colTranslationsWe are honored to share the Messages from God
in the languages of the world.
world1
Entering Into the Sacred Dialog
28.09.2011

Mine kjære, dette er en veldig viktig tid. Det er tid for å åpne opp for det som er utenfor begrensede oppfatninger. Det er tid for endringen til hjerte fra sinnet. Men mer enn dette, så er det tid for å leve den hellige dialogen i kjærlighetens virkelighet, å gå inn i opplevelsen av livet, av gud, fra det høyeste punktet i livet som dere kan nå – den mest strålende, utvidede opplevelsen av deg selv som guds hjerte, slik at du kan ære hvert liv som en del av hologrammet.

Dette betyr at hvert liv innehar guds helhet, og når dere føler dette fra det stedet hvor det er en ubegrenset opplevelse av kjærlighet, da vil alt dere berører kunne ta dere med her til mysteriet og den mystiske opplevelsen av samhørighet med helheten i Kjærlighet jeg er.

Så jeg ber dere ta valget om å begynne hver dag som kjærlighetens hellige dialog, og ved å bruke hjertet, begynn med din samhørighet med meg. La meg utvide din oppfatning av livet til du opplever deg selv som skapelsespunktet. Å føle resonansen med livets helhet, ta steget inn i verden som et strålende kjærlighetshjerte og la alt snakke til deg på helt nye måter. Føl enheten og la ditt hjerte begynne å ære hver opplevelse i hvert liv som den mest overjordiske kontakten med kjærlighetens helhet, uttrykt på akkurat den måten, av det energifeltet, den livsstrømmen, det uttrykket for guds hjerte.

Når du gjenkjenner at hvert liv er en dør til kjærlighetens helhet, da må du gjenkjenne dette i deg selv også og tillate ditt hjerte å ta deg med forbi en begrenset verden inn i kjærlighetens virvelstrøm som menneskeheten er, inn i det strålende kunstneriske mønsteret av livets skjønnhet som er opplevelsen av naturen.

Når dere går inn i kjærlighetens hellige dialog fra deres hjerter som er i sannhet grenseløse, så vil det vise dere verden på slike strålende måter at dere kan oppleve dyp ærefrykt for livet og for det majestetiske i Alt som er. Dette kommer for å møte dere og hilse dere i fokuspunktene som dere nå ser som mennesker. Det kommer og synger i deres hjerter gjennom naturens dør hvor hvert aspekt av kjærlighet er perfekt representert. Kosmos' helhet er her, og deres hjerter, mine kjære, er allerede i samklang med det.

Så jeg ber dere om å gå bevisst til et nytt perspektiv, et hvor deres hjerter går inn i samhørighet med kjærlighet med hver livsstrøm, hver energi som dukker opp i verden, men som er en del av matrisen, hologrammet. Føl hvordan hver enkelt uttrykker et unikt aspekt av meg og hvordan hver person er en stråle av kjærlighetens energi som beveger seg gjennom en fasett i skapelsens diamanthjerte.

Øv dere på å være tilstede med hologrammet, føl at Alt som er kanskje holder hånden din eller løfter ditt hjerte i takknemlighet for alle uttrykkene av skjønnhet. Kom til dette fra ditt eget ubegrensede sted i samhørighet med livet, med meg i den høyeste resonans, å åpne ditt hjertet som universets hjerte... å, mine kjære, jeg lover dere at det endrer alt.

Plutselig opplever dere at det som dere en gang så på som verden, som oppfattelser, som deler av bevissthet, at dere ikke bare kan ha en dialog med det, men når du trer inn i det og smelter med det i enhet, så kan dere tillate kjærlighetens vilje å skape av sammensmeltingen noe nytt med strålende utvidet bevissthet. Det er kjærlighet som beveger seg som skaper bevissthet. Derfor må følelsen i hjertet komme først.

Når hjertene deres møter energiene i hvilken som helst livsstrøm, så skjer det først en samhørighet i kjærlighetens enhet. Deretter er det en bevisshet av hva møtet betyr for kjærlighetens utvidelse. Så vær villig til å være guds nakne hjerte. Vær villig til å gå inn i denne hellige dialogen med alt liv, spesielt de tingene som sinnet vil dømme som uverdig, begrenset eller kanskje til og med fylt med mørke. I kjærlighetens sannhet finnes det ikke noe slikt, og sinnets slør oppløses av seg selv når dere er villig til å gi slipp på deres egne begrensninger og bli ett med kjærlighetens helhet.

Jeg kan ikke si hvor viktig det er å bryte ned begrensningene som ligger i begrensede oppfattelser, oppfattelsene av at dere er mennesker, oppfattelsene av at dette livet er fast og fysisk, og oppfattelsene, selvfølgelig, av deres begrensede historier. Akkurat nå gjennom ditt hjerte er du en del av skapelsens helhet, dialogen i Alt som er, den mest utsøkte opplevelsen av perfekt kjærlighet – uttrykkene av ynde og nåde som er måten kjærlighet beveger seg på og helt uten anstrengelser utvider seg.

Så først, kom inn i denne samhørigheten med meg og vær villig til å bli oppløst i kjærlighet. Vær villig, mine kjære, å gi ditt hjerte til meg og til å stole helt på at bare kjærlighet er virkelig. La meg vise deg gjennom følelsene i ditt kjærlighetshjerte akkurat hva det betyr å være ubegrenset, å føle først at du er guds hjerte og å føle kraften og skjønnheten i livets krefter når de bryter frem som dine uttrykk for alt det du er.

Så, når dere holder resonansen av deres store og ubegrensede hjerter, mine kjære, kom tilbake inn i verden som et fokuspunkt, slik at dere kan føle hver bevegelse av hvert elektron i livet og glede dere over denne utrolige feiringen – at du også kan være punktet mellom utpusten og innpusten, stedet hvor det ubegrensede er uttrykt her og nå. Når glede fyller deg fullstendig, da er du klar til å berøre ansiktet til Gud jeg er i hver energi, i hver energistrøm på det dere kaller denne planeten, og gjenkjenne at det er ingen grenser i kjærlighetens virkelighet.

La meg lede deg inn i dine daglige opplevelser ved å ha kontakt med verden, og kanskje ha kontakt med en spesiell livsstrøm som du har undret på hvordan det ville være å virkelig kjenne... om det er en stein, havet eller en annen person. Når du smelter sammen med det og blir kjærlighetens enhet, da er du omsluttet av livets hellighet som er så hellig at du virkelig ønsker å kysse bakken du står på for å annerkjenne den utrolige mangfoldheten som er i alle kjærlighetens uttrykk.

Vær tilstede, fullt bevisst hjertets resonans, og tillat hjertet ditt å gi fra vår samhørighet hjertebevisstheten fra hvert dyrebart liv som du er en del av, at du synger med som hologrammet og som du samhandler med ved å være en del av Guds hologram fokusert her som denne verden.

Da blir hvert pust et rop til kjærlighetens bevissthet og hvert liv holder punktet av stillhet og den store eksplosjonen av kjærlighet i all dens prakt, uttrykt på sin unike måte, klar for å bli annerkjent men også fri til å ta del i den hellige dialogen i hjertets bevissthet i alle kjærlighetens uttrykk.

For de av dere som er omgitt av naturen så virker dette kanskje lett, det å øve seg på å gå ut av begrensningene i sanseoppfatningene og tillate magien i naturens verden å ta deg gjennom skjønnhetens dør inn i kosmos hvor du kan møte deg selv som hjertet av perfekt kjærlighet, bevisstgjøringen i skapelsesøyeblikket som ærer og forsterker alt – at kjærlighet kan bli utvided gjennom deg.

Jeg har ofte sagt at dette er en sirkel av inkludering. Jeg tar deg nå til en dypere opplevelse av dette, at du kan føle din sannhet som guds ubegrensede hjerte, at jeg er resonansen i senteret av ditt vesen, og at sirkelen av inkludering skjer ved å ære verden, å tillate hjertet å føle det majestetiske i hver livsstrøm, uavhengig av egoets oppfattelser.

Og så, selvfølgelig, annerkjennelsen tar deg tilbake til meg, til samhørigheten i kjærlighet hvor du tar med deg hele mitt hjerte for å være et kosmisk speil som reflekterer denne perfeksjonen til alt og alle og annerkjenner mysteriet av «både/og» - at du er oppløst i helheten, mine kjære, og at du er fullt bevisst som det bevisste hjerte i Gud jeg er, tilstedeværelsen av ren kjærlighet i verden.

Når du kjenner denne sannheten og du føler kjærlighetens dialog, så må det forandre resonansen i hele menneskeheten. Det må få frem i helheten av bevissthet en forståelse av hvert liv som et punkt i hologrammet, som er helheten av Gud jeg er med et unikt perspektiv.

Så det jeg ber dere om, mine kjære, er å ta dette spranget. Gi deres hjerter til meg i fullstendig overgivelse. Stol på at virkelig kjærlighet vil vise seg som deg og venter på at du annerkjenner det og for å feire hvert øyeblikk av liv med den dypeste takknemlighet. Når du puster, pust kosmos' bevisst. Når du tar en pause mellom pustene, føl stillheten og når du puster ut, gå inn i hjertets dialog. Opplev den ubeskrivelige gleden av kjærlighet fullt uttrykt i hele sin glans og herlighet.

Det er tid for å gå forbi sinnets historier, å ta tak i sannheten om ditt hjerte og bli der – å ha en dyp overgivelse til å leve i en verden med mystisk sannhet og å ta hvert pust i denne holografiske lovsangen til kjærlighet. Mine kjære, la ditt utsiktspunkt være langt høyere enn det lille sinnets oppfatning av dualitet, for det er umulig at der er noe annet enn kjærlighet, og det er nå tid for å ikke late som det er og gå inn i samhørighet med livet gjennom hjertet.

Jeg er med dere og jeg er i dere og jeg viser meg som dere. Alt er fullt tilgjengelig for ditt hjerte å kunne oppleve i dette øyeblikket, ditt hjerte som slår i takt med det ene hjertet, hjertet i Kjærlighet jeg er. I annerkjennelsen av kjærlighetens kontinuerlige utvidelse, vær guds hjerte, skapelsesøyeblikket, den hellige pusten og den hellige dialogen, annerkjennelsen av denne samtalen om oppvåkningen av ubegrenset kjærlighet som er denne verden.

Kom inn i deres hjerter slik at dere kan føle meg og kjenne resonansen som er holdt perfekt for å bli uttrykt på en spesifikk og unik måte som dere, at der kan være denne hellige dialogen som handler alt om å utvide kjærlighet.

 

sidebar-stars-long-5


sidebar-stars-long-4


sidebar-stars-long-8
line

line
sidebar-sign-up
line
donate