colTranslationsWe are honored to share the Messages from God
in the languages of the world.
world1
How We Shift the World
«Step Into the Miracle You Already Are»
24.09.2011

Å, mine kjære, det er tid for å ha en mye større opplevelse av hvem dere er, å strekke dere langt forbi deres nåværende bilde, å tillate deres hjerter å ikke bare være deres guide men å ta dere direkte til øyeblikket hvor livet viser dere alt det dere er.

Du har evnen til å ta spranget med meg nå forbi alle oppfatninger av å være begrenset. Det er mange som sier, «Start dagen din med å åpne opp for det gode som du ønsker å oppleve.»

Jeg sier, selv dette er et begrenset perspektiv for du ser deg selv som et menneske som åpner opp til et bedre liv som menneske.

Jeg ønsker å vise deg alt det du virkelig er, og å ta deg med til det stedet hvor vi møtes, hvor skapelsesøyeblikket eksploderer som ditt hjerte og du blir holdt perfekt mellom Guds innpust og utpust hvor absolutt alt er mulig.

Mine kjære, dere kommer til å forandre denne verden på slike praktfulle og strålende måter ved å stige inn i feltet av ditt virkelige hjerte og å oppleve at livet er bare energi og at kjærlighet har ingen grenser. Når dette blir virkelig for deg – at du er i sannhet smeltet inn i helheten av kjærlighet, at du er en del av skapelsens dialog som er så dyptgående og er så fylt med glede at du er guds mirakel og velsignelse... da vil din opplevelse av livet i den fysiske verden bli tilgjengelig for å kunne endres uten anstrengelse.

Det er alltid sant at når du holder den største mulige visjonen vil hvert steg mot den skje uten anstrengelse, når ditt fokus går mot det stedet du velger. Så istedenfor å velge et bedre liv som menneske og istedenfor å velge små endringer i verden - jeg er her for å gi deg denne livsenergien slik at du kan være guds åpne hjerte i strålende samhørighet med Alt som er.

Når du føler denne sannheten, når du opplever den, da, når du tar et steg tilbake til perspektivet som menneske da er hvert valg, mine kjære, drevet fram av det guddommelige og du blir uten anstrengelser en del av livets energier, og da, ta valget om å endre deg selv. På den måten endrer du verden.

Ikke bare kan du ikke løse et problem fra nivået problemet er på, her snakker jeg om synet på verden slik den er... kjære, dere kan ikke forandre mennesket til guds mirakel uten å være mirakelet du virkelig er og tillate livet å leve deg.

Istedenfor å tro at du har en løsning eller evne til å forstå hvor du er og hvor du må gå; istedenfor å leke med ideer om hvordan bevisstheten skaper ting rundt deg; og hvordan ditt hjerte viser seg i verdens symboler, alt dette fra menneskets perspektiv....

La oss heller bryte fri fra det begrensede sinnet og bli det levende hjertefeltet slik at du kan vibrere i resonans med meg i skapelsespunktet hvor «både/og» er en dynamisk realitet, hvor du føler det enorme potensialet av stillhet og den rene viten om bevisstheten vi deler, og du er opplevelsen av livets fødsel som guds hjerte i fullt uttrykk.

Du er et unikt og dynamisk aspekt av livet og av kjærlighet som utrykker seg selv i sin sammensmelting og sin unike opplevelse. Du er bevisstgjøringen av et aspekt av kjærlighetens hjerte, og akkurat her i et liv som utfolder seg kan du oppleve hva det betyr å være virkelig kjærlighet.

Jeg vil møte deg. Jeg vil ta deg med her slik at du kan bli helt omsluttet av kjærlighetens sang.

Oppløst i enhetsbevissthet kan dialogen i deg tillate skapelsesøyeblikket å vise seg selv som det unike og strålende uttrykket for guds energier. Å gjøre det gir deg evnen til å være ett med verden og å elske hver partikkel, som guds frihet kjenner seg selv og beveger seg gjennom deg for å uttrykke verden som gud, det perfekte uttrykket av kjærlighet.

Selv om det er vanskelig å sette ord på dette, det jeg sier er at dette spranget skjer nå, og at ditt hjerte, mine kjære, bare trenger å tillate at du opplever deg selv som guds skapelsespunkt.

Å ta steget ut i verden, du er i sannhet forandringen som du ønsker å se. Dette er et sterkt uttrykk som du har og deler, men kjære dere, det er en helt ny måte å se det på.

Istedenfor å være bildet på verden fra det menneskelige sinnet som prøver å forandre ut i fra virkeligheten av dualitet og separasjon, så kan du være skjønnheten og den utsøkte samhørigheten av tomhet og fullhet i skapelsesøyeblikket, prakten av hjertet til det store Jeg er kjærlighet som skyller gjennom alt og henter frem potensialet, som tillater det strålende uttrykket for virkelig liv å bli manifestert i alle symbolene i livet på jorden.

Det er sant at ditt liv og din opplevelse er et uttrykk for din bevissthet og ditt hjerte. Det er sant at du har skapt alt som har skjedd.

Det er også sant at du må gå forbi det menneskelige for å skape en verden av perfekt kjærlighet. Hvis du ser deg selv som et menneske som prøver å forandre deg og leve i ditt hjerte og å gjøre ting bedre, å gi kjærlighet til en verden som er fylt med lidelse... da gjenskaper du ganske enkelt det som dualitet har skapt.

Så jeg ber dere, mine kjære, å fullt ut tillate ditt hjerte å åpne seg og gi deg opplevelsen av å være kjærlighet så uendelig, så kraftfullt, så perfekt balansert at du er helheten og helheten er i deg – at du er stillheten og handlingen i skapelsesøyeblikket. Fra dette stedet, tillater du livets puls å få frem gjennom ditt hjerte det virkelige hjertet av den ubegrensede kjærligheten som du er – en opplevelse av livet som er et uttrykk for enhet, som er renheten av virkelig fred og perfekt inkluderende energi som bare kan komme fra å oppleve det du virkelig er, og så å tillate det å leve i deg.

Kan du forstå det jeg sier – at på et blunk, når du skaper fra det menneskelige planet, så gjenskaper du ved å bruke livets energier, dualitetens perspektiv uansett hvor mye du ønsker å forandre det, for dualitet er det sinnet ser. Hvis du går til ditt hjerte og fremdeles tror at du er et menneske, så er selv hjertet begrenset kjærlighet.

Men, mine kjære, jeg er her for å åpne dere. Det er i sannhet tid for slutten på tid. Det er tid for deg å ekspandere inn i opplevelsen av din tidløshet, og når du gjør det, da vil verden vise seg som det perfekte uttrykket av guds nå-øyeblikk i symbolene i en verden av kjærlighet.

Så de av dere som kan kjenne denne dragningen, gi meg dine hjerter når du våkner hver morgen slik at jeg selv for bare et øyeblikk kan løfte deg forbi det begrensede uttrykket av det menneskelige sinnet og bade deg i skapelsespunktene hvor alt potensial eksisterer og livet er balansert, hvor tomheten og handlingen holdes i pusten gud holder, hvor kjærlighetens vibrasjon er virkelig og merkbar og skyller hele deg med opplevelsen av ditt hjerte og din bevissthet som ubegrenset kjærlighet.

Hvis du i begynnelsen bare så vidt husker opplevelsen, ikke vær bekymret. Bare stol på at vi er en, at jeg åpner portene til ditt hjerte, mine kjære, at virkeligheten i kjærlighetens sannhet i hele dens kraft og all dens skjønnhet vil finne veien her som deg, at hjertet vil se verden med kjærlighetens ene øye og dermed skape det vi har kalt himmelen på jorden - men å, så langt mer enn noe du kan se for deg.

Du må gi deg selv til denne skapelseskraften. Vær frøet som blir guds prakt og vær bevisstgjøringen av skapelsens hjerte som Lyset jeg er kommer gjennom for å skape noe så mye mer enn verden at det er umulig å sette navn på det, og likevel.... det lever som deg.

Der er en ny resonans som kommer til syne i verden som rister løs dualitetsbevisstheten. Så la meg be deg gå forbi dine menneskelige problemer, å gå forbi lengselen til de tingene du har ønsket å skape, å gå forbi, mine kjære, din historie om hvem du er og hva du tenker og hvor du skal og spesielt, hvordan du kommer deg der.

La skapelsen snakke. La den løfte deg og endre deg og la den ta deg inn i tordenet og lynet som er skapelsesøyeblikket, så langt forbi noe du kan se for deg, så langt forbi noen definisjon av tvillingflammer, at du må oppløses i kjærlighetens helhet for å bli det – for å være helheten av denne opplevelsen at gjennom ditt hjerte, ditt hjerte som er virkelig og utsøkt, ubegrenset som skapelsespunktets kjærlighet, av Alt jeg er som blir fullt bevisst i den strålende eksplosjonen av rent lys.

La dette være det som forteller deg, mine kjære, hvem du er og om det øyeblikket som eksisterer akkurat nå og alltid som rent potensial, klart til å synge seg selv inn i uttrykket som guds hjerte på ubegrensede måter. Denne verden er et av dem.

Hva du oppnår når du endrer denne reverseringen, av egoets forvrengning av kjærlighet – når du blir sannheten av Gud du er, akkurat som du ble opplevelsen av å være menneske ... Det er den eneste måten for kjærlighets kraft å flyte gjennom ditt hjerte og skape en verden som er et sant uttrykk for virkelig kjærlighet. Du kan ikke gjøre det fra det menneskelige perspektivet.

Så, mine kjære, la meg ta deg forbi den mest storslåtte visjonen om hva du er, hva du kan være og hvordan du er her for å tjene, og i øyeblikket av vår samhørighet, la meg vise deg alt som du virkelig er og hva det betyr å virkelig være kjærlighetens hjerte i tjeneste i menneskehetens endring til full annerkjennelse av alt det dere er.

Det er ikke lenger en skritt-for-skritt reise. Det er en katapult, en rakett, spranget til gud og det spiller ingen rolle om sinnet ditt ikke vet hva som skjer. Mine kjære, det spiller ingen rolle for det kan ikke forstå sannheten om kjærlighet.

Ja, selvfølgelig, det er allerede her. Bare egosinnets film hindrer deg i å oppleve sannheten. Tiden er her for å ta steget ut av kinoen, ut av det begrensede livet som plagede mennesker og å glede seg i virkeligheten av å være guds hjerte.

Å være forandringen som du ønsker å se får nå en helt annen mening og jeg er her for å ta deg til mirakelet av ditt sanne vesen, for selv i et øyeblikk kan verden endres når du aksepterer det. Så kanskje vårt nye ordtak skulle være: «Stig inn i mirakelet gud som du allerede er...»

 

sidebar-stars-long-5


sidebar-stars-long-4


sidebar-stars-long-8
line

line
sidebar-sign-up
line
donate