colTranslationsWe are honored to share the Messages from God
in the languages of the world.
world1
Cercul Luminii

Deschiderea Inimilor Umanita(t,ii s,i

Reunirea Sufletelor Pereche în Iubirea Lui Dumnezeu

Va( ca(utat,i Sufletul Pereche, Flaca(ra Geama(na(, adeva(rata voastra( Iubire? Va( deschidet,i în mod cons,tient inima ca(tre Iubirea profunda( a Lui Dumnezeu, ca(tre o relat,ie personala( cu Dumnezeu? Fit,i bine venit,i la Centrul Spiritual CERCUL LUMINII. Dorim sa( va( împa(rta(s,im MESAJELE DE LE DUMNEZEU ca(tre umanitate. Aceste Mesaje ne asigura( ca( Iubirea Sufletelor Pereche, dintre fiecare dintre noi s,i Flaca(ra noastra( Geama(na(, o relat,ie personala( cu Dumnezeu, o viat,a( centrata( pe inima( s,i trezirea noastra( la Cons,tiint,a Lui Hristos sunt mos,tenirea s,i destinul nostru. Va( ruga(m sa( citit,i în continuare.

Este timpul ca inimile Fla(ca(rilor Gemene sa( se trezeasca(s,i, de pe ta(râmurile Iubirii, în inimile lor de Fla(ca(ri Gemene,sa( dezghet,e Iubirea înghet,ata( de pe Pa(mânt.

"Va( rog sa( acordat,i întreaga voastra( încrederea inimii voastre. Întru Iubire. S,i de dragul experient,elor pe care vet,i începe sa( le avet,i – experient,e ale comuniunii pline de bucurie cu ceea ce este Totalitatea Viet,ii. Va( promit ca( este ceva real – ca( viat,a este un întreg al bucuriei, un fluid de Iubire topita(, vie, dansânda(. Iluzia mint,ii este ceea ce nu e real. Când voi revendicat,i Iubirea care suntet,i voi în la(untrul Meu, fiecare moment vi se va umple de uimire în fat,a lucrurilor minunate pe care le vet,i tra(i; fiecare zi va fi o comuniune glorioasa( cu unitatea viet,ii. Zilele voastre vor fi pline de har, momentele va( vor reva(rsa o abundent,a( pe care nici în vis nu at,i fi putut-o anticipa, o abundent,a( a extazului viet,ii în care fiecare secunda( este o comoara( universala(."

"Sunt aici. Am venit sa( va( revendic. Voi s,tit,i ca( odata( ce o persoana( este deschisa(, absolut totul devine o propozit,ie în mesajul Iubirii Mele. Spre orice v-at,i întoarce privirile, vet,i descoperi mesajul perfect. Chiar particulele de lumina( din jurul vostru transmit acum adeva(rul Meu. Când suntet,i aici, direct, inima( din inima ma(reat,a(, nu exista( limita(ri de perspectiva(, nici intermediar al mesajului. Apoi, în valuri dupa( valuri de lumina( pura(, numai lumina( pura(, reva(rs asupra voastra( trezirea – de la o celula( la alta( celula(, la alta( celula(, la celula ma(reat,a(. Eu Sunt totul pentru voi."

"Dând vet,i primi. O, nici nu va( imaginat,i ma(ret,ul s,i gloriosul adeva(r al acestei afirmat,ii. Daca( ar s,tii oamenii aceasta – ca( un dar dat cu adeva(rat, din inima(, aduce mai mult bine celui care da(ruies,te decât un milion de încerca(ri de a va( rega(si spiritul – atunci cu tot,ii s-ar ridica pentru a servi! Pentru ca( nu exista( nici un loc din univers în care sa( fie o nevoie atât de mare de a da(rui! Nici un loc, nica(ieri altundeva, unde darul Iubirii, al inimilor aflate în serviciu, sa( îndeplineasca( o dorint,a( atât de ardenta( din la(untrul Meu. Nici un loc în care fiecare dar sa( cont,ina( în sine libertatea Copiilor Mei s,i, prin aceasta, în care mâinile celui care da(ruies,te sa( fie atât de binecuvântate."

"Doar când inima voastra( este cu adeva(rat plina( de aceasta( dorint,a( ardenta( de libertate pentru fiecare scump Copil al Lui Dumnezeu – S,I DE NIMIC ALTCEVA – atunci voi vet,i fi un aduca(tor de daruri. Un aduca(tor de daruri care ofera( viat,a întru Dumnezeu. Semnificat,ia acestui lucru este ca( orice contact, orice moment, orice potent,ial de interact,iune este plin numai s,i numai de aceasta( întrebare plina( de pasiune: 'Cum as, putea sa( le dau s,i lor pe Dumnezeu?'"

"Voi suntet,i agent,ii Mei pe Pa(mânt (as,a cum suntet,i s,i în întreaga Creat,ie). Toata( menirea voastra( este de a transmite Iubirea Mea. Atât s,i nimic altceva. S,i dorint,a aceasta de a da va deveni dorint,a voastra( unica(, pla(cerea voastra( suprema( s,i extazul cel mai înalt pe care voi îl putet,i împa(rta(s,i cu Sufletul vostru Pereche."

Pentru a citi mai multe Mesaje de la Dumnezeu, inclusiv pe cel mai recent, facet,i clic aici (link to Messages from God).

Bine at,i venit la Cercul Luminii

S,i la Mesajele de la Dumnezeu

Prin Yaël s,i Doug Powell

Dumnezeu este mai presus de cuvinte, este Iubirea pura(, cons,tienta(, atotcuprinza(toare. Dumnezeu este dincolo de diferent,e de gen, fiind atât Divinul Masculin cât s,i Divinul Feminin. De aceea noi va( invita(m sa( folosit,i orice nume va( este familiara(, când citit,i sau ascultat,i aceste Mesaje. Sa( s,tit,i ca( noi onora(m toate cuvintele care Îl numesc pe Dumnezeu. Noi îi recunoas,tem s,i respecta(m pe tot,i cei care au întrupat Iubirea Lui Dumnezeu în mod perfect pe acest Pa(mânt.

Suntem aici pentru a va( aduce Mesajele primite direct de la Dumnezeu, prin care Acesta cheama( umanitatea sa( îs,i deschida( inimile. Mesajul cel mai important s,i mai des repetat este cât de pasionat, cât de profund ne cunoas,te s,i ne iubes,te Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Noi suntem copiii Lui Dumnezeu, celule ale inimii Lui Dumnezeu. Dumnezeu ne roaga( sa( ne reîntoarcem la Dumnezeu s,i sa( spunem "Da" Iubirii.

Prezentare generala( a "Mesajelor de la Dumnezeu"Inima este TotulDumnezeu este o unitate ma(reat,a( s,i glorioasa( a Iubirii, întreaga( s,i vasta(, pe deplin prezenta( s,i cons,tienta( în fiecare parte a sa. Aceasta( Iubire este un întreg vibrant, magnific, extatic, al ca(rui centrul, inima( suntem noi. Acolo unde aceasta( Iubire vasta(, vibranta(, a ca(rei inima( suntem, ni se face cunoscuta( aici, în viat,a noastra(, acest lucru se întâmpla( prin inima noastra(. Inima noastra( este punctul prin care noi ne putem cunoas,te pe noi îns,ine ca fiind Iubire. Acesta este punctul în care noi îl putem cunoas,te pe Dumnezeu. Când ne conecta(m la inima noastra( s,i o deschidem, Iubirea ma(reat,a care suntem noi în mod real începe sa( se reverse, prin inima noastra(, în lume. S,uvoiul acesta de Iubire magnetizeaza( atra(gând ca(tre sine tot ceea ce îl reflecta( aici în viat,a noastra(. El atrage Sufletul nostru Pereche, cu absoluta( certitudine. El atrage abundent,a în viat,a noastra(. Când inima noastra( este deschisa(, ea devine adeva(ratul centru, iar viat,a noastra( devine un întreg al Iubirii.Mesajele de la Dumnezeu sunt o înaintare pas cu pas spre o reorientare a cons,tiint,ei de la ego spre inima(. Prin aceste Mesajele, Dumnezeu ne arata(, cu multa( blândet,e, egoul s,i ca(ile prin care acesta întotdeauna creeaza( separarea. Dumnezeu ne ajuta( apoi, blând, sa( ne schimba(m perspectiva, aducându-o spre inima(, ceea ce ne arata( ca( suntem Iubire s,i ne arata( o lume a bucuriei, a sta(rii de conectare s,i de unitate. Cu fiecare alegere s,i cu fiecare revelat,ie, Dumnezeu ne conduce la o viat,a( centrata( pe inima(. Dumnezeu ne arata( cum, noi fiind copii ai Lui Dumnezeu, inima noastra( creeaza( întotdeauna realitatea noastra(. Lega(mântul Lui Dumnezeu cu noi este ca( orice am pa(stra în inima noastra(, "credint,ele inimii noastre" se vor manifesta în viat,a noastra(. Prin urmare, daca( noi credem ca( viat,a este înca(rcata( de suferint,a(, ca( Iubirea este periculoasa(, daca( accepta(m punctul de vedere asupra lumii bazat pe teama(, as,a cum îl creeaza( egoul – aceasta este ceea ce vom avea ca experient,a( personala(. Când urma(m îndrumarea Lui Dumnezeu s,i ne deschidem inimile ca(tre experient,a Iubirii care suntem cu adeva(rat, aceasta este ceea ce va apa(rea manifestându-se sub forma lumi noastre. Va( ura(m bun venit la o viat,a( centrata( pe inima(, plina( de o crescânda( bucurie s,i de experient,a unei Iubirii vii s,i tot mai puternice. Lucrul cel mai important pentru fiecare dintre noi este sa( s,tim ca( avem o relat,ie personala( cu Dumnezeu, s,i ca( inimile noastra( sunt cele prin care o vom descoperi.

"Am fa(cut saltul de încredere de pe stâncile umbrite ale îndoieliiTot ce am la(sat în urma( au fost lant,urile mint,ii mele.Am simt,it cum ceva ma( sust,ine, s,i atât de blând ~Mâinile iubitoare ale Lui Dumnezeu ma( cuprind.Am s,tiut ca( EU SUNT din la(untrul meu este acelas,i EU SUNT ca s,i Dumnezeu.În sfârs,it mergeam spre casa( fa(ra( sa( fi s,ova(it, De bucurie sufletul îmi sa(lta ca(ci în sfârs,it pe deplin m-am rega(sit."Aceasta( pictura( magnifica( intitulata( "Saltul de încredere", s,i poezia subtila( care o însot,es,te sunt opere ale artistei vizionare Ann Van Eps, care ne-a acordat cu amabilitate permisiunea de a le reproduce aici. Vizitat,i Galeria lui Ann la www.annvaneps.com, sau scriet,i-i la aceasta( adresa(.

Un pod a fost creat la Cercul Luminii – ...un pod care unes,te viat,a pe Pa(mânt cu ta(râmurile Iubirii pure care este adeva(rul Lui Dumnezeu. Daca( simt,it,i chemarea Fla(ca(rii voastre Gemene în inima voastra( s,i daca( s,tit,i ca( suntet,i aici pe Pa(mânt pentru a servi trezirii întru Iubire, va( ruga(m facet,i clic aici pentru a citi mai mult.

Despre Mesajele de la Dumnezeu s,i Ya?l s,i Doug Powell Mesajele de la Dumnezeu sunt rezultatul a treizeci de ani de meditat,ii zilnice ale lui Ya?l Powell, meditat,ii devenite o comuniune mistica( cu Dumnezeu. În tradit,ia lui Hildegard von Bingen s,i a altor mistici, Ya?l a descoperit vocea plina( de iubire a Lui Dumnezeu în mijlocul unor experient,e de mare suferint,a( transformata( în Iubire. În timpul meditat,iilor sale zilnice, Ya?l scrie în caietul ei de notit,e sau înregistreaza( pe casete minunate cuvinte de îndrumare s,i informat,ii pentru umanitate. Sub coordonarea Lui Dumnezeu, acestea sunt compilate s,i editate sub forma ciclului de ca(rt,i "Spune 'DA' Iubirii" (Say 'YES' to Love). Noi titluri sunt pe cale de aparit,ie, la fel s,i CD-uri s,i casete audio. Pentru transcrierile complete ale Mesajelor de la Dumnezeu, facet,i clic aici s,i/sau înscriet,i-va( la de lista noastra( bi-lunara( de email.

Dumnezeu a mai revelat un alt aspect incredibil al planului divin, care reprezinta( accentul central al muncii noastre aici la Cercul Luminii. Pentru a accelera în mod exponent,ial capacitatea noastra( de a aduce Pa(mântul înapoi la Iubire, Dumnezeu cheama( Fla(ca(rile Gemene sau Sufletele Pereche sa( se rega(seasca(, Acum, fiind pe Pa(mânt. Conform legii spirituale a rezonant,ei dintre lucrurile similare (ceea ce se aseama(na( se atrage), noi nu ne-am atrage în mod normal Sufletul Pereche pâna( ce inimile noastre nu devin Iubire pura( s,i perfecta(, lipsita( de orice ego. Put,in sunt printre noi, aici pe Pa(mânt, în situat,ia aceasta. Totus,i, Dumnezeu ne-a acordat Dispensa Sufletelor Pereche, prin care se permite Sufletelor Pereche sa( se recunoasca( s,i sa( se magnetizeze atra(gându-se unul pe cela(lalt acum, pentru a evolua împreuna( într-o Iubire din ce în ce mai pura( s,i mai puternica(. Puternica Iubire generata( de cuplurile Sufletelor Pereche va transforma s,i vindeca Pa(mântul s,i va magnetiza ÎNTREAGA umanitate, aducând-o la Iubire. Vedet,i atâta durere în lume s,i va( întrebat,i nedumerit,i, în special de ce oamenii care s-au dedicat servirii Lui Dumnezeu din toata( inima lor nu se exprima( perfect în lumea lor – într-un final vet,i înt,elege. S,i, în fat,a suferint,ei umane, inima voastra( va simt,i o atât de tandra( s,i de pasionata( compasiune, atunci când voi îi vet,i ridica pe aces,ti oameni în mod cons,tient spre Dumnezeu, în inima voastra(. Nu mai este nevoie ca nici unul dintre noi sa( se zbata( între vindecare s,i suferint,a(. Inimile noastre împreunate iau acum tot ce vedem ca( face parte din visul negativ al umanita(t,ii, de separare de Dumnezeu, s,i, folosind puterea viet,ilor noastre, noi repara(m aceste lucruri. Ruga(mintea mea adresata( tuturor celor care citit,i aceste rânduri este sa( va( întoarcet,i complet inima ca(tre Dumnezeu. Abandonat,i toate vechile credint,e, care înca( va( fac sa( va( mai simt,it,i victime sau ca fiind separat,i de Dumnezeu sau în orice fel. Apoi ceret,i restaurarea comuniunii voastre personale adeva(rate, zilnice, ora( de ora( cu Dumnezeu. Facet,i aceasta s,i Dumnezeu va avea grija( de toate celelalte, revelându-va( calea pe care sa( merget,i, cu fiecare unic pas pe care îl facet,i.

Dumnezeu ne cere fieca(ruia dintre noi sa( dezvolta(m o relat,ie individuala( s,i personala( cu Dumnezeu, sa( vorbim cu Dumnezeu din inimile noastre, în fiecare zi. Facet,i clic aici (link to „A MESSAGE FROM GOD ON DEVELOPING A PERSONAL GOD RELATIONSHIP_RO") pentru a citi un Mesaj de la Dumnezeu care va( va ajuta sa( facet,i aceasta. Putet,i de asemenea folosi urma(torul format pentru a exprima angajamentul vostru fat,a( de Dumnezeu.

A ne deschide ca(tre Sufletul nostru Pereche devine cea mai importanta( sarcina( spirituala( din lume.

sidebar-stars-long-5


sidebar-stars-long-4


sidebar-stars-long-8
line

line
sidebar-sign-up
line
donate