, fra den kraften som skapte deg, og at du er prisgitt krefter utenfor din kontroll. Og maktesløsheten kontrollerer her.

Løgnen om maktesløsheten er i kjernen av den menneskelige opplevelsen. Den er bygget inn i drømmen om det lille sinnet, og den er symbolisert i det å komme til denne verden som et spedbarn som ikke er i stand til å ta vare på seg selv og må stole på sine foreldre og på verden utenfor for næring og støtte.

Ikke noe kan være lengre unna sannheten, som jeg har sagt til dere igjen og igjen og igjen. Jeg er ikke bare kilden til ditt liv. Jeg er din næring, din energi, selve livet ditt som aldri kan bli tatt fra deg og jeg vil støtte deg, utvide deg, veilede deg, inspirere deg og lede deg til alltid større goder, alltid.

Så den opprinnelige misforståelsen i opplevelsen av det motsatte av kjærlighet er maktesløshet. Hvor absurd dette er, at selve hjertet til Gud jeg er, at senteret i universet som holder skapelseskreftene, at «bevissthetene» tror om seg selv at de er prisgitt verden. Og likevel, alle dere tror det, absolutt alle, for hvis du ikke trodde det ville du ikke fremdeles ha et egosinn.

Du ville ha levd ut i fra hjertet i den mest strålende opplevelsen av kjærlighet som utfolder seg, av guds overflod, at livets næring ble pustet inn direkte, utvidet og levert gjennom guds hjerte som du er, for alltid i denne evige tilstedeværelsen.

Du vet at du er her for å få på plass endringen til hjertet, minnet om kjærlighetens sannhet, og den endelig forvandlingen av det motsatte av sannheten, uttrykt i symbolene i verden som stråleglansen i Gud jeg er, som er deg.

Derfor, mine kjære, kommer jeg til dere i dag for å snakke om kjærlighetens kraft, fordi hver og en av dere, alle dere som ett hjerte, må bli gitt tilbake sannheten – ellers kan ikke verdens drøm forandre seg. Så lenge du tror at det finnes noe på utsiden av deg som har kraft over ditt liv på noen som helst måte, så lever du fremdeles fra kjernen i troen om maktesløsheten som er egoets grunnlag.

Så jeg kommer til dere nå, dratt til dere av forpliktelsen dere har til å tjene kjærligheten i dette avtalte øyeblikket. Jeg kommer til dere i stillheten i deres hjerter for å tilbakeføre minnet om hva virkelig kraft er, at guds kraft er i dere og ingenting står mot det.

Fra denne kjernen i ditt vesen, fra sannheten om guds kraft, om kjærlighet – guds kraft som ER kjærlighet – så skal dere magnetisere gjennom loven om resonans det vi har kalt himmelen på jorden, i verdens symboler som reflekterer det du vet og opplever som ditt hjerte.

I dette øyeblikket, kom tilbake til meg! Kom tilbake til kilden. Slipp meg inn. Forbi hver historie om hva jeg er i forhold til deg og inn i midten av egoets historie, ta imot denne kjærligheten. Føl denne kraften og ta den inn, mine kjære, inn i din eksistens her ... rett inn i kjernen, inn i senteret av det. Der vil du finne hjertets tro på maktesløsheten. Frykt er ganske enkelt resonansen som kommer fra denne grunnleggende troen på din sårbarhet og din aksept av din adskillelse fra kjærlighet, og derfor din tro på at verden utenfor er virkelig og kan påvirke deg.

Nå, mine kjære, må dere ta tilbake dette – den sanne gudskraften som dere er. Derfor er jeg her med dere slik at kjærlighet kan lede din essens inn i det som ser virkelig ut, inn i deres opplevelser av å være en person. I strålende puls etter puls etter puls, tar kjærlighet fra hverandre løgnen om maktesløshet, oppløser historiene som egosinnet har skapt.

Jeg overøser deg med guds virkelighet, gjennomstrømmer hvert aspekt av din forståelse av verden, til du er forbi historiene, forbi verdens vev som du har sagt deg villig til å tjene, og tilbake til det stedet hvor kjærlighet ikke bare snakker men roper ut din opplevelse av ditt sanne vesen – og tar med seg egosinnets personlighet, identiteten å være et begrenset menneske. Når det stråler utover fra senteret i ditt vesen, så løser kjærlighet opp den grunnleggende troen i ditt hjerte om maktesløshet, adskillelse og om en verden utenfor som kan påvirke deg.

Når dere kjenner opplevelsen av kjærlighetens kraft, mine kjære, så vil det ikke være noen spørsmål – for sinnet kan ikke stå imot de atomiske strålene av hva som er virkelig, og det vil vise seg på et øyeblikk og bli gjort til intet, en verden som i sannhet er en illusjon som dere alle er i – men bare være det kraftfulle, ubegrensede, strålende gudshjertet.

Kan du føle denne virkeligheten snakke dypt inni deg? Kan du sanse sannheten i hvert hjerte i verden? Når du gjør det, kan du føle skapelsens puls her i dualitetshjertet, at drømmen kan bøye sitt kne for den sanne kraften som er kjærlighetens kraft?

Å oppleve kjærlighetens kraft som ditt liv, mine kjære, krever ikke bare et valg. Det krever å gi opp historiene i egosinnet, helt tilbake til begynnelsen, til det øyeblikket du sa ja til troen i ditt hjerte om maktesløshet. Hadde du ikke sagt ja kunne du ikke ha blitt her og opplevd verden, slik at du nå kan endre den når du tar tilbake kjærligheten. Alt du har berørt, mine kjære, via loven om resonans, blir nå endret av kjærlighetens kraft når du tar tilbake din sannhet. Eller jeg burde si ... når den tar tilbake deg, tar tilbake sannheten om ditt vesen, og det lille sinnet kan ikke stå imot dens stråler.

Mine kjære, hva kjærlighet kan skape som ditt hjerte, som ditt sanne vesen her i denne verden er langt forbi hva du har forestilt deg med sinnet. Det øyeblikket du faller inn i ditt hjerte og tillater meg å ta deg inn i den sanne kraft, så er livets puls så virkelig, kjære dere, at du kan ikke skape en historie om det, og dette er så viktig.

Det vi prøver å gjøre her går dypere enn å endre din historie om dette livet, om smertene, om de opplevelsene i denne verden og alle de tingene du har jobbet med. Alt dette er sinnets vev og holder deg borte fra hjertets kraft, selv om det virker som om det må gjøres om eller endres på.

Forbi alt det, forbi alle historiene, forbi den grunnleggende avtalen om å være her i stillhet, det begynner med den sanne kraften og troen om maktesløshet, og ikke noe kan stå imot kjærlighetens sannhet.

Når du er fri fra troen om maktesløshet, da er du også fri fra fryktens drøm, for de to er flettet i hverandre. De er uadskillelige, og hver av dem vil lede deg til den andre. Og du kan velge å gå gjennom døren mellom pustene, mellom hjerteslagene, og rope på meg for å ta deg med til det stedet, det punktet hvor troen på maktesløshet ble valgt, når du tok på deg kappen av å tro på verden og tro på din adskillelse fra det ubegrensede gode som alltid støtter deg.

Er du villig til å la kjærlighet oppløse denne troen i ditt hjerte om maktesløshet og velger du med alt det du er, med hele ditt vesen og all din energi å være guds kraft, den eneste kraften som er kjærlighet, og la den ha alt annet?

Det vil kanskje føles som slutten på den du tror du er. Gi slipp på det og stol på det som ligger under. Om frykt kommer, så er jeg her for å støtte deg, for å gi deg liv, for å løfte deg opp og for å gi deg hjertets visjon av virkelighetens opplevelse og gudskraften som ikke har en motpart.

Forbi historien om det du husker at dette livet har vært og hvordan du har levd det, under dramaet som egoet elsker, forbi tidens øyeblikk ... er denne kjernen, dette frøet, denne troen i ditt hjerte som du frivillig tok imot, med visshet om at den avtalte tiden ville komme for å endre det. Du kan sanse begynnelsen av hva det vil si for menneskeheten å være fri fra hjertets tro på en verden utenfor som har kraft over ens opplevelse på noen som helst måte.

Du kan sanse, du kan føle hva det betyr for hver person å kunne ta tilbake kraften til å skape alt man ønsker og trenger – å endre troen på å jobbe for penger, å streve for å gjøre ting bedre fordi alt har en naturlig tendens til etterhvert å bli brutt ned, troen på at man bare får verdi hvis man prøver om igjen og om igjen. Du kan føle at det åpner i deg glede, mine kjære, som kommer fra erkjennelsen at det kun er en kilde, at det kommer til deg fra hjertet, alt liv, alle goder, all overflod, all du trenger, og mest av alt guds kraft til å være denne forlengelsen av kjærlighet, at alt du berører reflekterer det strålende gudshjertet.

Det er viktig å forstå at denne troen er innebygd – at troen på maktesløsheten er frøet som mennesket er skapt fra, at din villighet til å gjøre dette kom lenge før du ble født. Det er denne grunnleggende troen som gav utgangspunktet for at du samlet sammen elektronene til å skape en kropp og som gjorde at du tiltrakk deg foreldre som kunne ta vare på deg da du kom her maktesløs.

Jeg lover dere at det kun er én kraft. Det er kjærlighetens kraft og den er over alt. Det er bare det lille sinnets fantasier som skaper denne enigheten om dualitet og som gjør det mulig for deg å tro noe annet enn at skapelseskraften er i deg og at den skaper alle gode ting.

Så du kan føle hvor avgjørende dette er. Denne troen i ditt hjerte må nå endres, og bare når den gjør det i mange av dere, bare når den sprer seg som en ild kan den følelsen som dere har båret på hele livet – at du er her for å endre verden – bli oppfylt på helt utrolige måter.

Ta imot denne kjærligheten som jeg er, som er i dere. Ta denne sannheten som er kjernen i din identitet. Ta denne opplevelsen av det strålende pulserende gudshjertet og ta det inn dypere, mine kjære, enn historiene deres. Ta det inn i hjertet ditt og enda videre til sinnet gir slipp og du er i kjernen, og du føler sannheten om guds kraft som ingen kan ta fra deg – ikke et faktum ... dette er viktig ... men en følelse.

La det vibrere, utvide og riste tak i deg, la det vekke opp hvert elektron som har sagt ja til å være din kropp. La det synge resonansen inn i energifeltet og føl den urokkelige, evige samhørigheten til du føler guds kraft gjenskapt, og at det erstatter hjertets tro på maktesløshet, og dermed troen på frykt.

Å, hvilken forskjell dette vil ha i livet ditt. Det åpner opp for at sannheten kan manifesteres, at bare kjærlighet er virkelig og at kjærlighet inkluderer. Hvert hjerte er ett og kilden er i det, gir liv, gir energi til selve skapelsen. Da lever du i tillit til at denne opplevelsen vil bli synlig, uten anstrengelser, i dine opplevelser i verden.

Dette er måten du kommer deg fra «her til der». Ikke ved å slite for å endre tilstanden på jorden, ikke ved å å fortsette å ha oppmerksomhet på verden på utsiden, som har blitt symbolet på det uharmoniske i troen på makt.

Stå heller støtt i sannheten i deg selv. Føl den, pust den, lev den og la oss dele den sammen til det ikke er annet enn å puste inn den ene pusten og eksplodere som guds hjerteslag, skapelsens uttrykk som er virkelig kjærlighet, å ta tilbake din identitet som hjertet i Alt som er, som har begge skapelsens krefter.

Fra dette ståstedet blir livet en fest med fantastiske goder, en uendelig strøm av muligheter for kjærlighet, en mektig bekreftelse på overfloden i Gud jeg er, først opplevd i tillit i ditt indre til det viser seg i alt rundt deg. Men den delen av det kommer i andre rekke etter opplevelsen av hvem du er, det uendelige kraftfulle gudshjertet.

Takk for at du går inn i dette kraftfulle ståstedet, for at du går forbi fascinasjonen med historiene, for at du svarer på kallet som sier til deg, «det er tiden nå». Den avtalte tiden er her og det er tid for å være i kjærlighetens kraft og gjenskape den i hvert pust du tar, å føle at den flyter med en styrke som endrer historiene om alle måtene du har følt deg maktesløs på i denne «virkeligheten».

Når dette skjer, når kjærlighetens kraft gjenskapes som din virkelighet, da vil hver bit av anti-kjærlighet bli ført hjem og enigheten om hvordan alt er vil falle fra hverandre, helt til den eneste troen i menneskenes hjerter er denne absolutte og evige tryggheten, samhørigheten og ekstasen.

Så la oss være i dette ståstedet hvor kjærlighetens kraft er gjenskapt, hvor ditt hjertes glede er, og derfor også min. La det lede verden til det ene øyet i hjertet i Gud jeg er, som er deg.

Maktesløshet er frøet for skapelsen av dualitet. Sannheten er gjenskapt når du opplever at den eneste kraften som er virkelig er kjærlighet og fra den kommer de mest strålende uttrykk for alle mulighetene for kjærlighet som liv.

Dette vil være vårt fokus en stund. Denne meldingen kan gå ut som en påminnelse til alle dere som sa, «Gud, jeg vil gjøre dette». Dette er kallet og tiden for å huske at det er bare én kraft og i den er sannheten åpenbart. Det er ingen verden på utsiden, det er bare frykt i ditt hjerte. Din bevissthet er utvidelsen av dette. Kjærlighet skaper bare velsignelser og virkelig glede.

Er du klar? Si »JA» og la oss begynne å huske kjærlighetens kraft. La ditt hjerte være gnisten som tenner andre til forandringens ild virkelig brenner, og gi slipp på hver drøm om maktesløshet og frykt og gi mennesker sin sanne identitet som hele, ubegrensede og absolutt kraftfulle gudshjerter.

Kjærlighet er den eneste kraften og du er kjærlighetens redskap.

 

sidebar-stars-long-5


sidebar-stars-long-4


sidebar-stars-long-8
line

line
sidebar-sign-up
line
donate