colTranslationsWe are honored to share the Messages from God
in the languages of the world.
world1
Moje srce ste

Ljubi moji, v kakšno veselje ste mi, ko vas vsak trenutek napolnjujem s svojo ljubeznijo! Moja ljubezen je vaša bit. V vsakem od vas je prisotna na unikaten nacin, vsak od vas je moje srce utelešeno v unikatni obliki.

Moja ljubezen ste, stanovitna, vecna, cudežna in cela. V vsakem trenutku vas polnim z njo in v vaši ekstazi se povecuje in množi. Ljubi moji, najgloblja resnica je zelo preprosta in obenem neskoncno globoka. Ta resnica je, da vam ni treba postati karkoli, ker že vse ste. Ker ste že Božje srce.

Moje srce ste. To resnico vam danes prinašam kot darilo po koncanem procesu dokoncne povezave. Ko ponovno povežete svoja srca in svoja življenja z menoj, temu naravno sledi razodetje resnice in obenem njeno globoko izkustvo v sedanjem trenutku. Ko se oveste, da nikoli niste loceni od mene, se vam resnica sama razkrije. In resnica je, da ste moje srce. Moje srce ste. Ko iz svojega življenja odpustite iluzije in vse tiste egove identitete, v katere ste verjeli, se vam razkrije vaša prava narava. In s tem spoznanjem se zacne naše novo skupno raziskovanje v tem in vsakem naslednjem sedanjem trenutku.

Tukaj gre za veliko vec, dragi moji, kot le za to, da se „naucite gledati s srcem". Ustaliti se morate v tem, kar in kdo ste, namrec živo srce, ki podarja vse, kar sem jaz. Ljubi moji, odpiranje v to novo identiteto zahteva popolno predajo svoji pravi naravi. Gre za veliko vecjo predajo kot je le opušcanje svojih starih identitet, kajti vaša nova identiteta je popolnoma drugacna od prejšnjih. Vaša stara identiteta, ki ste jo s procesom dokoncne povezave vrnili v ljubezen, je bila namrec identiteta locenega cloveškega bitja. Do nje ste imeli nek ustaljen odnos, in ko ste opazovali in obcutili, kako se raztaplja v moji ljubezni, ste lahko celo s svojim majhnim umom doumeli, kaj je bilo tisto, kar se je v procesu transformiralo.

A prebujanje v resnico svoje biti, ovedanje in izkušnja ljubezni med dušama dvojcicama, ekstaticno življenje v obmocju duha, enost z vsem življenjem, ki jo lahko zacutite skozi svoje prebujeno srce – vse to presega sposobnost razumevanja vašega ega. Da bi bili deležni življenja, tistega pravega, resnicnega življenja, se morate premakniti onkraj meja znanega.

Za to sta potrebna pogum in pripravljenost. Predvsem pa namen in odlocenost, da boste to storili. Svojo „resnicnost" zdaj dvigate na raven srca. In to ne cloveškega srca, o ne. To sploh ni cloveško srce. To je prekipevajoca in svetleca se in globoko vecdimenzionalno lesketajoca se hologramska enost, ki je naša skupna identiteta.

Onkraj te tocke vas caka nepojasnjeno obmocje, kjer smo eno z vsem. Ne gre samo za vašo združitev z menoj ali mojo z vami, temvec za ponovno povezavo vsega življenja z vami, ki ste moje živo srce.

Obcutili boste rastoci val moje ljubezni, ki se bo rojeval v samem središcu vašega bitja in bo naenkrat povsod, zalil vas bo kot plima. Ta plima ljubezni bo tako velika, da bodo vaše misli za vedno umolknile v strahospoštovanju. In ta prekipevajoca ljubezen bo sprožila željo po dajanju in bo obenem to željo tudi potešila.

Ko enkrat dokoncno oddate svojo omejeno cloveško identiteto, da se raztopi v ljubezni, ki je vaša in moja bit, se ne ozirajte vec nazaj! Prosim vas, ne vracajte se in ne išcite vec svojih cloveških identitet. Ne osredotocajte se vec na to! Namesto tega se vsak dan znova predajte ljubezni in raziskujte, kako se ob tem pocutite. Poglabljajte se v svoje srce in išcite tišino onkraj uma. Od tu naprej vas um ne more vec voditi. Na široko odprite vrata svojega srca in zacutite svojo pot v prostranstvo ljubezni.

Ce se vmeša razum in si spet pridobi vašo pozornost, preprosto znova izberite srce, in tako v vsakem sedanjem trenutku. Sredi reke življenja živite. Raziskujte jo, ljubite jo in živite v enosti z menoj – a ne kot dve loceni identiteti, ki sta se združili. Odkrijte resnicno enost, ki je onkraj vsake dvojnosti. Odkrijte svojo pravo naravo – spoznajte, da ste moje ljubece srce.

Kdo oziroma kaj sem? Temu vprašanju naj bo od zdaj naprej namenjena vsa vaša pozornost. V tem vprašanju se skriva še eno vprašanje: kdo oziroma kaj je srce Boga? Verjetno vas bo v zacetku še zaneslo v razumsko razglabljanje, zato se boste morali vedno znova odlociti, da ga ne boste poslušali. Vendar pa je raziskovanje tega vprašanja odlocilnega pomena pomena za vas. Ce še vedno nasedate izgovorom svojega ega, ki vam pravi: ne morem umiriti svojih misli, da bi lahko meditiral... se spomnite, da ste svojo cloveško identiteto enkrat za vselej vrnili v ljubezen. Sploh pa od vas ne zahtevam nobene posebne meditacije. Prosim vas le, da razišcete vprašanje, ki je odlocilnega pomena za vsa „cloveška bitja" na Zemlji: „Kdo sem?" Gotovo vam ne bo težko poiskati odgovora na to eno vprašanje.

Kar ste, ste že. Moje srce. In to ste že od nekdaj. In vedno boste. In zdaj je napocil cas, ko ste pripravljeni odgovoriti na to vprašanje za vse cloveštvo. V skladu s svojo pravo naravo, kot srce ene edine ljubezni, ki sem jaz, lahko svoj odgovor razširite na vse cloveštvo. Vsi ste eno. Vsi ste moje srce.

sidebar-stars-long-5


sidebar-stars-long-4


sidebar-stars-long-8
line

line
sidebar-sign-up
line
donate