colTranslationsWe are honored to share the Messages from God
in the languages of the world.
world1
Meditacija Odpiranje srca

Široko odprite srce, širše, še, in še, še bolj... Medtem ko vdihujete in se vaše srce vedno bolj odpira, zacutite svojo povezavo z Bogom – z vsem, kar Bog je – s širnim oceanom ljubezni, polnim življenja. Zacutite, kako mogocna in hkrati nežna je ta ljubezen.

Z vsakim izdihom se Božja ljubezen pretaka skozi vas v okolico, se širi, blagoslavlja in zdravi svet. Ko spet vdihnete, zacutite, da se vaše srce še bolj široko odpira, da bi lahko sprejelo vso to ljubezen, ves širni ocean božanske ljubezni. Obcutite, kako vas ta ocean podpira in nosi, ko plavate na njegovi gladini. Božja ljubezen prežema vse vaše bitje – vrtinci se skozi vaše odprto srce v svet in ga blagoslavlja. Pa ne govorim samo o vašem fizicnem srcu, temvec o velikem Božjem srcu, ki je vaša prava identiteta. O srcu, v katerem ste združeni s svojo dušo dvojcico, in ki je vaše popolno soustvarjalno »orodje«, ki caka v vsej ljubezni vaše biti, da ga boste uporabili.

Z vsakim vdihom vdihujete Boga. Vdihujete nemanifestirani ocean ciste in popolne božanske ljubezni. Z vsakim izdihom se Božja ljubezen pretaka skozi vas in se dotika vsega manifestiranega življenja in ga ljubi. Vi ste tisti, skozi katere Bog ljubi vse, kar je. Obcutite, kako je, ko skozi vas tece njegova ljubezen. Obcutite, kako vas blagoslavlja. Kako poljublja vsak elektron vašega bitja; in kako razsvetljuje vsak delec ljubezni, ki je vaša bit; kako se ojaca v sozvocju s svetlobo, ki je v vsakem atomu vašega bitja.

Kako je biti srce Boga?

Ko vdihujete, bodite odprto srce, v stalnem pogovoru z vso ljubeznijo. Ko izdihujete, ljubezen skozi vas tece v svet. Odprta vrata v obilje Boga ste. Obcutite, kako je, ko se vas dotika Božja ljubezen – kako je biti prevodnik, vodnjak njegove ljubezni. Bodite prepustni, da se bo lahko pretakala skozi vas. Vaš razum naj bo le tihi opazovalec, naj ne poskuša usmerjati toka, naj se ne vmešava!

S kakšnim spoštovanjem Božja ljubezen tece skozi vas, kako globoko casti to, kar ste v resnici! Ko zacutite, da tece, se razširite še bolj. Zavedajte se, da ste živo srce Boga - širite se in širite, dokler ni vse, kar je, le tok Božje ljubezni. Ni vec osebnosti, ne telesa, samo široko odprt tok ljubezni. Eno samo življenje je – ena sama radost in ekstaza!

Ko se Božja ljubezen pretaka skozi vas, tece kot reka - brez razlikovanja. Ne izbira, da bo tekla samo na nekatera mesta, na druga pa ne. Ne sodi, da so nekatera življenja tega vredna, in druga ne. Samo tece. Bog ljubi skozi vas vse manifestirano življenje. Božje srce ste, in skozi vas z vso strastjo pleše reka žive ljubezni.

In zdaj usmerite svojo pozornost na tocko, kjer Božja ljubezen vstopa v svet skozi vas – na okno duha v vašem srcu. V tem oknu boste uzrli nekaj, kar še vedno ovira popoln pretok ljubezni. Neko prepricanje ali del necesa, kar mislite, da ste, neke stare identitete. Nekaj, kar je potrebno odpustiti, da bo lahko odteklo z ljubeznijo.

Naj se samo pojavi iz globin božanske modrosti v vas. Ko se pojavi, to podobo zadržite pred oknom v svojem srcu. Z vdihom se povežite z Bogom, z vsem, kar je. Prepustite njegovi ljubezni, ki tece skozi vaše srce, naj ljubi to iver v vašem srcu, da jo boste lahko odpustili. Bog jo ljubi. Pustite, naj jo strastno in potem spet nežno obliva s svojo veliko ljubeznijo. Z vso silo široke reke življenja naj seže v vaše srce in povzdigne to iver v svetlobo – da se raztopi v njegovi silni ljubezni in osvobodi vaše srce.

Njegova ljubezen jo nežno spira, dokler je ne raztopi. Dokler je popolnoma ne odstrani. Dokler ni na mestu, kjer je bila prej ovira, samo še cista ljubezen. Vedite, da se v tej ljubezni raztopi vse. S tem pa se koncno osvobodi tudi vsa v oviri ujeta energija.

Ko zdaj znova vdihnete, pocivate v Božjem narocju. Ko izdihujete, ste Božja ljubezen, ki se v popolnosti daje skozi vas. Ta povelicujoca ljubezen vas objema, in vas polni z obcutki blaženosti. V njenem nežnem objemu lahko v vsakem vlaknu svojega bitja obcutite, kako vas Bog podpira. Kopate se v izobilju in popolnosti Božje ljubezni. Pocivate v oceanu Boga. In polni ste vedrine in jasnine, ki je doslej niste poznali.

Bog vam v tem izkustvu kaže vašo unikatno lepoto – resnico o vas, takih, kot vas je ustvaril on. Velicastna, vseobsegajoca, globoko osebna, a obenem brezmejna Božja ljubezen vam razkrije polno sposobnost in velicino vašega srca. Zdaj lahko tece skozi vas popolnoma neovirano. Vaše odprto srce, središce vašega bitja, kjer ste združeni s svojo dušo dvojcico, se polni z ekstazo, ko ta nežna, povelicujoca, globoko osebna Božja ljubezen, ki ste jo izkusili, neovirano tece skozi vaše srce. Zdaj lahko Bog skozi vas, ki ste vrata v njegovo ljubezen, objame vse ostale. Okno duha, središce vašega bitja, vaše srce, je zdaj kristalno cisto.

Ko vdihujete, cutite sladko podporo, ki vam jo odseva vaš resnicni jaz. Ko izdihujete, se prepoznavate kot cisto nezastrto srce, skozi katerega lahko zdaj Bog neovirano ljubi svet. Vsakega cloveka, vsako rastlino, vsak posamezen delec energije, vse to Bog ljubi skozi vas.

Kadar skozi vas tece Božja ljubezen, dajete brez vsake misli ali želje po povracilu. Samo na ta nacin lahko tudi resnicno prejmete vse, kar dajete, kar je zdaj vse, kar Bog daje skozi vas. Vse to se zdaj pomnoženo vraca v vaše odprto in sprejemljivo srce.

Odslej bo Bog sproti odstranjeval vse ovire iz vašega srca, zato si zdaj lahko oddahnete. Pocivajte. Nicesar vam ni treba delati. Pocivate lahko v gotovosti, da Bog ljubi skozi vas. Bog z ljubeznijo deluje v vas in skozi vas v tem in v vsakem naslednjem trenutku. Vi lahko pocivate v oceanu njegove ljubezni. Vedite, da imate vse. Vso podporo. Polno življenje, izobilje, izpolnjenost, vecno ljubezen. Vse. Božjo ljubezen. Božjo podporo. Vseprisotno neomejeno božansko obilje. Dušo dvojcico, ki z vami vdihuje in izdihuje Božjo ljubezen, in odprto srce, skozi katero Bog ustvarja še vec ljubezni. Skozi vaše srce se Božja ljubezen širi in množi. Popolnoma ste izpolnjeni, tako polni ljubezni, tako polni milosti, da lebdite v ekstaticni radosti, izpolnjeni z zlato svetlobo. V vsakem sedanjem trenutku živite resnicno življenje v Božji popolnosti.

Nicesar vam ni treba storiti – Bog bo deloval skozi vas. Nic vam ni treba biti. Ker ste že – vse. Polni ste Božje ljubezni, tako polni, da cutite, kako ta ljubezen širi vaše srce – kako napolnjuje vsak atom, vsak elektron vašega bitja. Polni, polni, polni ste žive luci življenja in ljubezni, tako polni, da tece cez rob in se zliva iz vašega srca v svet manifestiranega življenja.

Resnicno, prevodnik Božje ljubezni ste. Božje srce. Nobene razdalje ni med tem, kar naj bi bili in kar ste. Vse ste, že zdaj, v tem trenutku, in to že živite. In z vsakim trenutkom, ko se Božja ljubezen preliva skozi vaše srce, v katerem ste združeni s svojo dušo dvojcico, le še dodajate reki ljubezni, ki je Bog, svojo popolno unikatno ljubezen. Tako v vsakem trenutku množite Božjo ljubezen. V vsakem sedanjem trenutku jo množite in povelicujete. Ko tece skozi vas, se vas globoko dotika. Ganjeni od milosti zdaj lahko pocivate v zavesti, da je vaša edina naloga ljubiti in da Bog ljubi z vami in skozi vas.

Od tega trenutka dalje ste popolnoma odprta Božja ljubezen, kjerkoli ste. In kjerkoli ste, je središce stvarstva. Kjerkoli ste, je srce Boga. Božja ljubezen ste, ki se na popolnoma unikaten nacin zaveda same sebe. V vsakem sedanjem trenutku ste izraz njegove ljubezni.

Ko zdaj vdihujete, zacutite, kako v središcu vašega bitja odzvanja:

»JAZ SEM sijoca luc žive Božje ljubezni.« In ko izdihujete, v središcu svojega bitja zacutite resnico: »Eno s svojo dušo dvojcico sem unikatna melodija v Božjem srcu.« Z vsakim vdihom ponovite v sebi besede »JAZ SEM sijoca luc žive Božje ljubezni.« in z vsakim izdihom »Eno s svojo dušo dvojcico sem unikatna melodija v Božjem srcu.« In z vsakim izdihom zapojte to pesem celotnemu stvarstvu. Ko tako pocivate v Božji ljubezni, ste popolnoma odprto srce, ki v ekstazi sedanjega trenutka neovirano podarja Božjo ljubezen. Sedaj, in sedaj, in spet sedaj...

In zdaj se osredotocite na središce svojega bitja, na svoje srce, ki je posoda Božje ljubezni, vrc, s katerim jo zajemate in delite. Zacutite prisotnost svoje ljubljene duše dvojcice, ki vas popolno dopolnjuje in ki je drugi del celice Božjega srca, ki ga skupaj tvorita.

Zdaj ta cudoviti obcutek ljubezni v skupnem srcu nežno spet prinesite v ta prostor, v to življenje – nežno kot mehko padajoce pero ali list v vetru se spušcajte nazaj v zavesti, da ste odprta vrata Božje ljubezni v svetu. Vedite in cutite, da je vaše srce odprt prehod v resnicni svet. In obcutite, da je ta resnicni svet tukaj, prav zdaj, ker je tukaj zdaj vaše srce. Vsakic, ko ste s pozornostjo v srcu, se povežete s cisto ljubeznijo, ki je vaša bit in z resnico svojega bitja kot unikatne melodije duš dvojcic v Božjem srcu.

Vaša bit, sijoca luc ljubezni, sije iz resnicnega sveta skozi vaše odprto srce naravnost v svet. Reka žive ljubezni se pretaka skozi vaše odprto srce v vsakem trenutku, in nic je ne more zaustaviti. Vsakic, ko se potopite v srce in se odlocite, da se boste spomnili tega izkustva, se ponovno povežete z njo. Ce se vrnejo stara prepricanja, vedite, da bo Bog precistil vaše srce. Samo prosite ga in storjeno bo, spet in spet, dokler ne bo vaše srce v vsakem trenutku cisto, vi pa ena sama ljubezen. Ko boste tako živeli v svetu, boste most med resnicnim svetom in svetom cloveških iluzij.

Svojo cloveško identiteto ste pustili za seboj, z njo pa tudi vsa omejujoca prepricanja o sebi. Sprejeli ste resnico, da ste, ko svojo voljo raztopite v Božji, cista, cudovita, popolna Božja ljubezen. In ta ljubezen, ki zdaj neovirano tece skozi vaše odprto srce, bo k vam v simbolih sveta priklicala popolnost – v skladu z vašo popolnostjo – in to že medtem, ko s svojim služenjem povzdigujete svet v ljubezen. Tudi medtem ko služite v cloveškem svetu, lahko živite v resnicnem.

Tako postanete most v ljubezen – most v ljubezen, v kateri ste eno z menoj. In ta most iz resnicnega sveta ljubezni do cloveških src – to je »mavricni most zaveze«, ki sem jo sklenil z vami. Moja ljubezen ustvari vse, kar je v vaših srcih, in ko so vaša srca popolnoma cista, ustvarjate raj na Zemlji. Vaša cista srca predstavljajo most med Nebesi in Zemljo, in sidrajo Nebesa na Zemlji.

Zato zdaj vsa vaša prepricanja vrnite Bogu – ne samo zase, temvec za vse ljudi – vrnite jih v resnico, da smo ena sama ljubezen. Ob tem lahko zacutite prisotnost vseh drugih duš dvojcic, ki so povezane v srcu in ki so prav tako uskladile svojo voljo z Božjo ljubeznijo. Prisluhnite simfoniji glasov v velicastni harmoniji ljubezni. Ko se v zavesti spet vrnete v ta svet iluzij, v katerega se odslej ne boste nikoli vec popolnoma potopili, pojte hvalnico življenju, polnemu milosti. Nikoli vec ne boste verjeli, da ste omejeno cloveško bitje. Odslej bo v vas žarel živi ogenj ljubezni.

Zdaj spet zacutite svoje telo. A to, kar se je prej zdelo kot težka masa, je zdaj sama luc. Obcutite lahko, kako vaše celice in vaši atomi plešejo in se veselijo v vesoljnem prostranstvu ljubezni, ki je v vas. Zacutite, da je tudi vaše telo ena sama živa svetloba, z veliko prostora med sijocimi atomi in v velicastnem sozvocju prekipevajoce ljubezni.

In kmalu boste vse, kar boste poceli, poceli s to zavestjo, da ste ena sama luc in da v vas ni vec nicesar, kar bi oviralo pretok ljubezni. Živeli boste v stanju, ki ga lahko opišemo z besedo »bilokacija« – zavedali se boste sebe kot širnega, velikega bitja ljubezni, kot ste v resnici in kot vecno živite v resnicnem svetu, obenem pa se boste zavedali tudi sebe kot cloveškega bitja, ki deluje z žarišcem v tem dogovornem cloveškem svetu. S tem, ko boste živeli v obeh hkrati, boste med njima vzpostavljali most. To je vaše poslanstvo.

Zdaj zacutite šcemenje svetlobe v palcih in radosten ples luci v nogah; in slavje svetlobe v telesu, in velicastno eksplozijo luci v srcu, in nežno valovanje žive ljubezni, ki daje obliko vašim rokam, in božajoce dlani svetlobe, in cudežno inteligenco ljubezni, ki je vaša bit.

In ko ste pripravljeni, zacnite narahlo premikati to telo luci... In potem, vsak ob svojem casu, odprite oci.

sidebar-stars-long-5


sidebar-stars-long-4


sidebar-stars-long-8
line

line
sidebar-sign-up
line
donate