colTranslationsWe are honored to share the Messages from God
in the languages of the world.
world1
Zaupajte ljubezni

Zaupajte ljubezni z vsem svojim srcem. Z vso svojo dušo. Kajti ko zaupate ljubezni, zaupate svoji najvišji naravi. S tem ko zaupate ljubezni, recete DA prejemanju vseh darov svoje cloveške in vseh darov svoje božanske narave. Vse, kar sem ustvaril, je ljubezen. Kadar zaupate ljubezni, in samo, kadar zaupate ljubezni, recete življenju resnicno DA!

Se sploh zavedate, koliko ljudi me ponoci v joku prosi za ljubezen, koliko se jih v molitvi obraca name, da bi jim jo dal, potem pa storijo vse, kar je v njihovi moci, da jo zanikajo? Koliko ljudi se obrne proc, ko se ljubezen pojavi pred njimi? In zakaj se obrnejo proc? Zakaj nekdo zavrne blagoslove, po katerih hrepeni vse njegovo bitje? Iz strahu.

Ljubi moji, nekaj vam povem. Ce je bil kdaj ta trenutek, ko se lahko odlocite za nebesa ali za pekel, za boga ali za hudica – potem je to ta trenutek. V tem trenutku vidite možnost ljubezni in se obracate proc. S tem pa zavracate svojo lastno usodo. Kajti to vam povem, VSE je zgrajeno na sprejemanju ljubezni. Ce izberete strah pred ljubeznijo, se odvrnete od vsega, kar prihaja od mene.

Ali ste opazili, kako zahrbten je lahko strah? V vaše misli se priplazi s potrebo po samozašciti. V vaših sanjah živi tesno skupaj z vašim hrepenenjem po resnici, po sreci, po vaši duši dvojcici. Tudi v vaši želji služiti dobremu je prisoten. In, ljubi moji, to vam povem, ni razlicnih stopenj strahu. Ali izberete strah ali pa izberete ljubezen. Cas je že, da bi to doumeli.

Cas je, da se vaša srca zacelijo in da se svet vrne v ljubezen. Dovolj casa ste imeli, da ste lahko preizkušali locenost. Zdaj vas klicem domov. In le odlocitve za ljubezen vas bodo pripeljale domov k meni.

K vam prihajam, da vas primem za roko, da vas poklicem po imenu, da povabim vaše srce, da mi sledi. Prišepnem vam, da so vse vaše sanje, vsi vaši cilji, vse vaše vizije že naznanjale vašo odlocitev za ljubezen. V teh dneh prebujanja vas prosim, bosite vsak trenutek pozorni, kaj izbirate. Toliko vas je, ki živite v tako velikem strahu, da celo vaša prava ljubezen ne more do vas. Zakaj se varujete pred ljubeznijo? Prepricanje, da se je treba bati ljubezni, je laž. Spoznati morate, da ce se bojite ljubezni, ljubezni še niste izkusili, kajti ljubezen in strah ne moreta so-obstajati. Prosim, premislite o tem.

Zelo malo ljudi je do sedaj izkusilo ljubezen! Še enkrat bom to ponovil: Ker ljubezen in strah ne moreta so-obstajati, je do sedaj zelo malo ljudi izkusilo ljubezen. Samo strah ste doživljali, ljubezni pa ne poznate. Poznate le sporocila strahu, ki namigujejo na ljubezen. In to ste zamenjali za ljubezen samo. Ta laž vam je bila položena v zibelko, pili ste jo z materinim mlekom. Še preden ste se naucili govoriti, je vaša podzavest že sprejela to laž. „Previden bodi," je govorila. „Ljubezen te bo ranila." Sporocilo, ki ste ga dobili od staršev, je bilo: „Radi te imamo, zato bi te radi zašcitili." Namesto da bi šli kot otrok v svet pogumno, z odprtim srcem, so vas ucili, da se varujte, in da ne odpirajte svojega srca prevec. Ljubi moji, ucili so vas, naj ne živite.

Prišel sem odpreti vaša dragocena srca. Prišel sem vam povedat, da je cas, da se spet spomnite ljubezni. V njej ste bili ustvarjeni. Vse, kar vam je namenjeno, da boste imeli in doživeli, izhaja iz ljubezni. Vse, kar vam je namenjeno, lahko doživite le skozi odprto srce. Zato vam ponovno povem, da ne morete obenem izbrati ljubezni in strahu. Ce mi pa samo za trenutek daste vaše srce popolnoma nezavarovano, vam bom pokazal, kaj je resnicna ljubezen!

Vsak trenutek živite z zavedanjem, da samo ljubezen lahko priklice še vec ljubezni, in bodite pozorni na to, kaj izbirate. Ko izberete ljubezen, se ljubezen pojavi pred vami. Prihitela bo k vam. Enako privlaci enako. Vibracija ljubezni je vibracija sveta, ki ga boste šele uzrli – in to je vaš pravi dom.

Ljubezen se bo pojavila pred vami v podobi. Ko se boste odprli ljubezni, boste pred seboj uzrli svojo dušo dvojcico. Svojo pravo ljubezen. A celo potem, ko boste to bitje že pritegnili k sebi, bo ponovno izginilo, ce vam ne bo uspelo, da bi se v vsakem trenutku znova odlocili za ljubezen. Kajti v enem trenutku lahko gledate s srcem, v naslednjem pa se že iz strahu zaprete in gledate z razumom, s svojim egom. Lažete si, da vas ljubezen lahko rani in jo s tem odrivate iz svojega življenja.

Dokler se ne odlocite, da boste ljubili, ne da bi se varovali, nimate pojma, kaj je to prava ljubezen. In dokler ne veste, kaj ljubezen je, je ne morete pritegniti v svoje življenje. Tako plešete v zrcalni dvorani, kjer se vam zrcali le vaš lasten strah, in sami sebe prepricujete, da je to ljubezen. In potem pravite, da ljubezen ni za vas in jo odrinete.

Prišel sem, da vas stresem za ramena in vas prebudim. Da vam povem, da je ljubezen najcudovitejša, najgloblja, najneverjetnejša in najvelicastnejša izkušnja, ki jo sploh lahko doživite. Takšna ljubezen vam je namenjena, usojena vam je. In to kot osebna ljubezen. Utelešena pred vašimi ocmi. Srce vam to že od nekdaj govori, ceprav ga poskušate utišati na vse možne nacine.

Ko vam recem, da še niste izkusili ljubezni, vas obenem tudi prosim, da ji dajte še eno priložnost. Prepoznajte vse nacine, na katere vas nadzira strah. Vse nacine, na katere dan za dnem, trenutek za trenutkom, izbirate laž. Spoznajte, da je bilo vse, cemur ste rekli ljubezen, le strah v preobleki ljubezni. Dvignite zapah. Ne izberite nicesar, kar je manj kot ljubezen.

Povedal sem vam že, da se bo, ko se boste odlocitli za ljubezen, vaša duša dvojcica pojavila pred vami. Zares, ugledali jo boste. Je že tu. Kar vas v tem trenutku prosim, je, da se na vrat na nos vržete v ljubezen! Odprite svoje srce na stežaj! Pricakujte, da vas bo ljubezen podprla, ozdravila, povelicala! Uživajte v njej! Odlocite se za srce. Izberite ljubezen, kadar koli gledate, kaj je pred vami. Ko boste tako delali, se vam bo ljubezen razodela.

Naenkrat bo vaše srce polno moci in svetlobe, vaše srce bo žarišce vaše duše. Ko zacutite svojo dušo, pa lahko uzrete tudi svojo dušo dvojcico. Vaše odprto srce odpre tudi srce vašega partnerja in ta zacne zrcaliti vašo dušo dvojcico na vseh ravneh – na ravni srca, resnice, prave resnicnosti in prave ljubezni.

Kaj to pomeni? To pomeni, da ne glede na to, kdo je takrat pred vami, ta clovek JE vaša duša dvojcica, ki vam zrcali to, kar trenutno verjamete o ljubezni. Vaš partner je utelešenje vaše duše dvojcice, kakor jo vi lahko lahko doumete na vaši trenutni ravni zavesti. V resnici nikoli niste loceni od svoje duše dvojcice. Z obliko, v kateri se pojavlja, vam duša dvojcica zvesto kaže stanje vaše zavesti. Morda je to težko sprejeti, a je vendarle res tako. Zemeljska šola je šola prebujanja skozi podobe.

Ko se sami odprete ljubezni in ko se vaše srce dotakne srca vašega partnerja, da se tudi ta lahko odpre, bo njegovo odpiranje srca omogocilo vaši duši dvojcici, da se bolj popolno pojavi pred vami. Zaenkrat mi morate to še verjeti. S tem vam želim povedati, da morate na svoja prepricanja o ljubezni in na svoje odlocitve pogledati z novega zornega kota, s popolnoma odprtim srcem. S popolnoma neustrašno vero v ljubezen. Prišel sem k vam, da bi vas opogumil, da IZBERITE LJUBEZEN! In da bi vam pomagal videti, kaj ljubezen ni. V tem trenutku sprejemate odlocitev, ki bo dolocila smer, v katero se bo razvijal svet.

Iz ustvarjalne matrice dveh, ki polno živita ljubezen, iz odkritja prave ljubezni, ki je živa v odnosu med dušama dvojcicama, se bo resnicnost sveta zlahka spremenila. Prebujena ljubezen ni utelešena le v odnosu dveh duš, temvec obenem tudi spreminja vibracijsko podobo sveta. Odpiranje ljubezni je prvi korak do kakršnih koli sprememb. To bi moralo biti jasno vsakomur, ki je pripravljen videti.

sidebar-stars-long-5


sidebar-stars-long-4


sidebar-stars-long-8
line

line
sidebar-sign-up
line
donate